понеделник, 6 септември 2010 г.

ДУНЬОВ (гр. Винга, Бесарабия)


Михаил Дуньов [*Свищовско,ок.1735], преселник във Винга 1756.
І
Йосиф М. Дуньов
І
Стефан Й. Дуньов [*Винга;ок.1795], във Винга 1849 = Неда Лаврова, във Винга 1849.
1. Неда Ст. Дуньова = ? Гергов. Имат дъщеря.

2. Стефан Ст. Дуньов [*Винга,1816+ ?], полковник; учи в гр. Арад /гимназия/, завършва право в Будапеща с докторат; нотариус и адвокат в Арад. Участник в Унгарската революция 1848-50, капитан 1848, полковник 1849, дописник на революцинния бюлетин "Козльони"; арестуван от противниците си и осъден на смърт 24 април 1852, но е помилван, заради банатския си произход, лежи в затвор 1852-59. Отива като командир на полк в Италия при Джузепе Гарибалди. Многократно е раняван в битки и награждаван с унгарски и италиански ордени и медали = Антоанета Таламини [*Лонгороне, Италия].
2.1 Минерва Ст. Дуньова
2.2 Виктор Ст. Дуньов
2.3 Джузепе Ст. Дуньов
2.3.1 Алберто Дж. Дуньов, в Торино 1991.
2.3.1.1 Роберто Ал. Дуньов, в Торино 1991.
2.4 Аврова Ст. Дуньова
2.5 Алимпия Ст. Дуньова
2.6 Амелия Ст. Дуньова

3. Йосиф Ст. Дуньов [*Винга], участник в Унгарската революция като куриер на Лайош Кошут 1848-50; поручик при Дж. Гарибалди 1860-69. Завръща се в Винга и се задомява.
3.1 Боно Й. Дуньов [*Винга]
3.1.1 Йосиф Б. Дуньов [*Винга]
3.1.1.1 Иван Й. Дуньов [*Винга].

Роднини - в гр. Мако 1849.

# Шипков, Михаил. Историческа справка за Банатския български род Дуньов.- Родознание, 1991, № 2, с. 19-22 и родова схема. Вж Нешев, Георги. Банатският революционер. С., 1967.

Няма коментари:

Публикуване на коментар