понеделник, 31 март 2014 г.

ДЯКОВИЧ (Шумен)


Стефан Дякович, заклан от турци = ?, заклана от турци.
   Ι
Иван Ст. Дякович [*Шумен, 1835 +1889, Русе], търговец. Учи в - Шумен  при Сава Доброплодни и в Цариград /гръцко училище/ ?-1853. Доброволец в - Кримската война 1853-? /събира сведения за руското командване/, Сръбско-Турската война 1876 /ротен командир/ и РТВ 1877-78 /поручик/. Преводач  към руския княз Дондуков 1878-? Живее в  Болград.  Съученик на Васил Друмев, Добри Войников и Васил Д. Стоянов; съмишленик на Л. Каравелов, Хр. Ботев, П. Хитов и Ф. Тотю, които посреща през 60-те години в дома си в Болград и в своя хан в с. Кубей  = Евдокия Александрова Узунова. Брак в Болград. Имат 8 сина

1. Александър Ив. Дякович [*Болград,1860], доброволец в Сръбско-Турската война 1876 и РТВ 1877-78. Завършва в Одеса /военно/ и право в Загреб. Съдия и прокурор в София, Русе и Търново; председател на Варненския окръжен съд. Автор на Първия Наказателен закон.. На негово име - улица във Варна.

2. Лев Ив. Дякович [*Болград, 1862 +1897], завършва Военното училище в София. Началник на погранично поделение в Родопите.

3. Владимир Ив. Дякович [*Болград, 1864], учи в - Болград /гимназия/, завършва с докторат естествена история в Одеса. Учител в лом, Търново, Пловдив, Шумен, Солун, София /и директор 1903-07/. Съосновател на Съюза на учителите в България 1902. Автор на "Българите в Бесарабия" и председетел на на Съюза на бесарабските българи 

4. Борис Ив. Дякович [*Болград], учи в Русе, Болград, София и Пловдив /гимназия/, следва право в Одеса /5 семестъра/, археология в Прага - Чехия и Париж ?-1898. Уредник на Етнографския отдел при Народния музей 1898-1900, поддиректор на Пловдивската библиотека 1900-?. Автор на монографии, студии, статии, очерци, рецензии от областите - археология и библиотечно дело 

5. Николай Ив. Дякович [*Болград, 1872], завършва право в СУ, участва в Първата световна война. Адвокат в Оряхово, депутат в 14 ОНС.
6. умира в детска възраст
7. умира в детска възраст
8. умира в детска възраст
# Макавеева, Люба. Фамилията Дякович.-  Алманах Родолюбец, № 2, 1996, с 106-110.

събота, 29 март 2014 г.

ПАВЛОВ / ХРИСТОВ (Г.Белово, Пз,)


Рк Павел [*с. Голямо Белово, Пазарджишко], хаджия; в края на 18 и началото на 19 век.  
   Ι
Христо /Ристо/ х.Павлов [*с. Г.Белово], механджия; учител в Г. Белово и Пирот. Спомощник 1848 /"Гледало" от Н. Триандифилов/ и /1871 или 1891/. Преселва се в Пирот.
   Ι
Рк Симеон Христов х.Павлов [*Пирот, 1853 +], учител и съратник на Тодор Каблешков от 1875, учи в София /класно/, Пловдив /гимназия/ и Загреб 1872-76 /реално училище/; следва химия в Прага 1876-7. Участва в Сръбско-турската война 1876. Учител в Пирот 1871-72 и Враца след като е писар 1878. Кореспондира с К. Иречек.Сътрудничи на в. "Право" 1872, в. "България" 1878, СбНУ 1894, както и на руския, чешкия и френския печат.  Автор на "Пиротски окръг" 1994 /2 изд./

# в. "Български запад"  1943, бр. 71 с. 4; БВИ, С., 1988, с. 486; Енциклопедия на Белово, с. 74, № 84.

сряда, 12 март 2014 г.

МАРИНОВ (с. Шодековци, Търновско)


Янко Маринов [*с. Шодековци, Търновско]
   Ι
1. Стоян Я. Маринов [*с. Шодековци 1838 +1904], книжар от 1853. Собственик на книжарница в Търново 1867-78 и отваря клонове в  Свищов и Русе. Член на Търновското книжарско сдружение 1869, съучредител и съдружник на "Книгопродавница Момчилов и сие"-Търново. Съосновател на читалище "Надежда" 1869. Съратник на Христо Иванов - Големия от 1869, Хр. Г. Данов и Янко Ковачев. Издава: "Руско-български разговор" 1878 /от А. П. Гранитски/,  "Съкратение на свещената история" 1878 /4 изд./ и преиздава 1883, "25-годишното царуване на царя Освободител Александър ΙΙ" 1881, "Пълен всеобщ писмовник 1881" /от Киро Тулешков/, "Влюбеният писар в адвокатската дъщеря" 1886 /комедия от Янко Ангелов Маринов/; . Превежда от руски - "Кратък катехизис" 1867 и "Начала на християнското учение" 1867. Съставя и издава "Календарче за 1879" 1878, "Разни любопитни приказки на персийския цар и неговите 40 везира" 1886 /20 свитъка/ и "Най-новата народна песнопойка" /с  241 народни песни/  = Поликсена [*Търново], дъщеря на майстор- терзия. Брак от 1863. Имат 9 деца.

2. ?  Я. Маринова = Иванчо Георгов. Имат 2 деца - дъщеря ? и Васил [*1852], Ботев четник.
# Бележити търновци. С., 1985, с. 177-178; БВИ. С., 1988, с. 402; 429.

МАРКОВСКИ (Троян)


М. Марковски
   Ι
Иван М. Марковски [*Троян], куриер - връзка с революционния център в Русе и участник в подготовката на Априлското въстание в Троянско.
   Ι
Минко Ив. Марковски, съратник на В.Левски 1871. Автор на "Спомени от Априлското въстание през 1876".- сп. Българска сбирка, 1902, № 4; Спомени и очерки из българското революционно движение (1873-1876). Лч, 1925 /2 изд. 1976/.  Фурнаджия след Първата световна война 1915. На негово име - улица в Троян
# История на Априлското въстание. С., 1986 /2 изд./, с. 567.