петък, 20 април 2012 г.

МАРАНГОЗОВ (с.Драгоданово, Сливенско)

Марко
  Ι
Джендо Марков [*с. Бутово, Котленско], заселва се в с.Крушаре, Сливенско и по-късно се преселва в с. Драгоданово, Сливенско. Оставя спомени.
   I
Еньо Д. Марков, убит от турци през Кримската война 1853-56 = Цана [+ 2 г. по-късно].
   Ι
1-2-? синове
3. Рк Константин Енев, с осиновително име Марангозов [*с.Драгоданово,1844 +23.Ι.1925], книжар и общественик; учи в родното си село, изпратен от братята си в Ямбол - учи от ок.1857 занаят при Георги Марангоза, от когото е осиновен; учи в Ямбол при Добри Чинтулов 1857-61, Ради Колесов и Апостол Кутев. Деец за църковна независимост, член на РК-Ямбол. Открива първата книжарница за български книги и учебници в Ямбол 1863, която е изгорена от отстъпващите турци. Съучредител 1879 и в ръководството на гимнастическото дружество "Сокол". Доставчик на руската армия до Съединението 1886. Пом.-кмет на Ямбол след 1886. Открива  12 септ. 1893 печатница "Светлина" и му завещава 2000 тома = Стефана х.Васил Драгоева. Имат 14 деца  /отгледани - 5 сина и 2 дъщери/.
3.1 Еньо
3.2 Васил К. Марангозов, взет от турците 1878 за заложник, окован и отведен през Одрин и Цариград на заточение в гр. Болу, Кастапоненски вилает.  След амнистията на Сан-Стефанския мирен договор се завръща в Ямбол. Ечи в Истамбул.
3.2.1 Константин В. Марангозов, приятел на поета Пеньо Пенев, за което остава спомени. Водят помежду си кореспонденция. Паботи в печатница на дивизията в Ямбол 1950 и Сливен 1955.
3.3 Цана
3.4 Георги, учи в педагогическо училище.
   # Кондев, Желяз. Константин Е. Марангозов от с. Драгоданово, ученик на Добри Чинтулов.- сп. "Жажда" (Сливен) 2007, № 1, с. 4-5 и сн.

четвъртък, 19 април 2012 г.

СМИЛОВ (Търново)


Рк Смил Минчевич, преселва се от Македония в с. Ветринци, Търновско, а по-късно в Търново.
1-2. дъщери
3. Пенчо Смилов, с прозв. Орела.
3.1 Димитър П. Смилов [*Търново] = Ламбрини [жива 1908], член на женското дружество "Радост".
3.1.1 Никола Д. Смилов [*Търново,1835+1892], с прозв. Гарибалди; търговец на пашкул и бубено семе, съдружник със зет си А. Попов на Ι фабрика за хартия край с.Килифарево-Търновско и на Ι парна мелница. Председател на читалище "Надежда" - 3 години. Доброволец в отрядите на Джузепе Гарибалди 1862-? Завръща се в Търново 1870. Член на РК-Търново 1871-76. След РТВ търговец.
3.1.1.1 Мария Н. Смилова = Ангел Попов [*Търново,1835+1920], индустриалец - фабрики за книжни изделия в с.Килифарево, за тестени изделия /макарони и фиде/ 1894-?, търговец от 1861, крупен дарител на търновската община, къща за читалище "Радост", спортно дружество "Юнак" 1902 и читалище "Надежда". Оставя завещание юни 1908.
3.1.1.2 Димитър Н. Смилов, член на РК-Търново, другар на В. Левски.

4-5-? синове.

Сродници -
Георги х. Стоянов Смилов [*Търново, 1844+1915], ; учи в - Търново ?-1860, Киев 1860-62, Одеса 1862-64 /ΙΙ гимназия/, където живее в една квартира с Хр. Ботев, Ришельовския лицей /физико-математически отдел/ 1864-66, завършва в Петербург /Технологическия институт/ 1866-?. Член- на читалище "Надежда"- Търново 1871. Учител в Сопот 1871-77, председател на Окръжния съд-Търново 1877, спомощник 1873. Автор на "Учебник .. по бояджийство" 1888. Издържан от брат си 1860.
Димитър Смилов = Анастасия Николова СТАМБОЛОВА [*Търново]
Христо Смилов Търново учи в Букурещ 1862-69 /медицинско училище/, завършва медицина 1869-72. Деец на читалище "Братска любов".

# Бележити търновци. 1985, с. 57-58; БВИ. С., 1988, с. 601.

събота, 14 април 2012 г.

ВАСКОВ (Велес)


Рк Васко [жив 1883], касап.
Ι
Никола Васков, чорбаджия и търговец във Велес, член на комисия по разоръжаване след Илинденското въстание 1903 = Мария. Имат 5 сина и 2 дъщери, родени първите 6 през ок. 2 г., а последното след 4 г.

1. Петър Н. Васков [*Велес, 18 май 1875+10 ноем. 1907, с.Лъджа кьой, Суфлийско], учител и войвода; учи във Велес /прогимназия/, Скопие /1 клас/, Солун /гимназия/ при Григор Пърличев и Васил Кънчев, завършва в София СУ, школник в ШЗО-Княжево 1902-03. Учител по математика и физика в - Лом, Видин, Силистра, Одрин 1898-1900 и 1904-1.ΙХ.1907, Сливен 1900-? . Председател на Окръжния РК-Одрин ?-1907. Войвода в Одринско 1907, където е убит в сражение. Кореспондира с Янаки Гочев 1904-05, Димитър Шимбалков 1907
2. Иван Н. Васков [*Велес], учител в Кюстендил и Трън ок.1903/4-07-
3. ? Н. Васков [*Велес]
4. ? Н. Васков [*Велес]
5. ? Н. Васков [*Велес]
6. Мария Н. Васкова [*Велес] = Карабаров.
7. Елена /Ленка/Н. Васкова [*Велес], в Одрин /17-годишна/ при брат си Петър ок.1904.

# Маджаров, Панайот. Свято съзаклятие. С., 1998 и сн. на Петър.

неделя, 8 април 2012 г.

МИНЧЕВ (Хасково)


Рк Минчо Петров Узунов
Ι
х. Иван /Иванчо/ Минчов [*1810+1896], чорбаджия в Хасково, учредител на читалище "Заря" 1858.

1. Георги х.Иванов Минчев [*Хасково, 8.ХΙ.1851+27.ΙΙΙ.1903,София], търговец в Букурещ и Хасково; учи в в Хасково, Пловдив /при Йаким Груев/ и Триест - Италия /търговско училище/ 1869-70. Член на РК-Хасково, за което е осъден 1873 на заточение в Диарбекир, откъдето избягва юли 1876 към Триест и оттам в Браила - Румъния. Доброволец през РТВ 1877-78. Заради русофилските си убеждения е интерниран от стамболовистите 1887-94. Окръжен управител след 1894-1901 в - Хасково, Шумен и Ловеч.

2. Михаил /Михал, Михо/ х.Иванов Минчев [*Хасково, ок.1852/3+28.ХΙ.1891,Хасково], търговец; учи в Хасково и Цариград /Роберт колеж/. Член и секретар-касиер на РК-Хасково, осъден 1873 на заточение в Диарбекир, отдето успява да избяга 1876 заедно с П. Берковски. Преводач през РТВ 1877-78. Първият кмет на Хасково след РТВ, поставя с брат си началото на образцовото земеделско стопанство в с. Юренджик = Крепост, Хасковско. По убеждение - русофил, за което е интерниран от стамболовисти.

3. Евгения х.Иванова Минчева [*Хасково, ок.1850] = Петър Иванов Берковски [*Лом,1852+1892], учител в Хасково 1872 и председател на РК-Хасково.

4. Теофана х.Иванова Минчева = Христо Стойчев Златарев [*Чирпан,1835+1900], преселник в Хасково, учител. Брак от 1869. Родители на проф. Асен Златарев.

# БВИ. С., 1988, с. 419, 65, 254; Сб. Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по Хасковското покушение през 1873 година. С., 1975, с. 130-131.

ПОПОВ (Казанлък)


Петко Попов /Папазов/[*Казанлък], учител в Казанлък през 60-те години.
Ι
Мирчо П. Попов [*Казанлък, ок.1840/45+27.Ι.1926,Ст.Загора], учител и съратник на В.Левски; учи в Казанлък и Пловдив /класно/. Учителства в - Казанлък ?-1870, Хасково 1870-?. Читалищен деятел в Хасково. Съосновател и председател на РК-Хасково, съратник на Петър Берковски, В. Левски и Атанас Узунов. Осъден на доживотен затвор в Диарбекир по Хасковското покушение 1873, избягва оттам 1876. Опълченец през РТВ 1877-78, деец по Съединението 1886 = Мария Христова Стоилова, учителка в Хасково 1872-76, член на РК-Хасково; деятелка в читалище "Заря"; братовчедка на братя Георги и Михаил х.Иванови Минчеви. Брак в Хасково.

# БВИ. С., 1988, с. 543-544, 545; 548; Сб. Протоколи от съдебния процеса срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по Хасковското покушение през 1873 година. С., 1975, с. 128 /в пенсионното му дело е записан като М. ДИМИТРОВ Попов, а в други извори М. Папазов Паскалев/ Вероятно Димитър е дядо му, а Паскал е бил свещеник.