петък, 3 септември 2010 г.

КАЗАЛИЕВ (с.Райково-Смолянско)


Рк Пенко, с прозв. Казалията [*с.Дедево, Пловдивско+1833], преселник в Райково; починал от чума.
І
1. Вълчо П. Казалиев [с. Райково-Смолянско+1852], скотовъдец и търговец на вълна = Руса Грудинска [+1853].

1.1 Рада В. Казалиева [*с. Райково-Смолянско,1821+1907,Асеновград], І учителка в Родопите 1842-52; учи в Райково, Карлово при Райно Попович - 4 год. и в манастирите - Сопот и Калофер ?-1842, 1901 е затворена със съпруга си в Одринския затвор; монахиня с духовно име Евдокия /Дукя/ от 1902-07. Автор на 2 стихотворения /"На баща ми" 1852 с акростих и " На майка ми и нейната реч" 1853/ - в музея Смолян и на афоризми /149/. На нейно име - улица в Смолян, детска градина и пенсионерски клуб = Бялко Вълчев Арнаудов [*Райково+1905,Райково], учител в Райково ?-1858 и свещеник с духовно име Пантелеймон /Панталей/ 1858-?. Брак от 1852. Имат 6 деца.

2. Сивко П. Казалийски, хайдутин с прозв. Пачо.

Сродници - Георги Казалиев [*1927, жив 2007], съавтор с дъщеря си Боряна Г. Казалиева - Рускова на книга "Рада Казалиева - Казалийска". Райково, 2002. Г. Казалиев, краевед автор на книга за с. Дунево 2010 и на Факелът. Страници от образованието в Райково. Райково, 1999; Казалиев, Георги и Щ. Казалиев. Райковските свещеници. Смолян 1998, 162 с.; Казалиев, Щ. и Георги Казалиев. Светлини в пепелта. Градиво към историята на Райково. Райково, 1995; Казалиев, Щ. - сътрудничи на в. "Родопска правда" 1958, "Родопски устрем" 1966; Мария Тодорова Казалийска [*Райково,1831, жива 1921]

# БВИ. С., 1988, с. 304; Кирева-Попова, Александра. Възрожденката Рада Казалиева и нейната дейност.- сп. Родознание. С., 2009, № 1, с. 31-34 и сн.и книга "Голямото семейство на Христо поп Панталеев-Попов"; Вж Родословно дърво в Исторически музей - Смолян.

Няма коментари:

Публикуване на коментар