ПОМЕНИК


ЗАТОЧЕНИЦИ

АНГЕЛ [*Търново + Цариград], бунтовник  1862, осъден на заточение  в Диарбекир.  # Хр. Ботев, 27 юли 1875, който се  позовава на  сведения от "калугерите" в Диарбекир.

Ангел хаджи Недялков [*Търново + Цариград], бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Атанас Фурнаджията [*Казанлък + Кютая]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

БОТЙО  [*Габрово +Цариград], бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Васил Петров [*Тетевен + Диарбекир], заточеник  по Софийското приключение 1872. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Велко Цолов  [*с. Правец + Бакър Мадем],  заточеник по Софийското приключение 1872. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Георги Манстирлията [*Битоля + Диарбекир], заточеник; "дядо Илйов човек". # Хр. Ботев, 27 юли 1875


Дидо Пейов [*с. Големи Извор-Тетевенско + Диарбекир], заточеник по Софийското приключение 1872. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Дико Беров - Мечката [*с. Големи Извор-Тетевенско + Диарбекир], заточеник по Софийското приключение 1872. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

ДИМИТЪР  [*Габрово + Диарбекир], поп , заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875, който се  позовава на  сведения от "калугерите" в Диарбекир.

Димо Росов [*Лясковец +Цариград], бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Доко Боров [*с. Горни Извор, 1843 + 16 март 1875, Диарбекир], заточеник по Софийското приключение 1872. Оставя родители и "две дечица без майка, която още преминалото лято  е умряла от милост за своя 30-годишен юнак". # Хр. Ботев,  17 май и  27 юли 1875.

Иван Найденов [*Троян + Диарбекир]. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Иван Радулов [*с. Гръцко, дн. Гърци - Видинско  + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Иван Рачов [*Габрово + Диарбекир],заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Иваникий, дядо [*София + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Иванчо Кундурджията [*Търново + Кютая]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Иларион Хайверков  [*Търново + Диарбекир]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875, който се  позовава на  сведения от "калугерите" в Диарбекир.

ИЛИЯ [*Търново +Цариград], бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Кара ИВАН [*свищовлия + Диарбекир]. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Колю Кундурджията [*Търново + Кютая]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Край Кочо [*Търново + Кютая]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Марин хаджи Недялков [*Търново +Цариград]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Мито Йонката [*свищовлия + Диарбекир]. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Митрофан [*Габрово+ Кютая], поп, бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Нено Найденов [*с.Браковец, дн. Бракьовци - Годечко +Диарбекир], заточеник; "другарин" на Петко Паша от с. Грамада, Видинско". # Хр. Ботев, 27 юли 1875

Никола Врачански [*свищовлия + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Никола Копойят [*свищовлия + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Павле Тютюнджията [*Търново + Кютая]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875. Другаде  Ганюв, заточеник в Кюталия.

Панайот Балъков [*с.Арбанаси - Търновско + Диарбекир], хаджия, заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875, който се  позовава на  сведения от "калугерите" в Диарбекир.

Петко Паша [*с. Грамадово - Видинско +Диарбекир], заточеник; "другарин" с Нено Найденов. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Петър Павлов [*с. Бялово + Диарбекир, 1869], с прозв. Бучакчията и Филибелията, заточеник от 1863; ножар в Пловдив. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Петър МОткуров [*Търново + Диарбекир], хаджия, заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875, който се  позовава на  сведения от "калугерите" в Диарбекир. В "Бележити... ", с. 148 -  П. Атанасов М. 1839 +1867, Цариград

РАШО [*Босна Сарай + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

САВА  [*Баня Лука + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Сава п. Иванов Славов Геренов [*ок. 1852 + 1 март 1878, Ерзерум], учител, затворен в Русе 1873-74, заточеник 1874-78.

СИМЕОН [*Търново + Кютая]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875. В "Бележити... ", с.148 - Симеон Димитров, четник 1862 и заточен.

Симеон Влахът [*свищовлия ? + Мезре], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Симеон Петров - Мазилото [*Търново + Кютая]заточеник 1862.# Хр. Ботев, 27 юли 1875. Другаде - Симо П. Шишков - заточен в Кюталия 1875.

Симе[о]н [Хайверков ?], [*Търново+ Диарбекир]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875, който се  позовава на  сведения от "калугерите" в Диарбекир.

Станчо хаджи Иванов [*Тетевен, 1847 + 11 апр. 1875,  Диарбекир],  заточеник по Софийското приключение 1872. 28-годишен  оставя майка, "млада невеста и 2 сирачета".  # Хр. Ботев, 17 май и 27 юли 1875.

Стати Димчов [*Търново + Кютая]заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

СТЕФАН [*Босна Сарай + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Стефан Димитров [*Търново +Цариград], бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Стефан Маждраков [*Търново +Цариград], бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Стоян Младенов [*с. Жулява + Диарбекир],  заточеник по Софийското приключение 1872. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Танас Папухчията [*Търново +Цариград], бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Тачо Бакърджията [*Ески Захра + Диарбекир], заточеник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

ТОДОР  [*с. Белица, Разложко + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Тодор БОЖИДАР [*свищовлия ? + "Органа Мадем", дн. Ергани - Турция], учител ?, заточеник# Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Тодор ХРУЛЕВ [*свищовлия + Диарбекир], учител, заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Трифун Момчов - Казас [*Търново +Цариград], бунтовник 1862. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.


ХРИСТО [*Жеравна + Диарбекир], заточеник. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.

Цвятко Вълчов [*с. Правец + Бакър Мадем],  заточеник по Софийското приключение 1872. # Хр. Ботев, 27 юли 1875.


ЖЕРТВЕНИЦИ

Бачо Киро [*с.Бяла черква-Търновско, 1835 +1876, Търново], учител, книжовник и подвойвода при п.Харитон, след боя в Дряновския монастир е заловен от турци и обесен.


Димитър Войняговеца [*с. Войнягово], войвода на хайдушка чета, ?-1867-?. Негов четник "дюлгерин", бил заловен, че купува 2 оки барут от карловеца Христо Пулев. # Хр. Ботев. Злото.- в. "Дума .."  8  юли 1871.

Димитър Нишлията [*Ниш + 15 юни 1871, Видин], кондурджия от махала "Хаджи Спас" - Видин, заклан от двама  турски войници, а от жена му открадват наниза. # Хр. Ботев. Злото.- в. "Дума ..", 8  юли 1871.

ДИОНИСИЙ, епископ Ловчански, [+ 27 май 1875, София], отровен от турската администрация; 35-годишен. Полага грижи за селските училища и учители и "защитник на народа". # Хр. Ботев, 29 юни 1875. Вж БВИ, с. 209.


Маринко войвода /кръщ. име Марин Иванов Русинов/, с прозв. Индже [*с. Яхляре, дн. Драгомир - Пловдивско, 1841 + ян. 1862, Пловдив],  войвода на чета, която действа из Пловдивско и Пазарджишко. Заловен и обесен на стария мост над р. Марица.

Никола дели Стоянов /Деличев/, с прозв. Деличът [*Калофер +Пловдивски зандан], хайдутин при Добри войвода. Предаден от калофереца Иван Дочов и заловен в дома си след 2 авг. 1870. Изтезаван до смърт от турците в Пловдив. Изповядва се  пред попа от с. Саранци, Казанлъшко, който пък  донася чутото на турските власти  и те залавят 24 млади четници и тях отвеждат да бесят в Пловдив. # Хр. Ботев, 11 ноем. 1870.

Харитон [*1830/35 +1876 Дряновския монастир], свещеник, участва в Ст.Загорското въстание 1875 и Априлското въстание 1876, убит. 

Юрдан  /х. Юрданчо/ Бакалов [*Габрово + ок. 4 май 1876, Търново], чорбаджия и каймакамин в Габрово;  хаджия. Убит в конака.  # Хр. Ботев, 5 май 1876.


ПОТУРЧЕНИ 1859 г.

                                       момчета     девойки      млади жени
с. Добри дел, Търн.      -                     2*                     -               =    2
Русе                                 11                 18                      9               =  38
Търново                          10                 15                    20              =  45

_______________________________________________________

всичко                               21                  35                    29             =  85

# "Санктпетербургские ведомости", 5 ноем. 1859, бр. 240.;
*  Мария Драганова; ? Тодорова..

БОСИЛЕГРАДСКО
Българи арестувани, бити, убити от сърби 1923-33


Ал. Зарков [*с. Бранковци], арестуван март 1933, бит и затворен в гр. Враня.
Александър Гигов [*с. Бистър + 18 окт. 1924], убит. В Мартиролога № 76 – „26-г[одищен], образов[ание] прогимназиално”. //Роден 1924-26 = *1898.
Александър Григоров, бивш кмет на с. Извор - затворен, заради атентата от 6 юли 1929.
Александър Стоичков [*с. Ресен + 1 юни 1933, с. Ресен], убит извън селото.
Ангел Николов, кмет на с. Бистър, бит в началото на апр. 1933 от околийския началник Баевич и следователя Чучкович.
Ангел Якимов [*с. Бистър + пролет 1926], убит.
Арсо Дойчинов, кмет на с. Милевци, арестуван по повод атентата на 6 юли 1929.
Асен Ефтимов [*с. Църнощица + 2 май 1926], убит.
Асен Миланов Тасев [*с. Райчиловци + 1931], войник в сръбската армия, убит. Баща му умира след него от скръб.
Асен Пейчов [*Босилеград], бит /началото на апр. 1933/, а със съпругата му се гаврят сръбски стражари.
Асен Спасов Северинкин [*с. Белут, 15 юли 1898 + 1 септ. 1931, с. Плоча], самовзривява се, за да не попадне жив в сръбски ръце. // Баща на 4 деца.  Брат на Симеон [+ юли 1913, с. Божица], разстрелян от сръбски военни.
Асен Христов Янков [*с. Паралово, 14-годишен сирак], бит, заради отказ да говори сръбски и забягва в Кюстендил  2 май 1931. //Роден 1931-14 = *1917.
Атанас Манолов [*с. Бистър], бит в началото на апр. 1933.
Атанас Янакиев [*с. Брестница], арестуван заради жп атентата на 6 юли 1929 и бит.
Благой Григоров [*Босилеградско + март 1923], убит.
Борис Денчев, арестуван, бит и освободен от затвор - февр. 1923.
Васил Ангелков [*с. Дукат], арестуван заради съучастие в жп атентата при гара Прибой на 6 юли 1929 и бит.
Васил Андонов [*с. Лазарица], осъден във Враня 6-7 ноем. 1929 на 3 г. затвор. 
Васил Величков [*с. Бранковци] - март 1933 арестуван, бит и затворен в гр. Враня.
Васил Завидов [*с. Милевци], на 27 дек. 1930 защитава момите от пияни сръбски пандури, за което е подгонен от тях до границата. Преминава в с. Киселица, [Кюстендилско].
Васил Илиев [*с. Брестница + 10 ноем. 1931], убит.
Васил Стоянов, арестуван, бит и освободен от затвор - февр. 1923. //Роднина на Дончо.
Васил Янакиев, арестуван, бит и освободен от затвор - 24 февр. 1923.
Велин [*с. Назърица + 1931], войник в сръбската армия, убит.
Велин Китанов [*с. Дукат], Осъден на 6-7 ноем. 1929 във Враня на 5 г. затвор, заради съучастие в жп атентата при гара Прибой на 6 юли 1929 и бит.
Велин Стефанов [+ пролет 1926], убит.
Владимир Караманов, бивш кмет на с. Бистър, бит – /юни/ 1929.
Георги Божилов [*с. Тлъмино ! + 14 апр. 1928], убит.
Герасим Живков [*с. Горно Тлъмино + март 1933], убит.
Гюра Тошева и баща й Тоше Белио [*с. Бранковци], бити /началото на апр. 1933/ до смърт, а тя озлочестена от сърбина Димитрйе Стойич.
Д. Величков [*Босилеград + началото на апр. 1933, с. Извор], убит край гробището.
Димитър Ненов [*с. Бранковци], арестуван - март 1933, бит и затворен в гр. Враня.
Дончо Стоянов, арестуван, бит и освободен от затвор - февр. 1923. //Роднина на Васил.
Драган Заров [*Босилеград + 27 дек. 1930], защитава в с. Милевци момите от пияни сръбски пандури, за което е подгонен от тях до границата и там е убит от сръбски граничари.
Евстати Божилов [*с. Бресница], бивш учител, арестуван заради жп атентата на 6 юли 1929 и бит.
Ефтим Стоичков [*с. Ресен + 25 авг. 1928], убит.
Зарко Груев [*с. Бранковци] - март 1933 арестуван, бит и затворен в гр. Враня.
Захари Янакиев [*с. Долна Любата + 26 ян. 1932, Белград], осъден на смърт и обесен в затвора. // Бюлетин № 42, с. 39 – „26-годишен”. Във в. "Въртоп", 1926, бр.1 е от Долна Лисина. // Роден 1932-26 =  *1900.
Здравко Хаджията [*с. Дукат + лято 1923], убит.
Иван Стаменов [*с. Долно Тлъмино + 18 май 1928], убит.
Илия Джонев, арестуван, бит и освободен от затвор - февр. 1923.
Илчо Спасов [*с. Назърица], арестуван - март 1933, осъден от 5-15 г., бит и препратен в Скопския затвор.
Йонка Симеонова [*с. Бистър]  - бита /началото на апр. 1933/, за това че укрива комити.
Кана Станкова [*с. Рикачево, 53-годишна], изнасилена - 16 юни 1929. //Родена 1929-53 = 1876.
Ката Костадинова Кърджиева [*с. Църнощица] – 15 май 1933 избягва в България.
Кирил Десподов [+ пролет 1926], убит.
Любен Христов Янков [*с. Паралово + 1931], войник в сръбската армия, убит.
Манол Илиев [*с. Груинци + 8 март 1928], убит от сръбски стражари =  съпруга ? [*с. Извор].
Мирчо Георгиев [*с. Дукат], осъден на  6-7 ноем. 1929  от Вранския съд на 2 г. затвор, заради съучастие в жп атентата на 6 юли 1929 и бит.
Младен Станков [*с. Назърица ?] - март 1933 арестуван, осъден от 5-15 г., бит и препратен в Скопския затвор.
Найден Н. Бързин [+ 11 юли 1927], убит.
Найден Харизанов [*с. Мусул + 13 септ. 1927], убит.
Никола Андонов [*с. Белут], арестуван, бит и освободен от затвор - февр. 1923.
Никола Василев Динев [*с. Ресен + 16 юни 1932], убит.
Никола Миладинов [+ 1 септ. 1931], кмет на с. Гложйе; убит.
Никола Харизанов [*с. Бранковци + 14 апр. 1928], убит.
Павел Гигов [*с. Белут + пролет 1926], убит.
Раденко Стаменов [*с. Долна Лисина + 5 май 1926], убит.
Раденко Стоянов [*с. Божица + февр. 1928], убит.
Санде Цветанов [*с. Горно Тлъмино + 18 окт. 1925], убит.  В Мартиролога под № 75 – „от Долно Тлъмино”, „28-г[одищен], образов[ание] прогимн[азиално], загинал  на 18 окт. 1924”. //Роден 1924-28 = *1896.
Светослав Стоименов [*с. Брестница + 28 февр. 1930], убит.
Серафим Гъркуновски [*с. Горно Тлъмино]. Син ? = снаха, изнасилена - /юни/ 1929.
Сотир Атанасов [*с. Църнощица], бит - /юни/ 1929.
Спас Миленов, жестоко пребит 23 юни 1929 от сръбски стражари.
Спасен(а) Станоев(а) [*с. Дукат], затворен(а) заради съучастие в жп атентата при гара Прибой на 6 юли 1929 и бит(а).
Стаменко Благоев Раденков [*с. Божица + 1931], убит.
Станка Зарева Давиткова [*с. Църнощица, 20-годишна] – 15 май 1933 избягва в България. //Родена 1933-20 = *1913.
Стоимен Янков [*с. Назърица], с цялото си семейство, арестувани юли 1929, а 10-месечното му внуче оставено само ! //Родено юли 1929-10 месеца = *септ. 1928.
Стойне Кудото [*с. Горна Любата], арестуван, бит и освободен от затвор - 24 февр. 1923.
Стойне Раденков [*с. Божица + 1 септ. 1927], убит.
Стойне Цветков [* с. Долна Любата + ян. 1926], убит. //Уикипедия – годеник, убит след завръщането си от Кюстендил , където пазарува за сватбата си.
Стойо Тодоров [*с. Долно Тлъмино], жестоко пребит от сръбски стражари - 23 юни 1929.
Стоичко Лазаров [*с. Райчиловци + септ. 1923], убит.
Стоичко Славов [*с. Църнощица + септ. 1928], убит.
Стоян Момчилов [*с. Дукат +  дек. 1927], убит.
Стоянка Лазарова Атева [*с. Църнощица, 17-годишна] – 15 май 1933 избягва в България. //Родена 1933-17 = *1916.
Страти Якимов [*с. Бистър], бит /началото на апр. 1933/, за това че укрива комити.
Тома Георгиев Керавски [*с. Ресен + 1 юни 1933, с. Ресен], убит извън селото.
Тоше Харизанов[ *с. Милевци + 4 дек. 1927], убит.
Христо Спасов [*с. Бранковци] - март 1933 арестуван, бит и затворен в гр. Враня.
Христо Спасов [*с. Назърица + март 1933], арестуван март 1933, осъден, но убит по пътя за Скопския затвор.
Христо Стайков [*с. Назърица ?] - март 1933 арестуван, осъден от 5-15 г., бит и препратен в Скопския затвор.
Христо Харизанов [*с. Долна Лисина + 5 май 1926], убит.
Цв. Александрова [*с. Долна Любата, 16-годишна], забягва с оше 2 други деца в Кюстендил – май 1931, тъй като не ще да търпи сръбско робство. //Родена 1931-16 = *1915.
Яким Груев и дъщеря му [*с. Бранковци] - март 1933 арестувани, бити и затворени в гр. Враня.
Янко Велинов [*с. Гложйе]. Син [+ 1931], войник в сръбската армия, убит.

     # Димитров, Тодор. Сръбският терор в Босилеградско след окупацията [7 ноем. 1920] до 1934.- Бюлетин КИЦ-Босилеград, 2005, бр. 41, с. 36-39 или www.kicbos.org; Македонски мартиролог. (Съставител Цочо В. Билярски). С., 2005, с. 171, №  75 и 76 – по ръкопис в ЦДА ф.771 к, а.е. 106, 208 л. и сн.


ТРЪНСКО
Българи  бити, обесени, убити от сърби  през 20-те и 30-те


Анани Владимиров [*с. Драинци  + 6 срещу 7 юни 1929], убит, "младеж".
Васил Цвятков [*с. Ясенов-Трънско + 1 окт. 1932], убит в сражение от сръбска дружина.
Гаврил Иванов [*с. Клисура-Трънско + 27 март 1934, Белград], обесен.
Гица Гигов [*с. Клисура-Трънско], осъден от сърбите "до живот", обжалвано -  20-годишна присъда, лежи в затвор 1932-39  и освободен от германската войска. 
Григор Стоянов [ +7 ян. 1929, с. Стразимировци], убит.
Димитър Гранджов [*с. Клисура-Трънско + 27 март 1934, Белград], обесен.
Любомир Янков [*с. Клисура-Трънско], затворен в Белград 1932-34.
Милоя Томов [ +7 ян. 1929, с. Стразимировци], убит.
Петър Станимиров [*с. Колунци + 31 май 1929], убит, "оставил жена и 4 деца".
Стана Златкова  [*с. Клисура-Трънско], бита и измъчвана  5 г. в Белградския затвор.
Стоян Георгиев [*с. Долна Мелна + 3 юни 1929], убит, "60-годишен". // Роден 1929-60 = 1869 г.
Тома Рангелов [ + 7 ян. 1929, с. Стразимировци], убит.
Цоно Гюрев [*с. Клисура-Трънско], осъден от сърбите "до живот", след обжалване - 20-годишна присъда, лежи в затвор 1932-39  и освободен от германската войска. Председател на кредитна кооперация "Въртоп" 1942.
# в. Български запад, 1942, бр. 5, с. 2; бр. 15, с. 3; бр. 34-35, с. 4..

ЦАРИБРОДСКО
Българи обесени, убити от сърби  през 30-те

А. Поп Иванов [+5 авг. 1930, Цариброд],  убит.
Александар Йоцов Алексов [*с. Каменица, Царибродско + май 1929], убит; брат на Асен и син на Йоцо.
Асен Йоцов Алексов  [с. Каменица, Царибродско + май 1929], убит, свещеник; брат на Александър син на Йоцо и съпруга на Милка.
Йоцо Алексов [*с. Каменица, Царибродско   + май 1929], убит; баща на братята Александър и Асен.
Милка Алексова [*с. Каменица, Царибродско + май 1929], убита; "18-годишна, бременна"; съпруга на Асен.
Тодор Петров с. Поганово- Царибродско + 1932, убит. Брат на Асен Николов. 
Райко Ангелов [*с. Борово, Царибродско + 28 февр. ?, Белград], обесен в затвора. 
# в. Български запад, 1942, бр. 5 и сн. за Райко.
вж Стефан Христов - Гърчето /*Царибродско ?/. Спомени
вж Енциклопедия Цариброд.

1 коментар:

  1. Здравейте, започнах да съставям родословно дърво. Дали имате съвети за интернет източници, които биха ми помогнали да намеря информация за прадедите си?

    ОтговорИзтриване