вторник, 29 април 2014 г.

ЕРЧЕВ (Копривщица)


Иван Ерчев, свещеник в Копривщица след 1840 -1876.  Спомощник 1849 /Извод за физика/, 1852 /Житие та св. Григория Омиритскаго/ и 1857 за "Изяснение на неделнитИ и празничните евангелия".  Член на РК-Копривщица, деец през Априлското въстание  1876, за което е арестуван и заточен на о. Кипър до Амнистията от мирния договор в Сан Стефано = Велика Стаева Сивриева.
   Ι
Костадин п.Ив. Ерчев [*Копривщица, ок. 1851 + след 1914, Копривщица], воденичар; поборник  през Априлското въстание 1876, сражава се в боевете от 20 април 1876, четоводец от 24 април /отпратен до Стрелча/, където е ранен и се укрива в Копривщица. Заловен от турци на 20 май 1876 и затворен в Пловдив за 95 дни.

# Копривщица. Сборник  С., 1980,  с. 163-164; БВИ. С., 1988, с. 238.

понеделник, 14 април 2014 г.

АСАНСКИ (с. Миланово, Свогенско)


Митро /Димитър/ Асански, живее в Асанска махала н с. Осиково.
   Ι
Кола /Никола/ М. Асански [*с. Осиково, Миланово от 1950 - Свогенско ], с прозв. Мировой, член на РК-Осиково и секретар-ковчежник. След РТВ е мирови съдия.

1. Горан Колов Асански

2. Лило Колов Асански

3. Тодор Колов Асански, изселва са във Враца.
3.1 Димитър Т. Асански, адвокат.

4. Димитър Колов Асански, свещеник -1903-. Изселва се в с. Стубел, Врачанско = Ι. Рада. На нейно име Радова полена, където премръзва и почива; ΙΙ. Вела, млада вдовица с 2 деца.
2.1 Борис Димитров Крънчев, 80г., който проеменя името си на Асански* 
2.2.Стефана Димитрова Крънчева, 72г., с ново име Асанска = Топалийски

Сродници:
Коца Асански, закупува попските имоти 1921.
1. Борис К. Асански, овчар.
2. ?

Петър Гьонов Асански, машинен плетач.
Сава Петрова Асанска, машинна плетачка.
Славка Георгиева Асанска, 69 г. = Статков.
Славейко Ангелов Асански, майстор-строител.
Тодора Тодорова Асанска, шивачка.
# сайтове Миланово - Осиково и Осиково - Миланово и библиографията в този блог под меню "Местни имена" - Своге.