неделя, 16 септември 2012 г.

СТАНЕВ (с.Медвен, Котленско)


Никола Станев, свещеник
   Ι
Васил п.Н. Станев [+Медвен,Котленско], поп от 1839 в Медвен = Бойка Прондева.

1. Николай п.Василев Станев [*Медвен,1815+1900], поп  в Медвен 1857, 1860 и спомощник 1857 /"Ковчег цветособрания"/ = Тиха Желязкова [*1822+1900].
1.1 Васил п.Н. Станев [*Медвен,1844+1917,Медвен], търговец = I. Йовка Иванова [*1850+1920];  II. Мария Лолова [*1850+1885].
1.1.1 Гана В. Станева = Люцкан Делииванов.
1.1.2 ХристоВ. Станева
1.1.3 Иван В. Станев
1.1.4 Мария В. Станева = I. Лазар Иванов;  ΙΙ Тодор Йорданов. Има 2 сина от двата брака по един - Спас и Павел.
1.1.5 Господин В. Станев
1.1.6 Никола, В. Станев от ΙΙ брак
1.1.7  Бойка /Бона/ В. Станева
1..1.8 Георги В. Станев
1.1.9 Стефана В. Станева = Кючукивванов.
1.1.10 Тиха В. Станева = Бъчваров

2. Йордан п.В. Станев [*Медвен +1878] = Йордана Петрова.

3. Христо п.В. Станев [*Медвен, 1830+1902] = Куна Пенкова [*1842].

# БВИ. С., 19881 с. 104, 467; Хен Sarv - geni.com 12.08.2012

СТАНЕВ (Одринско)


Господин Станев [*Одринско, ок.1850 +6 ян.1927,Ст.Загора], с прозв. Бакърджията и Поборника. Участник в Априлското въстание 1876. Заселва се в с.Обруклии, дн. Обручище - Ст.Загорско. Майстор и търговец на стоки от бакър "мед"в Карлово и Панагюрище 20 април 1876. Като четник при Георги Банковски е ранен /лява ръка/ в Тетевенския балкан и заловен при засада. Отведен в Пазарджик, разпитван 3 месеца, осъден на смърт чрез обесване, но пратен на вечно заточение в Акия 1876-78. След РТВ се завръща в  с. Обруклии = ? Брак след 1878. Имат 6 деца - 3 сина и 3 дъщери.

1. Тодор Г. Станев, участник в Балканската война, от която остава инвалид. Основател на партийната организация в с. Обручище 1919 и член на ръководството й.

2. Неделя Г. Станева, била е на 8-годишна, когато отпускат пенсия на баща й.

# Радичев, Стоян. Господин Станев.- МПИ. С., 1983, с. 67-69.

петък, 14 септември 2012 г.

ВАРДЕВ (Якоруда)


Стефан Вардев
   Ι
Никола Ст. Вардев [*Якоруда, февр. 1834+ септ.1915], с прозв. Вардето. Книжар,; учи в Якоруда при п.Стойко Грашкин ц/Якdоруда, 1811], занимава се с търговия, съосновател на първата книжарница в София ок 1867-68, съставя и разпространява "Народна песнопойка" с хайдушки песни и песента "Вятър ечи, Балкан стене" на Добри Чинтулов, учебни пособия, географски карти из Софийско. Поддържа връзки с издателите Хр. Г. Данов и Драган Манчов. За дейността си е арестуван  ноем. 1877 и осъден на смърт. Неговият съдружник Стоян Неделчев Табаков  е обесен  15 ноем. 1877, а той с хитрини успява да дочака руските войни. Посещава Йерусалим със земляка си Ст. Н. Табаков  - хаджии 1864. След РТВ 1878 е съдебен заседател, съдия в Апелативния съд и адвокат. Отваря в София първата печатница за художествена литература,  дарител 1914 на якорудското училище 3000 златни лева. На негово име - улица в Якоруда = Елена.

1. Стефян Н. Вардев [*ок. 1857+ преди 1940], пренася писма на РК между Драгалевския манастир и София. След 1878 работи в печатницата на баща си.

2. Катерина Н. Вардева [малка през 1877, жива 1940 в София].

Сродници 
- Борис Стефанов Вардев [*София, 21 окт. 1976, депутат от НДСВ.
- Стоян Недлчев Табаков [*Якоруда, +15 ном. 1877,София], книжар. "Братончед" на Н. Вардев.
-  Хенрих Георг Кьохел [Германия, 65-годишен - 2012]; вирусолог в Гьотинген. Родство "по мйчина линия".
   # Помадова, Виолета. София. С., 1959Първите книжари в София.- в. "АБВ", 1980, бр.43; Александрова, Сашка. Наследник на български революционер ....- в. "Борба" (В.Търново), 31 юли  2012; Вж София - древна и млада.С., 1980;.

сряда, 12 септември 2012 г.

НАУМОВ (Ст.Загора)


Михаил Наумов
   Ι
Димитър М. Наумов [*Ст.Загора, 12 ян. 1851+23 юни 1884,Ст.Загора], агроном; учи в Ст. Загора ?-1868 /петокласно/, Цариград 1868-70 /Роберт колеж/, гр. Табор - Чехия /земеделско училище/ - тук е съученик с Ангел Кънчев, завършва земеделие в Лайпциг и Хайделберг - Германия. основава 1 февр. 1883 и редактор на Първия български селскостопански в. "Земеделец"; В България в с. Шамлий /днес с.Горно Ботево, Ст.Загорско/  ок. 1876. Отправя  писма-протести до Граф Игнатиев и Ю. Скайлер, английски консул в Цариград за тежкото положение на българите. През РТВ 1877-78 е преводач в щаба на руската армия. Вицегубернатор на Одрин след 1878, в Ст.Загора е председател на Окръжния съд и общински съветник - защитава интересите на селяните в Новозагорско. Депутат - предлага законите за земеделския данък, земеделските каси и горите. Инициатор на откриването на земеделското училище в Садово и промишленото училище в Сливен. Сътрудничи на в. "Земеделец". Умира от туберкулоза. На негово име - улица в Ст.Загора и читалище в с.Преславен - Ст.Загорско.
   #  Майноловски, Симеон. Димитър Наумов.- В: МПИ. С., 1983, с. 75-77. Вж.Енчева, Ст. За един от строителите на Нова България - Димитър Наумов.- сп. "???",  2007, № 4.