вторник, 5 март 2024 г.

МОРФОВ / Кереков (Копривщица)

Христо Кереков Ι Рк ? [+ок.1843/44], с прозв. Морфи от МИ, селце край Одрин = Неда Крадлекова [*Копривщица +ок. 1843/44], леля на Атанас Цв. Узунов - сподвижник на В.Левски. 1. Васил Морфов [*1836 +ок.1897], служи в Цариград при търговеца Хр. Тъпчилещов. Член на меджилиса "съвета" в Копривщица, а в Пловдив, Ст.Загора /ок. 1881/ и Враца - член на съдилища /председател на съд/ = I. Христина Генкова Комсиева [*Калофер, ок. 1849/51 +Карлово, след 1877]. Брак от 1863; = II. Кина Терзиева [*Търново], вдовица с 3 дъщери - Мария. 1.1 Христо В. Морфов - учи във Военно училище - София, завършва и Генерал-щабна академия. 1.2 Генко В. Морфов - учи във Военно училище - София. 1.3 Богдан В. Морфов - учи в Одрин /католическо учиилище/ = Мария Петрова Икономов [*Трявна] 1.3.1 Васил Б. Морфов. 1.3.2 Петър Б. Морфов 1.3.2.1 Богдан П. Морфов, историк, завършва ВТУ. Автор на "Петър Икономов - учител и книгоиздател, родом из град Трявна", "Доктор Георги Золотович - живот и дейност" и "Незабравимата Христина Морфова" 1878 /2 изд. 1980/. 1.3.2.1.1 Богдан Б. Морфов 1.3.2.1.2 Бранимиир Б. Морфов 1.4 Мирчо В. Морфов, медик в Цариград, Ст.Загора и София 1.5 Александър В. Морфов [*1881] - от II брак, учи в Одрин и във Военно училище - композитор 1.5.1 Милкана Ал. Морфова 1.6 Крум В. Морфов [*1883 +1899] - от II брак, учи в Одрин. 1.7 Христина/Тине/ В. Морфова [*Пловдив, 24 апр. 1889] - от II брак, учи в - Ст. Загора 1895-97, Търново 1898-1900, София 1901- 2. Никола Моорфов [*1837] # Морфов, Б. Незабравимата Христина Морфова. С., 1980, с. 12-25 и др.