събота, 31 юли 2010 г.

ГОЛОГАНОВ (с.Търлис,Г.Делчевско)


Лазар
І
1. Теодосий* Л. Гологанов, с духовно име Теодосий [*Търлис, ок.1805+1888], игумен; учи в Мелник -1823, монах 1823 и игумен 1862-66, 1870-81 на Серския монастир. Близък със Стефан Векович; спомощник 1843 и 1844.

2. п. Илия Л. Гологанов

2.1 Иван /Йован/ Попилиев Гологанов [*Търлис,1839+1895, Крушево], учи в: с.Търлис, с. Просечен-Драмско 1853-55 и с.Алистратик-Зъхненско 1855-56; учител в Търлис 1856-60 и 1879-88, Крушево 1860-65 и 1889-95, Серския монастир 1865-67. Дописник на в. "Македония" 1868. Търговец в Крушево, записва народни песнии за Орфей и мистифицира някои от тях, сътрудник на Стефан Веркович от 1865 и кореспондира с него - 305 писма в НБКМ, преводач от гръцки 1868 = Велика Георгиева САМАРДЖИЕВА.
2.1.1 Илия Ив. Гологанов [*Крушево,1865+1910], журналист, публицист във в. "Балканско ехо" и редактор на в. "Вардар" 1898. Секретар на Екзархията 1888. Автор на "Борба за свободата на Македония и Одринско" 1899 = ?.
2.1.1.1 син
2.1.1.1.1 внук
2.1.1.1.1 Стоянка Гологанова = С. Савов.
2.1.2 Мария Ив. Гологанова [*ок. 1868+?]
2.1.3 Иван Ив. Гологанов [1870+1908] = ?.
2.1.3.1 Димитър Ив. Гологанов [*1901+]
2.1.4 Елисавета Ив. Гологанова [*1876+1893]
2.1.4 Спиро Ив. Гологанов [*1880+1918], доктор = Елисавета ? [*1876+1893].
2.1.5 Ана /Хана/ Ив. Гологанова = Димитър Спириев. Имат син Христо *8.ІХ.1938, инженер-водоснабдяване, шахматист и публицист.

2.2. Васил Попилиев Гологанов, с духовно име Теодосий Скопски [*Търлис,1.І.1846+1926], митрополит; учи в Серския монастир и в Сяр; монах 1862 в Серския монастир, протосингел на Херцеговинския митрополит в гр. Мостар 1865-67, служи в Пловдив 1867-68; игумен на Кричимския монастир 1869-73. Председател на общината в Сер 1873, архимандрит 1875 и митрополитски наместник в Лясковец до 1878. Екзархийски наместник 1878-80 и капукехая на Българската екзархия в Цариград 1880-85; скопски митрополит 1885-92, помощник на Пловдивския митрополит 1892-97, владика на Гюмюрджинската епархия 1914-21. Преводач и автор на богословски трудове. Член на БКД.

2.3. Никола Попилиев Гологанов [*Търлис], учител в: с. Зърнево - Неврокопско 1871, с. Скрижево - Зъхненско 1873-74, с.Старчища - Неврокопско 1875-78 и Цариград 1883-84; председател на българската община в Сяр 1889-90 и в Неврокоп 1890-92.

# БВИ. С., 1988, с. 158-159, 645-646; Лалю Матев - geni.com 10.VІІІ.2010. Вж сп. "Пламък" 2006, № 5-6, с. 188-190. Вж. Спириев, Хр. Д. "Статии за Веда словена" 2010 с родословие.

четвъртък, 29 юли 2010 г.

САМАРДЖИЕВ (Разлог)


Коста, ктитор на църквата "Св. Георги" 1834.
І
Георги К.Самарджиев [+1873, с. Къз дервент - Измитско], учител 20 г. и епитроп в Разлог, убит от турците = Мария, жива 1899.

1. Константин Г. Самарджиев [*Разлог,1862+1927,София], учи в Разлог при Иван Попмихайлов 1869-72 и Дамян Попов 1873-76; завършва духовната семинария в Лясковец и философско-исторически факултет в Букурещ 1891-94; директор на училище в Банско, Сер ?-1899 и Разлог 1917-19; учител ?-1905 и ректор 1905-08 в духовната семинария в Цариград, учител във Враца 1913-? и Охрид 1916. От 1903-13 преселва семейството си в Кюстенджа, а той от 1908-13, след което заживяват в София.
1.1-4. синове
1.1.5 Тодор К. Самарджиев - има наследник [*София, 1942]
1. 6. дъщеря

Сродница - Велика Георгиева Самарджиева = Иван п.Илиев ГОЛОГАНОВ [*Търлис,1839+1895,Кукуш]. Имат 5 деца.

# Даскалов, Димитър. Константин Самарджиев.- в. "Антени", 8 .VІ.1983, с. 15 и сн.; имейл от Мира Нейчева, сродница.

сряда, 28 юли 2010 г.

ГИЧЕВ (Карлово)


Рк Гичо = Неша.
І
Никола Гичев [*Карлово,1846+1877,Пловдив], с прозв. Нешин /по името на майка си/, член на РК - Карлово1869, съратник на В.Левски и П.Волов 1876; учи в Карлово, Пловдив и Цариград 1865; обесен от турците = Мария Никова [*Карлово], баща й е братовчед на Ботьо Петков.
1. Георги Н. Гичев, а след осиновяването си Георги Петров Стоянов [*Карлово,1875+1956]. Осиновителят Петър Стоянов, търговец в Пловдив, е втори съпруг на майка му Мария Никова = Нешка х.Семкова Палавеева [*Копривщица,1887+1978], сродница на Т.Каблешков.

1.1 Мария Г. Стоянова [*Пловдив,1908+София], завършва в Париж = Борис Георгиев Алтънов [*Свищов,1894+1978], дипломатически представител в Италия и Германия; сродник на Алеко Константинов.
1.1. Райна Б. Алтънова [*София,1935+1971] = Савченко, украинец.
1.1.1 Елисавета Савченко [*София], живее и работи в Базел - Щвейцария = Бергер.
1.1.1.1 Марсел Бергер, живее в Швейцария.

1.2 Лучка Г. Стоянова [*Пловдив,1910+1969] = Георги Калпакчиев [*Εтрополе,1908+1982].
1.2.1 Мария Г. Калпакчиева, доктор, завършва медицина = Димитров.
1.2.1.1 Ана Димитрова , учи в Музикалното училище "Л.Пипков" - София
1.2.2 Георги Г. Калпакчиев , инженер = ?
1.2.2.1 Георги Г. Калпакчиев

1.3 Бистра Г. Стоянова [*Пловдив], художничка = Антон Халас, търговец, потомък на унгарски емигранти в САЩ. Живеят във Вашингтон.
1.3.1 Антоний Ант. Халас [*Калифорния], фотограф-астроном = І.?; ІІ. ?
1.3.1.1 Дилън Халас, от І брак, живее в САЩ.

2. Николина Н. Гичева [+1877], починала малка.

# Шаламанов, Благой. Родът на Никола Гичев от Карлово.- доклад за Родовите четения в Карлово, 1992; данни от сродници 1991 г. и от надгробни паметници в София.

вторник, 27 юли 2010 г.

ДРАГАНОВ (Жеравна)


Никола Драганов [*1789+1871], търговец на добитък = ?. Имат 4 дъщери и 3 сина.

1. хаджи Драган Н. Драганов [*Жеравна,1818+6.VI.1895], търговец; учи в Жеравна при Райно Попович 1827, терзия "шивач" и търговец на абаджийски стоки, открива дюкяни в Цариград 1843, в Котел 1845 и Жеравна 1846, основава търговско дружество със синовете си 1860, преименувано през 70-те г. на "Братя х.Драганови" и оцеляло до 1895; епитроп и училищен настоятел; хаджия 1856, посещава и Хилендарския монастир 1859; спомощник 1846, 1858, 1859, оставя 5 търговски тефтера за времето 1843-67; с прозв. Колимагареца като прототип в разказа "През чумавото" на Й. Йовков = Ана Тодорова х.Велкова [*Жеравна,1808]. Брак от 1836.
1.1 Рада х.Драганова *1839. Брак от 3 окт. 1858. Имат 6 деца - Стефан *1859, Юрдана *1862, Ана *1866, Иванка *1869, Данаил *1872 и Нешо *1876.
1.2 Никола х.Драганов 18.VΙ,1845 съдружник на баща си в търговското дружество 1860-?; съсобственик но фирма "Братя х.Драганови" от 70-те г. до 1895. Брак от 15 окт. 1866
1.2.1 Драган Н. Драганов [*18.II.1868]
1.3 Тодор х.Драганов [+1895], съдружник на баща си в търговското дружество 1860-?; съсобственик на фирма "Братя х.Драганови" от 70-те г. до 1895. Брак от 1869.
1.3.1 Васил Т. Драганов
1.3.1.1 Анка В. Драганова = Любенов.
1.4 ? родено преди 1851.
1.5 ? родено преди 1851.

2. Руси Н. Драганов [*Жеравна] = ? [*Котел], търговски съдружник с брат си Драган. Брак преди 1846.

3. Велика Н. Драганова = Люцкан Катранджиев, търговец в Тулча.
4-7 Едно от тях е родено 1830!

Сродник - Величко Николов Драганов, вероятно едно от децата № 4-7.

# сп. "Език и литература", 1982, № 2, с. 120; Нагулова, Ана. Вересиите на сиромасите да се опростят, е записал в завещанието си хаджи Драган.- в. "Втора младост", 26.VІІ.2010, с. 18.

понеделник, 26 юли 2010 г.

РАЙКОВ (с.Присово,Търновско)


Рк поп Райко /Райчо зв./ [+1856].
І
Минчо Райков /Попрайчев/ [*Присово,1825+1877], с духовно име Методий, послушник 1866-71 и монах в Присовския монастир 1871 = Дража Недялкова, с духовно име Евтимия, схимонахиня и игуменка на Плаковския монастир 1877.

1. Райко М. Райков [*Присово,1847+1925], с духовно име Роман, йеродякон в Присовския монастир 1860-68; учител в Плаковския монастир ок. 1868-77, в Букурещ и просотсингел на митрополит Панарет Пашев 1877-78; архимандрит 1877; игумен на Присовския монастир 1878-?; свещеник в Присово 1878-1908. Сподвижник на В.Левски, Хр. Ботев и Л.Каравелов
2. Недялко М. Райков = ? в Присовския монастир 1866-.
3. Мита М. Райкова, с духовно име Ефросина, монахиня в Плаковския монастир.
4. Бона М. Райкова, с духовно име Татяна, монахиня в Присовския монастир.1872-.
5. Стойка М. Райкова, с духовно име София, монахиня в Присовския монастир 1872-.
6. Неда М. Райкова [+1934], с духовно име Зиновия, монахиня в Присовския монастир 1872-Две от дъщерите с игуменки та Присовския монастир след смъртта на майка им..

# Загорски, Ив. Манастирите. С., 1947, с. 64; БВИ. С., 1988, с. 566; Станев, Никола. История. С., 1993, с. 38-39, 58-60 и Великотърновската котловина с. 67-68.

неделя, 25 юли 2010 г.

ГЕРОВ (Копривщица)


Добре Мушек
І
Рк хаджи Геро Добревич Мушек [*Копривщица,ок.1775+1.ІV.1854,Враца], учител в Копривщица 1811-53; прототип на х.Генчо от повестта "Българи от старо време" на Л. Каравелов = Стойка Стойкович [*Ловеч]. Имат 13 деца.

1. Параскева Г. Добревич

2-6 ??

7. Иван(к)а Герова Добревич [*Копривщица], І учителка в Копривщица 1850-61, учи в Копривщица = І. Иван Спасов Абрашев [*Копривщица]. Брак, когато тя е 17 -годишна. Имат 2 деца - Тодор /Тотко/-Теодосий и Геро /Герчо/; ІІ. Панчо Гугов [*Копривщица], забягва сам във Варна. Брак от 1847 до май 1848. Има 2 деца - Атанас 1845 и Рада Гугова-Киркович [*Копривщица,24.ІІІ.1848+9.ХІІ.1941,София].

8. Найден Геров Добревич [*Копривщица,1823+1900,Пловдив], учи в Копривщица и Пловдив 1834-37, Копривщица 1837-39, завършва административно-финансови науки Одеса 1839-45 /Ришельовски лицей/. Открива Първите класни училища в Копривщица 1846 и Пловдив 1850; учител в Копривщица 1846-49. Емигрира в Петербург по време на Кримската война 1853-56. Руски вицеконсул в Пловдив 1857-77; І губернатор на Свищов; автор на 5 томен "Речник на блъгарския език" 1895-1904, на І българска поема "Стоян и Рада" и І български пътепис, преводач от руски 1842, 1843. Сътрудник на възрожденските - в. "Цариградски вестник" 1850-53, "Българска пчела" 1864, "Македония" 1870-71, "Век" 1874, сп. "Ръководител" 1874, сп. "Читалище" 1874 = Мария Христова Пулиева.

8.1 Геро Н. Геров [*ок.1858]

9. Константин Геров Добревич [*Копривщица,1829+1863,Виена], учи в Копривщица, Пловдив, завършва ИФФ в Москва 1856-63; пом.-учител по математка в Пловдив 1853-56 и управител на училищата в София 1863; съучредител на просветно сдружение "Московска българска дружина"; събира народни песни - 1875 публикувани.

10. Иван(к)а Герова Добревич [*Копривщица,ок.1822], І учителка в Копривщица 1850-61, учи в Копривщица = І. Иван Спасов Абрашев [*Копривщица]. Брак, когато тя е 17 -годишна; ІІ. Панчо Гугов [*Копривщица]. Брак, когато тя е 26-годишна. Има 3 деца, сред тях Рада Гугова-Киркович [*Копривщица,1848+1941].

Сродник - Иван Геров [*Копривщица], учи в Пловдив 1850-67 и Цариград 1867-? във военно медицинско училище.

# БВИ, С., 1988, с. 153-156, 212; Кой кой е. С., 2000.

ФИЛИПОВ (Пирот)


Нешо Филипов, хаджия, търговец на сол, спомощник; участник в Пиротското въстание 1836 и изселен в София.
І
Манол Филипов - учител в София - черква "Св. Петка" 1837.

1. Кръстю х. Нешов [*София,ок. 1849+1894,Цариброд], заради писмо, описващо произволите на владиката Доротей е затворен 11-28 юни 1861; след 1878 е съдия, следовател при Софийския окръжен съд, кмет на София 1884.

2. Тодор М. Нешов, търговец, съосновател на "Българското строително дружество" 22.ХІІ.1894 с акции за 40,000 лв.

# Пеев, Радой. Внуците на бунтовника.-в. "21 век", 22.ІХ.1996, бр. 28, с. 5; БВИ. С., 1988, с.394.

събота, 24 юли 2010 г.

ГЕШОВ (Пловдив)


Иван Гешов [*1770+1842], чорбаджия = Анна Фратева.

1. Евстати(й) Ив. Гешов [*1805+1888], търговец, търговска кантора в Манчестър 1865-1872; банкерска къща "Братя Гешови" = Христина Нешова ЧАЛЪКОВА.

1.1 Иван Евст. Гешов [*Пловдив,1849+1924,София], учи в Пловдив -1864, завършва финанси в Манчестър 1865-69; търговец в Пловдив 1872-1883, сътрудник на в. "Гайда" 1865,в. "Перл-мел газет" 1866, сп. "Читалище" 1872, 1874-75, сп. "Ръководител" 1874 и сп. "Летоструй" 1875, в. "Таймс" 1877; редактор на в . "Марица" 1878-85; министър-председател 1911-13, министър на финансите 1894-97, І директор на БНБ 1883-86; председател на БКД 1898-1911 и на БАН 1911-20; автор на спомени "Записки на един осъден" = Мария Н. Пулиева [*Карлово].
1.1.1 Харитина Ив. Гешова = Димитър Яблански.
1.1.2 Анка Ив. Гешова [*1877+1955] = Никола Радев [*1870+1952], полковник. Имат 4 деца.

1.1.3 Евстратий Ив.Гешов [*1883+1959], следва в чужбина, търговец = Анка Губиделникова.

1.1.4 Никола Ив. Гешов [*София,ок.1888+1944,София], следва в чужбина, търговец = Рада Сърмаджиева.
а) Мария Н. Гешова [*1926+1995] = Ал. Калчев.
б) Олга Н. Гешова [*1928+1991] = І. ? Давидов; ІІ. Райно Каблешков [*1919+?]

1.1.5 Евлогий Ив. Гешов [*1897+1954] = Анастасия Шипкова.
1.1.5.1 Мария Евл. Гешова [*1930+1994] = Жан Ристон, барон.

2. Димитр(ий) Ив. Гешов [*1815+1887], спомощник 1873 = Ирина Стоянович.
2.1 ? Д. Гешова, с духовно име Евпраксия [+ок.1879, Карлово], игуменка на Калаферския манастир от 50-те-1876.
2.2 Христо Димитриевич Гешов [+ преди 1856, Виена] , търговец.

3. Христо Ив. Гешов [+1882], търговец във Виена, спомощник 1837 = ?.

4. Стефан Ив. Гешов [*1818+1907] = Катинка Сечанова.
4.1 Иван Ст. Гешов [*Пловдив,1854+1932,София], учи в Цариград 1867-71, завършва в Манчестър 1872-?; търговец; дописник на сп. "Читалище" 1872 и в. "Съединение" 1882--86; дипломат в Париж 1897-1901, Цариград 1901-03,1906-09, 1914-19, Виена 1904-06, 1909-10, Берлин 1910-13, Берн 1919-20. Водач на народната-съединистка партия 1883-?


# БВИ. С., 1988, с. 155-156, 233; Минчева, Галина. Иван Гешов - най-богатият след Освобождението.- Стандарт, 28.ІХ.2004.

четвъртък, 22 юли 2010 г.

СТОЕВСКИ (с.Кнежески лък, Троянско)


Ангел Стоевски [*Стоевски дол, Троянско]
І
Кольо = ? Стоювска [преселница от Етрополе].
1. Стою К. Стоевски [*Стоевска махала - Троянско, 1848+1908,Троян] с прозв. Комитата, кюркчия "кожухар", търговец в Румъния 1876, четник при Филип Тотю - 1 юли 1876 Бърза паланка, Неготин, Кладово, 25 юни 1876 Зайчар, Нови хан, Княжевац; четник при Сидер Грънчаров 2-22 юли 1876. Арестуван и затварян в Троян, Ловеч 20 август 1876, Търново 10.ІХ.1876-27.ІІІ.1877. Умира от емфемизъм на белите дробове = ? [*Голяма Рибня,Троянско].
а) Цона Ст. Стоевска [+1950]
б) Стана Ст. Стоевска [*1903/4]

2. Вълко К. Стоевски, комита.

# Цанов, Ганко. Комитата (1848-1908).- Вода изпод корена. С., 1980, с. 161-164.

вторник, 20 юли 2010 г.

МОШЕКОВ (с. Черни осъм, Троянско)


Иван Мошеков
1. ? = Пенчо Пелов. Родители на митрополит Максим.

2. Минко Ив. Мошеков [*Черни осъм,1831+1906, Троян. монастир], с духовно име Макарий, игумен на Троянския монастир 1871-14.І.1895, архимандрит ?-1876 -. Член и подпредседател на РК 1871; арестуван 2.VІ.1876 - и затварян в Троян, Ловеч, Севлиево, Търново, Русе. Учител в Троян; комендант на Троян след 1878, хаджия преди 1872.

Сродници - ? = Сима ?
Минко Мошеков, овчар ок. 1944
Маринка М. Мошекова = Иван ?

# Цанов, Ганко. Многая лета за свободата.- Вода изпод корена. С., 1980, с. 153-160; БВИ. С., 1988, с. 387; Дамянова, Пенка. Историята в личен разказ .- omda.bg /bulg /slovo/ memoris.

понеделник, 19 юли 2010 г.

ВАСИЛЕВ / ХАДЖИВАСИЛЕВ (Габрово)


Рк хаджи Васил.
1. Иван(чо) Василев [*Габрово, нач. на ХІХв. +1891,Габрово], иконописец и стенописец; учи художество при Иванчо Николов, иконописиц от Габрово. Рисува от 1842 в -  Свищов, с.Червена вода - Русенско, с. Комощица - Ломско, Зарево - Търговищко, Севлиево и Севлиевско, с. Стежерово - Плевенско 1870 /иконостосните икони/, Дряново и Дряновски монастир /стенопис 1876/, Белоградчик, Сухиндол, Търново, с.Литаково - Батевградско, Добруджанско. Запазени икони "Св. Теодор Тирон" 1856 - във Варненския музей,  "Архангел Михаил зема на богатие душе" 1856.

2. Георги х.Василев, търговец.

3. Йонко х.Василев, търговец.

4. Игнат Василев [*Габрово], търговец и свещеник в Габрово 40-70-те т. на ХІХв., спомощник 1874 /"Наручна свещенническа книга"/.


Сродник - Васил, син на един от братята,  помага 1870 на чичо си Иван за иконостаса в с. Стежерово.
     # БВИ. С., 1988, с. 103-104. Вж личен фонд  № 672 във ТДА-Габрово.

събота, 17 юли 2010 г.

БОГОРИДИ (Котел)


Родът произхождат от с. Арбанаси, Търновско.

Владислав [*Котел], джелепин, търгува с Цариград.

І

Стойко Владиславов [*Котел,1739+1813,Букурещ], духовно име Софроний Врачански от 17.ІХ.1794. Учител в Котел ?-1792; свещеник в Котел 1762-92, в Карнобат 1792-? и Карабунар ?-1794. Епископ във Враца 1794-1803. След размирици във Враца се скита из Северозападна България, заминава за Букурещ. От епископската длъжност е освободен по негово настояване, но продължава да се подписва като Софроний Врачански. През последните си години се оттегля в манастир край Букурещ. Води кореспонденция с членове на руското правителство и военните им командири. Автор на автобиография 1861, 1872 /1906/, преводач 1805, 1806, 1809. Канонизиран за светец на 31 декември 1964 от Българската православна църква.

Стойко Владиславов има няколко деца.

І

Цонко, търговец – джелепин

І

1. Стойко Цонков Стойков, с прозв. Стефан Богориди [*Котел,1775/1780 +1859,Цариград], учи в гръцкия колеж “Свети Сава” в Букурещ. Учител в Истанбул, преводач в османската флота 1799. Губернатор на Галац 1812-19; каймакам на Влашко 1821 и на Молдова 1822, преводач в османската флота 1823-25. Заточен в гр. Измит (Никомедия), Мала Азия 1825-28. След Руско-турската война 1828-29 и Одринския мирен договор 1829 оглавява османската делегация в Санкт Петербург. Прeз 1830 няколко видни букурещки българи изработват проект за автономно българско княжество в Добруджа, оглавявано от него. Проектът е представен пред пред турските власти на Влашко, но без успех. Изпратен за управител на о. Самос 1834-38, 1840-49 /с титла паша от турския султан Махмуд II/, преименува главния град на острова на свое име – Стефануполис. При султан Абдул-Меджид I той е член на Танзиматския съвет и имперски съветник, длъжност, създадена специално за него. Дарява 1849 къщата си с двора в Цариград за построяване на българската черква „Св. Стефан”, наречена на негово име.

1. 1 Янко Богориди [+1866,Виена], учи в гр. Измит – Мала Азия 1825-28, преводач-секретар в турското посолство в Лондон и Париж; управлява вместо баща си о. Самос 1838-39; Неженен.

1. 2 Смарагда Богориди = Михаил Стурдза [*1795+1884], молдовски княз. Родители на Мария, съпруга на руския княз Горчаков.

1. 3 Хариканя = молдавски болярин.

1. 4 Ана Богориди [+Лондон] = Музурус паша, турски посланик в Лондон. Ана – баба на Ана дьо Ноай [*родена и живяла във Франция], френска поетеса = френски граф; издига глас в защита на Георги Димитров 1933; първата жена, избрана за действителен член на Белгийската кралска академия за литература, както и първата жена във Франция, удостоена със званието кавалер на Почетния легион.

1. 5 Мария = Янко Фотиади, генерал-губернатор на о-в Крит. Брак от 1851, на сватбата присъства султан Абдул Меджид.

1. 6 Николай Ст. Богориди [*Яш,1821+1863,Букурещ], учи в Цариград, Виена и Мюнхен. През 1837-39 е преводач в османското посолство в Париж. Основател на Болграската българска гимназия 1858. Министър на финансите и княз на Молдова до 1859. Води проавстрийска и протурска политическа линия и работи против обединението на двете княжества Влашко и Молдова. Князът фалшифицира избирателните списъци в Молдова - 7 юли 1857. В кореспонденция с австрийския двор има доказателства за фалшификацията на изборите и след изтегляне на посланници на Франция, Русия, Прусия и Сардиния, Високата порта е принудена да насрочи нови избори за 22 септември. Кореспондира с Г.С.Раковски = Екатерина Константин Конаки, дъщеря на молдовски болярин и прибавя нейното име към своето и се подписва Конаки-Богориди. Брак от 1846. Живеят в Цариград 1857-?, Виена 1859-? и Букурещ.

1.6.1 Емануил Богориди, два пъти кандидат за княз на България 1878 и 1887.

1.7. Александър Ст. Богориди, с псевд. Алеко паша [*Цариград,1822+1910,Париж]. Учи в Цариград, Яш и във Франция, звършва право в Германия. Член на Държавния съвет, министър на обществените сгради, пощите и телеграфите. Дипломатически агент в Молдова, член на дипломатическата мисия в Лондон, посланик във Виена 1876-77; генерал-губернатор на Източна Румелия 1879-84, един от кандидатите за българския престол 1887.

2. Атанас Цонков Стойков - Богориди [*Котел,ок.1788+1826,Париж], І български лекар с докторат; учи в Букурещ ?-1810; завършва медицина във Виена 1811-? и Вюрцбург ?-1816 с дисертация на немски език 1817. Учител по старогръцки в гръцкия лицей „Св. Сава”- Букурещ 1810. Сътрудничи на гръцото списание „Ермис о Логиос”. Доктор в Яш, Виена, Букурещ. От 1819 живее в Париж.

www. Gothabg@abv.bgБогориди, под 25 септември 2010

сряда, 14 юли 2010 г.

НЕЙКОВ (с. Коларово,СтЗагорско)


Рк Кольо Нейков [*с.Арабаджиево = с. Коларово, ок.1688]

1 Стоян

1.1 Кънчо Стоянов

1.1.1 поп Минчо Кънчев Стоянов [*Арабаджиево,1836+1904,], свещеник от 1862-? в селата - своето и околните Загоре, Горямо Кадиево, Могила, Калитиново, Малко Кадиево. Учител в селото 1856-62, председател на училищното настоятелство в селото 1870 и училищен инспектор 1879-? в Ст. Загора; председател на РК; автор на спомените “Видрица”, заточен в Диарбекир 1873-78.

1.1.2 Неша, прабаба на Костадин Грозев, който изследва този клон на рода.

1.1.3 Георги Кънчев Стоянов [*Арабаджиево], учител в селото 1876.

2. Нейко

3. Тодор

4. Къньо

4.1 Господин Кънев = Гаркина Райкова.

4.1.1 Теньо Господинов [1834+1896,СтЗагора], прапрадядо на родоизследователя Жельо Тенев, който представи родова схема на І национална изложба “Моето родословие – кои са дедите ни?” в НИМ.

5. Злата

6. Маша

# Поп Минчо оставил 1800 потомци - nobilitybg, 2006


събота, 10 юли 2010 г.

АБРАШЕВ (Копривщица)


Иван Спасов Абрашев, търговец
1. Дончо Ив. Спасов, с духовно име Доротей [*Копривщица, ок.1830+1875,Цариград], митрополит; монах в Хилендарския монастир 1847, таксидот в Плевен 1850, протосингел на Врачанския епископ 1850-52, митрополит - Врачански 1852-60, Софийски 1861-?, Скопски 1872-75. Делегат на Цариградския църковен събор 1871. Дописник на в. "Съветник" 1864 и дарител 1872.

2. Сава Ив. Абрашев [*Копривщица, ок. 1837+1879,Враца], І дипломиран лекар в Копривщица 1866-?, лекар и във Враца; учи медицина във Виена 1856-? и вероятно в Прага. Открива и аптека в родния си град . Кореспондира с Йоаким Груев, Иван Касабов, Г.С.Раковски, Т. Каблешков. Участва в І легия 1862 и Априлското въстание 1876.

3. дъщеря - майка на Найден Геров.

# БВИ. С., 1987, с. 26, 219.