неделя, 5 март 2023 г.

СИВКОВ (с. Загорци - Новозагорско)

Петър Сивков [*с. Торлак махле, дн. Загорци - Н.Загорско + март 1878, Одрин] - първият даскал в родното си място. Диньо П. Сивков [*с. Торлак махле, ок. 1838 + 1898] - учител в Нова Загора 70-те г.; член и председетел на РК - Нова Загора, народен представител през 90-те г. и кмет на Нова Загора. На негово име читалище в Н.Загора. # БВИ. С. 1977, с. 590; сп. Родознание. С., 1994, № 2, с. 21 - вж тук и за Андрей Друмев Сивков; Калпушков, Стоян. Село Загорци дава отпор на турци и скъпи жертви.- в. Трета възраст, 7 март 2023, бр. 9, с. 16.

четвъртък, 2 март 2023 г.

ГИЦОВ / БЕЛЕВ (с. Брегово, Видинско)

Белко /Беко, Беле диал./ I Гица Беков [*Брегово - Видин., 1774 + 8 апр. 1877], свещеник в родното си място. 1. Георги Гицов [*Брегово, 1818 + 1858], свещеник в родното си място от 40-те до края на живота си. 1.1. Никола Белев [*Брегово 1840 + 1904], свещенник в родното си селище от 60-те г. 1.2 Станко Белев [*Брегово 1841 +1919], свещеник в родното си място от 60-те г. 2. Дино Гицов [*Брегово, 1820 + ?], свещеник в родното си място от 40-те г. 3. Станко Гицов [*Брегово, 1824 + 29 септ. 1909], свещенник в родното си село от 50-те г. # БВИ, 1977, с. 60, 157-158. Вж. Бончев, Б. Брягово. Видин. 1937.

събота, 16 април 2022 г.

ХАДЖИДИМИТРОВ (Пирдоп)

 ?

1. Иван ХаджиДимитров [*Пирдоп + Видин], съратник на Г. Ст. Раковски,  деец за църковна и и политическа независимост. Осъден на доживотен затвор 11 юли 1867. Умира в затвора преди 1877.

2. Богдан ХаджиДимитров [*Пирдоп + Видин], съратник на Г. Ст. Раковски,  деец за църковна и и политическа независимост. Осъден на доживотен затвор 11 юли 1867. Умира в затвора преди 1877.

# Исторически календар на Софийски окръг. С., 1979, с. 146.

неделя, 6 март 2022 г.

ИХЧИЕВ (Велес)

Трайко Ихчиев

    I

Петруш Тр. Ихчиев

   I

Андрей П. Ихчиев

1. Диаманди Анд. Ихчиев [*Велес, 1854 +1913, София], османист, историк, библиограф. Учи във - Велес /при Константин Босилков/, Щип /при Йосиф Ковачев/ 1871-72 и Цариград /Висше училище за правни науки/ 1872-73. Учител в тиквешката каза 1873, търговец във Велес 1874-84. Адвокат в Кюстендил и София 1884. Окръжен секретар във Враца 1890-95 и 1910-1911. Уредник на ориенталския отдел в Народната библиотека - София 1900-1908. Автор на "Турски документи в Рилския монастир" /вс. 325 документа !/ 1910; "Турски държавни документи за кърджалите".- СбНУ, 1906-1907, XXII-XXIII, кн. 4-5; "Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински".- СбНУ, 1909, XXV.

     1.1 Никола Д. Ихчиев  [*1890 +1916], езиковед. Поручик - доброволец  през Балканската война 1912-1913. Убит на фронта.

     1.2 Васил Д. Ихчиев [*София, 8 септ. 1895], деец на ВМРО. Секретар на тиквешкия войвода Михаил Шкатров.

2. Панче Анд. Ихчиев

3. Петре Анд. Ихчиев

# Чучков, Христо. Град Велес. С., 1929; @  Гочев, Янко- omda.bg 

събота, 8 януари 2022 г.

Киранов (с. Главан, Хасковско )

 Протаси Киранов [*Главан - Хасковско +1773], свещеник в родното си място.

1. Кирил Пр. Киранов [*Главан + 2 юни 1805], данни по надгрообна плоча. 

2. Стефан Пр. Киранов [*Главан]

    2.1 Михаил Ст. Киранов [*Главан, 1804], поп в с. Девлетли агач - Бесарабско, преселва се 1830 със семейството си в Бесарабия. Спомощник 1857 /Галерия .../.

       2.2.1 Стефан М. Киранов [*Главан, 1825], дякон и учител в с. Девлетли 1857, по-късно поп. Спомощник 1857 /Галерия .../. Сътрудничи на в. Църковен вестник, 22.11.1875, бр. 46.  Пътува до Атон 1879.

      2.2.2 Петър  М. Киранов [*1830], роден по пътя на преселването от Георгьовден до Димитровден.

   # Тракийски, Димитър. Из историята на с. Главан, Хасковско.- Алманах "Родолюбци". С., 1996, с. 116-117 и 120-121; БВИ. С., 1988, с. 330.

сряда, 24 февруари 2021 г.

ВЪЛЧОВ (с. Хайредин, Оряховско)

Вълчо 
 I 
Никола Вълчов [*Ередин, дн. Хайредин - Оряховско], свещеник в с. Славотин, Ломска околия. Родоначалник на родовете Боевци, Гърците и Пенкови. 
 I 
Кънчо Н. Велчов /най-малкият син/ - свещеник в с. Славотин. 
 I 
Вълко Кънчов - свещеник в с. Славотин и спомощник 1855 за 2 книги от "Церковна история". 
 I 
Свилко В. Кънчов - свещеник в с. Славотин. 

Сродници в с. Славотин: 
Боеви, с. 41 - Младен Петров Боев [+1913, Свински бунар]; Цеко Наков Боев [+1913, Чеган]; Бою Каменов Боев. 
Гъркови, с. 35,36,38 - Петър Г. Цолов; Васил Цолов Гърков. 
Пенкови - ? 
    # Станоева, Катинка. Село Славотин. Минало и съвремие. Славотин, 2020, с. 41, 151, 247.

събота, 5 октомври 2019 г.

ВАСИЛЕВ

?  = ? ..., сестра на Петър Берон.
     I
Михаил Василев [*Котел, ок.1836 + ок.1878, Браила], търговец. учи в Цариград /френски лицей/ = Екатерина /Катерина/ Диамандиева [*Плоещ, ок.1852 +1926, Париж], с род от Сливен. Първа българска поетеса. Учи в Плоещ /румънски пансион/. Владее румънски, френски и английски и свири на цигулка и пиано. Член на - женското дружество и читалище /Браила/, БКнижовно д-во и на  младежкото театрално дружество. Актриса 1870 в драмата "Велислава, българска княгиня" на Добри Войников. Автор на спомени 1923 /на френски/. Сътрудничи на в. "Отечество" 1869-71, в. "Турция" 1870 и в. "Урбанул" /стихове на румънски - Река на Балкана /Марица/, Никола Войводов, Цвятко Павлович 1867, Хаджи Димитър 1868, Колю Ганчев. Брак преди 1867, когато е на ок. 18 -годишна.
     I
Васил Михайлов - следва медицина в Париж докъм 1878, където се среща с Виктор Юго. Автор на научни публикации. Написва спомени за Браила и записва спомените на майка си /сега в НБКМ/.
   # БВИ. С., 1988, с. 105; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 147; Бойчева, Къна. Екатерина Василева.- в. Трета възраст, 2019, бр. 39, с. 29 и 2 сн. от 1870 /Браила/ и 1882 /Париж/.