неделя, 30 май 2010 г.

КУНЧЕВ (Карлово)


Предшественици, с ненапълно установена родова връзка.
Драгой [*с.Отец Паисево, Карловско,1600+1680]
І
Видул [*1650+1730]
І
Кръстил [*1709+1741, Цариград], обесен заради опит за сваляне на султана.

1. Видул Кръстилов [+1758, Пловдив], убит от турците.
1.1 Кунчо Видулов [1757+1830], убива Сабри бей от Пловдив 1812, забягва в с. Войнягово; багрилец на гайтани, търговец на вълна и овни = І. Виша; ІІ. Яна Искрьова [*с.Войнягово].
1.1.1 Видул Кунчев [+1833, Троянския балкан], войвода, хайдутин от 1796; сражава се в гръцото въстгание 1821; учител в Калофер, Павел баня, Тулча и Чирпан. Убит от турците. Оставя родови приписки, преди 1830, в триод - Троянския манастир.
1.1.2 Виша Кунчева = [*с.Отец Паисиево, Карловско], с домочадие преди 1830
1.1.3 Елка Кунчева = [*с. Баня, Пловдивско], с домочадие преди 1830
1.1.4 Куна Кунчева, с домочадие преди 1830
1.1.5 Руси Кунчев = [*с. Отец Паисиево], домочадие преди 1830
1.1.6 Тодор (Тудор) Кунчев [+Одрин], забягва с баща си в с. Войнягово; убит от турците заради участието си в похода на Дибич Забалкански.

1.1.7 Иван Кунчев [+1851, с.Войнягово], забягва в с. Войнягаво с баща си; произвежда и боядисва гайтани; спомощник 1837, 1844 = Гина Караиванова Тахчиева [ок.1820+27.VІІІ.1878], удавила се в герана на сродника си Иван Фурнаджиев.
1.1.7.1 Яна Ив. Кунчева [*Карлово,1835 - жива 1897], член на РК = Андрей Начев, платнар. Брак от 1850. Имат 9 деца.
1.1.7.2 Васил Ив. Кунчев, прозв. Левски [*Карлово,1837+1873,София], основател на Революционните Комитети в България; знаменосец при П. Хитов 1867; калугер Игнатий 1858 в Сопотския манастир; йеродякон 1859 до 1864. Участник в І и ІІ Белградска легия 1862, 1867-68. Обесен от турците.
1.1.7.3 Христо Ив. Кунчев [*Карлово,1840+9.ІV.1870,Букурещ], работи в хана на вуйчо си Генчо Караиванов - Карлово, шивач в Пловдив, емигрира в Румъния 1867, а от там в Белград се грижи за заболелия си брат Левски до 1868; хъш в Букурещ
1.1.7.4 Петър Ив. Кунчев [*Карлово,1844+1881,Карлово] прозв. Старопланинец и Левски от 1876, напуска родния град 1874 и заминава за Румъния - Галац и Олтеница, Ботев четник 1876, опълченец 1877-78; старши стражар в Карлово. Почива от туберкулоза.
1.1.7.5 Мария /Марийка/ Ив. Кунчева [*Карлово,1845+1851] = Христо Загорски.
1.1.8 Драгой Кунчев, от І брак

1.1.9 Въльо Кунчев [+1861,Карлово], от ІІ брак, пристрастен към алкохола и прахосване; клисар в черква "Св. Богородица". Родоначалник на род Въльовци в Карлово.

1.1.9.1 Иван В. Кунчев, с прозв. Вальока, пристрастен към алкохола, 1869 посяга да убие братовчед си Васил Левски = Гина[+1878,Румъния], починала от тифус.
1.1.9.1.1 Иван Ив. Кунчев, касапин и пристрастен към пиене = Анка Тунтева.
1.1.9.1.1.1 Гина Ив. Кунчева = Иван Георгиев [*с. Богдан, Карловско], свещеник. Имат 4 деца.
1.1.9.1.2 Кунчо В. Кунчев [+1877,Диарбекир], търговец, заточен в Диарбекир 1877, починал от синя пъпка = София Иванова БОЯДЖИЕВА [*Карлово,ок.1847]. Брак от 1863.
1.1.9.1.2.1 Васил К. Кунчев
1.1.9.1.1.2 Станка К. Кунчева

1.1.9.2 Тодорица В. Кунчева

1.1.9.3 Стоил В. Кунчев
1.1.9.3.1 дъщеря
1.1.9.3.2 дъщеря [+2007]

1.1.9.4 Кунчо В. Кунчев

1.1.9.5 Христо (Тинко) В. Кунчев [+1874,Свищов], забягва от Карлово 1874.
1.1.9.6 Георги В. Кунчев, забягва от Карлово 1874, емигрира в Румъния, след 1878 живее в Русе и работи като член на Окръжната постоянна комисия.

1.1.9.7 Яна В. Кунчев = Христо Гайтанджиев [+1878], убит от турците. Имат 3 деца.

1.1.9.8 Павел В. Кунчев [*1841+1888], свещеник в с. Арапово, Карловско след 1878.
1.1.9.8.1 Георги П. Кунчев

2. Тодор (Тудор) Кръстилов, преписва "История славеноболгарская" 1793 и оставя родови приписки; спахия, ранен 1796; затворен в Одрин 1812, заради племеника си Кунчо.
2.1 Стойко Т. , с прозв. Капата
2.1.1 Стояна Ст. = Гюро Начев [*с. Отец Паисиево,1827+1912], с прозв. Върли, гарибалдиец, Ботев четник. Имат един син.


# Ферменджиев, Никола. Родът на Васил Левски.- Родови хроники. С., 1977, с. 88-116; Родословна схема на рода Караиванови, 1933 г. .- ЦДА, ф. Христо Танчев; Вж. Караиванов, Петър В.. В. Левски по спомени на В. Караиванов. С., 1973

КЪНЧЕВ (Трявна)


Никола, поп
1. Ангел Попниколов

1.1 Кънчо Анг. Попниколов [*к. Околиите, Тревненско+1881], преселник в Трявна, с прозв. Дюлгерина, майстор дюлгер "строител"; участник във въстанието на Капитан Дядо Никола Филиповски 1856 = Гана Димитрова Пандурска [*Трявна], сестра на Недялко Пандурски. Преселва се в Русе 1856, след Руско-турската война.
1.1.1 Ангел Кънчев [*Трявна,11.ХІ.1850+5.ІІІ.1872, Русе], съратник на В.Левски от ІІ българска легия 1868; член на читалище "Зора" в Русе 1860; основател на РК в Търговище 1872; учи в Трявна, Русе, Болград ?-1867, Белград / артилерийска школа/ 1867-69 и в Земеделското училище в гр. Табор - Чехия 1870-71; дописник на в. "Дунавска зора" 1868. Пенчо Славейков написва за него стихотворението "Самоубиец.". На негово име - къща-музей в Трявна, училище /137 СЕУ/ и улица в София..
1.1.2 Кина /Киночка/ Кънчева [*Трявна,1854+30.ІХ.1932], преселва се в Русе 1860; член и куриер на РК-Гюргево 1872-76, пренася Ботевите писма от кораба "Радецки" = Александър Петров КЕСЯКОВ [*Болград,1838+1895/1935], опълченец, подполковник. Брак от 1888. Имат син Ангел..
1.1.3 Иванка Кънчева [*Трявна,1856+1877,Трявна], куриер на БРЦК = Димитър Иванов Горов [*Пещера,1851], съратник на Хр. Ботев и В.Левски.
1.1.4 Стоянка Кънчева [*Русе,1859+1939], стресирана от турците 1872 и се поболява; заживява във Влашко.
1.2. Неда А. Попниколова = Петър СКОРЧЕВ. Имат 10 деца, родители на Ботевия четник Кънчо П. Скорчев [*1856+1913].

2. Досю Анг. Попниколов
2.1 Димитър Д. Кънчев
2.1.1 Досю Д. Кънчев
2.1.2 Христо Д. Кънчев

# Ферменджиев, Никола. Родът на Ангел Кънчев.- Родови хроники. С., 1977, с. 234-256.

петък, 28 май 2010 г.

СТАНЧЕВ < БУРОВ >ТОТЕВ (с.Гъбене, Севлиевско)


Буро прозв. Гъбенчанина, [*с.Гъбене, Севлиевско+с.Гърците, Търновско], хайдутин, живял в местност Буровото и р. Буров дол.
1. Ангел Буров, преселник в с. Гърците [+Одрин, обесен], войвода на хайдути.
2. Станчо, преселник в с. Гърците
2.1 Продан

2.2 Тодор Станчев прозв. Топал, кожухар в Търново, търговец = Иванка Вълчова Атанасова [*с.Килифарево, Търновско+ 1884, жива в с. Острица], братаница на Велчо Джамджията.
2.2.1-4 умират малки
2.2.5 Тодор /Тотю/ прозв. Филип Тотю от 1866 и Киливарлу 1867 [*с.Гърците,1830 +1907, с.Две могили], търговец, войвода на хайдути от 1863, 1866, 1867, 15 май 1876; емигрира в Румъния 1864 и Одеса 1869-1876. Участва в РТВ, след 1878 е горски в с. Острица, Русенско 1884-. Отпусната му е през 1884 пенсия от 200 лева; автор на спомени 1897 = І. Минка. Брак от 1853; ІІ. Фросина Лазар Чехларя. Брак от 1864 в Зимнич до 1877; ІІІ. Величка [*с.Острица,1858+1926, с.Две могили]. Брак от 1897 в с. Две могили
2.2.5.1 Тодор Тотев [*1854+1931, с.Летница], учител в с.Летница след 1878 = Ирина Бачо Кирова [*с.Бяла черква,1857+1894,с.Летница], учителка в с.Бяла черква и с.Летница 18 години; поетеса 1890. Брак от 1886. Имат син.
2.2.5.1.1 Филип(чо) , починал малък.

2.2.6 Вълчо [*с.Гърците] в с.Осрица 1884
2.2.7 Кольо [*с.Гърците] в с. Острица 1884
2.2.8 Рада
2.2.9 Аглика
Курсив
2.3 Кольо
3. Буро, преселник в с. Гърците, хайдутин = с.Дрента, Еленско - заживява в местността Буровата махала и Буровите юртища.

Сродница - Аглика, братовчедка на Филип Тотю, освободена от отвличане 1849.

# Ферменджиев, Никола. Родът на Филип Тотю.- Родови хроники. С., 1977, с. 64-87.

вторник, 25 май 2010 г.

ГЮЗЕЛЕВ (Габрово)


Недю Гюзелев [*Габрово], търговец на кожи = Донка.
1. Иван Н. Гюзелев [*Габрово,22.VІ.1844+6.Х.1916,София], академик 1884. Учи в - Габрово при Никифор Попконстантинов, Тодор Бурмов и Теофит Георгиович; Одеса /семинария/ 1860-67, завършва физико-математически факултет на Новорусийския университет 1867-71. Учител по физика и математика в Габрово 1871-76, преподавател в Петропавловската семинария 1876-77; депутат и секретар на УС 1878-79; министър на народното просвещение 1880; председател на Върховната сметна палата 1880-94. Сътрудничи на сп. "Читалище" 1873Издател и редактор на сп. "Задружен живот" 1902-06, редактор на в. "Църковен вестник" 1904-06. Автор на 15 книги - "Ръковоство към физиката" 1874, "Елементарна аритметика" 1893, "Начална алгебра" 1893, "Основи на геометрията"; преводач от руски - "Кратка елементарна геометрия" 1873 /със спомощници/ = Стефани Кметова [*Г.Оряховица]
1.1 Мария /Мара/ Ив. Гюзелева = Петко Иванов Момчилов [*ГОряховица,1867+1923], архитект. Имат 5 деца.
1.2 Богдана Ив. Гюзелева [*София], певица, І българска композиторка = Иван Николаевич Вулпе [*Болград,1876+1929], професор; съоснователи на І българска оперна дружба 1906. Брак от 1903. Имат 1 дете.
1.3 Донка Ив. Гюзелева, артистка = Кръстьо Петров Сарафов [*с.Либяхово, Неврокопско,1876 +1952,София], актьор. Имат 3 деца.
1.4 Олга Ив. Гюзелева, съосновател на българската опера.

2. Цвятко Гюзелев

# БВИ. С., 1988, с. 173-174; Матев, Лалю.- www.geni.com /19.ХІІ.2007.

понеделник, 24 май 2010 г.

ХИТОВ (с.Кабиле,Ямболско )


Родът се преселва от с. Пет могили, Сливенско.
Рк Хитю [*с.Кабиле], овчар и козар = сливенка.
1. Иван Хитюв [*Сливен+1859/66], овчар и козар = Съба Христоскова Златкова [*Сливен+1855]. Брак от 1829.

1.1 Панайот Хитов [*Сливен,1830+22.ІІ.1918,Русе], хайдутин от 1858, войвода 1860-76. Във Влашко се среща с Раковски и Каравелов; член на БРЦК-Букурещ 1875; околийски началник на гр. Кула 1881; автор на спомени 1872 = І. Бойка ЛЮЦКАНОВА п.Димитрова /Попова/ [*Сливен,1840+1866]. Брак от 1857; ІІ. Екатерина Бранкович [*Белград,1854+1933, Русе]. Брак от 1874.
1.1.1 Люцкан/чо/ П. Хитов [*1858+1862], от І брак.
Иван [*1865+1963]
1.1.2 Симеон П. Хитов [*Белград,1876+1959,Русе], доктор, завършва медицина в Лион - Франция 1901; военен лекар в Търново, Разград и Русе = Надежда Тодорова [*Габрово,1899], Русе, ул. "Г. Димитров" № 47.
1.1.2.1 Панайот С. Хитов [*Русе,22.ІІІ.1922], доктор от 1952. Неженен, живее в Русе.
1.1.2.2 Лиляна С. Хитова [*Русе,1930], учителка в Банкя, завършва английска филология в София = Йозеф Бруно [*Италия], строителен инженер. Нямат деца. Живее на о. Мартиника.

1.1.3 Ирина П. Хитова [*1878+1958], учителка, пише спомени 1956 = д-р Тодор Шишков [*Сливен,1878+1958], директор на Сливенската мъжска гимназия. Нямат деца.

1.1.4 Александър П. Хитов [*Русе,1881+1938,София], адвокат, председател на Софийския окръжен съд , банков юристконсулт.
1.1.4.1 Панайот Ал. Хитов, техник, живее в София.
а) Александра П. Хитова

1.2 Христо Ив. Хитов [*1832+1903], овчар, кожухар = Иванка Миндова Илиева

1.2.1 Иван Хр. Хитов [*1865+1963], скотовъдец, земеделец
1.2.1.1 Христо Ив. Хитов [*Сливен,1909], член на БКП от 1939, служител в МВР до 1960 = Койна Пеева Иванова [*с. Асеновец, Н.Загорско]
1.2.1.1.1 Иван Хр. Хитов [*1949], студент немска филология.
1.2.1.1.2 Пейчо Хр. Хитов [*1951], студент право.
1.2.1.2 Иванка Ив. Хитова [*Сливен,1911] = Димитър Славов Балев [*Сливен]. Имат 2 сина-
1.2.1.3 Мария /Марийка/ Ив. Хитова [*Сливен,20.VІ.1916], близнак, санитарка в Котелския детски санаториум = Иван Тодоров Гочков [*Котел]. Имат 2 сина
1.2.1.4 Керачка Ив. Хитова [*Сливен,20.VІ.1916], близнак = Сава Георгиев Христов [*Русе]. Имат 2 дъщери.

1.2.2 Руси Хр. Хитов [*1868+1892]

1.2.3 Миндо Хр. Хитов [*1872+1947], скотовъдец, земеделец
1.2.3.1 Иванка М. Хитова [*1910], неомъжена и живее в София.
1.2.3.2 Панайот М. Хитов [*1926], телефонен техник
1.2.3.2.1 Панайот П. Хитов

1.2.4 Панайот Хр. Хитов [*1881+1913], търговец и бакал.

1.3 Мария Ив. Хитова = Петър Данев Мидилев. Брак преди 1855. Имат 3 деца. Осъжда 2 пъти със сестра си Войводата, зарад майчино наследство - от 200 златни лири.
1.4 Калуда /Калута, Кута/ Ив. Хитова = ?. Брак преди 1855. Осъжда със сестра си Войводата, заради майчино наследство.

2. Георги
2.1 Киро Г. Хитов [*1857+1931]
2.1.1 Стела К. Хитова = ?. Имат син.
2.1.2 Добри К. Хитов, неженен
2.2.3 Крум К. Хитов
2.2.3.1 Валентин К. Хитов
2.2.4 Марийка К. Хитова, неомъжена

2.2 Янка Г. Хитова [*1860+1944] = Рандю Димитров Червенпеев. Имат 7 деца.

Сродници - Валентин Хитов, в Тулча = племеницата на Рафаил (А)танасов; Василий Хитов, в Русия, писател.

# Ферменджиев, Никола. Родът на Панайот Хитов.- Родови хроники. С., 1977, с. 38-63; Вж Хитов, Панайот. Моето пътуване по Стара планина. Букурещ, 1873 /1934, 1940, 1962/; Как станах хайдутин. С., 1973; Спомени за хайдутството. С., 1975.
# Родови срещи до 1987 - три.

неделя, 23 май 2010 г.

ПОПОВИЧ / РАЙНОВ (Жеравна)


Събю Стоянов - свещеник в Жеравна.
І
1. Стоян Савов /гръцка форма на Събюв/, учител, спомощник 1837.

2. Райно Събев Стоянов - Попович [*Жеравна,1773+1858,Карлово], учител в - Котел 1812, 1819-26; Жеравна 1826-28; Карлово 1828-52, Пловдив 1853-55. Преводач от гръцки 1837 /1855/, 1837 /1846/, 1854; спомощник в Котел 1837 = ? Д. Гешова.
2.1 Теофан Райнов Попович [*Карлово,1837+18.ІХ.1910] , търговец 1860-64 във Виена и Цариград; учи в Карлово, Пловдив, Виена /търговско училище/; гарибалдиец 1862. От 1868 в Букурещ служи в турското разузнаване, чиновник в Пловдив - телеграфна служба и железница 1872-76; подпомага със средства ТЦБРК 1868, поддържа връзки с В. Левски, Г.Ст. Раковски и Иван Касабов; участва в РТВ 1877-78, след 1878 окръжен управител на Карлово и префект на Пловдив. Дописник на в. "Свобода" 1872 = Елисавета Т. Манова. Брак от 1863.
2.2 Елисавета Р. Попович
2.3 Мария Р. Попович, с духовно име Евпраксия, монахиня в Калоферския женски манастир.
2.4 Ека(терина) Р. Попович [*1854], учителка = Киро Димитров Попов [*Калофер 1845+1877,Пловдив], доктор, обесен. Брак от 1872.

петък, 21 май 2010 г.

БИМБЕЛОВ - 1 (с. Факия, Ямболско)


Предци, с прекъсваща връзка - Стоянка, сестра на Момчил войвода [+1345] има 3 сина - Вълко и близнаците Пейчо и Нико.
Правнукът на Нико - Пейчо Овчаря, 1511 спасява Селим, който като става турски султан 1512-1520, го дарява с отличия /калпак и чанта, украсени с особени белези/, това става повод да получи прозв. Чанталъ. Притежателят на тези отличия наследствено получавал право да е главатар на войнуци. Потомците наричали Беляните, т.е. "белязаните, отличените".

Правнукът на Пейчо Овчаря - Нико.
1. ?, убит от турци
2. ? убит от турци
3. Стоян [+1683], убит при обсадата на Виена.
3.1 Нико, главатар от 1683
3.1.1 Стоян [+след 1713], главатар
3.1.1.1 Маринчо Палабуюк "дългомустакат" [+1732], главатар.
3.1.1.1 Мира [+1759], осиновена.

3.2 Вълко [+1729]
3.2.1 Маринчо Сарп "страшния" [+1762], главатар от 1732 = Дафина [+1783].
3.2.1.1 Стоян Маринов - Моллата [+1761], учи в Цариград = Стоя.
3.2.1.1.1 Маринчо
3.2.1.1.2 Дафинка /Дафна/ = Маринчо Згурьов - Тюрюдията [+1820], кехая.
3.2.2 Нико Кроткия [+1775], земделец, отказва правото си да е главатар 1762.
3.2.2.1 Стояна ж. [+1729]
3.2.3 Пейчо Вълков - Шейтана "дявола" [+1781], главатар от 1762 = Стоянка Джибриловска [+1775]. Брак в с.Факия 1713. Шведския крал Карл ХІІ дарил наниз на невястата пред Бинбеловата задруга, тогава от 43 души.
3.2.3.1 Вълко Бимбелов, главатар от 1781, води борба с кърджалиите.
4. Пейчо, войвода на хайдути. ..

# 8 надгробни плочи на Бимбеловци .- Бургаски окръжен музей; Петков, Л. Житие на Бимбеловия род.- Лит. фронт 29.ІІ.1968, бр. 10.

четвъртък, 20 май 2010 г.

УЗУНОВ / ДИМОВ (с.Ст. Караджово, Ямболско)


Рк Никола с прозв. Узуна [*с. Ичме, преди 1762+1817], води битки с кърджалите1806 = Велика [*преди 1761/65]
1. Митар Н. Узунов [+1827] = І. Сърма; ІІ. Неделя.

2. Димо Н. Узунов [+ млад] = Търна

2.1 Никола Димов = Съба
2.1.1 Димо Димов
2.1.2 Велика Димова
2.2.3 Търна Димова
2.2.4 Калина Димова
2.2.5 Стоя Димова
2.2.6 Дафна Димова

2.2 Тодор Д. Узунов [*с.Ичме, ок.1792+1862], говедар и пазвантин в Тулча 1854 = Калина /Каля/ Маринчова Згурьова [*1803+ преди 1850, с.Караманкьой]. Брак от 1825. Имат 11 деца, 4 от тях умират малки.
2.2.1 Марин Т. Узунов, в Русия 1868.
2.2.2 Търна Т. Узунова [*1836/37+Русе, жива 1897], във Варна 1897, отпускат й 1883 пенсия 15 лв. и я повишават 1884 на 30 лв. = Никола Станев [*Тулча], с прозв. Еминджията, Кожухаря [*Тулча], арестуван март 1864/65 за това, че укрива Стефан Караджа. Брак от 1855 в Тулча. Имат 4 деца - Евдокия *1856, Коста(дин) [*1870+1930], Никола *1874, писар в община Варна 1895 и Елена *1876 във Варна 1897.
2.2.3 Стоян /Стою/ Т. Узунов [+преди1863], пълнолетен.
2.2.4 Васил Т. Узунов [+ в Делиорманско село, преди 1847]
2.2.5 Велика Т. Узунова [+1844,в с.Ичме]
2.2.6 Стефан Т. Димов с прозв. Стефан Караджа от 1864 [*с.Ичме,1840+1868,Русе], войвода, спомощник в Тулча 1864 ,1865, 1869; убит от турци. На негово име - село, улица в София.
2.2.7 Пена Т. Димова [*с.Ичме,1843+1903,Тулча] = Манол Стоянов [+1913,Тулча], земеделец, фелдфебел в Русе след 1878. Брак след 1862 в Тулча. Преселват се в Русе преди 1884. Имат 10 деца, 3 от тях умират малки; Тодорка *1880, Константин, Иван, Марина, Георги, Калина *1893; приемат след 1878 ФИ Караджови.
2.2.8 Вена Т. Димова = Манолов.
2.2.9-10 умират малки.
2.2.11 Стойко [*Бейдауд,1849+1849,Бейдауд-Влахия]

2.3 Велика = Кирю Георгиев Кънев
2.4 Калина = Люцкан Тодоров
2.5 Стана = Кръстю /Къню/ Тодоров Радилов

# Нейков, Балчо. Стефан Караджа и неговите предци. 1908; Ферменджиев, Никола. Родът на Стефан Караджа.- Родови хроники. С., 1977, с. 139-179; Иван - блогър. Децата на Търна - Исторически анализи, 31.VІІІ.2010. Вж за смъртта на Никола Станев - сп. "Поборник-опълченец" 1888, № 7-8 и да се уточнят освен първите две деца дали и другите са от същия брак?

сряда, 19 май 2010 г.

ДАЛАКЧИЕВ / СТОЯНОВ (с. Медвен, Котелско)


Рк Димитър, прозв. Далакчията [*Сливен,ок.1780], народен лечител = ?, преселници в с. Медвен.

1. Христо Д. Далакчията [*1797]
1.1 Ненчо Хр. Далакчиев [*1818]
1.1.1 п.Стефан Н. Далакчиев [*1839+1882], свещеник
1.1.1.1 Христо Ст. Далакчиев [*1859+1912]
1.1.1.1.1. Стефан Хр. Далакчиев [*1887+1965]
1.1.1.1.2. Милка Хр. Далакчиева [*1892+1950]
1.1.1.1.3. Невена Хр. Далакчиева [*1894+1968]
1.1.1.2 Ненчо Ст. Далакчиев [*1865+1915] = Луиза [*Загреб]
1.1.1.3 Георги Ст. Далакчиев [*1867+1929] = Ганка Стефанова Чапанова [*Медвен,ок.1870]
1.1.1.3.1. Мария Г. Далакчиева [*1906+1979] = Иван Узунов.
1.1.1.3.2. Живка Г. Далакчиева
1.1.1.3.3. Никола Г. Далакчиев [*1910+1944]
1.1.1.3.4. Николина Г. Далакчиева [*1910]
1.1.1.3.5. Христо Г. Далакчиев [*1914]
1.1.1.4 Йова /Йонда/Ст. Далакчиева [*Медвен,1870+1943] = Господин Георгиев Желязков [*Медвен,1864]. Имат 4 деца - Марийка [*1890+1962], Георги [*1892+1972], [*1898+1900], Христо [*1906+1971].
1.1.1.5 Цана Ст. Далакчиева [*1872+1891], неомъжена
1.1.1.6 Руска Ст. Далакчиева [*1872], неомъжена
1.1.1.7 Стефан Ст. Далакчиев [*1876+1900]
1.1.2 Христо Н. Далакчиев [*1846+1889]
1.1.3 Вичо Н. Далакчиев [*1852+1911] = Ненка Николова Йовкова [*1856]
1.1.3.1 Ненчо В. Далакчиев [*1882+1916]
1.1.3.1.1 Невенка Н. Далакчиева [*1907+1915]
1.1.3.1.2 Васил Н. Далакчиев [*1912+?]
1.1.3.1.3 Невенка Н. Далакчиева [1915+1915]
1.1.3.2 Йова /Йонда В. Далакчиева [*1885+1973] = Атанас Минов Вълков [*1879]. Имат 4 деца - Васил *1907, Невенка *1910, Михаил [*1914+1916] и Пенка [*1921+1994]
1.1.3.3 Никола В. Далакчиев [*1888+1920] = Мария Василева Минова.
1.1.3.4 Донка В. Далакчиева [*1889+1977] = ? Имат 2 сина - Андон *1931 и Димитър *1932.
1.1.3.5 Петър В. Далакчиев [*1892+1920]

2. Ненчо /Ненко/ Д. Далакчията [*1806], кехая.
2.1 Милко Н. Далакчиев [*1828+1873]
2.2 Христо Н. Далакчиев [+1878,Медвен], заклан със сина си.
2.3 Калинка Н. Далакчиева [*1842+1907]
2.4 Мария Н. Далакчиева [*1844+1913]

3. Джедю /Джендо/ Д. Далакчията [*с.Медвен] = Тодора /Тодорина/ [*с.Медвен], песнопойка.
3.1 Стоян Дж. Далакчиев [*Градец,1825+2.І.1881/5,Медвен], овчар = І. Йова [*с.Градец,Котелско+1875]; ІІ. Рада Хаджииванова [*Котел,1846+1931].
3.1.1 Джендо Стоянов Далакчиев, преименува се Захари Стоянов[*с.Медвен,1850+1889,Париж], овчар 4 г., абаджия 2 г. в Русе, публицист, летописец на Априлското въстание, депутат, председател на НС. На негово име - в София 104 ОУчилище = Анастасия Тихова Обретенова [*Русе,1860+1926,Русе], учителка.
3.1.1.1 Марийка З. Стоянова [*Пловдив, 1882+1882,Пловдив]
3.1.1.2 Аглика З. Стоянова [*Пловдив,1884+1886,Пловдив].
3.1.1.3 Аглика З. Стоянова [*Русе,1886+1888,Русе], умира от менингит.
3.1.1.4 Захаринка З. Стоянова [*1890+1988], следва художество в Мюнхен 1913, дарява бащината къща в Русе за музей и 115 тома от библиотеката му = Вилхем Громбах [*гр. Аугсбург, Германия+1943,Мюнхен], преподавател по рисуване, инженер, антифашист; изгорен от фашистите в концлагера "Дакхау". Имат дъщеря Хилдегард /Хилда/ *15.VІ.1915.

3.1.2 Тодор(к)а /Тодорина, Тотка, Тота/ Ст. Далакчиева [*1854+1892/4] = Петко Въжаров [*1851+1918], с прозв. Кривовратия. Имат 4 деца - Тодор [*1875+1937], Мария [*1881+1966], Стефан и Йонда.

3.1.3 Марчо Ст. Далакчиев [*1856+1917/8], кмет на с.Медвен след 1878 = Неделя Стойнова Вълчанова.
3.1.3.1 Йова /Йонда/ М. Далакчиева [*1883] = І. Тодор Ив. Тодоров. Имат 2 сина - Иван [+1960] и Тодор [*1916+1917]; ІІ. поп Марин Георгев. Имат дъщеря Кръстина *1926.
3.1.3.2 Иван М. Далакчиев
3.1.3.3 Тодор М. Далакчиев
3.1.3.4 Кръстина М. Далакчиева
3.1.3.5 Захари М. Далакчиев
3.1.3.6 Тодорка М. Далакчиева


3.1.4.5 Захари В. Далакчиев [*1902+1964] = Марина Димитрова [*1906].
3.1.4.5.1 Георги З. Далакчиев [*1942] = Цветана Думанова.
3.1.4.5.1.1 Марина Г. Далакчиева [*1963]
3.1.4.5.1.2 Захари Г. Далакчиев [*1970]
3.1.4.6 Георги В. Далакчиев [*1904] = Султана Димитрова.
3.1.4.6.1 Мария Г. Далакчиева [*1934] = Георги Киряков. Имат дъщеря Таня *1954.
3.1.4.7 Вичо В. Далакчиев [*1907+1980]. Неженен.
3.1.4.8 Евтимийка В. Далакчиева [*1912+1943] = Матей Тодоров [*1907+1970]. Имат дъщеря Ева *1938.

3.1.5 Жечка Ст. Далакчиева [*1866+1916], преименува се Минда = Тотю /Тодор/ Христов Казаков [*1863]. Имат 8 деца - Тончо /Тоню/ *1892, Стоян [*1893+1900], Марийка *1896,Ченко [*1904+1972], Вичо [*1908+1989], Христо, Васил, Захари.
3.1.6 Вичо Ст. Далакчиев [*1874+1944], счетоводител в НС, преводач, издател, колекционер на възрожденски вестници = Младенка [*1878+1960].
3.1.6.1 Стоянка В. Далакчиева [*1906+1987] = Константин Димитров [*1902+1944]. Имат 2 дъщери - Фаня *1937 и Надя *1941.
3.1.6.2 Здравко В. Далакчиев [*1908+1978] = Стефанка [*1911+1983].
3.1.6.2.1 Вихър Здр. Далакчиев [*1939] = Антоанета Маринова Стоянова
а) Снежанка [*1964] = Георги Василев [*1964]
3.1.6.2.2 Храбър Здр. Далакчиев [*1942] = Милка Стойнова [*1945]
3.1.6.2.2.1 Десислава Хр. Далакчиева [*1972]
3.1.6.2.2.2 Момчил Хр. Далакчиев [*1976]
3.1.6.3 Захари В. Далакчиев [*1910+1986] = І. Павлина Георгиева [*1907]; ІІ. Стела [*1925].
3.1.6.3.1 Младенка З. Далакчиева [*1936] = ?. Имат дъщеря Тамара *1959.
3.1.6.3.2 Еленка З. Далакчиева [*1945] = Фалхун Бернард. Имат син Никола *1972.
3.1.6.3.3 Захари З. Далакчиев [*1963], финасист в София = Галя Емилиева.
а) Стела З. Далакчиева [*1983]
б) Емилия З. Далакчиева [*1987]
3.1.6.3.4 Отацелия З. Далакчиева [*1963] = Васил Лазов Малев [*1954]. Имат дъщеря Милда *1983.
3.1.6.4 Живка В. Далакчиева [*1912] = Янаки Василев Мицев. Имат 2 деца - Марияна *1946 и Пламен *1950.

3.1.7 Йова /Йонда/ Ст. Далакчиева [*Котел,1877+1971], от ІІ брак = Стойно / или Васил /Вълю/ Хр. п.Василев 1868+1925/. Имат 3 дъщери - Тишка, Стефанка [*1893+1972] и Райна [*1900+1985].

3.1.8 Иван Ст. Джедев, от ІІ брак [*1881+1902,Бургас], умира на унгарския кораб "Васкапу", взривен от своя полубрат Васил.

3.2 Господин Дж. Далакчиев [*1835], с прозв. Хайдут Господин, Топал, кмет на с. Медвен след 1878 = Стана Драганова [*1840].
3.2.1 Мария Г. Далакчиева [1859]. Неомъжена.
3.2.2 Пена Г. Далакчиева [*1863] = Васил Димитров Русчев [*Сливен,1858]. Имат 6 деца - Станка *1885, Васил [*1893+1913], Димитър *1894, Иван [*1896+1917], Тодорка [*1899+1953] и Марийка [*1904+1984].
3.2.3 Джендо Г. Далакчиев [*1865]. Почива млад.
3.2.4 Милко Г. Далакчиев [*1867+1906] = ?
3.2.4.1 Господин М. Далакчиев [*1893+1916], убит в Европейската война.
3.2.5 Стефан Г. Далакчиев [*1870] = Руса Тодорова Джурлекова. Нямат наследници.
3.2.6 Тона Г. Далакчиев [*1876] = Георги Ганев Мурзов. Имат 7 деца - Гани [*1899+1968], Господин [*1901+1989], Гадя ж. [*1903+1987], Васил [*1905+1920], Стефан [*1908+1970], Вичо [*1908+1973] и Жечо.
3.2.7 Александър Г. Далакчиев [*1881] = Хриса, учителка.
а) Станка Ал. Далакчиева, учителка.
б) Любка Ал. Далакчиева, учителка.

....
2.2.4.3 Паскал В. Далакчиев [*1897+1971]. Неженен.
2.2.4.4 Марийка В. Далакчиева [*1900+1936] = Никола Атанасов [*1898+1944]. Имат 2 сина - Атанас *1927 и Васил *1932.

2.2.7 Йова /Йонда/ Ст. Далакчиева [*Котел,1877+1971], от ІІ брак = Стойно. Имат 3 дъщери - Тишка, Стефанка [*1893] и Райна [*1900].

2.2.8 Иван Ст. Джедев, от ІІ брак [*1881+1902,Бургас], умира на унгарския кораб "Васкапу", взривен от своя полубрат Васил.

2.3 Вичо Ив. Джедев

2.4 Ненчо Ив. Джедев [*1840+1929], прозв. Топал, Стария учител = Йорданка Генева Гимюшева [*Котел]
2.4.1 Тодора Н. Джедева
2.4.2 Тома Н. Джедев
2.4.3 Мария Н. Джедева
2.4.4 Стефан Н. Джедев

2.5 Вълкана Ив. Джедева [*ок. 1850+1931] = Христо Жеков Парчев [*1843+1906]. Имат 6 деца - Стефан *1872, Слав(к)а *1875, Жеко [*1878+1908], Неша [*1881+1962], Георги [*1886+1939], Васил ?

3.3 Вичо Дж. Далакчиев [*1839+1899]
3.4 Ненчо Дж Далакчиев [*1840+1929]
3.5 Вълкана Дж. Далакчиева [*1855+1931]

4. Стефан Д. Далакчията [*1815]
4.1 Вичо Ст. Далакчиев
4.1.1 Жейна В. Далакчиева [*1827]
4.1.2 Станчо В. Далакчиев [*1843+1874]

4.1.4 Христо /Фишо/ В. Далакчиев [*Медвен,1851+1936, Стралджа] = Съба Кудева [*Медвен, 1854+1924,Медвен].
4.1.4.1 Стефан Хр. Далакчиев [*1884+1932] = Мария Съботинова Димова Кавалджиева [*Медвен, 1885+1964,Котел]
4.1.4.1.1 Христо Ст. Далакчиев [*Медвен, 1912+1980, Бургас], учител и директор в с. Ново село, Котелско = Минка Христова Цонкова Бибева [*Котел,1906 +1975,Сливен], учителка в с. Ново село, Котелско.
4.1.4.1.1 Мария Хр. Далакчиева [*с. Ново село, Котленско,9.ІІ.1935], поетеса с псевд. Леринска; учи в Котел, завършва радиоинженерство в София. Автор на - стихосбирки - "Неутихнало море" 2001, "Премини Рубикон" 2003; - "Басни и епиграми" 2008 и драмата в стихове "Самуил" 2009. Член на Съюза на свободните писатели = І. Джън Хун Гю [*гр.Зиндоли, С.Корея,11.V.1932], електроинженер, завършва МЕИ 1960. Брак от ? до ?; ІІ. Стоян Николов Петков Тихчев [*Варна, 1934+1995, с.Вонеща вода, Търновско], електроинженер. Брак от ..?.. Имат дъщеря Дора * ?.
4.1.4.1.2 Стефан Хр. Далакчиев [*Котел,1939], лесоинженер = Жанета Христова Бъчварова [*Бургас,1945], строителен техник.
4.1.4.1.2.1 Христо Ст. Далакчиев [+ на 8 г.]
4.1.4.1.2.2 Милена Ст. Далакчиев [*1968]
4.1.4.1.2.3 Калин Ст. Далакчиев [*София,1977] = Радостина
4.1.4.1.2.3.1 Анна К. Далакчиева [*Сливен, 2004]
4.1.4.1.2.3.2 Стефан К. Далакчиев [*Сливен,2009]

4.2 Станка Ст. ДалакчиеваСродници - поп Ненчо Далакчиев, братовчед на Захари;
Михаил Далакчиев учител в с. Медвен = Мичето. Имат 2 дъщери - Стефка, учителка в Ст.Загора и журналист 2010 и Мирка.

# Тошев, Тодор. Биографът на Хр. Ботев и неговия род.- В: Сб. "Хр. Ботев и четата му". С., 1994, № 4, с. 19-24; Далакчиева-Леринска, Мария. Далакчиевият род.- Трета възраст, 2010, бр. 25, с. 17; Далакчиева, Мария. Тетрадка /ръкопис/, ІІІ част - Бургас, 3.ІІІ.2011 и е-поща 6.VІІ.2011. Родова среща - с. Медвен 1989.

СТАМБОЛИЙСКИ (с.Славовица, Пазарджишко)


Р-к Стоимен Стомболията = І. Катерина
1. Васил Ст. Стамолийски [*1923,с.Славовица], убит с брат си.

2. Александър Ст. Стамболийски [*с.Славовица,1879+1923,с.Славовица], публицист от 1902, депутат, министър председател 1919-1923, убит = Милена Георгиева Райкова.

2.1. Асен Ал. Стамболийски, журналист = Гена Димова ЛОЛОВА [*Костенец, 1908]
2.1.1 Милена Ас. Стамболийска [*София,1930], депутат, зам.-председател на НС, публицист = Грьоник Карагьозян, фармацевт. Имат дъщеря.
2.1.2 Мария Ас. Стамболийска *София,1932], журналист = Петър Кожухаров [*1933+1961], журналист. Имат син.
2.1.3 Александър Ас. Стамболийски [*София,1938+1994], публицист, депутат = I. Хана; ΙΙ. Снежана.
2.1.3.1 Барбара Ал. Стамболийска [*Прага-Чехия,1940], от І брак = Rössler-Iran ?, във Виена.
2.1.3.2 Милена Ал. Стамболийска [*1979], от ІІ брак.

2.2 Надежда Ст. Стамболийска = Иван Григоров Бояджиев, сватба в с. Тотлебен, Плевенско.

3. Катерина Ст. Стамболийски, починала на 5 години.

Николов, Григор. В рода на Стамболийски ....- Сега, 24.VІІ.2004; 8.ХІ.2005; Стамболийска, Барбара - коментар, 14.ХΙΙ.2011.

ДРЯНКОВ / ТОПАЛОВ (Калофер)


Стайко Ст. Дрянков = Тота Бурмова [+след омъжването на Мария, дъщеря].
1. Иванка Ст. Дрянкова [*Калофер,1823+1911,София] = Ботьо ПЕТКОВ [*1816], родители на Христо Ботев. Имат 9 деца.
2. Стайко Ст. Топалов - в Кишинев 1861.
3. Мирчо Ст. Топалов - в Кишинев 1861.

4. Генко Ст. Дрянков [*Калофер,?+1898,София], производител на розово масло и шивач = Гена Първова [*Калофер].
4.1 Стефан Г. Дрянков [*Калофер,1870+1944,София], завършва Петербургската генерал-щабна академия = Вера Левенгаген.
4.1.1 Крум Ст. Дрянков, дарява документи на Научния и-т "Хр. Ботев".
4.2. Мария Ст. Дрянков [*Калофер,1876] = Димо ЛОЛОВ [*с.Медвен,Котелско]. Имат 7 деца.

5. Мария Ст. Дрянков = Христо Бельотов.
6. Лала Ст. Дрянкова [*Калофер,ок.1850] = Вълко РАШКОВ [*Калофер], към 1865 се преселват в Пловдив. Имат 2 деца.

# Ботйов, Боян. Майчиният род на Христо Ботйов.- В: Христо Ботев и четата му. С., 1994, № 4, с. 12-19 и сн. на Генко Ст. Дрянков.

вторник, 18 май 2010 г.

ЛОЛОВ (с.Медвен, Котелско)


Господин [*с. Медвен, ок. 1738]

І

Атанас Господинов [*ок. 1760]

І

А. Рк Желязко Ат. Господинов, с прозв. Лолата /Луличката/.

1. Атанас Ж. Лолов, кехая

2. Георги Ж. Лолов, кехая

3. Господин Ж. Лолов, кехаяДимо Лолов = Мария Стайкова ДРЯНКОВА [*Калофер,1876].

1. Стефанка Д. Лолова [*София,1896+1956,София], учителка = Неделчо Неделчев, офицер. Имат син.

2. Асен Д. Лолов [*Ихтиман,1899+1928,София], финансист.

3. Желязко Д. Лолов [*Ихтиман,1902+1950,София], счетоводител = Мария.
3.1 Татяна Ж. Лолова [*София,1934], филмова артистка /"Сбогом, мамо" 2011/ и театрална актриса, академик на БАНУ 6.ХІ.2010 = І. ?, инженер; ІІ. Слави ? Имат син Сава.
3.2 Сава Ж. Лолов [*София,1943], режисьор.
3.2.1 Сава С. Лолов

4. Вера Д. Лолова [*София,1903] = Петко Табаков. Имат син.
5. Гина Д. Лолова [*Костенец,1908] = Асен Александър Стамболийски. Имат 3 деца.
6. Надежда Д. Лолова [*Свищов+София], починала на 70 години.

7. Борис Д. Лилов [*1920+1991,Варна], адвокат.
а) Екатерина Б. Лилова
б) Боряна Б. Лилова

Б. Пенко Атанасов Господинов. Имат 5 деца.

В. Драгана Атанасова Господинова. Имат 5 деца.

Сродници - Васил Лолов [*1844], етнограф, фолклорист, краевед;

Петър Лолов [*сМедвен, 21.ХІ.1864+16.ІV.1925,София], генерал-майор; завършва Военно училище в София ?-1887. Доброволец в Сръбско-българската война 1885 - 6 п. дружина - І п. полк. Командир на 11 п.Сливенски п. полк през Балканските войни. Автор на военни трудове. Награден с орден "За храброст". Загива в атентата над черквата "Св. Неделя" = І. Недялка Шишикова [+1937].

Братя Лолови - трима

- Панайот Лолов, учител по рисуване в Бургас.

- Васил Лолов [*Ямбол,1913+1992], композитор, диригент, цигулар = І. Бойка Михаилова Константинова [*Враца,1911], оперна певица с изяви в Белград 1938-41, Загреб 1940 и 1942, Будапеща 1940, София 1941, Виена 1943-44. Брак от 1936. Син. Атанас [*1937] = Мая ; ІІ. ??

- Любен Лолов, писател.

Желязко Лолов, актьор в Пловдив - братовчед на бащата на Т. Лолова.

Минка Лолова, оперна певица 1966

Ани Лолова - Коловре 1987

Ананас Лолов, доктор, консул в Женева 1921 = Матилда Делешо [*Швейцария], секретар-преводач при подписването на Ньойския договор

Екатерина Атанасова Лолова - с псевд. Катя Лова [*София, 1914+1994], филмова артистка във Франция - 15 филма /"Мелодия за теб", "Муму"/. Авторка на книга с афоризми "Криво или право". Има 3 деца от всеки един от 3-те брака = Кристиан Бернадак [*Франция], адвокат; Костияс, бизнесмен; ? . Деца - Ариан ж., Яник ж., 3. Борис [*1952], актьор с псевд. Папуф 1958 във филма "Големият шеф" с Фернандел.

# Панайотова, Лиляна. Васил Лолов. С., 1974; Везнев, Иван. За Васил Лолов. С., 2002; Коларова, Диана. Катя Лова - българската Грета Гарбо.- 24 часа, 28.VІІІ.2009 и Българката Катя Лова става звезда на френското кино.- Над 55, 17.І.2011, с. 25 и 4 сн.

събота, 15 май 2010 г.

СТОЯНОВ (Търново)


баща ?, търговец на кожи в Европа = Мариола [*Русе]

І
Иван /Иванчо, Ванката/ Стоянов, с прозв. Соларя [*Търново,VІ.1841+1917], търговец на сол в Русе и Гюргево преди 1875; учи в Търново, ревизор по солта в Русе; почетен член на РК-Букурещ; подпомага матерално и финансово - Книжовното дружество в Браила 1869, емигранти, заточеници и хайдушките чети на П. Хитов, Ст. Караджа 1869 и Хр.Ботев 1876, деец за църковна независимост. Депутат 1882-94 = Габриела фон Валтер [*гр.Престниц,Австро-Унгария]. Има 19 деца, от които остават 8 живи.


1. Параскев Ив. Стоянов, проф. д-р, основател на - хирургията в България, І болница в Ловеч 1901, детския санаториум във Варна 1905, Аквариума във Варна 1906, І калолечебница в Поморие 1925. Преподавател по медицина в София 1917-. Доктор в София 1922-24-. Записва и издава "Спомени на Никола Цвятков" 1901. На негово име има кръстени улици във Варна и Поморие, както и болница в Ловеч =І. ?; ІІ. Недялка Шишикова [+1937].

2. Мария Ив. Стоянова, пианистка в Русе, учи в Женева с Иванка Христо Ботева.
3. Вена Ив. Стоянова, пианистка в Русе, учи в Женева с Иванка Христо Ботева.
4. Елена Ив. Стоянова = Сава Иванчев, д-р, адвокат, подпредседател на Народното събрание 1889-1900, братовчед на Стефан Стамболов. Имат син - Атанас, родовед.

5. Александър Ив. Стоянов, адвокат и консул в Букурещ.

6. Тина Ив. Стоянова
7. Николай Ив. Стоянов
8. Димитър Ив. Стоянов, от войните до 1917 остава с ампутиран крак.

# Иванчеви, Атанас и Виолета. Родът на Иван Стоянов - Соларя.- Сб. Христо Ботев и четата му. С., 1994, № 4, с. 48-52; Анонимен.- коментар, 29.ІІІ.2011.

ЦАНКОВ (Свищов)


Кирияк Цанков [*Свищов], търговец.

1. Антон К. Цанков [Свищов,ок.1823+Виена], учи в Свищов и Атина, търговец в - Свищов 1851-58, Виена ?- 1850-? и Гюргево 1858-66; преводач от немски 1845; съавтор с брат си на граматика 1852;
подкрепя българския периодичен печат.

1.1 Богомил Ант. Цанков [*Виена], учи във Виена и Мюнхен ?-1874-?. След 1878 в България.

1.2 Кирияк Ант. Цанков [*Свищов,ок.1847+1903,Букурещ], политик; учи във Виена и медицина в Париж; член на ТЦРК и БРКЦ; председател на БЦБО 1876; редактира в. "Народност" и в. "Балкан" 1875, издава в. "Тъпан"; учител в Болград 1873-74 и София 1893-94; делегат на УС; председател на Окръжния съд в Тутракан и на Върховния съв в София; дипломат в Цариград 1879-80, Букурещ 1881; министър на Министерството на външните рабати и изповеданията 1883.

1.3 Владимир Ант. Цанков [*Виена, ок. 1856+1920,София], учи във Виена 1876. След 1878 в България.


2. Драган К. Цанков [*Свищов,1828+1911,София], политик; учи в - Свищов, Елена, Габрово, Одеса 1845-? /семинария/ и в Киев ?-1848; учител в - Галац 1848-50, Цариград 1857-63, Русе 1865-67, 1872 и в София 1872; председател на българските читалища в Цариград 1875; пом.-управител на Ниш 1867 и на Видин 1868; вицегубернатор на Свищов, Търново 1877 и Русе; окръжен управител на Варна; депутат в УС 1879 и след 1894; политик, министър председател 1880, 1883-84; съредактор на профренски в. "България" 1859-63, преводач от немски 1862 и от френски 1874; съавтор с брат си на граматика 1852 и на труда "Българска история" 1857 /1866, 1868, 1870/; приема католицизма 1855; водач на Либералната партия. Почетен член на БАН = ? Станчева Недялкова.

а) дъщеря ? Д.Цанкова = Александър Люцканов. Брак от 1885. Имат дъщеря Радка.

б) дъщеря ? Д. Цанкова


3. Константин К. Цанков, търговец

3.1 Николай К. Цанков, търговец и банкер = ?

3.1.1. Елена Н. Цанкова, езиков колеж

3.1.2 Александрина Н. Цанкова, езиков колеж

3.1.3 Теодора Н. Цанкова, езиков колеж = Роже Мерсие, френски инженер; живеят в гр. Тур. Подпомага финансово Зографския манастир и следи за реставрацията на редица наши светини.


3.1.4 Христо Н. Цанков


3.1.5 Константин Н. Цанков [*Свищов,1912, 90-годишен], фармацевт-енциклопедист; завършва първия випуск на Американския колеж в Симеоново 1933, завършва фармация в Страсбург, франкофон; изгонен от София 1948 и е изпратен да работи като аптекар в гара Белово цели 20 г. = Екатерина Панчева Накашева, юристка. Внуци Александър и Веселин във Франция 1998.

3.1.5.1 Николай К. Цанков, професор по медицина; декан на Медицинската академия и шеф на катедрата по дерматология и венерология.

3.1.5.2 Панчо К. Цанков, завършва биохимия в СУ. Прави документални филми в продължение на 20 г.; културен съветник в посолството във Франция 1992-96; заместник-министър на културата. Преподава режисура в Нов български университет; председател на Евро-българския културен център ?-2007-?.

4. Георги К. Цанков, търговец

5. Иван К. Цанков, търговец

6. Стамат К. Цанков, търговец.

Сродници -
Мария Цанкова [*Свищов,ок.1774/76+1849,Ст.Загора] = х.Васил
Станкович [*Свищов, ок.1781]
Илия = Екатерина
- Севастия = Христаки
ПАВЛОВИЧ [*Дупница,1804+1848].
Яков [*Свищов]
- Белизар Я.
Илиев, аптекар в Зимнич, Ст.Загора, Свищов 1869; спомощник в Свищов 1869.

- Димитър х.Василев, братовчед по бащина линия на Др.Ц.; дарява на Свищов 240,000 златни франка за учредяването на І търговска гимназия в България.

- първа братовчедка Пауница, майка на Николай Д.Катранов, патриот и поет, прототип за образа на Инсаров в романа на Тургенев “В навечерието”.

# Галина Минчева. Потомък на Драган Цанков е добър познат с Жак Ширак.- в. "Сега"; вж nobilitybg 2007.