сряда, 27 май 2015 г.

ТОДОРОВ (Елена)

Рк Тодор, с прозв. Топал, хаджия; живял в края на ХVІІ в., дарител на еленските училище, църкви и манастири.
   І
А. х.Петко х.Тодоров [*Елена +1884], хаджия, търговец = Цона п.Николова  МОМЧИЛОВА  [*Елена], сестра на книжовника Иван Н. Момчилов.
   І
Юрдан /Йордан/  х.П. Тодоров [*Елена,  5 ян. 1848 +24 юли 1931], търговец и съдия; учи в Цариград /Роберт колеж/, член на турския окръжен съд в Търново 1876-?, успява да спаси от бесилката Цани Гинчев, Райчо Каролев и др. Първият кмет на гр. Елена 1878-?, губернатор на Русе 1879-80, член на Държавния съвет 1880. Член на общината в Елена 1884-?, председател на читалището в Елена, депутат /няколко мандата/. Дарител на черквата "Рождество Богородично" - Елена = Роза х.Христова  МИХАЙЛОВСКА  [*Елена, 1850 +1928]. Брак от 1867.

1. Петко Ю. Тодоров [*Елена, 26 септ. 1879 +14 февр. 1916, Швейцария], писател; учи в Търново 1894-95 /гимназия/ в Тулуза - Франция /Лисе насионал/ 1896-97; следва право в Берн - Швейцария 1898, завършва литература в Берлин и Лайпциг ?-1904. Член на литературния кръг "Мисъл". Сътрудничи на френския в. "Ла Депеш" ок.1896/7, сп.. "Ново време", в. "Работнически вестник" и "Червен народен календар"; съредактор на в. "Законност". Умира от туберкулоза. Автор на очерк за сродника си Иларион Макариополски, стихосбирка – „Драски” 1894, разкази - 1895, 1896, 1898, идилии от 1899 - "Слънчова женитба", "Над черкова", "Една"; драми – "Първите", „Зидари” 1929, "Самодива" 1931, "Змейова сватба" 1932, "Невеста Боряна и Страхил страшен хайдутин" 1932, "Първите" 1934 и др.
1.1 Николай П. Тодоров [+на 82 г.], преводач от френски и английски, журналист = ?
1.1.1 Боян Н. Тодоров, инженер.
2. Христо Ю. Тодоров [*1881 +1954], професор- философ и социолог /първият в България/. Учи в Тулуза - Франция /Лисе насионал/ 1896-?. Преподава в СУ. 
2.1 Мария /Мина/ Хр. Тодорова = ? Пеев.  Имат син Йордан [*София, 16 авг. 1938], професор - арабист. Носител на наградата Шарджа 2006. В негова чест е издаден сборник "Арабистика и ислямознание". С., 2001.

3. Никола Ю. Тодоров [*1888] = ? румънка.

4. Мина Ю. Тодорова [*1890 +1910], І либе на П.К.Яворов. Умира в чужбина.

Б.  Иван Хаджитодоров [*Елена, 1833 +20 септ. 1895] = Ана Радивоева [*Елена, 1841 +23 дек. 1909]
1.1 Теодор Ив. Теодоров [*27 март 1859 +5 авг. 1924] = Радка Найден ГЕРОВА
1.2 Димитър Ив. Теодоров съучредител на дарителски фонд "Ана и Иван Хаджитодорови" 1909
1.3 Стана /Станка, Ана/ Ив. Теодорова [*Елена +3 март 1936, София], съучредител на дарителски фонд "Ана и Иван Хаджитодорови" 1909 = Георги  Генов Губиделников [*Котел, 2 май 1859 +28 септ. 1938], учредява дарителски фонд "Ана и Гено Поклонник" 1936.
1.4 Екатерина /Катя/ Ив. Теодорова  [*1863 +1944], съучредител на дарителски фонд "Ана и Иват Хаджитодорови" 1909 = Стефан Савов //Степан Савич - русизирано/ Бобчев [*Елена, 20 ян. 1853 +8 септ. 1940], министър, депутат, професор по история.
1.5 Иваничка Ив. Теодорова, съучредител на дарителски фонд "Ана и Иван Хаджитодорови" 1909 = Стефан Огнянов
1.6 Мария /Марийка/ Ив. Теодорова [*1866 +1944], съучредител на дарителски фонд "Ана и Иван Хаджитодорови" 1909 =  Михаил Ив. МАДЖАРОВ [*Елена, 1854 +1944]. Имат  4 деца -  Василка [*1886 +1944], Иван [*1887 +1913], Георги [*1892 +1925], Анна 1894 +1982]

1.7 Розка /Роза/ Ив. Теодорова [*1873 +25 окт. 1893], съучредител на дарителски фонд "Ана и Иван Хаджитодорови" 1909 = Никола БУРОВ
1.8 Петко Ив. Теодоров [*15 март 1874 +17 авг. 1938], съучредител на дарителски фонд "Ана и Иван Хаджитодорови" 1909.
     # РБЛ. С., 1982, т. ІІІ, с. 454-457 и сн. на П.Ю.Тодоров;  Каменова, Анна. Напиши за този род. С., 1995; Енциклопедия Дарителство. С., т. 1, 2011, с. 37-38; Минчева, Галина. Бащата на П.Ю.Тодоров ....- в. Сега, 16 окт. 2004; в. "Труд" 14.V.2011, с. 24 и сн. на Юрдан х.П. Тодоров.

вторник, 26 май 2015 г.

МАДЖАРОВ (Копривщица)

Грую

I
Рк Динчо Груев /Димитри Григорович - в руския паспорт/, с прозв.  Маджар, търговец на платна. Преминава 1808 г. руско-турската граница при гр. Херсон = ?, с прозв. Динчовица. 
   Ι
Михаил /Михал, Михалчо/ Д./Димитриевич - в руския паспорт/ Маджаров [*Копривщица, ок.1784 +1864], свещеник в Копривщица /черква "Св. Богродица"/ от 17 юни 1816, хаджия. Скотовъдец в Бесарабия 5 г.. Преминава с баща си 1808 г. руско-турската граница при гр. Херсон  Сспомопомощник 1840, 1843,1850, 1857. Умира от холера на 85 години. = Стана [*Копривщица +1869]. Брак от ок.1809.
   І
1. Динчо п.М. Маджаров

2. Иван /Иванчо/ п.Михальов Маджаров [*Копривщица, 1829 +1898], търговец, общинар = Василия Груева Хлътева [*Копривщица +1916], сестра  на Георги Бенковски. Чорбаджийка, член на женското дружество "Благовещение" 1871.

2.1. Михаил Ив. Маджаров [*Копривщица, 31 ян. 1854 +23 ян. 1944], министър и публицист; учи в - Копривщица при Веселин Груев, частен ученик 1867-69 при Петър Жилков, Пловдив 1871-72 и Цариград /Роберт колеж/ ?-1877. Учител в Пазарджик 1877-79, сътрудничи на в. "Напредък" 1875 и "Ден" 1875. Редактира в. "Марица" 1882-85, сп. "Българска сбирка" 1893, сп. "Юридически преглед" 1894, в. "Мир" 1894-1912. Преводач от руски. Министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията 1894-99 и министър на външните работи и изповеданията 1919-20, посланик в Лондон 1912-14 и Петербург 1914-15, депутат 1879, 1880-1911, 1919-31. Автор на Спомени 1929 /1942, 1968/. Племенник на Г. Бенковски = Мария Иванова Хаджитодорова [*Елена, 1866 +1944].

2.1.2 Иван М. Маджаров [*1887 +1913]

2.1.3 Георги М. Маджаров [*1892 +1925]


2.1.4 Анна М. Маджарова [*Пловдив, 31 дек. 1894 +1982], с псевд.  Каменова, писателка; учи в София /гимназия/ ?-1913, следва литература в Лондон 1913 и Петербург 1915 и в София право. Сътрудничи  на в. "Мир"1919, сп. "Златорог" 1920. Превежда от английски 1971 /"Чичо Томовата колиба"/. Авторка на романи 1930, 1933, 1938, 1957, разкази 1961 и 1975, повести 1965 и 1972, пътеписи 1942, 1962 и 1963 и книги за родния край "Копривщенката" 1929 и "Копривщица. Исторически очерк" 1963. Неин портрет 1924 е  дело на художника Иван Милев (1897 +1927)  = Петко Стайнов  [*1890 +1972], юрист; братовчед на едноименния композитор.


2.2. Стефания /Стефанийка/ Ив. Маджарова [*Копривщица] = Славчо Кесяков.

2.3. Мария /Марика/  Ив. Маджарова [*Копривщица] = Христо ИЛИЧ.

2.4. Гана /Ганка/ Ив. Маджарова [*Копривщица] = Никола Захариев.
2.5. Груйчо Ив. Маджаров [*Копривщица], хаджия 1869.

3. Гана п.М. Маджарова
4. Домна п.М. Маджарова
5. Рада п.М. Маджарова
6. Мария п.М. Маджарова
     # БВИ. С., 1988, с. 385-386 и сн., РБЛ. С., 1977, Т. 3, с. 158-159 и сн., както и с. 322-323 и сн.; Каменова, Анна. Напиши за този род. С.,1995, 160 с. и родова схема; Вж  Евтимий архимандрит. Юбилеен сборник по миналото на Копривщица 1876-1926. С., 1926, /фототипно ок. 2006/, с. 25-38. Вж Маджаров, Мих. Спомени, пътни бележки и впечатления. С., 1929.

сряда, 20 май 2015 г.

ВАСИЛЕВ (Карлово)


Василий, учител, свещеник в с. Габарево - Казанлъшкои архиерейски наместник. Хаджия. Спомощник на "История..." 1844  = ?
   Ι 
1. Христо п. Василиев [*Карлово, 1818 +1877, Пловдив], учител и свещеник. Учи в Карлово - при баща си и Райно Попович, съученик на Ботьо Петков, Г.С.Раковски  и Иван Богоров ?-1836; - в Габрово  учи при Неофит Рилски 1836-37 Учителства в Сопот 1837-41 и Карлово, където открива и девичиско училище 1846. Свещеник в Карлово /черква "Св. Богородица"/1844 протопоп, 1845-?.  Ктитор на черквата 1846 и 1851. Съучредител на женското дружество "Възпитание" - Карлово. Автор на граматика, превежда от гръцки "История на великий Александър Македонца" 1844 и "Високи умни хитрости Бертолдови" 1853. Спомощник 1837 Обесен от турците = Мария Ботова.
1.1 Василий Хр. Попов [*Карлово, 1844]

2. Стефан п. Василиев, протопоп 1844 и търговец. Спомощник на братовата  книга 1844.

3. Иван п.Василиев, кафтанджия

4. Харитон п.Василиев, кожухар

Сродник
Николай, ученик 1844. Спомощник 1844.
# БВИ. С., 1988, с. 105, 106; Спомоществователен списък 1844.

събота, 16 май 2015 г.

ТАТАРЧЕВ (Ресен)


Димитър Татарчев [жив 1877], търговец и банкер = ?, измъчвана от турци 1877.

1. Никола Д. Татарчев. Кореспондира с Н. Робев 13.І.1890.
1.1 Христо Н. Татарчев [*Ресен, 16 дек. 1869 +5 ян. 1952, Торино - Италия], доктор; учи в Ресен, Брацигово и Пловдив 1882-87 /гимназия/, завършва медицина в Цюрих и Берлин 1890-92. Доброволец в Сръбско-българската война 1885. Лекар в Солунската гимназия, в София от 1892 и през воините - военен лекар, І председател на ВМОРО 1893-1901. Съратник на Даме Груев. Арестуван и заточен от турските власти в крепостта Подрум - Мала Азия 1901-02. Емигрира в Италия 1927. Кореспондира с П. Робев 1906. Автор на спомени 1928, сътрудничи на в. "Македония", "Заря" и "Вардар". На негово име - улица в Благоевград. Препогребан в София 2010.
1.2 Димитър Н. Татарчев, кореспондира с Перикъл Робев 5.VІ.1906.

1.3 Михаил Н. Татарчев [*ок.1870/1 +1912/7, Ресен], кореспондира с Николаки Робев 1883, 1890. Убит от сърбоман = Костандина Ставрева. Брак от 21.І.1890. Брак от 21 ян. 1890.
1.3.1 Асен М. Татарчев [*Ресен, 14 септ. 1893 +9 авг. 1970, Куманово], доктор; учи в Ресен, завършва медицина в Женева до 1924, деец на ВМРО, затварян от сръбските власти 1925-30 и интерниран в Ужице и Белград. Емигрира в България 1932. Лекар в - училища 1932-41, родилен дом в София 1941-43, Прилеп, Гостивар и Куманово ?-1970. Арестуван и осъден от югославските власти 1944-51 /затвор Индризово/.
1.3.1.1 Михаил Ас. Татарчев [*Мелник,11 дек. 1912], доктор; емигрира в Канада.
1.3.1.2 Филип Ас. Татарчев [*Ресен, 25 дек. 1924 +1998, София]

1.3.2 Никола М. Татарчев = ? Иванова Крафти [*Болград]
1.3.2.1 Костанца Н. Татарчева [*София, 1929], учи италианско училище, завършва английска филология в София, заживява в Англия = ?. Имат една дъщеря.
1.3.2.2 Иван /с рождено име Светозар/ Н. Татарчев [*София, 29 авг. 1930 +24 дек. 2008, София], завършва право в СУ ?-1952; адвокат 1951-61 в Малко Търново, Разлог, Разград и София 1966-90; по политически причини е лишен от адвокатска практика 1961-66. Главен прокурор 1992-99. Неженен.

2. Андрей Д. Татарчев
2.1 Георги Андр. Татарчев [жив 1906], кмет на гр.Ресен  ок.1915.
2.2 Божирад Андр. Татарчев [*Ресен, 1870 +26 окт. 1940], доктор; учи в Пловдив 1882-?, завършва медицина в Цюрих и Берлин ?-1892 и гинекология и хирургия в Париж 1893-95 и Лондон 1895-97. Лекар в Скопие - училище 1892-93. Сътрудничи на английските вестници -"Таймс", "Дейли нюз" и др., изнася пред английската общественост беседи за Илинденското въстание. От 1902 в България, лекар през войните - Балканската - ІІ Бдинска дивизия, Междусъюзническата /майор/, І световна, Битоля 1925-26 /католическа болница/ и Кюстендил /окръжен лекар/. Съставя на френски език Мемоар до мирната конференция в Париж 1919.
2.2.1 Андрей Б. Татарчев [*1913, София]. Сътрудничи на в. „Български запад” 1942.

Сродници -
Данаил Татарчев [*Битоля, 1967], следва журналистика в СУ ок. 2009
Кирил Татарчев, фармацевт, член на ММТРО с влияние над Преспанско-Охридския район.

     # Галчев, Илия. Родът Татарчев - гр. Ресен.- В: Българското самосъзнание ... С., 2000, с. 3256, 317-325; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 252-253; Първанова, Людмила.  Дядото на Татарчев ....- в. Стандарт, януари 2007.

ТЪРПАНСКИ (Котел)


Рк Влайко, с прозв. Търпанът.
   Ι
Кръстю Вл. Търпански [*Котел +1884], събира за Г. С. Раковски български фолклорни материали, стари книги и вестници. Кореспондира с Раковски 1858. Остава спомени 1884, диктувани на племенника си Кирил Стоянов  = Нанка Стойкова Папазова /Попович/ [*Котел, 1823 +1890, с. Геленджик - Мангалия /Румъния/], сестра на Г. Ст. РАКОВСКИ.

1. Панайот Кр. Търпански [*Котел, 1838 +1848, Варна]

2. Мария /Марийка/ Кр. Търпанска [*Котел, ? +15 дек. 1916, с. Каварджи дере, дн. Твърдица] = Георги Станчев Кънев, с прозв. Гущера [*Котел, ок.1832 +1903, Мангалия], с чифлик в с. Геленджик - Мангалия. Имат 3 деца - Мария [*Котел, ?], Кръстю  Раковски-ΙΙ [*Котел, 1873 +1941], доктор и Ана  [*Котел, 1879 +1941].

Сродници
Петър Търпански
   Ι
Панайот П. Търпански [+1880] = Тодоро /Тоша/ Байчева Кътева /Кръстева/ БОЕВА [*Котел +1885].

1. Гица П. Търпанска = Никола Налбантов. Имат  4 сина - Христо, Крум, Панайот и Петър [*1900 +1968]
2. Неша П. Търпанска 
3. Харалампи П. Търпански [*1879 +1963] = Стойка  Аврамова Йорданова [*Карнобат]. Имат 2 деца - дъщеря и син.
# Хен Sarv =- geni.com 23.ΙΧ.2014; 3.ΧΙ. 2014. Админът посочва, че  Мария /№ 2/ е родена 1833 или 1841, първδто не се съгласува с годините на майка й! По вероятно е биологически  тя да е родена като второ дете през 1841. Оспоримо е и годината 1859 на раждането на Мария Г. Станчева - дъщеря на Мария. Този път твърдението е в противоречие с последния извод. Навярно  някъде има печатна грешка, която  води до други.
# Вж Архив на Раковски. 

четвъртък, 14 май 2015 г.

МАМАРЧЕВ (Котел)


Рк Ради, с прозв. Мамареца [*с. Еркеч, дн.  Козичино, Бургаско], скотовъдец и пазач на Хемската порта, преселва се в Котел.

А. Стойко Р. Мамарчев [*Котел, ок. 1750 +1809, с. Зелена морава - Търговишко], участник в Котленското въстание 1809 = Мария п. Герасимова *ИКОНОМОВА [*1760].

1. Ради Ст. Мамарчев [*Котел, ок.1780 +1829] = Марина
1.1 Стоян Р. Мамарчев, с прозв. Юшенлийски - преселва се в Бесарабия 1829-53 и се заселва в с. Юшенлии, дн. Ботево, Варненско.
1.1.1 Георги Ст. Мамарчев, с прозв.  Маджара [+ след 1885], участва в отряда на Лайош Кошут 1848; кореспондира с чичо си Георги и сина му Стефан - 6 писма.
1.1.2 Стойко Цояков, с прозв.  Мамарец [+1880], моли Г. Ст. Раковски да му изпраща в. "Дунавски лебед" 1860, в Котел укрива 1878 Г. Ст. Раковски.


1.2 Стати Р. Мамарчев [жив 1867], в Бесарабия 1829-53, заселник в с. Юшенлии.


1.3 Петър Р. Мамарчев [жив 1867], в Бесарабия 1829-53, заселева се в с. Юшенлии. = Теодора. Имат деца !

1.4 Митю Р. Мамарчев, с прозв. Кара Митю [*с. Еркеч, 1807 +1887, с. Юшенлии], в Бесарабия 1829-53, заселва се в с. Юшенлии = Иванка /Ивана/ Русева [*1816 +1885].

1.4.1 Марина М. Мамарчева = ? Зафиров
1.4.2 Антонина /Тона/ М. /и Димитрова/ Мамарчева [*с. Ботево - Варненско, 1840 +15 авг. 1903, София], учителка в - Тулча 1866-69, Русе 1869-72, Търново 1872-74, Силистра 1874-82, София; учи в Енина и Киев 1860-65. Деятелка на читалище "Зора"- Русе = Димитър Поптонев  ЕНЧЕВ  [*с. Енина - Казанлъшко, 1841 +1882, Силистра], учител и книжовник.
1.4.3 Вълкана М. Мамарчева = Стойко Николов
1.4.4 Петра М. Мамарчева = ?
1.4.5 Руса /Фружия/ М. Мамарчева = Владимир Попов
1.4.6 Йова /Йонка/М. Мамарчева = С. Попов
1.4.7 Неделя М. Мамарчева [*] = Елма Макартней, професор [*Швейцария]
1.4.8 Димо М. Мамарчев  = Моска 
      1.4.8.1 Цветана Д. Мамарчева  =  Димитър Казаков [*Варна]
1.4.9 Димитър М. Мамарчев [*1857 +1927], полковник = Богдана Белковска /Белкова/ [*Хасково]. Имат 5 деца.
       1.4.9.1 Димитър Д. Мамарчев [*Кюстендил], учи в Англия и САЩ = Мария д-р Иванова Маркова.
           1.4.9.1.1 Димитър Д. Мамарчев [*Кюстендил, 1921].
           1.4.9.1.2 Иван Д. Мачарчев [*Ню Йорк, 1925]
1.4.10 Ради М. Мамарчев.


2. Стоян Ст. Мамарчев [*1783]

3. Георги Ст. Мамарчев и прозв. Буюклиу 1828 [*Котел, 1786 +1846, о. Самос], доброволец в Руско-турската война 1806-12, където получава орден "Св. Георги Победоносец" и чин поручик; участва в Гръцката завера 1821 и Руско-турската война 1828-29 - орден "Св. Ана" и чин капитан. В Котел с дружина 1829. Комендант и кмет на Силистра 1829. Организира Велчовата завера 1835 и като офицер в руската армия не е осъден на смърт, отведен е в Цариград и заточен в Коня - Азия и преместен на о. Самос след смъртта на султан Махмуд ІІ = Радка /Рада/ Караделчева.
3.1 Марийка /Мария/ Г. Мамарчева [*ок.1830] = в Русия.
3.2 Стефан Г. Мамарчев, послушник в Киево-Печорската лавра 1846. /?/
3.3 Дана Г. Мамарчева
3.4 Недялка Г. Мамарчева

4. Мария Ст. Мамарчева [*1790] = Пеню  Пенев [*Котел]. Имат 6 деца.

5. Руса Ст. Мамарчева [*1795 +1854] = Стойко Събев Папазоглу /Попович, Раковски/ [*1795 +1853]. Имат 5 деца - 1. Неша [*1819 +1910]; 2. Г. Ст. РАКОВСКИ [*1821 +1867]; 3. Нанка [*1823 +1899]; 4. Йордан [*1832 +1847]; 5. момиче [+ на 14 г. преди 1847].

Б. Теодора Р. Мамарчева [*Котел, 1762] = Георги Гущерът [*1756}. Имат ...

Сродници - деца на Митьо и Ивана - Анастасия; Лиляна  [*ВТ] =Константин Бояджиев; Ивана [*ВТ] = Виторио Фоскини; Недялка и Ради. 
     # БВИ. С., 1988, с. 300; Мамарчев, Димитър. Мамарчовският род.- В: Мамарчев, Д. и и Зв. Цонев. Родословията на трима дейци на заверата в 1835. С., 1935, с.3-9. Има в Интеренет сведени че децата на Стоян Р. Мамарчев  /№ 1.1/ са - Петър Юшенлийски и Здравка Юшенлийска.

ЕНИЧАРЕВ (Пловдив)


Рк ?, с прозв. Еничера, убил еничар.
   Ι
Ганчо Еничерев, убит в Мала Азия.

1. Никола Г. Еничарев [*Пловдив, 1844 +София], пом.-учител в Пловдив 1862-65. Учител в Прилеп 1866-77 и председател на читалище "Надежда" 1867. Учи в Пловдив /класно/. След РТВ   е и  държавен служител в София /финасово ведомство и МВР/. Сътрудничи на в. Македония 1871. Автор на "Възпоминания и бележки". С., 1906.

# БВИ. С, 1988, с. 236-237 и сн. на Никола;  Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 99.

понеделник, 11 май 2015 г.

СЛАВЕЙКОВ (Търново)


Рачо [*Трявна], с прозв. Казанджията, участник в Велчовата завера = Ι. Донка /Дона/
 Бюлбюлева  "славей"  [*с. Вишовград-Павликенско +17 ян. 1829]. Брак от 1821; ΙΙ ?. Брак от 1829. Имат "деца", родени след 1832.

1.  ? Р. Бюлбюлева [*1821]
2. ? Р. Бюлбюлева [*1823]
3. ? Р. Бюлбюлев [*1825]
4. Рк Петко Р. Славейков [*Търново, 17 ноев. 1827 +1 юни 1895, София], писател, държавник; учи в Търново 1832, Трявна, Габрово 1835, Дряново, Свищов 1842-43; учител в Търново 1843-?, с.Килифарево - Търновско 1844, с.Бяла - Русенско 1843, с.Пиперково - Русенско, Севлиево 1846, Ловеч 1847-49, Плевен 1849, Враца 1849, Трявна 1849-52, Търново и Трявна 1857-62,Търговище 1863, Варна 1864, Одрин 1874, Ст.Загора 1875-77, Пловдив 1881; журналист - редактира в. "Гайда" 1863-67, в. "Македония" 1866-72, сп. "Пчелица" 1871, сп. "Ружица" 1871, сп. "Читалище" 1872-73, сп. "Звънчатий глумчо" 1873, в. "Шутош" 1873-74, сп. "Костурка" 1874 и основател на следосвобожденски вестници. Министър на - просвещението 1880, вътрешните работи 1880-81. Автор 1852-1892 и преводач 1852, 1857, 1861, 1867-70, 1872-73 = Ирина Иванова /Иванчева/ Райкова [*Трявна, 1831+1897,София].

1. Иван П. Славейков [*Трявна, 17 окт. 1853 +24 апр. 1901, София], държавник и журналист; учи в Робърт колеж 1865-71, учител във - Варна 1872-75 и по френски в Робърт колеж - Цариград 1875-76, Сливен 1878, Търново 1879, Враца 1887-88. Министър на просветата 1901, кмет на София 1886,1 дипломат в Букурещ 1881. Сътрудник на в. "Македония" 1870, в. "Напредък" 1875 /пътепис и стихотворение/, в. "Ден" 1875, в. "Зорница" 1877, "Знаме" 1897 и др.; редактира в. "Независимост" 1880-81 и "Търновска конституция" 1888, преводач от френски и английски 1880 = Т(е)одора Радионова.

2. Донка П. Славейкова [*Трявна,1855 +1937,София], юристка; осиновява Светослава, която е дъщеря на сестра й Пенка.

3. Рачо П. Славейков [*Трявна, 15 май 1857 +23 фев. 1931, София], офицер и журналист; учи в Робърт колеж - Цариград 1870-72, в гр. Николаев 1873-?, завършва кавалерийското училище в гр. Екатеринослав 1881-83 и Петербург ?-1891, участва в РТВ 1877-78, Сръбско -българската война 1885 и Русенския бунт на офицерите. След 1891 е журналист и автор на "Отбраната на Шипка" 1902, Спомени за Сръбско-българската война 1907 и на очерк за баща си 1927; преводач.

4. Райко П. Славейков [*Трявна,1861 +1878], учи в гр.Николаев 1867-68. Умира като ученик.

5. Христо П. Славейков [*12 дек. 1862/4 +1935, Кюстендил], правист и публицист; учи в гр. Николаев и Харков, следва инженерство и право в Екс Прованс - Франция ?-1891, завършва право в Швейцария. Съдия във - Варна, София, Кюстендил;  зам.-прокурор в Софийския окръжен съд 1881, член на Варненския окръжен съд, председател на окръжния съд в Кюстендил 1884, адвокат след 1900; депутат 1908-10, министър на правосъдието 1910-11. Сътрудничи на в. "Пряпорец" ?-1932 и сп. "Демократически преглед". Автор на политически статии. Заселва се в Кюстендил = Милана.
5.1. Вера Хр. Славейкова [*Кюстендил, 1893 +1976] = Николай Иванов Ковачев [+София], лесовъд. Имат 2 деца - Дороти, художничка и Иван - икономист.
5.2  Пенка Хр. Славейкова [*Кюстендил, 1894], учителка = Васил Евтимов Атанасов, юрист. Имат 2 деца - Милко и Анна, стоматолог.
5.3 Надежда Хр. Славейкова = Александър Палазов. Имат 2 сина - Петър и Христо.
5.4 Стоян Хр. Славейков [*Кюстендил, 1900 +1944, Кюстендил], агроном = Милка.
   5.4.1 Миланка Ст. Славейкова
   5.4.2 Христо Ст. Славейков
   5.4.2 Стефан Ст. Славейков

5.5  Люба Хр. Славейкова [*1902 +София] = Крум Динков, адвокат.
6. Пенчо П. Славейков [*Трявна, 27 апр. 1866/8 +28 май 1912], поет. Автор на стихосбирки 1888, 1911 = Мара Ангелова Белчева [*1868+1937], поетеса.

7. дъщеря ? П. Славейкова 
8. Пенка /Пена/ П. Славейкова [*Трявна,1868/70 +1894/96] = Цанко Велчов ГРУДОВ [*Габрово, 1861 +1911, София], инженер. Имат 3 деца - Тихол, Димитър и Светослава /Славка/ [*17.VI.1896+23.VII.1959], литератор; след смъртта на родителите й осиновена от леля си Донка.

7. Донка П. Славейкова, осиновява Светослава.

     # БВИ. С., 1988, с. 595-598 и сн.;  РБЛ. С., т. ІІІ, 1982, с. 278-298 и 5 сн.; ЕБВЛ, ВТ, 1996, с. 668-678; Матев, Лалю - geni.com 10.VIII.2010.

ИКОНОМОВ / ПОПГЕРАСИМОВ (Жеравна)


п.Герасим [*Жеравна, 1740], свещеник в Жеравна, с духовно име Григорий Иверца - йеромонах в монастира Ивер - Света гора.
     І
1. Рк Тодор п.Герасимов [*Жеравна, 1760 +1835], свещеник в Жеравна - иконом и учител. Обесен като участник във Велчовата завера = ?. Имат 22 деца и 59 внуци.

    1.1 Стефан Т. Икономова ?

    1.2 Никола Т. Икономов [*Жеравна, 1820 +27 юни 1879, Разград], учител. Учи в Жеравна, Котел и Шумен; учител в - Шумен 1841-46, Разград 1846-55, 1860-64, Русе 1866-72. Председател на църковната община в Разград 1873, свещеник от 1874, депутат в УС 1879. Автор на - учебник "Земеделие" 1853, стихове - "Цариградски вестник" 1849-50, преводач от гръцки 1844 = Станка  Спасова, с псевд. Станка Николица Спасо-Еленина [*с. Пороище - Разградско, 1835 +7 дек. 1920, Разград], учителка. Учи в Разград; учителка в - Разград 1849-66 и 1872, Русе 1866-71; преводач от сръбски 1853.
       1.2.1- 2 ? Н. Икономови, учителки.
       1.2.3 Станка Н. Икономова, учителка.
       1.2.4 Дочка Н. Икономова, учителка в - Свищов 1871-72, Разград 1873-75 и Русе. Сътрудничи на в. "Училище" 1874 = Петко Стефанов Вълнаров  [*Сливен, 1847 +1911, Разград], учител в Разград 1874-77, адвокат. Имат 8 деца - Стефана [*1876 +1915], Вера, Никола [*1882 +1911], Райна, Тодор [*1884 +1958], Кръстина [*1888 +1920], Руска [*1893 +1907] и Живка.
       1.2.5 Стефания /Венка/ Н. Икономова [*Разград, 1 май 1858 +2 ян.1937, Варна], учителка. Учи в Киев 1870-71 /пансион на графиня Левашова/, Фундуклеевската гимназия 1872-77, завършва педагогически курс 1877-78. Учителка във Варна и Балчик, преводач от руски = Кръстю Иванов Мирски [*Котел,1852 +1920,София], учител и политик. Брак от 1879. Имат 8 деца - Христо [*1884], Иван и др.

    1.3 Райко /Ранко/ Т. Герасимов [* Жеравна], с духовно име Рафаил, учител в Жеравна и свещеник ок.1825.

    1.4 Тодор Т. Герасимов [*Жеравна +1858]= Бойка. Имат 10 деца.

    1.5  Петър Теодоров [+март 1851], свещеник в Жеравна през 30-40-те. Спомощник 1844, 1846, 1852 = Велика /Величка/ Гинева Катавалска [*Жеравна +1851]. Имат 7 деца - братя и сестри.
       1.5.1 Тодор п.П. Икономов [*Жеравна, 29 авг. 1838 +28 окт. 1892, Шумен], книжовник. Учи в - Жеравна 1845-48, Разград 1848, Русе 1849-50, София при Сава Филаретов 1858-59, Сливен при Сава Доброплодни 1860-61, Киев /духовна академия/ 1861-65. Абаджия и шивач в Жеравна (1850-51, 1855-58) и Тулча 1851-55. Учител в Цариград 1871, Шумен 1865-60, Тулча 1869-71. В Тулча - секретар на Епархийския съвет  1873 и  член на губернаторския съвет през РТВ.  След 1878 е  уредник на земеделски каси,  инспектор за  Варненско, Депутат в УС 1879. Префект на Сливен и Бургас 1879. Министър на - вътрешните работи 19 ян. - 24 март 1880 и обществените сгради, земеделието и търговията 1883-84. Окръжен управител на Шумен 1881. Преводач на "Методическо ръководство за първоначалната аритметика" 1866 и Воскресник 1872. Редактор на сп. "Читалще" /1870-73/. Сътрудничи на в-ци: "България" 1859 и 1861, "Турция" 1865-73, "Македония" 1867-72, "Право" 1869, "ХΙХ в." 1876, "Зорница" 1877, "Българин" 1878 и "Български глас". Автор на - "Нова българска читанка" 1876 /ΙΙ изд. "Кратка българска читанка" 1868/, "Читанка за приготвяне към граматика" 1867 /изд. 1874/, "Пълна числителница" 1868, "Пространна българска читанка" 1872, "Ръководство за словосъчинение на български език" 1875.
    1.5.2 Васил п.П. Икономов [*Жеравна +2 окт.1871, Букурещ], с псевдХавезов от тур. "желание, влечение"което е и родовото им име, учител и книжовник. Учи в Болград /гимназия/, следва медицина в Букурещ 1867-71. Учител в Силистра 1865-66,  деятел на читалище "Братска любов". Сътрудничи на в-ци: "Македония" 1867-70, "Народност" 1867, "Отечество" 1869-70, "Право" 1869 и сп.: "Периодическо списание" 1871, "Читалище" 1871. Автор на "Начална геометрия за нашите училища, изложена според Литре" [1870], ръкопис.
    1.5.3 Радка п.П. Икономова = Никола Димов Белберов [* Жеравна]. Имат - Митко и Ранко.
    1.5.4 Димитър п.П. Икономов -  в Белградската легия
    1.5.5 Гавраил п.П. Икономов - учи медицина
    1.5.6 Дана /Йордана/ п.П. Икономова
    1.5.7 Тоша /Тодорка/ п.П. Икономова

   1.6-7-- ? Теодорови, братя, търговци в Тулча ок. 1851-55.

2. Мария п.Герасимова [*Жеравна, ок.1760] = Стойко Радев МАМАРЧЕВ [*Котел, 1750 +1809]. Имат 5 деца - Ради [*1780 +1829], Стоян [*1783], капитан  Георги [*1786 +1846[, Мария [*1789] и Руса [*1795 +1854].

3. Пенко п.Герасимов, хаджия.
    3.1 Димитър х.П. Герасимов, хаджия -- Дичка Кънева Кехайова.
       3.1.1 Петър х. Д. п.Герасимов [*1848]

     # Сб. Писахме да се знае . С., 1984, с. 176, 251 и 259; БВИ. С., 1988, с. 152, 280, 282-284, 422, 470, 644, 675; geni.com - дата ?. 
     Вж Икономов, Тодор. Мемоари. 1973 и сп. "Родознание" - година, брой ?.
     Вж Родови срещи в Жеравна  -  ... IV-а 1984, V-а 1987 /по Милена А. Георгиева/.

    @ Веселин Белберов /сродник/: 24.04.2022.