четвъртък, 10 март 2011 г.

БАКАЛОВ (Елена)


х.Никола Бакалов

1. Юрдан х.Н. Бакалов [*Елена+1883,Елена], с прозв. Юрданчо паша, политик; моавин "помощник" на валията в Русе докъм 1875, каймакамин "областен управител" на Габрово 1875-76, І българин мютесарифин "окръжен управител" на Пирот 1876-?, с чин паша и уволнен в Цариград. След РТВ е областен управител на Шумен, депутат 1879 и 1881. През Априлското въстание 1876 успява да спаси Габрово от опожаряване, разорение и сеч.

2. Пенчо х.Н. Бакалов

3. Иван х.Н. Бакалов

Сродник - братя
1. Иван Бакалов [*Елена], учител в Елена и Лясковец 1832. Живее и работи и в Букурещ.

2. Никола Бакалов [*Елена], търговец в Гюргево.

# БВИ. С., 1988, с. 54; в. "Труд", 14.V.2011, с. 24 и сн. на Юрданчо паша.

БАКАЛОВ (Габрово)


Йоан, хаджия
І
Добри х.Йоанов Бакалов [*Габрово], търговец, дарява средства за издаване на Буквар 1825 и Часослов 1826, спомощник в Букурещ 1825.
І
Иван /Йоан/ Д. Бакалов, търговец в Букурещ и там спомощник 1825, съосновател на дружество "Филантропия" 1853.

Сродници -
хаджи Йордан /Юрданчо/ Бакалов [+V.1876, Габрово], чорбаджия в Габрово и каймакамин от пролетта 1876 и посещава Русе. Убит от габровските въстаници.

# Ботев, Христо. Събрани съчинения. С., 1976, т. ІІ , с. 440; Иречек, Константин. с. 569 и 578.

сряда, 9 март 2011 г.

ВАКЛИДОВ (Казанлък)

Дочо Ваклидов
1. Христо Д. Ваклидов, с псевд. Черновеждов [*Казанлък, 1841 +17 апр. 1891, Ст.Загора], книжовник - журналист и преводач. Учи в Казанлък и Цариград /католическия колеж в кв. Бабек/ и печатарство в Одрин и Цариград. Учител в Ст.Загора 1860-?. Читалищен деец в Ст.Загора. Униат от 1861. Редактор на в. "България" 1859-62, в. "Българска пчела" 1863-64, сп. "Зорница" 1864, в. "Източно време" 1874-75 и съредактор на сп. "Знание" 1884-85. В Браила основава печатарско дружество "Гутенберг" 1862 и издава вестници. Преводач от френски в австрийското консулство 8 години в Одрин ок.1864-72. Превежда "Електрически телеграф" 1858, "Книжка за благонравието" 1858 /1863, 1864/, "Благонравие за децата" 1875, "Начални алгебрични уроци" 1859, "Скитника евреин" 1860 и "Кратка свещена история" 1864. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1858 и в. "България" 1859-60. Автор е на "Буквар за французкий язик " 1863 /1865/ и "Българско-французки и французко-български речник" 1864. След РТВ е окръжен управител в Ст.Загора, Пазарджик, Сливен и Бургас; както и инспектор в Министерството на финансите.
2. Илия Д. Ваклидов [*Казанлък], пастор. Учи в Цариград /католическия колеж/ 185..., ръкоположен за католически свещеник, епископски наместник в Цариград и Одрин 187..., архимандрит 187... Учител в Одрин /католическо училище/ 1869. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1859, в. "България" 1859 и в. "Век" 1875.
# БВИ. С., 1988, с. 98-99; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 143-144.

БАБЕВ (Търново)


Н. Бабев
І
Христо Н. Бабев [*Търново], учител от 1872; учителства в Русе 1872-73 и Горна Оряховица 1878-79 = Уца Димова [*Русе], учителка от 1868; учи в Русе /класно/, учителства в Русе 1868-78.

# БВИ. С., 1988, с. 53 и 207.

АЛЕКСИЕВ (Свищов)


Андрей Алексиев [*Свищов+ок.1837], свещеник в свищовския монастир "Св. Петър и св. Павел"

1. Алекси Анд. Дянков [*Свищов], свещеник; учи в Свищов при Неофит Бозвели до преди 1834. Поп в Свищов 185...-187.. Член на Околийския съвет 1874-75, спомощник 1853 на книга преведена от Ботю Петков.

1.1 Прокопи Ал. Дянков [*Свищов,19.ІІ.1851+20.ІІІ.1927,Плевен], Ботев четник; учи в Свищов и Одеса. Учител в Свищов ?-1876 и след 1878. Заловен е от турците 1876 и е осъден та вечно заточение в гр. Акия - Мала Азия, освободен поради амнистия 1878. След РТВ е и чиновник.
1.1.1 ?
1.1.1.1 Внучка = Димитър Динов, автор.

# БВИ. С., 1988, с. 31 и 232.

неделя, 6 март 2011 г.

ПАПАЗОВ (Бяла)


Родът е преселен в гр. Бяла от Балкана.

Рк 1. поп Тетрад Тодоров, І свещеник в Бяла 1841-78-?, инициатор за построяване на черква "Св. Георги" 1843.

1.1 Иван Папазов, собственик на черничева градина, до моста строен от Колю Фичето.
1.1.1 Минчо Ив. Папазов, преселва се във Видин; писмо 30.V.1919
1.1.1.1 Иван М. Попов, актьор и режисьор в читалищния театър.
1.1.1.2 Анастасия М. Попова [*1905]

1.1.2 Илия Ив. Попов, стопанисва бащиния имот и има годишен приход от градината 5,500 лв.
1.1.3 Янко Ив. Попов, завършва право в Лозана - Швейцария, по времето на министър К. Стоилов.
1.1.3.1 Александър Я. Попов [*1915]

1.2 Ната Папазова
1.3 Мирка Папазова
1.4 Руса Папазова
1.5 Гина Папазова

Деца на сестрите ? - "братовчеди" - Свилен Русев, учител в с. Кривина - Русенско и Юрий Василев от Търговище, намират 1982 в разкопки край Бяла златна гривна с тегло 197,5 грама и я предават на историческия музей в Русе.

2. Димитраки Тодоров, І учител в Бяла от 1836-45-?.

# Русева, Дарина. Бяла. Опит за етнографски очерк. Бяла, 2006, с. 17,20-25,55,63,185,203; 209. Вж Колева, Теодора. Созида се род сей.- в. "Антени", 13.ІV.1983, с. 3.