събота, 16 април 2022 г.

ХАДЖИДИМИТРОВ (Пирдоп)

 ?

1. Иван ХаджиДимитров [*Пирдоп + Видин], съратник на Г. Ст. Раковски,  деец за църковна и и политическа независимост. Осъден на доживотен затвор 11 юли 1867. Умира в затвора преди 1877.

2. Богдан ХаджиДимитров [*Пирдоп + Видин], съратник на Г. Ст. Раковски,  деец за църковна и и политическа независимост. Осъден на доживотен затвор 11 юли 1867. Умира в затвора преди 1877.

# Исторически календар на Софийски окръг. С., 1979, с. 146.