сряда, 27 ноември 2013 г.

ГЕРЕНОВ (с. Герен, Търговищко)

Слав Геренов [*с. Герен]
   I
Иван Сл. Геренов [жив 1873], търговец, учител и свещеник във Варна 1873. Спомощник на "Тълкование..." 1873. 
   I
Сава Ив. Геренов [*1852 +1 март 1878, Ерзурум -Мала Азия], учи при Ст. Робовски в Търговище 1862-67, гр. Николаев - Русия 1867-71 /гимназия/. Учител в - Провадия 1871-72, Варна 1872-? и Шумен. Член на РК-Търговище и Сливен 1872-73, за което е арестуван 1873, заедно с Михаил Греков. Затворен в Русчук и изтезаван. Осъден  10 юни 1874 на 5 г. "затвор в крепост" и депортиран в гр.  Ерзурум - Мала Азия. Кореспотдира н Ст- Робовски 12 юни 1872 и Никола Обретенов 23 ян. 1875. На негово име - училище в Търговище и Пазарджик, улица в Търговище и Варна.
# БВИ. С., 1988, с. 153.

понеделник, 25 ноември 2013 г.

КИПРИЛОВ (с.Пирог, Лозентрадско)

Димитър Кипилов [+ рано] = ?
   Ι
1. Петър /Пею/ Д. Кипилов [*с. Пирог-Лозенградско, 14 март 1851 +27 авг.1937, Айтос], учител и свещеник. Учи в Логенградските села - Дерекьой 1858, Пирог 1858-59, Корията 1859-60, Лозенград 1860-64 и 1866-68, Малко Търново 1864-66. Учител в с. Пирог 1868-71 и 1877-78 и с. Сърмашик септ. 1871-73. Пристав в Лозенград от 18 ян.1 878 за 6 месеца, кмет на - с. Пирог 1878-79. Придружител септ . 1871 на В. Левски от с. Сърмашик до с. Пирог и с. Каваклия, дн. Тополовград. В.Левски присъства на годежа му. Член на РК-Полог 1871-73 и подновява  дейността на РК 1875. Участва в Априлското въстание, арестуван и жестоко изтезаван 1876. Събира и предава средства за четите на П. Хитов и Желю войвода. Кмет на с. Кара Еврен 1879 за 2 месеца. Свещеник в с. Пирог 9 дек. 1879-?, Малко Търново и Айтос ? -1898. Деец на ВМОРО - укрива Гоце Делчев 1896, 1898 и 1900. Участва в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание и за подстрекателство е арестуван на 26 апр. 1903, измъчван 21 дни в Лозенград. Осъден на 101 г. тъмничен затвор и  пратен в Одрин, където е амнистиран по Великден 1904. На негово име тракийското дружество в Айтос = ?, арестувана 23 апр. 1903 и отива при дъщеря си. Сгодени септ.- 1871. Изселват се 1879 в с. Кара Еврен, дн. Евренозово - Бургаско. 

1.1. Мария П. Киприлова [*1885], в с. Герге бунар 1903.

1.2-3-?, разпръснати 1903 в различни села в Бургаско.

1.4. Тодор П. Киприлов [*1897], арестуван 1903, заедно с майка си.

2.  ?
2.1 Тодор  ? Киприлов [*с. Пирок], посреща в дома си 1901 Михаил Герджиков, деец на ВМОРО.

# БВИ, С. 1988, с. 329; Коларова, Милка. Спомени на Петър Киприлов с. 69-71 и Спомени на Иван Н. Потиров с. 73-74.- В: Евренозово през вековете. С., 2013.

четвъртък, 21 ноември 2013 г.

БЪЗАЙТОВ (Сопот)


Ангел Бъзайтов [*Сопот,ок.1770 +?] = ?
   I
Пенчо  Анг. Бъзайтов [*Сопот, между 1795/1819 +?,Сопот] =  Ана.

1. Ангел  Пенчев Бъзайтов, с духовно име Аверкий Петрович [*Сопот, 1824 + между 6 и 27 ян.1878, Цариград], духовник 1846, учител и книжовник. Учи в - Габрово при Калист Луков, Белград  /семинария/ 1845-48, Киев /духовна академия/ 1859-62, Дрезден /философия/ 1862-65. Учител в .- Сопот 1849-50, Видин 1857-?, Зайчар 1865-?, Киев ок.1870, Неготин, Крагуевац ?-1872 .  Митрополит Врачански 23 февр.1873-75, предстоятел на българската черква "Св. Стефан" в Цариград 1875-?. сътрудничи на в. "Зорница" 1877. Преводач от  сръбски: "Разговори за сърдечно и душевно образование" 1847, "Цвет милости" 1848, "Неделни поучения" 1866; и от гръцки "Църковна история"  1855.   Автор на "Народни разговори"  , "Кратък българо-немски речник", "Общий религиозен философски преглед върху истината в християнската религия" 1877.

2. Митю П. Бъзайтов [*Сопот,1826 +1854] = Тота.
2.1 Ана М. Пенчева
2.2 Куна [*Сопот +1951] = Дончо Кантемиров [*Сопот]. Имат син Петър [*1905+1967], художник.
2.3 Петър М. БАзайтов, печатар. Учи в Цариград 1878, където получава като наследство часовника на чичо си Аверкий. Установява се в София ок- 1908, собственик на печатница в София 1911 = С. 
2.3.1 А. П. Базайтов = Т.
2.3.1.1 И. А. Базайтов = Е.
2.3.1.2 С. А. Базайтова = И. Марков.
2.3.1.3 Д. А. Базайтов = С.
2.4 Стефан  М. БАзайтов = Т.
2.5 Христина М. БАзайтова = П[авел] Загорчинов [*Копривцица], участник във войните 1912 -1913. Имат син Стоян [*1889+1969], писател.

3. Лило П. Бъзайтов  [*Сопот,1828 +?] = П.

4. Дончо П. Бъзайтов [*Сопот,1830 +?]
Сродници - Петър Базайтов, инж. 
# БВИ. С., 1988, с. 26 и 96; @ Антонов, Н. А. - gtrees.net  2012-13 /липсват потомците на Петър/; Базайтова, Теодора - geni.com 17 авг. 2010; Базайтова, Ралица - geni.com 2 окт. 2010 /липсват сведения за предците на Митьо и поколението му/.

ЛУКОВ / ХАМАМДЖИЕВ (Сопот)


Димо Кекеров
   ι1. Лука Д. Хамамджиев,  посещава Н. Рилски 15 авг. 1836 и 16 авг. 1837, а Н. Рилски му гостува  в Сопот на сватба в дома му 25 май 1837 /вероятно на някои от синовете му/, на 30 май 1837 обядват заедно.

1.1. Калистрат /Калист, Калистрати/ Луков  Кекеров / Хамамджиев [*Сопот, 1815 +1862], учител и книжовник. Учи в Сопот, Карлово при Райно Попович, в Габрово и Копривщица при Неофит Рилски. Учител в -  Габрово 20 ян. 1839 -14 окт. 1841, Самоков 1841-45, Сопот  апр. 1845 - май 1848 и 1861-62, Одрин 1848-53. Търговец от 1853. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1848. Превежда от гръцки "Царския саморучний хатишериф" 1841, спомощник  на "Христоития" 1837, "Аделаида" - 1857 и "Първа храна" 1860. Кореспондира с Неофит Рилски 1839 и даскал Аверкий Попович 1839. Подпомага лексикографското дело на Н. Рилски като  преписва неговия  речник в Габрово 1839 и  му посочва тълкуване  /араба, грухам, очеред /рус./, пико, салмея, салмувам, смин, фичора, чекиня/.

1.2. Христо Л. Хамамджиев [*Сопот], търговец; учи в Габрово 1842. Основава с братята си търговско дружество в Одрин "Братя Лука Хамамджиеви" 1849. Издава първото българско търговско ръководство 1856. Спомощник на "Аделаида" - 1857 и "Търговско ръководство" 1858. 

1.3. Димитър Л. Хамамджиев 
1.4. Никола Л. Хамамджиев 

2. Иван /Иванчо, Юван, Йованчо/ Д. Хамамджиев , с прозв. Сопотли, Сопотянина, Сопотненец, Сопотненски. Среща се често с Н. Рилски /27 апр., 6 авг., 18 окт., 30 окт. 1836 - занася му 2 оки кафе; 31 март, от 31 окт. до 3 дек. 1837 заедно с Калист  /; пътуват заедно до с. Шипка 16-17 окт. 1836, до Габрово 18 и окт. 1836.
Сродник - Константин Б. Хамамджиев - 1999, статия за Аверкий в сп. Исторически преглед.
# БВИ. С., 1988, с. 382; Н.Рил. С., 1926, с. 530, Вж и с. 533.

вторник, 19 ноември 2013 г.

ДИМИТРОВ (Плевен)


?  = Тача [*Плевен + 1810, манастир "Св. Георги"], убита от кърджали.
   I
1. Рк Димитър, с прозв. Ковача [*Плевен + преди 1839], умира от чума = Цвета* Влаева, прислужва на Агапий Врачански**. Брак от 1810. Заради Руско-турска война напускат Плевен и се завръщат 1813.
1.1 Анастасия /Сия/ Димитрова [*Плевен, 12 май 1815 +24 март 1898, Йерусалим], първата девическа учителка в Плевен 1840-49 и след това до 1894, учи в Плевен при Евгения*** и в Калоферския монастир 1835-39. Пътува до Калофер 1849 и Ст. Загора 1849 - март 1850; дарувана със златна пара от мютевалийката "управителка" на Плевен, по повод раждането й. Замонашва се в Йерусалим 1894, с духовно име Анна. На нейно име  в Плевен - училище и улица.= Михаил [*1796 +1856,], с прозв. Хикимина, лечител в Ст.Загора ок. 1849, първия лекар в Плевен. Учи в медицина в Париж. Брак ок. 1852.
1.1.1 Гънчо [*с.Бохот-Плевенско ,1849],  завещано от дядо Гънчо****.

1.2 Христо   Димитров [*Плевен, 1818 +1836], умира от чума.
1.3 Ваклина Димитрова

2-3-? братя на Димитър
4. сестра на Димитър

# БВИ. С., 1988, с. 200 ; Нинчева, Мариана-Еклесия. Сън срещу събота /романизирана биография за Анастасия/; Велев, Валентин. Врачанският епископ Агяапий и монахиня Анна /Анастасия Димитрова/ - дейци на църковно-просветното дело в Плевен през ХIХ в. ВТ, 2012; Вж Ан.Димитрова и учебното дело в Плевен - дипломна работа, ВТУ, 82 стр.
* Цвета има сестри
** Агапий Врачански [*1790+1849], вж Филипов.
** Евгения [+преди 1840,Плевен] - майка на Агапий.
***Гънчо [+1849,Плевен], училищен прислуга в Плевен, след смъртта на съпругата си Мара, завещава на Анастасия къщата си, грошовете си и осиновеното дете, което кръстил на свое име. 

петък, 15 ноември 2013 г.

КИРЯКОВ (Сливен)

Кирияк

1. Мавруди Киряков [*Сливен], фармацевт, съдружник на италианеца Франческо  в Сливен. Преселва се във Влашко 1830. Кмет на българското село Дудещи, Букурещки район.

2. Панайот Кирияков [*Сливен], учител в Букурещ.
     # БВИ. С., 1988, с. 334. Вж библиографията за родовете в Сливен. Вж избирателен списък на Сливен 2011г. - 49 души с фамилия Киряков!

четвъртък, 14 ноември 2013 г.

СЪБЕВ (Търновско)


Рк Събе /Съби/, свещеник. Посещава с. Самоводене, Търновско 1732 г., оставя 1732-40  летописни и родови бележки. В 1840 г. закупува къща, наема работници да обработват лозите му и раздава на семейството си пари = Стани, попадията получава от съпруга си 9 "пари".

1. Стояни Събева, получава 1740 от баща си  6 "ботки"*.

2. Драгани  Събева [*1739], получава 1740 от баща си  6 "ботки".

3. Ради Събева [*1740], получава 1740 от баща си  2 "ботки".
     # Караджова, Дарина. Славянски ръкописи в библиотеката на Велико Търново.- сп. Старобългарска литература. 1983, № 13, с. 150-151; Б.Ш. *бодка - парична мерна единица, монета със стойност 1/3 от парата.