неделя, 26 май 2013 г.

КОСТАДИНСКИ (с. Мусина, Търновско)

Рк Костадин
  Ι
Гено Костадинов (*Мусина), кмет на Мусина
   Ι
1. Недялко Г. Костадински (*Мусина), член на РК-Мусина = Велика Петрова Делирадева, дъщеря на кмет на Мусина, който загива в Дряновския монастир 1876.

1.1 Кръстинка Н. Костадинска (*Мусина), ушива 1876 знамето на Попхаритоновата чета.

1.2 Гено Н. Костадински (*Мусина, 1861), издател; учи при Бачо Киро и Димитър Георгиев - Беляковеца в Мусина /прогимназия/, Габрово /гимназия/, Лясковец /семинарията/ по време на ректора митрополит Климент, Москва 1888-? /слушател в университета/. Деец на читалище "Нов живот". Издава в. "Селски вестник" 1893-97,  сп. "Задружница", в. "Народен подем" и сборници /"Военни разкази"/. Кмет на  родното си  селище, участник в Мусинската република. Съучредител на БЗНС. Избиран за депутат /2 пъти, 1901 - председател на земеделската група/. Служител към легациите в Петербург 1920-21 и Лондон. Оставя спомени за Бачо Киро, Матей Преображенски и п. Харитон - сп. "Духовна култура" 1963, № 5-6.

2. Костадин Г. Костадински [*Мусина, 1854 +1876, Дряновски монастир], четник при Поп Харитон, загива в сражение.

# Недялков, Петър. Бунтовен род. Даскал Гено Недялков - вестникар, дипломат, мемоарист.- в. "За буквите" 2012, бр. 37, с. 16 и сн. /на Гено/; б.ш. Авторът е правнук на Гено К.; Вж фонд  Гено К. 1699К, с документи от 1870-1935.

петък, 24 май 2013 г.

ДЖУМАЛИЕВ (Русе)


Станчо Джумалиев
   Ι
1. Тодор Ст. Джумалиев {*Русе], учител;  учи в Русе, деец за църковно независимост /срещу гръцкия владика Синесий/. Учителстгва в - Русе, с. Попина - Русенско 1860-68, с. Алмалии, дн. в Румъния 1870-72 и с. Айдемир - Силистренско 1872. Сътрудничи на в. "Право" 1872. Член на читалище "Зора"-Русе . Журналист след 1878.

2. Йордан Ст. Джумалиев [*Русе], учител в Русе 1874-75. Член на читалище "Зора", заради дейността си  е арестуван и затворен в Цариград ?-1877, подпомага руското командване през РТВ 1877-78.

Сродник
- Г. Ст. Джумалиев - журналист  през 1958-60 г.

# БВИ. С., 1988, с. 190; Равалиев. Илия. Тодор Джумалиев - силистренският учител родолюбец.- в. 3В, 2013, бр. 21.

сряда, 22 май 2013 г.

КАБАКЧИЕВ (Търново)


Рк Недю Кабакчиев [*Търново] = Неделя Генкова.
  Ι
Георги Н. Кабакчиев [*Търново], търговец, член на  общината и изпълнител на завещанието на  Никола С. Пиколо [*Търново,1792+1865] = Анастасия Славчева

1. Марийка /Мария/ Г. Кабакчиева, учителка в Търново 1875-77 = Коста Захариев Коев [*Лясковец, 1846+1906], учител.
2. Евангели  Г. Кабакчиева =
3. Поликсени Г. Кабакчиева =

4. Никола Г. Кабакчиев [*Търново, 1847 + 8 ноев. 1895, София], революционер, комисионер в гр. Елена към италианската фирма за пашкули на Д. Викенти ?-1867 и съосновател 1872 на търговска фирма в Търново "Петър В. Гюмюшев и Н. Кабакчиев". Учи в Търново /класно/, съучредител на читалище "Надежда" 8 юни 1869 и учител 1870 в Търново, член на РК-Търново 1869-76. Участник в подготовката на Старозагорския бунт 1875 и Априлското въстание 1876, за което е е затворен за 3 месеца. Прехвърля се в Румъния 1876. През РТВ 1877-78 е преводач при руския княз В. А. Черказки. Служител в София 1878 към министерство на външните работи и изповеданията, околийски началник на Пловдив и Търново   = Анка ?. Брак от 1867.
4.1. Божидара Н. Кабакчиева = Геори Пенев. Имат 2 дъщери - Славка и Жоржета.
4.2. Георги Н. Кабакчиев [*Търново, 2 май 1879], капитан = Мара.
4.2.1 Поликсена Г. Кабакчиева
4.2.2 Ана Г. Кабакчиева
4.2.3 Петър Г. Кабакчиев [*Търново, 3 авг. 1914] , капитан. 

5. Кинка Г. Кабакчиева =
# Бележити търновци. С., 1985, с.106-107, 303, 341-342; БВИ. С. 1988, с. 303