неделя, 5 септември 2010 г.

СТАМБОЛОВ (Търново)


Стамат, с прозв. Стамболията.
І
Никола Ст. Стамбологлу [*Търново], участник в Велчовата завера 1835 и в бунта на капитан дядо Никола Филипов = Евгения х. Павли х. Иван/ч/ова [*Трявна].

1. Кина /Кириаки/ Н. Стамболова = Никола Димчев. Имат 2 деца.
2. Анастасия Н. Стамболова = І. Димитър Смилов; ІІ. Пеню Стойнов Мутафчиев [*с.Керека, Габровско]. Имат 3 деца.
3. Замфири Н. Стамболова. Няма наследници.
4. Фани /Фанка, Стефана; Теофана/ Н. Стамболова [+1873]. Няма наследници.
5. Елисавета Н. Стамболова = Цаню Кямилев. Имат 3 деца.

6. Иван Н. Стамболов, депутат = Екатерина ? [*Търново].
6.1 Рада Ив. Стамболова, завършва университет = Генчо Пенчев, адвокат. Имат 4 деца.
6.2 Драгана Ив. Стамболова
6.3 Стефан Ив. Стамболов
6.4 Кера Ив. Стамболова =?. Имат ? наследници.
6.5 Атанас Ив. Стамболов = ?. Имат наследници ?

7. Стефан Н. Стамболов [*Търново,1854+4.VІ.1895,София], министър-председател до 18.V.1895. Учи в Одеса кратко. Съавтор с Хр. Ботев на стихосбирката "Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова" 1876; регент 1886. Съсечен от политически противници = Поликсения Константинова СТАНЧОВА [*Свищов], учи във Виена. Брак от 1888.
7.1 Никола Ст. Стамболов, почива млад.
7.2 Вера Ст. Стамболова [*1891+1941].
7.3 Константин Ст. Стамболов, неженен.
7.4 Стефан Ст. Стамболов, неженен.

8. Теофана Н. Стамболова = Кънчо /Кръстю/ Димитров. Имат 5 деца.
9. Атанас Н. Стамболов, адвокат = ?. Нямат наследници.
10. Кера Н. Стамболова= Георги Зографски. Нямат наследници.
11. Мара Н. Стамболова = І. Сава Атанасов Муткуров [*Търново,1852+1893, Неапол], генерал. Имат 2 деца ; ІІ. Петър Тинтилов, генерал. Брак след 1893. Имат 2 дъщери.

Родственици -
Димитър Стамбологлу [*Търново+1832, Търново] , вероятно брат на Стамат. Потомците се съдят за наследство му.
1. Петър Д. Стамболов
2. Иванчо Д. Стамболов
3. Никола Д. Стамболов
4 дъщеря ? Д. Стамболова = Иван Бойчев.

# Радев, Иван. Стефан Стамболов - родов корен и родова приемственост.- "Родознание", 1991, № 2, с. 12-14; Минчева Галина - бащата на Поликсения е Никола /2011/ и имат само 2 сина ? Вж Маринов, Димитър. Стефан Стамболов и новейшата ни история. 1909.

Няма коментари:

Публикуване на коментар