четвъртък, 23 септември 2010 г.

ПАЛАУЗОВ (Габрово)


Никола, с прозв. Кираджията
І
Рк Стефан Николов [*с. Мечковица, Габровско], кираджия и търговец в Габрово, с прозв. Палауза = Неда.
І
1. Николай Ст. Палаузов [*Габрово, ок. 1776+1853 ], търговец; съратник на В. Евст. Априлов за основаване и поддържане на габровските училища, забягва към Добруджа - слуга, Влашко - овчар, Кишинев, емигрира в Одеса - слуга при бакалин и собственик на бакалница 1812 = ?. Деца 1835.
1.1. София Н. Палаузова
1.2. Андрей Н. Палаузов
1.3 Спиридон Николаев Палаузов [*Одеса,1818+1872,Петербург], учи в Одеса /Ришельовски лицей/?-1839, следва в Хайделберг ?-1840-?, Мюнхен ?-1843 и завършва икономически науки в Москва 1844-46. Автор на "Век болгарскаго царя Симеона", която е и магистърска дисертация 1852. Участник в Кримската война 1853-58. Чиновник в - Министерство на просвещението 1852-53, Главно управление на цензурата 1857-?, Петербургски цензурен комитет 1858--61, Министерство на финансите 1861--62, Департамент по външна търговия 1862-63, Варшавската митница 1864-66, Министерство на вътрешната търговия 1866. Член на археографската комисия в Петербург 1867-72, която издава Макариевските чети-минеи и Ипатиевската летопис. Кореспондира с Г. Ст. Раковски, П. Р. Славейков, Неофит Рилски, Н. Геров и др. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1858 и на руския периодичен печат - "Журнал Министерства народного просвещения", "Известия ІІ отделения Императорской АН", "Санктпетербургскеие ведомости", "Християнское чтение". "Отечественньiе записки", "Руское слово", "Северная пчела", "Православное обозрение"
1.3.1 Александър Сп. Палаузов
1.3.2 ? Сп. Палаузова

1.4 Константин Н. Палаузов [*Одеса,1816+?], завършва право в Одеса. Изпълнител на В. Априловото завещание за габровското училище.

2. Петър Ст. Палаузов, в Галац ?-1812 и в Одеса в помощ търговската дейност на брат си 1812-?.
2.1 Неда П. Палаузова
2.2 Васил П. Палаузов
2.3 Иванка П. Палаузов = Христо, родители на д-р Алекси Христов [*Габрово,1849+1913].
2.4 Николай П. Палаузов [*Габрово,1826+1900,София], учи в Габрово 1835, Одеса - гимназия, търговец 1841-?; Учредител на БКД 1869, подпомага въоръжаването на Априлското въстание 1876, преводач през РТВ 1877-78. Награден с ордени - "Св. Светослав" и "Шипка".
2.5 Константин П. Палаузов = Парашкева Андреева Шишкова.
2.5.1 Велислава К. Палаузова = Христо Чохаджиев [*1869+1931], полковник. Ичат 2 сина - Димитър *1907+1970 и Никола *1910, полковник.
2.5.2 Недка К. Палаузова = П. Драгиев. Имат 3 деца - Тодора, Драгия *1915 и Параскева.
2.5.3 Янко Константинов Палаузов, архитект.
2.5.4 Андрея Константинов Палаузов [+9.VІІІ.1936] = ?
2.5.4.1 Параскева Ан. Константинова = Д. Попов.
2.5.4.2 Мара Ан. Константинова = Младенов.
2.5.4.3 Велислава Ан. Константинова = Цветански.
2.5.5 Недялко К. Палаузов [+1944]

3. Христо(фор) Ст. Палаузов
3.1 Петър Хр. Палаузов
3.1.1 Христо П. Палаузов

3.2 Николай Христофоров Палаузов [*Габрово,1819+1899,Одеса], учи в Габрово и Одеса /Ришельовски лицей/ 1830-42. Служител и член на Управителния съвет на Одеската митница 1862-99. Съосновател и председател на Одеското българско настоятелство 1854-99, чиновник при Новорусийския и Бесарабския губернатор. Кореспондира с Йосиф Соколски, Неофит Рилски; М .П. Погодин, И. С. Аксаков, П. А. Лавровски. Участник в Кримската война 1853-56. Сътрудничи на "Цариградски вестник" 1852, 1859; "Одесский вестник", преводач от руски 1851.
3.2.1 Олга Н. Палаузова
3.2.2 Мария Н. Палаузова
3.2.3 Владимир Николаевич Палаузов [*Габрово, 1851+1920,Одеса], учи в Одеса - Ришельовски лицей ?-1868, завършва юридически факултет в Одеса 1872, чиновник при Свищовския губернатор 1877-?, работи по проекта на Търновската конституция 1879. завръща се в Одеса - доцент по наказателно право 1880, професор 1885. Дарява на Народната библиотека 97 книги. Сътрудник на в. "Македония" 1871, преводач на руски 1878.
3.2.4 Николай Николаевич Палаузов [*Одеса,1856+1913], завършва право в Одеса 1874, следовател в Одеския окръг, мирови съдия в гр. Николаев.

3.3 Анастасия Хр. Палаузова

4. Иванка Ст. Палаузова = Николай Рашеев [*Габрово, ок.1780]. Имат 3 деца.

# Чакъров, Найден. Никола Ст. Палаузов.- В: Светилник но новобългарската просвета. С., 1966, с. 183-185. Благодаря за съдействието на колегата Пенчо Бонев за предоставения източник; БВИ. С., 1977, с. 490-493 и родова схема; ЕБВЛ. С., 1996, с. 534-535; Вж geni.com.

Няма коментари:

Публикуване на коментар