четвъртък, 24 октомври 2013 г.

РАЙНОВ (Самоков)


Райно /Рано/
   Ι
Петър Райнов /Ранов/
   Ι
Константин /Костадин, Костаки/ П. Райнов /Ранов/ [*Самоков, 1796 +4 ноемв. 1866, Цариград], учител; учи в чужбина. Възпитател на сръбския престолонаследник Михаил Обренович след 1839, преподавател в Белград /Търговско училище и Белградски лицей/, учител в Ст. Загора 1849-50. Сподвижник та Г. Ст. Раковски и член на политическата организация "Тайно общество" 1853. Чиновник в сръбското консулство в Цариград  1840-42 и 1860-66, цензор в Турското министерство на просвета в Цариград, отговарящ за славянските книги 1859. Като  полиглот придружава 1855 турски пратеници на Парижи конгрес. Деец за църковна независимост - 1856. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1858, в. "Македония" 1871. Автор на "Писмо за църковнии български въпрос .. до Г. Ст. Раковски" 1861 и писмо до архимандрит  Пратений Зографски за превода на "Кратка свещена история" 1857 = ? [*Одрин], гъркиня.

1. Райна К. Райнова [*Пловдив], учи в Киев /Фундуклеевска гимназия/  1866-73 = ? [*Сърбия], имат син - виден сръбски дипломат.
2. дъщеря ? К. Райнова 

# БВИ. С., 1988, с. 567, 568; Съвременник. По-точни бележки за някои стари дейци и дела.- сп. "Българска сбирка" г. 1, с. 283-286.

понеделник, 21 октомври 2013 г.

КРУПНИШКИ (с. Граница, Кюстендилско)


Яков Крупнишки [*с. Граница, Кюстендилско + 2 окт. 1448], свещеник в черква "Св. Лука" - с. Граница, монах след смъртта на съпругата си,  йеромонах, епископ на епархия Крупник (?-1448) = ? [+ преди съпруга си].

1. Йоасаф Рилски [+20 май 1463, петък], свещеник до смъртта на съпругата си, йеромонах; I игумен на Рилския монастир 1451/53-63.  Заедно с братята си, поселени "един след друг" в Рилската пустиня, започват възобновяване на разрушения Рилски монастир след 1451/53 = ? [+ преди съпруга си]. 

2. Давид Рилски, свещеник до смъртта на съпругата си, подстриган за монах ?, игумен на Рилския монастир 1463-66- ?. Заедно с по-малкия си брат  сключват Договор с руския светогорски монастир "Св. Пантайлеймон" - 6 юни 1466. Среща се в Серско с Мария, а тя от своя страна ходатайства пред съпруга си султан  Мурад, за разрешение по пренасяне на мощите на Свети Йоан в Рилския монастир. Пише й писмо 1469 за стореното и получава с отговора й като дар покров за Светеца = ? [+преди смъртта на съпруга си].

3. Теофан Рилски, свещеник до смъртта на съпругата си, йеромонах ?-1466-79, игумен на Рилския монастир 1479-91, подписва Договора от 1466, води шествието по пренасяне юни 1469 мощите на св. Иван Рилски от Търново до Рила   = ? [+преди смъртта на съпруга си].

4. Йосиф, епископ на ? /вероятно на епархията, към която спада Рилския монастир/, повежда церемонията по пренасяне на мощите на Св. Йоан Рилски от местността Орлица до самия Рилски монастир 30 юни 1469.

# Писахме да се знае. С.,  с. 59 и 205-206, 61 и 207; Договор от 1466 - http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/1466-dog_Ril_man.htmВладислав Граматик. Разказ за пренасяне мощите на Иван Рилски /1469/ - http://slovo.bg/showwork.php3?AuID=452&WorkID=15780&Level=1.