сряда, 22 септември 2010 г.

ГОРОВ (Пещера)


Иван Горов = Йорданка /Фота/ Теохарова [*Пещера].

1. Катерина Ив. Горова = Георги Петрович.

2. Димитър Ив. Горов [*Пещера,1851], съратник на В. Левски и Хр. Ботев = І. Иванка КЪНЧЕВА п.Николова [*Трявна, 1856+28 юли 1878,Трявна], сестра на Ангел Кънчев; ІІ. Цвета п. Кою Витанова. Брак преди 1880.

3. Атанас Ив. Горов [Трявна,1857+1913,Милин камък], заточеник в Мала Азия.


Няма коментари:

Публикуване на коментар