ГАРИБАЛДИЙЦИ


Георги Капчев - край Дж. Гарибалди при обявяване на Римската република 9 февр. 1849, а след това спасява Анита - жената на Гарибалди. По-късно доктор; жив след РТВ..

Георги Караистакев [*Русе]

Георги Николов Чохаджиев /Джохаджиев/ [*Ниш, 1829+1919]

Грозьо Станев

Гюро Начев, с прозв. Върли Гюро. и Ботев четник 1876.

Димитър Георгиев Добрович Пехливанов [*Сливен, 1816 +1905],  по-късно художник.

Димитър Николов [*с. Дяково, Призренско +1873], с прозв. Общи, Косовски.

Иван Хаджидимитров [*Ст.Загора] , с прозв. Гарибалдето, и председател на РК-Търново.

Коста Евтимов [*Габрово, 26 годишен +1868], с прозв Наполеона. По-късно в Габровското  въстание 1862 и на о.Крит.  

Нено Маринов, с прозв. хайдут Нено.

Никола Димитров СМИЛОВ [*Търново, 1835+1892], с прозв. Гарибалди. Вж за рода му в Блога.

Пенко, с прозв. Бакърджията.

Петко КИРЯКОВ [*1837], при Гарибалди 1859, с прозв. капитан Петко войвода. По-късно  и в Критското въстание. Вж за рода му в Блога.

Райчо П. Гръблев

Стефан Дуньов [*с.Винга-Банат, 1816+1889], полковник, командир на полк.

Стефан Райнов [*Карлово]

Теофан Райнов ПОПОВИЧ [*Карлово; 1837 +1910]. Вж за рода му в Блога.

Тома Николов, с прозв. Гарибалдито.
     # Вж Нешев, Георги. Българи - гарибалдийци. С., 1965.
     # б.ш. "Герга, по баща Т. Гарибалди", надгробен надпис в Нова Загора, 1996 г. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар