четвъртък, 29 януари 2015 г.

ПОПСПАСОВ (Плевен)


Рк Спас, поп "свещеник"
Ι
Христо /Ланко/ Попспасов, свещеник в Плевен, спомощник 1868 = Параскева /Пъта/ КОЦОВА Стамова  [*Плевен, ок. 1840/50]

1. Василка Хр. Попспасова
2. Даци Хр. Попспасов

сряда, 28 януари 2015 г.

КОСТОВ (с. Гопеш -Битолско)

Атанас Костов [*с. Гопеш - Битолско, 1838 +1885, Каспичан], Първи кмет на Плевен 15 дек. 1877-?. Изселва се в с. Долни Дъбник 1851, където работи при чорбаджи Цеко. Търговец на жито в Плевен и Румъния, както и в търговско сдружение 1874. Писар в Плевенската община. Член на РК-Плевен - май 1869, съратник на В. Левски и Атанас Хинов. Дарител на  училището. Спомощник = Маринка Цекова /бащино/ [*с. Д. Дъбник]. 

1. Христо Ат. Костов [*Плевен, 1864], търговец. Завършва търговия в гр. Линц - Австрия. Председател на търговска фирма 1885 /житарска/. Дарител на читалище "Съгласие"- Плевен.
1.1 [+ бебе]
1.2 Мара Хр. Костова, завършва полувисшия институт "Мария Луиза". Учителка по пиано и създателка на детските музикални школи в Плевен. Неомъжена.

1.3 Иван Хр. Костов, завършва право и военно училище в София = Здравка Милева.
1.3.1 син ? Ив. Костов [+1959], като студент загива в планината от лавина.

1.4 Любен Хр. Костов, завършва търговия в Париж = ? Нямат деца.
1.5 Вяра Хр. Костова, завършва Дрезденско училище по изкуствата = ? Нямат деца..
1.6  ?

1.7 Борис Хр. Костов [*1909+1989], адвокат, учи в Плевен /гимназия/, завършва право в Париж. Автор на "Македонският въпрос" /издаден в Париж и Швейцария/. Адвокат в Плевен и София  = Спаска /Паца/ Николова Бойчинова
1.7.1 Мария Б. Костова /доведена/ = ? Имат син, с праправнук Дочо Милков. .

2. Невена Ат. Костова = Георги Демитрашев. Имат 3 деца - Екатерина, Люба - учителка и Борис - подпоручик /Дойран 1913/, член на ЛРС ?-1920-?.
3. Райна Ат. Костова  = Данко Хасекиев, доктор -  ветеринарен. Имат дъщеря Минка.
4. Надежда Ат. Костова  [+Париж], завършва пиано в Париж = Марко Костов [*Ст. Загора], доктор. Нямат деца.
5. Петър Ат. Костов , следва инженерство в Германия. Неженен.
     # Джонева, Юлия. Атанас Костов и неговия род.- В: Родове на основатели на Плевенския РК и Диарбекирските заточеници. Плевен, 1995, с. 41-46 и сн. на Атанас. Б.Ш. - поредността  на децата при  № 1 не е сигурна.
     @ Парашкевов, Иван - geni.com 30.11.2014 /за Бойчинови/ 

петък, 16 януари 2015 г.

КОЦОВ (с. Петърница, Плвенско)


Стамо [*с. Петърница, Плевенско]
   Ι
Рк Коцо Стамов = Лиша Кучова  Тонова [*с. Брестовец, Плеввенско].

1. Цано Коцов  = Катерна п. ХИНОВА [*Плевен]
1.1 Димитър Ц. Коцов [*Плевен, 29 окт. 1854 +16 февр. 1893, София], учител, публицист, преводач. Учи в Плевен, Габрово /гимназия 1873-73/ и Загреб /гимназия 1874/, следва в Букурещ. Учителства в Плевен 1875, Свищов и Видин 1878-79, училищен инспектор във Видинско 1879-80 и Русенско 1890-91. Поддиректор на Народната библиотека - София 1891-93. Редактор на сп. "Венец" 1884-91. Сътрудничи на в "Право"  1873, сп."Училище" 1873-76, в. "Източно време"  1875, в. "Напредък" 1875, в. "Нова България" 1876, в. "Българин" 1878, сп. "Славянско братство" 1878. Спомощник 1875. Автор на учебници. Депутат в 3 ВНС и 5 ОНС = Ирина, родственица на Александър Екзарх
1.1.1 Вида Д. Коцова = ?
1.1.2 Асен Д. Коцов, с псевд. Свежин, писател и журналист = Галина [*София]. Нямат деца.
1.2 Марийка /Мица, Маруца/ Д. Коцова = Коста Аврамов Матов

2. Тодор Коцов, търговски съдружник с брат си Симеон и с Георги Дюлгеров 1877 = Марийка [*Ловеч].
2.1 Тодор Т. Коцов

3. Симеон Коцов [*Плевен, 1838 +19 окт. 1877], търговец и търговски съдружник с  Манол Хаджиконстантинов и Парашкев Хаджидимитров 1867, както и с Георги Дюлгеров от 1877 и брат си Тодор. Председател на РК-Плевен /май 1869/, съратник на В.Левски и Ангел Кънчев. Съучредител на плевенско читалище /1 окт. 1869/. Спомощник, неженен.
4. Иванчо Коцов [*1841], неженен
5. Косто Коцов [*ок.1843]
6. Александър Коцов, неженен
7. Параскева /Пъта/ Коцова = п. Христо /Ланко/ Попспасов. Имат 2 деца - Василка и Даци.
8. Тодора /Тоша/ Коцова 
9. Петра Коцова 

# БВИ, 1988, с. 360; Петрова, Олга. Родът на Симеон Коцов.- В: Родове на основатели на Плевенския РК и диарбекирски заточеници. Плевен, 1995, с. 21-27 и 2 сн.; Вж Данов, Иван. Родословно дърво - Коцов.- В-А-Ι, № 1621, ИМ- Плевен.

сряда, 14 януари 2015 г.

ГАНЧЕВ (Плевен)


Васил [*ок. 1780], кюркчия "кожухар" в Плевен 1824.
   Ι
Рк Ганчо Василев [*Плевен, ок. 1805 +30 авг. 1876], касапин в Плевен 1825 = Станка Матова [*Плевен]

1. Васил Ганчев [*1837 +15 ноем. 1893], с прозв. Войводата, Плевналията. Войвода 1864-66 в Пленско, емигрира в Румъния 1866, среща се с П. Хитов 1867 и В. Левски 1869. Арестуван 1869 за 9 месеца в гр. Къмполунг - Румъния, затварян в Цариградския затвор 1874 и заточен в гр. Мердин - Мала Азия от юли 1874 до апр. 1878 = I. Парашкева Копова [*Плевен]. Брак  от 12 ян. 1862 до 1876; II. Гица [*1855 +1929]. Брак от 1878
1.1 Стефанка  В. Ганчева [*Етрополе; 1878 +  ?], осиновена = С. Симеонов= .Имат 4 сина - Ангел (*18980, Тодор (*1900), Васил (*1902) и Иван (*1902),

2. Цвета Ганчева [*1853 + ?] = ?
3. Веша Ганчева [*1857 + ?] = ?

4. Христо Ганчев [*1858 + ?], търговец = Сена Дунчева [*Плевен, 1864 +1940]
4.1 Райна Хр. Генчева [*1889 +1971] =  Петър Делов [*Котел,1884 +1959]. Имат  4 деца - Кинка (*София, 1916), Апостол (*Плевен, 1918), Милко (*1923), Васил (*София, 1925).
4.2 Цветанка /Цвета/ Хр. Ганчева [*1891 +1976][, неомъжена.

4.3  Апостол Хр. Ганчев  [* ? +1918, Дойран], капитан, загива на фронта. Посмъртно е   произведен в чин майор = Мита Игнатова [*1891 +1963]
4.3.1 Христо Ап. Ганчев [*1915 +1987], строителен инженер, завършва в Чехия.
4.3.1.1 Александър Хр. Ганчев [*1955], атомен инженер в БАН.

4.4 Васил Хр. Ганчев
     # Грънчаров, Михаил и Цветан Симеонов. Родът на Васил Ганчев - Войводата.- В: Родове на основатели на Плевенския РК и Диарбекирските заточеници. Плевен, 1995, с. 13-20 и родова схема. Вж фонд В. Генчев - НБКМ БИА.

петък, 9 януари 2015 г.

НЕДЯЛКОВ / КОСТАДИНСКИ (с. Мусина)


Рк Костадин
1. Гено Костадинов, кмет на с. Мусина. Домът му  е убежищще на Матей Преображенски, Христо Караминков и поп Харитон.

1.1. Костадин Г. Костадинов  [+1876], четник 1876, загива в Дряновския монастир.
Рк 1.2. Недялко Г. Костадинов, член на РК-Мусина = Велика Петрова Делирадева, кметска дъщеря.

1.2.1. Кръстина Н. Костадинска, ушива знамето на Поп-харитоновата чета 1876.
1.2.2. Гено Н. Костадински [*с. Мусина, 1861], учител и кмет. Учи в - с. Мусина при Бачо Киро Петров  и Димитър Георгиев, в Габрово /гимназия/, Лясковец /Петропавловската семинария/, следва в Москва 1888. Издава в. "Селски вестник" 1893-95, сп. "Задружница" и в. "Народен подем", сборник "Военни разкази" и поредицата "Евтина библиотека". Кмет на с. Мусина, депутат, дипломатически служител в  Петербург и Лондон 1920-21 и съучредител на БЗНС. Пише спомени за Бачо Киро и Отец Матей Миткалото. Кореспондира с П. Зосодимски.
Сродник - Петър Недялков 2012 /правнук на Гево/
# Недалков, Петър. Бунтовен род. Даскал Гено Недялков - вестникар, дипломат , мемоарист.- в. "За буквите" 2012, бр. 37, с. 16 и сн. на Гено.