събота, 26 март 2016 г.

ОДЖАКОВ (Лясковец)


Христо  Джяков - хаджия
   Ι
Васил х.Хр. Джяков, търговец = Пена
   Ι
1. Петър В. /Василич - по З. Стоянов/ Оджаков [*Лясковец, 15 окт. 1834 +31 юли 1906, Русе ], книжовник, правист, преводач и фолклорист. Учи в Горна Оряховица /килийно/, Арбанаси, Търново, Габрово, Галац 1852-55, Белград 1855-57 /гимназия/, Карловац 1857-58 /гимназия/, Следва кратко във Виена 1865-66, а завършва право в Одеса 1867-70. Съдия /окръжен съд/ в Кишинев 1873-74, адвокат и председател на окръжен съд - Русе 1880-81, прокурор и съдия във Видинския 1893-? и  Врачански окръжен съд ?-1895. Учител в - Лясковец,  Плевен 1858-65, Трявна, Галац и Комрат /Бесарабия/ 1871-73.  Губернски секретар ок. 1881. Преводач през РТВ 1877-78. Сътрудничи на - в-ци: България 1850-63Българска пчела 1863, Съветник 1864, Время 1866, Турция 1866, Право 1870-72,  както и на руски и сръбски вестници; сп-ия. Български книжици 1859, Читалище 1871, Славянско братство 1877. Издава сп. "Древная и новая Болгария" 1879. Превежда от сръбски - 1865 /Цу-и или философ/ от Д. Обрадович, 1874 /Упътвание за описвание на правовите обичаи/ от В. В. Богишич. Автор на -  Практическо наставление във френский  язик 1863, Начални познания по география 1866, Разни и полезни 1867, Наука за песнотворство 1871, Обичайно наследствено право 1885 и История на българското право 1893-94 в 3 тома. На негово име  - улица в Лясковец = Теодора /Феодора/ [*Одеса - Русия]. 
1.1 Димитър  П. Оджаков = Цана Личева
1.2 Петър П. Оджаков = ?
1.2.1 Петър П. Оджаков, прокурор в ВКС = Мария.
1.2.1.1 Константин П. Оджаков [*8 дек. 1922] = Лидия Георгиева.
1.2.1.1.1 Мариела К. Оджакова [*Русе], проф. - биохимия, преподавател в СУ = ? Байтошев. Имат син Христо.
1.2.1.2 Тодор П. Оджаков

2. ? В. Оджаков [*1836 +? ]
3. Хрисава /Сава/ В. Оджакова [*Лясковец, 1838 +30 дек.1918]

4. Христо В. Оджаков = ?
4.1 Стефан Хр. Оджаков = ?
4.1.1 ? Ст. Оджаков [*1880 +1902]

5. М. В. Оджаков ?, фолклорист.
     # БВИ. С., 1988, с. 480-81 и сн.; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 512-513; Хен Сарв - geni.com , 25.11.2114. Вж НБКМ № 1438, л. 64б и 65 приписка от Димитър П. Оджаков върху 44-ия препис на "История словеноболгарская"; Оджакова, Мариела. geni.com 25 май 2015 и @ сведения от 4 и 6 април 2016 - и за 7 дъщери на П. В. Оджаков.

петък, 11 март 2016 г.

СТЕРГИЕВ (Янина)


Янаки Стергиев [*Янина - Гърция, 1818 +Калофер], билерин "народен лечител" в Калофер = ? Преселват се ок. 1838 в Калофер.

1. Костаки Ян. Стергиев [*Калофер, 1840 + Калофер, 1900], с прозв. Хекимина "доктор" в Калофер и Габрово 1877-78. Учи в Калофер, Пловдив /гръцко/ = Мария Недялкова Тошкова [*Калофер].
1.1 Иван К. Тошков [*Калофер], мирови съдия, адвокат в Казанлък, банков чиновник в Пловдив. Приема майчината си фамилия. 

2. Димитър /Димтраки/ Ян. Стергиев  [*Калофер, 1842] - напуска родни си град.

3.  ? Ян. Стергиева  [*Калофер, 1838 +1916] = Стоянчо Груюоглу [*Казанлък, 1804 + 16 апр. 1864], чорбаджия. Брак от 1850. Имат дъщеря *1860.

   # Начов, Никола. Калофер ... 1927, с. 391-394; @ geni.com 21.11.2014; gtrees,net; myHeritage.

неделя, 6 март 2016 г.

КАСАПСКИ (Клофер)


Христо Касапски [+ преди 1847], завършва средно образование = Тана Миронова Тошкова [*Калофер], избягва  през РТВ в Севлиево.

1. Недко Хр. Касапски - в Калофер 1859.

2. Никола Хр. Касапски [*Калофер +1879, Севлиево], учи в Калофер и Одеса /Ришельовския лицей/ 1841-?, завършва "камерални науки" в Новоросийския университет ?-1847. Учител в Калофер 1847-50 и 1856-57, Русе 1852,  Свищов 1857-58. Спомощник  в Калофер на книгите Диплография 1850, Писмовник 1852, Повест 1855 и Църковна история 1855. Сътрудничи на сп. "Любословие" 1844 /с превод от немски и стихотворение "Желание"/ и в. "Цариградски вестник" 1849, 1851, 1853, 1857-58; сп. "Български книжици" 1858. Превежда от руски - "Начатоци на християнското учение" 1852 и "Пространний християнский катехизис" 1852, които са посветени на починалия си вуйчо Стефан М. Тошков. След РТВ е в Севлиево 1879. Кореспондира с Константин Фотинов 1846, Ив. В. Шопов, Найден Геров 1850 -51, 1853, 1857. Заболява от наследствена болест от майчина страна.

3. Мирчо Хр. Касапски [+Одеса], жив 1852. Учи в Одеса.
     # БВИ. С., 1988, с. 324; Начов, Никола. Калофер в миналото. С., 1990 /фототипно издание на това от 1927/, с. 217-226.

събота, 5 март 2016 г.

ХАДЖИЕВ (с. Златарица - Еленско)


Иван Хаджиев

1. Иван Ив. Хаджиев [*с. Златарица - Еленско, 1848], свещеник в родното си място 1877. Владее руски, турски и румънски. Килиен учител по граматика, география и естествени науки. Оставя приписка в Бибилия на турски.

2. Станю Ив. Хаджиев [*с. Златарица - Еленско, 1855 +23 ноем. 1877, Златарица], убит в сражение с турци. Неженат.
     # Сб. Писахме да се знае. С., 1985, с. 196-197 /със съкращение/ и с. 261; Чолакова, Маргарита. За своите братя и Отечеството.- в. Ехо, 26 февр. 1988, с. 3.  

СТАНЧЕВ (с. Калково, Самоковско)


Станчо [*с. Калково - Самоковско + 1816, Самоков] = Достана [+1816, Самоков]. починали от чума.
   Ι
? Станчев [*с. Калково - Самоковско, 1808 + ?] , с духовно име Дамаскин. Отрано остава сирак и слугува като земеделец и пастир в Калково. В Самоков - чиракува бояджийство и в дюкян. Учи в Етрополе при йеромонах Евтимий Хилендарец, с когото обикалят страната като таксидиоти. Достигат до Атон, където архимандрит Панталеймон го подстригва 1831 г. за инок  в Хилендарския монастир, откъдето и другото му духовно име - Хилендарец. Пребивава като монах в монастирите - Карлуковския 1835-42, Черепишкия 1842- 25.12.1853,  Тържишкия 1.8.1860-63 и Бешовишкия /Мездренско/ 11.5.1863-68-?. Оставя записани народни рецепти, писмовник и летописни бележки за периода 1848-68, вместени в книгата Вечен календар. 
     # Гошев, Иван. Описание на Вечния календар на монах Дамаскин. Църковни старини из Врачанска епархия.- Год.СУ /Бог. фак./, 1934, 23-33; Сб. Писахме да се знае. С., 1984, с. 342-348 /със съкращения/ и 416-417.