понеделник, 28 февруари 2011 г.

МАНЧОВ / МАНЧЕВ (Пазарджик)


Петър Манчов [*Батак,ок.1817+1876]. член на РК-Пазарджик от 1871, устабашия на градинарското дружество "Труд" със свещеноливница. Подпомага финансово Банковски, за което е пребит от турци в ареста. Преселен от родителите си в Пазарджик.

1. Дена П. Манчова [*1838]

2. Никола П. Манчов [*1842], член на РК-Пазарджик, арестуван 1876.

3. Елена П. Манчова [*1848]

4. Сотир П. Манчов [*1850], член на РК-Пазарджик, арестуван 1876. Родоначалник на Сотирови.

Сродници
Георги Манчов [+1911], убит.
Никола Манчев , социалист, със деца - Асен Н. Манчев и Петър Н. Манчев.
Тодор Манчев, социалист със син Стоян Т. Манчев, партизанин, убит.

# Риндова, Бистра. Сподвижници на В. Левски от кв. Чикълсън в Т.Пазарджик.- В: Родове на В. Левски и на негови сподвижници. С., 1992, № 2, с. 129-132.

АКРАБОВ (Пазарджик)


Стоян Акрабов [*6.VІІІ.1840+1910,Пловдив], член на РК-Пазарджик 1872; учи при даскал Гено и Юрдан Ненов, градинар и бакалин. В дома му отсяда Апостола. През Априлското въстание е окръжен куриер и закупува оръжие, заловен е на 2.V.1876 и отведен по затворите в Пловдив и Одрин. Член на І градски съвет в Пазарджик 22.І.1878-? Член-съветник на Привременното правителство 1879-?, контрольор по десятъка, съдебен пристав, агент по монопола за солта в Цариград и Дедеагач. преселва се в Пловдив = Николина Стойчева Лапкова [*с.Голямо Конаре], кметска дъщеря. Брак от 1860.

1. Константин Ст. Акрабов [*1861], офицер, учи във Военното училище в София, у(аства в Сръбско-българската война 1885.

2. ? Ст. Акрабов [*ок.1863], участва в Балканската война, учи във Военно училище в София.
2.1 Анна Акрабова, доктор в Пловдив, оставя спомени.

3. Светозар [*1872], загива в балканската война, учи във Военно училище в София.

4. ? Ст. Акрабов, в Балканската война.

# Риндова, Бистра. Сподвижници на Левски от кв. Чикалсън в Т.Пазарджик.- Родове на В.Левски и на негови сподвижници. С., 1992 с. 129, 131-132.

неделя, 27 февруари 2011 г.

ГЕРОВ / АНТИКАРОВ (Самоков)І. Атанас Геров, бояджия.

1. Димитър Ат. Геров [*Самоков,1815+1904], зограф и гравьор на печати-глиптика, антикар. Дарител на Бельовата черква 1867. Посещаван от Бенковски 1876.
1.1 Николай Д. Геров Антикаров [*Самоков], офицер; учи в Пловдив -1876-, Бенковски иска от него да му препоръча верни на делото хора в Самоков. Капитан -1886- , майор в 13 Рилски п.п. 1888--90, ротмистър и ковчежник при І конен полк. Награден с кръст "За независимост" 1909.

2. Коста(дин) Ат. Геров [*Самоков,1831+28.VІІІ.1905,Самоков], с прозв. Антикаров; зограф, учител и гравьор на печати-глиптика; учи при Иван Иконописец /вж Образописов род/, работи с Никола Образописов в черкви из Самоковско. Радомирско, Дупнишко и Софийско. Негови стенописи в - Бельовата черква /и икони/, с.Чупетлово - Пернишко 1865, с.Кралев дол - Пернишко 1867, с. Доспей - Самоковско 1868, с.Студена - Пернишко 1869, Люлинския монастир "Св. Крал" 1877, с.Попово - Пернишко 1880, Кладнишкия монастир 1883 /икони/, с.Църква - Пернишко 1892-93, с.Бобошево - Дупнишко 1888, с. Радуил - Самоковско 1897. Учител в с.Студена - Пернишко (1874-77,1879,1881-84), с.Попово - Пернишко 1880 , с.Кладница - Пернишко 1885; деец за църковна независимост.

ІІ. Йосиф, с прозв. Антикар - йеромонах, антикар.

Сродници
Атанас Антикаров [*Самоков], учител след РТВ в Самоков и Берковица -1885, тук и актьор.
Вл. Антикаров, учител в Самоков след РТВ.
Лиляна Антикарова [+ преди 2008] в САЩ, майка на Владимир /Владо/ Антикаров [*ок.1971]
Бисера Антикарова, в Манхатън.

# Енциклопедия. С., т. ІІ, 1981, с. 93-94; БВИ. С., 1988, с.154; Българска възрожденска глиптика. С., 1993, с. 43, 47, 82-83, 103.

ВАЛЬОВ (Самоков)


Рк Петър, с прозв. Валявичара, Вальото.

1. Костадин /Коста/ П. Вальов [*Самоков, ок.1790+1863,Самоков] = Сузана Христо Димитров /Доспевски род/, зограф, учи при Христо Димитров - основателя на Самоковската иконописна школа, учител; изписва църквите в - с.Локорско, Софийско 1834, с.Мошино, Пернишко 1839, Скопие /"Св. Богородица"/, с.Искрец, Свогенско, Рилския монастир /в олтара на Съборна черква/ 1841, с.Горни Пасарел, Самоковско /ктиторски портрети в "Св. Никола"/ 1844, с.Ярловци, Трънско /ктиторски портрети в ""Св. Димитър/ и съвместно със сина си Никола в с. Кремиковци, Софийско /"Св. Параскева"/ 1858. Рисува и икони за черквите в с.Превала, Берковско и с.Радуил, Самоковско 1863. Работи още и из Царибродско, Трънско, Босилиградско, Пирот и Ниш. Изрисува и Ослековата къща в Копривщица 1856.

1.1 Сотир К. Вальов [*Самоков,ок.1825+1893,София], зограф, работи с баща си в Рилския монастир 1841, Скопие ок.1865, в черквите - Ихтиман, с. Вакарел - Софийско, с.Искрец -Свогенско /ктиторски портрети в "Св. Никола"/ 1873, с.Зимевица - Свогенско 1874, Сърбия 1875, Суковския монастир 1876, Пирот, Бяла Паланка, Сикевичкия монастир 1876. Арестуван в гр. Малча 1877 и затворен в Ниш. След РТВ работи в София, Ямбол 1891 и Сливен.
1.1.1 Васил С. Вальов
1.1.2 Тодор С. Вальов [*1860]
1.1.3 Петър С. Вальов

1.2. Христо К. Вальов [*1827]
1.2.1 Петър Хр. Вальов
1.2.2 Тодор Хр. Вальов

1.3 Иван(чо) Костов Вальов [*Самоков,ок.1829+30.І.1911,Пазарджик], зограф, учи художество при баща си и Станислав Доспевски, Негови икони има в Рилския монастир, Пещера, с.Козарско - Пазарджишко и с.Голамо Белово - Пазарджишко. Стенописи изографисва за черквите в - Пазарджик /"Св. Константин и св. Елена"/, с.Гайтанево - Софийско и с. Столник - Софийско 1884; архив в Пазарджик

1.4 Никола Костадинов(ич) Вальов [*Самоков,1832+Пазарджик], иконописец; стенописец - съвместно с баща си в с. Кремиковци - Софийско /"Св. Параскева"/ 1858, Пирот и Ниш. Рисува икони за черквите в - с.Каменна Рикса - Ломско /"Успение Богородично"/ 1858; с.Превала - Берковско, с. Горубляне - Софийско ок. 1862, с. Радуил - Самоковско 1863. Арестуван за бунтовна дейност 1875 и изпратен във Видинския затвор. След РТВ живее в Пазарджик.

1.5. Димитър К. Вальов [*Самоков], зограф, учи зографство при баща си; работи с баща си в Пирот и самостоятелно в Пиротско.

1.6 Петър /Петраки/ Костадинович /Костович/ Вальов [*Самоков+с.Поибрене-Панагюрско], зограф, оставя автопортрет 1852. До 1852 работи с баща си. Стенописва в с. Голямо Белово - Пазарджишко /"Св. Георги"/ 1852, с.Семчиново - Пазарджишко /ктиторски портрети/ 1853, с.Варвара - Пазарджишко /"Св. Варвара"/ 1857, иконописец в с.Губеш - Свогенско /"Св. Никола"/ 1877.

2. Захари Петрович Вальов

# БВИ. С., 1988, с. 99-100. Вж Писахме..., с. 174, 250-251.

РАДОЙКОВ (Самоков)


п.Христо Радойков [*Дупница], свещеник, преселва се в Самоков.

1. Захари п.Хр. Радойков [*Самоков], иконописец.

2. Васил п.Хр. Радойков [*Самоков,1843+1908,с.Зелениград -Трънско], зографисва стенописите в с. Голеш, по-късно свещеник.
2.1 Димитър В. Радойков [*Самоков,18.І.1879+1940], живописец /"Тоалет" 1903, "Розовата долина"/, портретист /на баща си в Самоковския музей/ и иконописец за черквата "Св. Георги" в Русе 1930. Учител в - Казанлък 1908-09, Самоков 1909-11 и Русе 1911-?
2.2 ? В. Радойкова. Автор на статия за иконописците Захари и Васил Радойкови 1940

3. Сотир п.Хр. Радойков [*Самоков]

# Радойков, Д. В. Захари и Васил п.Христови Радойкови.- в. "Самоков". 1940, бр. 290, с. 2-3; Гюлеметов, Д. Димитър Радойков.- в. Самоков, бр. 1940, бр. 296, с. 4-5 и в. "Вечер" 2.ІХ.1940, бр. 118.

петък, 25 февруари 2011 г.

СМРИКАРОВ (Самоков)


Родът е преселен в Самоков от с. Говедарци, Самоковско.

Рк х.Йоан(чо) Смрикар, търговец и хаджия.

1. Димитър х. Й. Смрикоров [*14.ІХ.1810+10.І.1876,Цариград], книгоиздател; учи в Рилския монастир, Габрово 1826 при Прокопий Рилец и Самоков 1827 при Неофит Рилски, деец за църковна независимост, търговец - изгражда в Самоков първите чаркове за гайтани 1837, отваря бакалница за масло 1838, търгува в Сараево - Босна 1840 и Цариград 1850-53 и 1857, бегликчия и наемател на рило-манастирския хан в Дупница 1857-65. Пише до - Йасиф, игумен на Рилския монастир 17.І.1857 и следващия игумени Панталеймон, учителя си Неофит Рилски 20.ІІ.1857, даскал Агатангел 1857, Захари х.Гюров (20.ІІ.1856,11.V.1859 и 5.ІІ.1872) и Димитър х.Гюров Х.1860. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1854, в. "Турция" 1871, в. "Македония". Превежда от руски "Християнское нищелюбие". Издава книгите "Кратко описание на свещения храм в Константинград" /превод от гръцки на Неофит Рилски/ 1850 (1869), "Речи поучителни" 1854, "Извор златний" 1870, "Слово поучително от д-р С. Чомаков" 1872, "Додатъци на Златния извор" 1874 = ?. Брак от 1831.
1.1 Ксенофонт Д. Смрикаров
1.1.1 Димитър К. Смрикаров
1.1.2 Христо К. Смрикаров
1.1.3 Люба К. Смрикарова
1.1.4 Елисавета К. Смрикарова
1.1.5 Домна К. Смрикарова

2. Христо х.Й. Смрикаров, помощник на брат си за издаване на книгите 1850, 1854.

3. Георги х. Й. Смрикаров, учи при Н. Рилски

4. Коста х.Й. Смрикаров, учи при Н. Рилски

5. ? х.Й. Смрикарова, почива на 75 г. = Зафир Митов.

Сродници
- Димитър х.Й. Смрикаров и Захари Круша, братовчеди.
- сестри Минодава и Митродава Смрикарови, монахини и учителки в Самоковския девически метох.

# БВИ. С., 1988, с. 602, 163; Семерджиев, Христо. Самоков. С., 1913 /фототипно 1986 с. 87-93 и сн.; с. 27,31,33-34,46, 49,58,138; Вж ф. 652 "Смрикарови" в НБКМ.

четвъртък, 24 февруари 2011 г.

ЙОНКОВ (с.Гложене, Тревненско)


Рк Йонко Вутков [+ рано] = Ица, член на РК-Гложене, поддържа Гложенския хан, след смъртта на съпруга си.

1. Васил Йонков Вутков, с прозв. Гложенеца, Гложенски [*Гложене,1838+5.ІІ.1889], сподвижник на Левски от 1862, участник в І и ІІ български легии в Белград, укрива в дома си Левски. Член и куриер на РК-Гложене 1871-72, делегат на заседания на БРЦК в Букурещ. Кореспондира с Д. Пъшков 1872. След Арабаконашкия обир 22.ІХ.1872 е арестуван и осъден на 15 г. заточение в Аргана Медени - Мала Азия, където се запознава с Атанас Узунов и с когото успяват да избягат. От Цариград отплават с руски параход за Одеса. Като опълченец в І дружина се сражава на Шипка, Шейново и Ст.Загора и е ранен. Награден е с Георгиевски кръст. След РТВ е кмет на Гложене, член на Окръжната военна комисия в Ловеч. Участва в Сръбско-българската война 1885
1.1 Димитър Василев Йонков [*1886], доктор на естествените науки, гимазиален учител. Внучка - Румена Богословска-Бунева, авторка на статия за прадядо си.
1.2. ? Василева Йонкова

2.Дона Й. Вуткова
3. Цано Й. Вутков
4. Рада Й. Вуткова

5. Дако /Дико, Димитър/ Йонков Вутков [*Гложене,1853+22.V.1876,с.Ново село-Видинско], Ботев четник, член на РК-Гложене. Заминава при брат си в Румъния 1867 и се запознава с Христо Иванов - Големия, В. Левски, Хаджи Димитър и Стефан Караджа. На "Радецки" се качва със своя съселянин Пандурски, сражава се във всички битки. След разгрома на четниците достига до Сърбия 26.V.1876. Включва се в Сръбско-турската война 1876, когато е убит.

# Богословова-Бунева, Румена. Моят прадядо Васил Йонков - Гложенеца.- в. "Трета възраст" 15-21.ІІ.2006, бр. 7, с. 9. Вж Дойчев, Любомир. Сподвижници на Апостола.

сряда, 23 февруари 2011 г.

КИЛИФАРСКИ (с.Хърсово, Разградско)


Стоян Килифарски, даскал, купува имот в с.Ашиклар = Самуил, Разградско.

1. Върбан Ст. Килифарски [*с.Хърсово,25.V.1879+20.І.1923,с.Самуил.Разградско], анархист; учи в Разград, кукушки войвода. В София от 1907. Издава І анархистически вестници "Свободно общество", "Безвластие" и "Пробуда". Сътрудник в скоропечатницата на Спиро Гулапчев в Русе, създател на първите земеделски дружби; прави опит за покушение срещу цар Фердинанд в Евксиноград, емигрира в Италия. Сред създателите на школата Les Rushes 1912.

2. Христо Ст. Килифарски, толстоист, в Русия до 1917 = ?, рускиня. Брак от 1917.

3. Райна Ст. Килифарска [*след 1900], в Русия 1915-17; учи в Разград 1917, завършва консерватория в София. Изнася концерти в България /Бургас, ?/ и Париж ?-1940. Кореспондира с Иван Багрянов = ? [*Русе], съдия в Конституционния съд.

Сродници -
- Иван Петков Килифарски, учител в с.Дебелец, Търновско 1867-69.
- Тотю Д. Килифарски, дом във Варна 1917 = Марийка, дарява 50 лв. 1917.

# Винарова, Л. сайт Маминка.

вторник, 22 февруари 2011 г.

ЦЕПЕНКОВ (Прилеп)


Рк Марко, с прозв. Цепенко [*с.Оре(х)овец, Прилепско+Прилеп], самарджия в Прилеп = І. ? х.Ристе Копка [*с.Прилепско поле, Крушево]; ІІ. ? Кочо Гугова [*Крушево].

Коста М. Цепенков [+20.ХІ.1873], от ІІ брак.; хекимин "лечител", пандур в Сърбия при княз Милош, в гр. Смедерово работи в хан, във Влашко и Немечко лечител 3-4 год., песнопоец = Мария, информатор на приказки, записани от сина й.

1. Марко К. Цепенков [*Прилеп,7.ХІ.1829+29.ХІІ.1920,София], фолклорист от 1856-57, деец за църковна независимост. Събира фолклорни материали от Прилепско, които издава в СбНУНК 1900 /фалшифицирано ІІ изд. в Скопие/ и "Фолклорно наследство" в 7 тома 1998, 2001, 2006. Автор на песни, стихове, драма "Църне войвода" и "Автобиография" - писана 1896 /1998/. Преселва се със семейството си в София 1888.

1.1 Никола , куменджия в Прилеп и Сърбия
1.2 Ристо, майстор в Крушево и Цариград
1.3. Илче , чешлар в София и Прилеп, бакал в Крушево.
1.4 Ката [+Прилеп]
1.5 Мара в Крушево
1.6 Дафа в Крушево, песнопойка.
Мъж на една от 3-те сестри е Смилета

2-3 М. Цепенкови, дъщери; от І брак

4. Коста М. Цепенков [+20.ХІ.1873], от ІІ брак.; хекимин "лечител", пандур в Сърбия при княз Милош, в гр. Смедерово работи в хан, във Влашко и Немечко лечител 3-4 год., песнопоец.

5. Йоан М. Цепенков - в Цариград, терзия

6. Зоица М. Цепенкова =? в Прилеп

# Цепенков, Марко. Автобиография. С., в т. І, 1998.

петък, 18 февруари 2011 г.

СМИЧКОВ (Прилеп)


Лило, с прозв. Смичко
І
Ангел Л. Смичков [*Прилеп,ок.1825+?], свещеник и учител в Прилеп, открива в дома си училище преди 1838, игумен на Трескавеция монастир "Св. Богородица".

1. Костадин Анг. Смичков, учител в Прилеп след баща си ?-1838 и свещеник.

2. Георги Анг. Смичков, учител в Прилеп след брат си 1838-44 /килиен/ и в новопостроеното 1844-? /светско/.


# Бръзицов, Христо Д. Во Прилепа града. С., 1969, с. 15; БВИ, С., 1988, с. 601. Вж. Шалдев, Христо. Прилеп; СбНУ т. ХVІІ Смичков.

сряда, 16 февруари 2011 г.

МИНЧОВИЧ (Търново)


Димитраки Минчович [*Жеравна], с 2 братя забягват през Кримската война в Тулча = ?.

1. Пантелей Д. Минчович [*Търново,1834+22.ХІІ.1898,София], доктор, следва медицина в Атина и Париж, но завършва в Цариград ?-1856. Военен лекар в турския флот (1856-70, 1871 - ок.1877), доктор в Тулча 1870-71. Фолклорист 1869. През РТВ служи към руското командване - управител на Сулина, губернатор на Варна. След 1878 се преселва в София - директор на Александровската болница 1880-90, депутат 1881, 1894-98. Основател и председател на БЧК 1885-86,1888-89. Сътрудничи на в. "Македония" 1867,1871 и в. "Право" 1869 = ? [*Жеравна+ на 27 год].

1. Султана П. Минчович [*Тулча,1869+1946], учи в Букурещ /френски пансион/, милосърдна сестра през Балканските и І Световна войни; депортирана в Еникьой = Рачо Петров [*Шумен,1861+1942], министър-председател, генерал. Брак от 1887-1919. Имат 3 деця - син? 1885 в София, Влада = Карастоянов, редактор и Мария, репресирана.

2. Димитър П. Минчович, министър и дипломат в белград 1887, Букурещ 1890-99.

3. ?# БВИ. С., 1988, с. 420; Бележити търновци. , с. 178-138.

вторник, 15 февруари 2011 г.

ТРИФОНОВ / БОЕВ (с.Коевци,Търновско)


Рк Трифон Боев [*1815+1893] = Цона Добрева Генкова [*с.Коломен,1818+1876], майка на Бачо Киро от І-ия й брак. Брак от ок. 1842/3.

1. Гавраил Трифонов Боев [*1844+9.V.1876,Дряновски монастир], свещеник; учи в Севлиево. Свещеник от 1868 в с.Бяла черква-Търновско. Член на РК-Бяла черква, четник при поп Харитон Халачев и загива в сражение с турци. Автор на два ръкописа, написани на турски = Димитра [*1846+1917]. Брак от 1868.

1.1 Трифон Г. Попов [*1869+1954] = Соломия.

1.1.1 Антон Трифонов 1910
1.1.1.1 Светлина Ант. Трифонова

1.1.2 Димитра Трифонова
1.1.3 Веселина Трифонова
1.1.4 Гаврил Трифонов
1.1.5 Ана Трифонова

1.2 Анка Г. Трифонова [*1875+1940] = Станчо Великов. Имат син Иван.

# БВИ. С., 1988, с. 663; Иванов, Калоян. Гаврил Трифонов.- geni.com 27.ІХ.2010.

понеделник, 14 февруари 2011 г.

ЗАФИРОВ (Пещера)


Анастас [*Самоков,ок. 1720], чорбаджия
І
І. Рк Зафир Анастасов [*Самоков], чорбаджия

1. Анастас Зафиров Анастасов [*Пещера,1815], търговец І. Кирица; ІІ. Султана Шилянга Василянга [*Цеп, Гърция].
1.1 Георги Ан. Зафиров [*Пещера,1838+3.ІV.1910,Панагюрище], аптекар; учи фармация в Букурещ /медицинско училище/ 1856-62. Аптекар в - Копривщица 1862--68, Панагюрище 1868- и втори път след ?-1910 и Стрелча след 1878 и. Член на РК-Панагюрище, съратник на Спас Абрашев, през Априлското въстание 1876 снабдява с медикаменти въстаниците и участва в сражения. Арестуван, осъден на смърт, но амнистиран от Европейската комисия.
а) Сийка Г. Зафирова
б) Райна Г. Зафирова = Томов.
в) Анна Г. Зафирова = Дохчев.
1.2 Елисавета Ан. Зафирова
1.3 Теопи /Пипа/ Ан. Зафирова, от ІІ брак = Петър Христосков [*Пещера]
1.4 ? Ан. Зафирова

2. Спас /Сотир, Сотираки/ Зафиров Анастасов [*Пещера,1816+30.ІV1885, Пловдив], поет и учител на Ив. Вазов, Хр. Ботев и В. Левски; завършва в Атина. Учител по гръцки, френски и български в - Пазарджик 1851, Пловдив (1853,1860-76), Калофер 1854-60. Автор на стихосбирка "Българска гъсла" 1857, "Практическо изучение французкий язик" 1862 /1875/ и книги с богословско съдържание 1864 /V изд. 1867/, 1867. На негово име - литературна награда, улици в Пещера и Пловдив = Лала Иванова Първова, племенница на Георги Иванов Золотович.

2.1. Атила Сп. Зафиров [Калофер,16.VІІІ.1858+24.І.1922,София], генерал-майор; учи в Пловдив ?-1877 и София /Военно училище/ 1879-80, завършва стрелкова школа в Русия ок. 1883. Участва в Сръбско-Българската война 1885 /награден с орден "За храброст"/, Балканските войни 1912-13 и І Световна война 1915-18. Чинове - подпоручик 1880, поручик 1883, капитан 1886, щабскапитан 1895 в руската армия, майор 1898 в руската армия, подполковник 1904, полковник 1910. Завръща се в България 1898 - 22 Тракийски п.п и 9 Пловдивски п.п. На негово име - улица в Пещера.
2.1.1 Лилия Ат. Зафирова [*1902+1950] = Славчо Красински [*Михайловград,1908+1984], поет. ФИ е псевдоним на Венцеслав Генков Кръстев. Брак от 1933. Кум проф. Александър Цанков. Имат 2 сина - Богдан [*193?], режисьор и Явор [*193?+1951].
2.1.2 Богдан Ат. Зафиров [*1908+1923]
2.1.3 Любомир Ат. Зафиров [*1910+1988]
2.1.4 Бойка Ат. Зафирова [*1918+1983] = Александър Трайков

2.2. Любомир Сп. Зафиров [*1860]
2.2.1 Дора Л. Зафирова

2.3 Светослав Сп. Зафиров [*1862+1923], капитан.

2.4 Анна Сп. Зафирова [*1872+1926] = Михайлов. Имат дъщеря Мария 1899+1987.

2.5 Райна Сп. Зафирова [*1875+1952] = Николов. Имат 3 деца - Любомир [*1898+1932], капитан, Никола [*1899+1959] и Лилия [*1912]

3. Димитър /Митьо/ Зафиров Анастасов [*Пещера], банков чиновник.
3.1 Зафир Д. Зафиров [*Пещера]
3.2 Михаил Д. Зафиров [*Пещера]

4. Мариола Зафирова Анастасов [*Пещера]

5. Касандра Зафирова Анастасов [*Пещера]

6. Теопи Зафирова Анастасов

7. ? Зафирова Анастасова

ІІ. Георги Зафиров, хекимин "доктор"

# БВИ. С., 1988, с. 247; Вж сп. Родознание 1994, № 3, с. 42-?; geni.com - 10.VІІІ.2010.

неделя, 13 февруари 2011 г.

ЙОВАНОВИЧ (Пазарджик)


Димитър [*с.Драгор,Пазарджишко+1827], с духовно име Дионисий Агатоникийски, владика; учи в Пазарджик. Преселва се в Пещера и работи като абаджия, ръкоположен за свещеник. След смъртта на съпругата си се замонашва в Зографския монастир и е изпратен за таксидиот в Пазарджик и епископ Агатоникийски ок.1763-1801-?. Учител в Пазарджик ок. 1812-24, възобновява черквата "Св. Богородица" 1823 и гради митрополитска сграда 1801, дарява средства за І българско училище 1823 = ?.
І
Рк Йован Димитров

1. хаджи Найден Йованов(ич) Димитров [*с.Юнаците-Пазарджишко,1805 +22.ІІІ.1859,Белград], книгоиздател, учител и преводач от славянски 1846 и от гръцки 1853 Йованов; учи в Пазарджик при дядо си. Учител в Пазарджик ?-1834 и Батак 1835-39, където основава І българско училище 1834; хаджия от 1840. Книгоиздател от 1843-55: книги с богословско 1843 /1853/ и 1852 Иванов, медицинско и светско съдържание - "Буквар..." 1846 Йоанович /1849,1851/, "Календар за лето ..." 1851, 1852 Йоанович, 1855, отпечатва и литографии на цар Иван Шишман и на св. Кирил и св. Методий. Книгопродавец в цяла България, Сърбия, Румъния и Русия.

2. Велко Й.

3. Кънчо Й.
3.1 ?
3.2 Делчо Кънчев
3.3 ?

Сродници - "родственик" на М. Дринов.

# БВИ. С., 1988, с. 210, 295; Вж версия - х. Найден е "племеник" на Дионисий.

петък, 11 февруари 2011 г.

КУНДЕВ (Банско)


Бильо (?) Кундев [*Банско]

1. Катерина Б. Кундева [*Банско,ок.1685+ преди 1756] = Михаил Баханов [*Банско+преди 1756], търговец. Имат 4 деца - Лаврентий *ок.1702, дъщеря (?), хаджи Вълчо и Пайсий Хилендарски *1722.

2. ? Б. Кундев, с духовно име Серафим и Сер(а)пион [*Банско, ок.1714+ок.1800, Рилски м-р], митрополит и книжовник; йеромонах и игумен на Рилския монастир 1753-57, епископ на Щип, митрополит в Босна и Самоков.

3. Георги Б. Кундев, с духовно име Йеротей [*Банско,ок.1718/20+1815,Рилски манастир], йеромонах -1753- в Рилския монастир 1744-72, таксидот в Лесновски монастир 1760. Учител на Неофит Рилски 1813. Бил и на Атон.


Стефан Кундев [*Банско,1770/80], свещеник
І
Никола поп Стефанов Кундев [*Банско,ок.1810+ок.1878] = Мария Зайкова [*Банско, ок.1815]

1. Димитър Н. Попстефанов [*Банско,1843+1.ХІ.1911,Банско] = Елена Мандева [*Солун,1844+1935,Банско]

1.1 Катерина Д. Стефанова [*Банско,23.ІV.1868+1952, Тирана-Албания]. Брак в Ню Йорк от май 1900 = Григор Марков Цилка [*Битоля,22.Х.1872+18.Х.1918,София]. Имат 5 деца - Виктор [*1901+1901], Еленка, [*1902+1924], Афродита [*1906+1977], Скендер [*1908+1974] и Стефан [*1910+1977]

1.2 Константин Д. Стефанов [*Банско,24.ІV.1876+30.І.1940,София] = Мария Андреева Цанева. Брак в Пловдив от 2.ХІ.1911.
1.2.1 Аделина К. Стефанова [*София,4.ІХ.1912+ІІІ.1983,Ню Йорк - САЩ]
1.2.2 Владислав К. Стефанов [*София,1914+9.Х.1917,София]
1.2.3 Павла К. Стефанова [*София,5.Х.1916+ок.1981/2, София]

1.3 Иван Д. Стефанов [*Банско,21.І.1877+1.Х.1957,Търново] = Карафинка Димитрова Пунева [*с.Баня-Разложко]. Брак от 20.ХІІ.1899.
1.3.1 Благодат Ив. Стефанова [*с.Радовиш,11.І.1902++1962,Варна] = Стефан Кефизов. Имат дъщеря Надето *1930.
1.3.2 Димитър Ив. Стефанов [*Банско,24.VІІІ.1905+21.ІV.1961, Търново] = Роберта Зигмунд Квятковски [*Полша,1910+1927]; ІІ. Иванка Г. Христова.
а) Роберта Мари Стефано = І. Джон Джоузеф McGUIGAN [+1943]; ІІ. Питър Уилфред HEATH; ІІІ. Ричард Уолс Кокран /COCRAN/; ІV. Чарлз Херера /HERRERA/. Брак от 16.ХІІ.1970; V. Доналд Лий OBENSHAIN. Брак от 27.ХІІ.1974.

1.4 Никола Д. Стефанов [*Банско,1879+ІІІ.1944, Банско]

1.5 Александър Д. Стефанов [*Банско,21.VІ.1881+19.VІ.1956,Портланд - Монтана, САЩ] = Мария Котева.
а) Олга Ал. Стефанова

1.6 Анка Д. Стефанова [*Банско,1883+3.VІІ.1951,Банско] = Георги Бориков [*с.Баня-Разложко,VІ.1874+1909,София]. Имат 2 дъщери - Йорданка *1907 и Елена *1909.

2. Михаил Н. Попстефанов [*Банско+ок.1908,Банско] = Калена.
2.1 Рина М. Стефанова
2.2 Иван М. Стефанов
2.3 Димитър М. Стефанов
2.4 Стефан М. Стефанов
2.5 Елена М. Стефанова
3. Константин Н. Попстефанов [*Банско] = Милтана Захова.
4. Парашкева Н. Попстефанова [*Банско] = Константин Гусков.

# БВИ. С., 1988, с. 292, 588; Дуйчев, Иван. Рилски манастир. С., с. 341-42, 350, 367-68, 372; Шалев, Димитър. Родът на Паисий Хилендарски, с. 33; Иванов, Георти К. КУНДЕВ - geni.com 27.VІ.2009; Дякова, Светлана Евгениева - КУНДЕВ.- geni.com 10.ІІІ.2010; Вж Банско - родове.
@ За етимологията на Кундев. Немският произход на името е твърде ненаучно. Но и българското ЛИ Кундьо да идва от Константин също е предопределено. По-вероятно е ФИ да е образувано от прозвището Кунде, което има пряка връзка с арабско-турското kunde "къс, малък", разпространено и в България, както и в гръцкото Κουντ-ουρα *Контуров "с къса опашка".

сряда, 9 февруари 2011 г.

ВОЙВОДОВ / ВЪРБАНОВ (Враца)


х.Кръстьо Върбанов, търговец на добитък и вино, хаджия = Елена

1. Статко Кр. Върбанов, с магазин във Враца.

2. Никола Кр. Върбанов [*Враца,1842+8.VІІІ.1867, Русе], с прозв. Войводов, търговец; учи във - Враца /при Ива Ваклидов/ и Цариград /френски колеж/. Първоначално се занимава с бубарство, завършва копринарство в гр. Милано-Италия 1865-67. Установява се в Браила, а в Галац организира чета - полагат клетва на 2.VІІІ.1867, се качват на парахода "Термания" и преминават на 8.VІІІ.1867 р. Дунав - той-войводата и знаменосеца Цвятко Павлович, а четниците през Сърбия. На пристанището в Русе в престрелка с турските проверяващи са убити на кораба. Съмишленик на Добри Войников. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1858-59 и в. "Турция" 1866. На негово име - във Враца /булевард и училище/.

3. Иван Кр. Върбанов
4. Христо Кр. Върбанов
5. Митю Кр. Върбанов

# БВИ. С., 1988, с. 123; в. Пенсионери.- 16-22.VІІІ.2006, бр. 33, с. 12; Богданов, Красимир. Никола Войводов - не само име...- блог "Забравени герои" 2010. Вж спомени на Михаил Греков - един от бъдещите четници.

КУТИНЧЕВ (с.Щръклево, Русенско)


Рк Кутинчо, ХVІІІ в.
І
Георги Кутинчев

1. Велико Г. Кутинчев
1.1 Георги = Кумана

1.1.1 Велико Г. Кутинчев [*с.Щръклево, 1826+Русе]
1.1.1.1 Куни В. Кутинчев [*с. Щръклево,ок.1852+1927], учител; учи в Русе ?-1869 /класно/ и гр. Табор - Чехия 1869-73 /гимназия/. Учител в Русе 1875-78 и София, директор на І софийска гимназия. Читалище и театрален деец в Русе.
1.1.1.1.1 Величко К. Кутинчев [+1968], областен управител на Враца.
1.1.1.1.1.1 Константин В. Кутинчев [+1995]
а) Силвия К. Кутинчева = ? в София

1.1.1.2 Марин В. Кутинчев, юрист в Исперих, учител в гр. Кюстенджа, Румъния 1876.
1.1.1.2.1 Велико М. Кутинчев [*Исперих,1904+1980], фотограф.
1.1.1.2.1.1 Марин [+]
1.1.1.2.2 Мария М. Кутинчева [+1973,Разград]= Бърдаров в Разград.
1.1.1.2.3 Кирил М. Кутинчев [+1973,Исперих] = ?
а) Маргарита К. Кутинчева = ?
б) Елена К. Кутинчева = ?
в) Виолета К. Кутинчева = ?
г) Стела К. Кутинчева = ?

1.1.2 Иван Г. Кутинчев [+1900,Русе], абаджия. Осиновен от Марин Кутинчев.
1.1.2.1 Марин Ив. Кутинчев [+1921], капитан І ранг.
1.1.2.2.Петър Ив. Кутинчев [+1937], полковник.

1.1.2.3 Васил Ив. Кутинчев [*Русе,25.ІІ.1859+30.ІІІ.1941,София], генерал-лейтенант 2.VІІІ.1912-1918; завършва Военното училище в София ?-1879. Поручик в 24 Сливенска п. дружина. Командир на дружина от V Дунавски полк в Сръбско-българската война 1885, командир в І б. арт. 1912 и ІІ б. армия 1913 в Балканската /Сливница, Цариброд, Драгоман/ 1912 и Междусъюзническите войни /Княжевац, Пирот/ 1913. Губернатор на област. Награден с ордените "За храброст" 1885, "Св. Александър" и "За военни заслуги". На негово име - улица в София.
1.1.2.3.1 Олга В. Кутинчева [+1982,София] = Амзел. Имат дъщеря Радка.
1.1.2.3.2 Михаил В. Кутинчев [+1982,София], доктор
1.1.2.3.2.1 Михаил М. Кутинчев [*София,1944], доктор
а) Лилия М. Кутинчева
б) Михаела М. Кутинчева, в София
1.1.2.3.2.2 Светла М. Кутинчева [*София,1946], инженер = Амуджев, инженер.
1.1.2.3.3 Стефан В. Кутинчев [+1973,СтЗагора], офицер
1.1.2.3.3.1 Васил Ст. Кутинчев, инженер
1.1.2.3.3.1.1 Борислав В. Кутинчев, инженер
а) Джулия Б. Кутинчева [*2006]

1.1.2.4 Кръстьо Ив. Кутинчев [+1941,София], инженер
1.1.2.4.1 Васил Кр. Кутинчев [+1995,София]
а) Бисерка В. Кутинчева [+2010,Сафия], доктор инженер
б) Росица В. Кутинчева [+2009,София]

1.1.3 Стоян Г. Кутинчев [+1900, Русе]
1.1.4 Димитър /Дечо/ Г. Кутинчев [+1877] = Сийка /Анастасия/ Красналиева.
1.1.4.1 Мария Д. Кутинчева = Михаил Евров [*Якоруда], полковник.
1.1.4.2 Тодор Д. Кутинчев [+1934,Русе] . Имат 2 дъщери - Еленка ...
1.1.4.3 Миланка Д. Кутинчева [+1907,Русе] = Михаил Илиев ПРОТИЧ [+1920,Разград]. Имат 4 деца - Илия, Борис, Богомил и Здравка.
1.1.4.4 Дена Д. Кутитнчева [+1951,Самоков] І. ?; ІІ. ?; ІІІ. Бараков. Няма деца.

2. Иван Г. Кутинчев
2.1 Ге(о)рги Ив. Кутннчев
2.1.1 Иван Г. Кутинчев [+1893], кмет на Щръклево.
2.1.1.1 Гецо Ив. Кутинчев [+1939], кмет на Щръклево, депутат ок. 1903 = Калина.
2.1.1.1.1 Илия Г. Кутинчев [+1988]
2.1.1.1.1.1 Гецо Ил. Кутинчев
2.1.1.1.1.1.1 Илиан Г. Кутинчев [*1968]
2.1.1.1.1.1.2 Симеон Г. Кутинчев

# Протич, Свилен. Аристократите Кутинчeви.- Поглед, 17.ІХ.2007, с. 28, 3 сн. и родословна схема; БВИ. С., 1988, с. 369; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 133-34; Протич, Свилен. Лични сведения - 7.ІV.2011. Вж. Мусаков, Илия. Генерал от пехотата Васил Кутинчев. /б.г./

вторник, 8 февруари 2011 г.

СЕНДОВ (Асеновград)


Стойо Сендов = Катерина
І
1. Елисавета Ст. Сендова, учи в Американския колеж в Самоков = Асен Симеонов, правист, пастор, полиглот. Имат 3 деца - Михаил - скулптор, Лидия и Невена - артистка.

2. Христо Ст. Сендов, търговец.

2.1 Благовест Хр. Сендов [*Асеновград,8.ІІ.1932], академик-математик 1981, завършва в СУ 1956. Преподавател в СУ - асистент 1958-62, доцент 1962-68, професор. Декан на Факултета по математика 1970-73, ректор на СУ 1973-79, председател на БАН 1988-91; депутат 1976-89, 1995-97, 2001; посланик в Япония 2004-09. Автор на стотици научни публикации, 7 монографии и 30 учебника. Доктор х. к. на Пловдив у-т 2011. На негово име система за начално образование "Сендовска система" 1979 = І. Мара; ІІ. Анна.
2.1.1 Мариана Бл. Сендова [*1.ІV1961], професор-физик; завършва физика в СУ, преподава във Флорида - САЩ. = ?. Имат 2 дъщери.
2.1.2 ? Бл. Сендова, биолог.
2.1.3 Благовест Бл. Сендов [*ок.1984], от ІІ брак; търговец; завършва икономика на туризма в Италия /у-т Бакони/.

2.2 Божидар Хр. Сендов [*Асеновтрад], професор-математик; учи в Асеновград, завършва математика в СУ, преподавател в НБУ. = Евгения /Жени/ Йовкова, математик - д-р ст.н.с. ІІ ст. в Института по математика и информатика. Кума Здравка Желева Карамитева.
а Цветанка Б. Сендова
б Мария Б. Сендова

3. Невена Ст. Сендова, учи в Американския колеж в Самоков.
4. Златка Ст. Сендова, учи в Американския колеж в Самоков.
5. Йорданка Ст. Сендова, учи в Американския колеж в Самоков.

6. Самуил Ст. Сендов, учи в Американския колеж в Самоков.

# Стайков, Димитър. Внуците на Наум Шопов наследиха гена му.- 24 часа, 16.ІІ.2008, с. 30-31. Вж последователността на 6-те.

ШОПОВ (с.Смърдеш, Костурско)


Наум Шопов
І
Христо Н. Шопов [*с. Смърдеш], основател на Ст.Загорския театър, директор на кино-театър, отпратен в Белене, заселва се в Ст. Загора = Мара, актриса в Хасково, Ст.Загора ?-1930.

1. Наум Хр. Шопов [*Ст.Загора,27.VІІ.1930], киноартист и актьор в - Пловдив, Ст.Загора 1948, Военния театър - 27 г. -1967 и отново, Бургас и Народния театър 2010. Играе във българските филми - Иконостасът, Няма нищо по-хубаво от лошото време, Инспекторът и нощта, Крадецът на праскови, Граница, Цар и генерал, Вилна зона и сериала "Капитан Петко войвода". Участва и в съветските филми - Комитетът на 19-те. Удостоен е с наградите Аскеер, Икар 2006 и ордена "Стара планина"= І. Ана Ивкова; ІІ. Невена Асенова Симеонова [*София,3.VІІ.1937], актьор във Военния театър -1967 и Бургас, киноартистка в 10 български филма от 1967-2003. Брак в София с кум Януш Вазов.

1.1 Христо Н. Шопов [*София, 4.І.1964], киноартист от 1981; завършва ВИТИЗ 1987, актьор в театър "София" 1987-92. Сниман в български филми - Дишай, човече 1981; За госпожицата и нейната мъжка компания 1983; Очите плачат различно 1987, Вчера 1988; 1989 - в Тест 88, Разводи, разводи, Маргарит и Маргарита; 1990 - Любовното лято на един льохман и Индиански игри; Кръговрат 1993; 1995 - Трафик, Нощта на самодивите и Полицай и престъпници; Славата на България 2004. И зад граница - в американски филми от 2001-2010 = І. Александра, балерина; ІІ. Мариана Станишева, киноартистка Индиански игри 1990.
1.1.1 Невена Хр. Шопова, от І брак
1.1.2 Наум Хр. Шопов [*ок.1993], от ІІ брак. Играе във филми, актьор в театър.

1.2. Елисавета /Лиза/ Н. Шопова, актриса в Пловдив и Софийските театри -Военния, Младежкия = Христо Стефанов Мутафчиев [*Карлово,14.ІV.1969], киноартист, председател на Съюза на артистите. Имат 3 деца - Асен; Благовест, Ая.

2. Красимир Хр. Шопов = Свободка
2.1 Мария Кр. Шопова
2.2 Дори Кр. Шопова

# Стайков, Димитър. Внуците на Наум Шопов наследиха гена му.- 24 часа, 16.ІІ.2008, с. 30-31 , 4 сн. и родова схема с портрети.

сряда, 2 февруари 2011 г.

ГЮНДЮЗОВ (Сопот)


Коста Гюндюзов

1. Илия К. Гюндюзов [*Сопот, ок.1844+27.І.1922], учи в Сопот; учител в - с. Дъбене-?, Тетевен 1864-66, с. Видраре - Ботевградско 1867-69 и 1870-72, с. Големи Извор - Ловешко 1869-70. Член и секретар на РК- Видраре 1870-? и на Г.Извор от май 1872. Среща се с В. Левски и в с. Видраре - декември 1869. Издирван 7.ХІ.1872 по Арабаконашкия обир - 22.ІХ.1872, заловен и осъден на 10 г. заточение в Диарбекир, където престоява до амнистията. След РТВ 1877-78 е прошенописец.
1.1 ? Ил. Гюндузов, в Карлово.

2. Матю К. Гюндюзов [*Сопот], учител в Тетевен през 60-те години на ХІХ в.

3. Павел К. Гюндюзов [*Сопот], учител в Тетевен ок. 1864-ок.1869 и Пазарджик 1870-78.

4. Тодор К. Гюндуюов [*Сопот], учител в Тетевен през 60-те години на ХІХ в.


# БВИ. С., 1989, с. 174-175; Шарова, Крумка. БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-1873. С., 2007, с. 139, 157, 164.

вторник, 1 февруари 2011 г.

ХАДЖИСТОИЛОВ (Банско)


Рк хаджи Стоил [*Банско], дарява средства за отпечатване 1799 на голяма щампа "Зографския монастир", с двуезичен /българо-гръцки/ текст.
І
?
І
1. Пелагия Хаджистоилова = Михаил Лазаров ХАДЖИВЪЛЧЕВ [*Банско], търговец; родственик на Паисий Хилендарски.

2. Панталеймон /Панта(лей)/ Хаджистоилов, търговец във Виена, от 1820 при сръбския княз Милош Обренович, създател и І председател на Търговската камера в Белград. Информатор и помощник на Вук Караджич при събиране и подготвяне за издаване на български народни песни от Разложко; кореспондира с В. Караджич и Неофит Рилски.

# Стари български родове. С., 1989, с. 32-33,35-36.