четвъртък, 2 септември 2010 г.

ТОШКОВ/ИЧ (Калофер)


Стоян Тошков
І
1. Минко /Димитър/ Ст. Тошкович

1.1 Стефан Димитриевич Тошкович [*Калофер,17859+1870], търговец; спомощник в Одеса 1837.
1.1.1 Димитър Ст. Тошкович, учи в Одеса /Ришельовски лицей/, преводач от руски 1853 и от италиански 1862.
1.1.2 Георги Ст. Тошкович [*Калофер], учи в Одеса /Ришельовски лицей/ преди 1877.
1.1.3 Христо(фор) Ст. Тошкович [*Одеса+1860], търговец; учи в Одеса /Ришельовски лицей/, търговец в Цариград и Букурещ. Съмишленик на Г. Ст. Раковски.
1.1.4 Никола(й) Ст. Тошкович [*Калофер], завършва технологически институт в Петербург ?-1857, специализира н Париж. Автор на ръкописа "Практические заметки о пароходах".
1.1.5 Мария Ст. Тошкович

1.2 Недялко М. Тошкович
1.2.1 Мария Н. Тошкович

1.3 Иван М. Тошкович
1.3.1 Димитър Ив. Тошкович
1.3.2 ? дъщеря Ив. Тошкович
1.3.3 ? дъщеря Ив. Тошкович

1.4 Дона М. Тошкович

1.5. Христо М. Тошкович, търговец.
1.5.1 Константин Хр. Тошкович
1.5.2 Димитър Хр. Тошкович
1.5.3 Константин Хр. Тошкович
1.5.4 Иван Хр. Тошкович
1.5.5 Симо Хр. Тошкович [*Калофер+1914], учи в Цариград /Вонномедицинско училище/ 1867-?. Лекар във - Видин 1876, Севлиево 1878, Оряхово, Габрово и София.
1.5.6 Иван Хр. Тошкович
1.5.7 Стефан Хр. Тошкович [*Калофер]
1.5.8. Йова Хр. Тошкович
1.5.9 Злата Хр. Тошкович
1.5.10 Марин Хр. Тошкович

2. Мирчо /Мирон/ Ст. Тошкович
2.1 Николай Миронович Тошков [*Калофер,9 май 1816+1874], търговец в Одеса, дарител на българските училища, спомощник в Одеса 1837. Дописник на вестниците "Турция" 1867, "Македония" 1868 и "Век" 1874.
2.2.1. ? син Н. Тошков
2.2.1.1 Симеон ? Тошков [*1884+1929]
2.2.1.1.1 Николай С. Тошков
2.2.1.1.1.1 Симеон Н. Тошков [*1970+1990]

2.2 Генко М. Тошков
2.2.1 Никола Г. Тошков [*Калофер+Разград], завършва търговско училище в Одеса. След 1878 е ревизор към Министерството на финансите. След пенсионирането си живее в Разград.
2.2.2 Стефан Г. Тошков [*Калофер+Видин], учи в гр. Николаев - Русия /гимназия/ 1870 и търговско училище в Одеса. След 1878 е съдебен следовател в София, Шумен и Видин.
2.2.3 Димитър Г. Тошков [*Калофер], учи в гр. Николаев - Русия 1870-?, зявйршвя право в Москва. След 1878 служи във Върховния касацинен съд до 1920.
2.2.4 Мирон Г. Тошков [*Калофер+София], учи в гр. Николаев - Русия, завършва кавалерийско училище в Елисаветоград - Русия. След 1878 е офицер в българската армия.
2.2.5 Стойна Г. Тошкова
2.2.6 Елена Г. Тошкова
2.2.7 Олга Г. Тошкова

2.3 Стефан Миронов Тошков [*Калофер], спомошник 1837 в Одеса.
2.4 Димитър М. Тошков
2.5 Стоян М. Тошков [*Калафер], спомошник 1837 в Одеса.
2.6 Тана М. Тошкова = Христо Касапски [*Калофер]. Имат син Никола.

# БВИ, С., 1988, с. 660-662 и родова схема.

Няма коментари:

Публикуване на коментар