сряда, 18 декември 2013 г.

СИВКОВ / ВОЛКОВ (Чепеларе)

Волко Сивков, хаджия, епитроп на черква "Св. Атанас"-Чепеларе.
   Ι
1. Манол х.Волков [*Чепеларе, 1828 + 1884, Пловдив], учител, свещеник. Учи терзийство на о. Тасос - Гърция 1840-?  и гръцкия светогорски монастир "Ватопед" ?-1851. Учител в Чепеларе 1851-53 и 1855-57, Станимака, дн. Асеновград ?-1855. Свещеник  при черква "Св. Атанас" в  Чепеларе от края на 1855-84.  Писар и преводач от гръцки на кореспонденцията в Общината. Почива от гангрена = ? Ташева Нареченска, брат й е учител. Брак в Чепеларе ок. 1853.
1.1  Вочо п.Манолов Волков [+1912], учител в Чепеларе 1865-67. Праматар, търговиец, ханджия и касапин. 
1.2  Лазар М. Волков, в Пловдив 1884.
1.3  Тодор М. Волков, в Пловдив 1884.

2. Тодор Сивков [+края 1862], черковен и училищен настоятел = ? , брат й е Узун Гочо Костов [+1873], училищен настоятел 1862-73. 

# Дечов, Васил. Миналото на Чепеларе. С., 1928 /ΙΙ изд. 1978, с . 188-190. 192-193, 195.196, 206; 211; 215/

четвъртък, 12 декември 2013 г.

СТОМОНЯКОВ (Габрово)


Рк Иван, с прозв. Стомоняка [*с.Стоманеците, Габровско]
   I
Спиридон Ив. Стомоняков
   Ι
Иван Сп. Стомоняков [*1820] = Дешка Николова Рашеева [*Габрово +Русе]

1. Спиридон /Спиро/ Ив. Стомоняков [*Габрово, 1846 + 1913], учи в Одеса /гимназия и гръцко търговско училище/. Секретар 1860 в Одеса при вуйчо си Васил, търговец ?-1875. Емигрира в Русия 1887, русофил. Спомощник в Одеса 1873. Съучредител на Първата търговска камера, застрахователно дружество, председател на БТБанка 1895. Ктитор на черква "Всех Светих" 1908 = Ана Ангелова Цветкова [*Свищов], учи вън Виена и Петербург
1.1 Гавраил Сп. Стомоняков [*1881], завършва инженерство в Германия и остава там.
1.2 Борис Сп. Стомоняков [Одеса, 6 юни 1882 +16 окт. 1940, Москва], търговски комисар, учи в Русе и Русия, комисар в СССР. Арестуван в България 1915-17 и в СССР за шпионаж 1938.  Завършва електроинженерство. Търговски представител в Берлин 1920-25. Член на РСДП 1900. Автор на спомени "Заграничная организация ..." 1934.
1.3 Николай /Колчо/ Сп. Стомоняков [*1884 +1913, Люлебургаз], капитан; учи в гр.Воронеж - Русия /кадетски корпус/, убит на фронта. Автор на спомени за Бунта на русофилите.

2. Христо Ив. Стомоняков, спомощник  в Габрово 1873 /"Кратка елементарна геометрия"/ и 1875 /"Кратко учение за богослужението"/.

3. Васил Ив. Стомоняков [*Габрово, 1855 + 1877], учител в Сопот 1873-?. Спомощник 1873
 /"Кратка елементарна геометрия"/.

4. Мария Ив. Стомонякова [*Габрово, ок.1860], учи в Габрово 1873 /5 кл./. Спомощник 1873 на "Кратка елементарна геометрия".

Сродници
- Станка Р. Стомонякова, ученичка в Габрово /4 и 5 кл./, спомощник 1873 и 1875.
- Рашо Стомоняков, кожухар = Дона Стефанова Станимирова. Имат дъщеря Екатерина.

 # БВИ. С., 1988, с. 625; Борис Станимиров - geni.com 22 окт. 2008  и stanimer.blog/spot.com;
Вж Gtrees.net

четвъртък, 5 декември 2013 г.

ЩЪРБАНОВ (Панагюрище)


Павел Щърбанов
   Ι
Стефан П. Щърбанов [1810 +30 май 1864], търговец = Нона.

1. Петър Ст. Щърбанов [*Панагюрище, 1832 +1876, Панагюрище], член на РК-Панагюрище 1871 и на Военния съвет 1876, самоубива за да не попадне в ръцете на турците по време на Априлското въстание. Учи в Панагюрище 1839-? На негово име улица в Панагюрище.
1.1 Стефан П. Щърбанов [*Панагюрище, 1870]
1.2 Нонка  П. Щърбанова[*Панагюрище, 1872 +1876, Панагюрище], умира от страх при нападение на турците.
1.3 Прода  П. Щърбанова [*Панагюрище, 1874]
1.4 Павел  П. Щърбанов [*Панагюрище, дек. 1875]

2. Филип Ст. Щърбанов [*Панагюрище, 10 септ. 1841 +1904, София], член на РК-Панагюрище 1871, на Военния съвет 1876 и на Комитета за Съединението 1885. Учи в Панагюрище 1848-54. Търговец от 1864. Среща се с В.Левски в Панагюрище 1870 и в Пазарджик 1871, а в Белград 1870 с Л. Каравелов и П. Хитов  Арестуван 1876 и затварян в Пазарджик и Пловдив. В Панагюрище - съосновател на читалището 1873, пандурин 1876, ковчежник 1879-80, а в Пловдив 1880-85 /ковчежник/. Народен представител 1886-87, 1890 и 1893. Автор на спомени. На негово име улица в Панагюрище = ? [* Панагюрище], има по.малки братя Георги и Стефан. Брак преди 1876.

# Щърбанов, Филип и др. Спомени за бунтовното време 1876. С., 2012 /Тук са и спомените на Найден ДРИНОВ, Пейо ДРИНОВ, Иван Соколов и Ангел Телалийски/; История на Априлското въстание 1876. С., 1986, 2 изд., /1 изд. 1986/, с. 284, 285, 307, 353, 366.

вторник, 3 декември 2013 г.

КОДЖОВ (Търново)

Иван Коджоолу

1. Константин Ив. Коджаев [*Търново] = Мариола /Маца/ Тодорова Попова [*Трявна]. Тя има втори брак с  Тодор-Стефан ? Горски - учител.
1.1 Тодор К. Коджов [*Търново, 1846 + 1908, Търново], книжовник. Учи в Търново и Букурещ ?-1866 /гимназия/, Учител в - Плевен 1866-77, Самоков 1875 и 1887-89, Панагюрище 1878-79 и 1884-85, Етрополе 1881-82, Кюстендил 1882-83, Търново 1889-91. Съдия в Радомир 1879-80. Сътрудничи на  сп. "Читалище" 1871-73 и сп. "Училище" 1873-74. Превежда  от френски "Приключенията на Аристона" /от Фенелон/  1874. Автор на лексикографски трудове:  "Тълкувач на собствени имена" 1887, "Речник. Съдържа 4000 чужди думи, които се употребяват в българский език." в 2 части 1890 и 1892, Руско-български речник = ?
1.1.1 дъщеря ? Т. Коджова
1.1.2 Константин Т. Коджов [*1885], капитан.
1.1.3  Асен Т. Коджов, завършва Военното училище в София 1905-12, ротмистър

2. Георги Ив. Коджов [*с. Малак Чифлшк - Търновско, 2 март 1822 + 31 дек. 1891], учител; учи в Габрово, Копривщица  при Неофит Рилски, Букурещ. Учител в Търново 1852 - след 1876 и с. Красен - Русенско и училищен инспектор в Търновско. Читалищен деятел - съосновател на читалище "Надежда", певец в черква "Св. Богородица"-Търново 1852-91.

3. Панайот Ив. Коджов
3.1 Янко П. Коджов [*1868], полковник 1917. Военни звания- подпоручик в 4-и артилерийски полк, майор 1904-12. Командир на -Втора батарея 1912-13 към 5-и артилерийски полк, 7-и артилерийски полк 1917.
3.1.1 ?
3.1.2 ?
3.2 Атанас П. Коджов [*Търново, 8 март 1872], подполковник; ротмистър 1909.  Командир на 3-и ескадрон към Първи конен полк и инструктор по езда в Кавалерийската школа. Награден с отличие "За независимост" 1909.

# Бележити търновци. С., 1985, с. 54-55; БВИ. С., 1988, с. 341;  ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 403; Вж Михайлов, Пело. Възрожденецът Т. Коджов и неговите потомци. С., 2011, 144 с. и Т. Коджов и неговият "Тълкувач на собствени имена". 2010, 64 с.


сряда, 27 ноември 2013 г.

ГЕРЕНОВ (с. Герен, Търговищко)

Слав Геренов [*с. Герен]
   I
Иван Сл. Геренов [жив 1873], търговец, учител и свещеник във Варна 1873. Спомощник на "Тълкование..." 1873. 
   I
Сава Ив. Геренов [*1852 +1 март 1878, Ерзурум -Мала Азия], учи при Ст. Робовски в Търговище 1862-67, гр. Николаев - Русия 1867-71 /гимназия/. Учител в - Провадия 1871-72, Варна 1872-? и Шумен. Член на РК-Търговище и Сливен 1872-73, за което е арестуван 1873, заедно с Михаил Греков. Затворен в Русчук и изтезаван. Осъден  10 юни 1874 на 5 г. "затвор в крепост" и депортиран в гр.  Ерзурум - Мала Азия. Кореспотдира н Ст- Робовски 12 юни 1872 и Никола Обретенов 23 ян. 1875. На негово име - училище в Търговище и Пазарджик, улица в Търговище и Варна.
# БВИ. С., 1988, с. 153.

понеделник, 25 ноември 2013 г.

КИПРИЛОВ (с.Пирог, Лозентрадско)

Димитър Кипилов [+ рано] = ?
   Ι
1. Петър /Пею/ Д. Кипилов [*с. Пирог-Лозенградско, 14 март 1851 +27 авг.1937, Айтос], учител и свещеник. Учи в Логенградските села - Дерекьой 1858, Пирог 1858-59, Корията 1859-60, Лозенград 1860-64 и 1866-68, Малко Търново 1864-66. Учител в с. Пирог 1868-71 и 1877-78 и с. Сърмашик септ. 1871-73. Пристав в Лозенград от 18 ян.1 878 за 6 месеца, кмет на - с. Пирог 1878-79. Придружител септ . 1871 на В. Левски от с. Сърмашик до с. Пирог и с. Каваклия, дн. Тополовград. В.Левски присъства на годежа му. Член на РК-Полог 1871-73 и подновява  дейността на РК 1875. Участва в Априлското въстание, арестуван и жестоко изтезаван 1876. Събира и предава средства за четите на П. Хитов и Желю войвода. Кмет на с. Кара Еврен 1879 за 2 месеца. Свещеник в с. Пирог 9 дек. 1879-?, Малко Търново и Айтос ? -1898. Деец на ВМОРО - укрива Гоце Делчев 1896, 1898 и 1900. Участва в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание и за подстрекателство е арестуван на 26 апр. 1903, измъчван 21 дни в Лозенград. Осъден на 101 г. тъмничен затвор и  пратен в Одрин, където е амнистиран по Великден 1904. На негово име тракийското дружество в Айтос = ?, арестувана 23 апр. 1903 и отива при дъщеря си. Сгодени септ.- 1871. Изселват се 1879 в с. Кара Еврен, дн. Евренозово - Бургаско. 

1.1. Мария П. Киприлова [*1885], в с. Герге бунар 1903.

1.2-3-?, разпръснати 1903 в различни села в Бургаско.

1.4. Тодор П. Киприлов [*1897], арестуван 1903, заедно с майка си.

2.  ?
2.1 Тодор  ? Киприлов [*с. Пирок], посреща в дома си 1901 Михаил Герджиков, деец на ВМОРО.

# БВИ, С. 1988, с. 329; Коларова, Милка. Спомени на Петър Киприлов с. 69-71 и Спомени на Иван Н. Потиров с. 73-74.- В: Евренозово през вековете. С., 2013.

четвъртък, 21 ноември 2013 г.

БЪЗАЙТОВ (Сопот)


Ангел Бъзайтов [*Сопот,ок.1770 +?] = ?
   I
Пенчо  Анг. Бъзайтов [*Сопот, между 1795/1819 +?,Сопот] =  Ана.

1. Ангел  Пенчев Бъзайтов, с духовно име Аверкий Петрович [*Сопот, 1824 + между 6 и 27 ян.1878, Цариград], духовник 1846, учител и книжовник. Учи в - Габрово при Калист Луков, Белград  /семинария/ 1845-48, Киев /духовна академия/ 1859-62, Дрезден /философия/ 1862-65. Учител в .- Сопот 1849-50, Видин 1857-?, Зайчар 1865-?, Киев ок.1870, Неготин, Крагуевац ?-1872 .  Митрополит Врачански 23 февр.1873-75, предстоятел на българската черква "Св. Стефан" в Цариград 1875-?. сътрудничи на в. "Зорница" 1877. Преводач от  сръбски: "Разговори за сърдечно и душевно образование" 1847, "Цвет милости" 1848, "Неделни поучения" 1866; и от гръцки "Църковна история"  1855.   Автор на "Народни разговори"  , "Кратък българо-немски речник", "Общий религиозен философски преглед върху истината в християнската религия" 1877.

2. Митю П. Бъзайтов [*Сопот,1826 +1854] = Тота.
2.1 Ана М. Пенчева
2.2 Куна [*Сопот +1951] = Дончо Кантемиров [*Сопот]. Имат син Петър [*1905+1967], художник.
2.3 Петър М. БАзайтов, печатар. Учи в Цариград 1878, където получава като наследство часовника на чичо си Аверкий. Установява се в София ок- 1908, собственик на печатница в София 1911 = С. 
2.3.1 А. П. Базайтов = Т.
2.3.1.1 И. А. Базайтов = Е.
2.3.1.2 С. А. Базайтова = И. Марков.
2.3.1.3 Д. А. Базайтов = С.
2.4 Стефан  М. БАзайтов = Т.
2.5 Христина М. БАзайтова = П[авел] Загорчинов [*Копривцица], участник във войните 1912 -1913. Имат син Стоян [*1889+1969], писател.

3. Лило П. Бъзайтов  [*Сопот,1828 +?] = П.

4. Дончо П. Бъзайтов [*Сопот,1830 +?]
Сродници - Петър Базайтов, инж. 
# БВИ. С., 1988, с. 26 и 96; @ Антонов, Н. А. - gtrees.net  2012-13 /липсват потомците на Петър/; Базайтова, Теодора - geni.com 17 авг. 2010; Базайтова, Ралица - geni.com 2 окт. 2010 /липсват сведения за предците на Митьо и поколението му/.

ЛУКОВ / ХАМАМДЖИЕВ (Сопот)


Димо Кекеров
   ι1. Лука Д. Хамамджиев,  посещава Н. Рилски 15 авг. 1836 и 16 авг. 1837, а Н. Рилски му гостува  в Сопот на сватба в дома му 25 май 1837 /вероятно на някои от синовете му/, на 30 май 1837 обядват заедно.

1.1. Калистрат /Калист, Калистрати/ Луков  Кекеров / Хамамджиев [*Сопот, 1815 +1862], учител и книжовник. Учи в Сопот, Карлово при Райно Попович, в Габрово и Копривщица при Неофит Рилски. Учител в -  Габрово 20 ян. 1839 -14 окт. 1841, Самоков 1841-45, Сопот  апр. 1845 - май 1848 и 1861-62, Одрин 1848-53. Търговец от 1853. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1848. Превежда от гръцки "Царския саморучний хатишериф" 1841, спомощник  на "Христоития" 1837, "Аделаида" - 1857 и "Първа храна" 1860. Кореспондира с Неофит Рилски 1839 и даскал Аверкий Попович 1839. Подпомага лексикографското дело на Н. Рилски като  преписва неговия  речник в Габрово 1839 и  му посочва тълкуване  /араба, грухам, очеред /рус./, пико, салмея, салмувам, смин, фичора, чекиня/.

1.2. Христо Л. Хамамджиев [*Сопот], търговец; учи в Габрово 1842. Основава с братята си търговско дружество в Одрин "Братя Лука Хамамджиеви" 1849. Издава първото българско търговско ръководство 1856. Спомощник на "Аделаида" - 1857 и "Търговско ръководство" 1858. 

1.3. Димитър Л. Хамамджиев 
1.4. Никола Л. Хамамджиев 

2. Иван /Иванчо, Юван, Йованчо/ Д. Хамамджиев , с прозв. Сопотли, Сопотянина, Сопотненец, Сопотненски. Среща се често с Н. Рилски /27 апр., 6 авг., 18 окт., 30 окт. 1836 - занася му 2 оки кафе; 31 март, от 31 окт. до 3 дек. 1837 заедно с Калист  /; пътуват заедно до с. Шипка 16-17 окт. 1836, до Габрово 18 и окт. 1836.
Сродник - Константин Б. Хамамджиев - 1999, статия за Аверкий в сп. Исторически преглед.
# БВИ. С., 1988, с. 382; Н.Рил. С., 1926, с. 530, Вж и с. 533.

вторник, 19 ноември 2013 г.

ДИМИТРОВ (Плевен)


?  = Тача [*Плевен + 1810, манастир "Св. Георги"], убита от кърджали.
   I
1. Рк Димитър, с прозв. Ковача [*Плевен + преди 1839], умира от чума = Цвета* Влаева, прислужва на Агапий Врачански**. Брак от 1810. Заради Руско-турска война напускат Плевен и се завръщат 1813.
1.1 Анастасия /Сия/ Димитрова [*Плевен, 12 май 1815 +24 март 1898, Йерусалим], първата девическа учителка в Плевен 1840-49 и след това до 1894, учи в Плевен при Евгения*** и в Калоферския монастир 1835-39. Пътува до Калофер 1849 и Ст. Загора 1849 - март 1850; дарувана със златна пара от мютевалийката "управителка" на Плевен, по повод раждането й. Замонашва се в Йерусалим 1894, с духовно име Анна. На нейно име  в Плевен - училище и улица.= Михаил [*1796 +1856,], с прозв. Хикимина, лечител в Ст.Загора ок. 1849, първия лекар в Плевен. Учи в медицина в Париж. Брак ок. 1852.
1.1.1 Гънчо [*с.Бохот-Плевенско ,1849],  завещано от дядо Гънчо****.

1.2 Христо   Димитров [*Плевен, 1818 +1836], умира от чума.
1.3 Ваклина Димитрова

2-3-? братя на Димитър
4. сестра на Димитър

# БВИ. С., 1988, с. 200 ; Нинчева, Мариана-Еклесия. Сън срещу събота /романизирана биография за Анастасия/; Велев, Валентин. Врачанският епископ Агяапий и монахиня Анна /Анастасия Димитрова/ - дейци на църковно-просветното дело в Плевен през ХIХ в. ВТ, 2012; Вж Ан.Димитрова и учебното дело в Плевен - дипломна работа, ВТУ, 82 стр.
* Цвета има сестри
** Агапий Врачански [*1790+1849], вж Филипов.
** Евгения [+преди 1840,Плевен] - майка на Агапий.
***Гънчо [+1849,Плевен], училищен прислуга в Плевен, след смъртта на съпругата си Мара, завещава на Анастасия къщата си, грошовете си и осиновеното дете, което кръстил на свое име. 

петък, 15 ноември 2013 г.

КИРЯКОВ (Сливен)

Кирияк

1. Мавруди Киряков [*Сливен], фармацевт, съдружник на италианеца Франческо  в Сливен. Преселва се във Влашко 1830. Кмет на българското село Дудещи, Букурещки район.

2. Панайот Кирияков [*Сливен], учител в Букурещ.
     # БВИ. С., 1988, с. 334. Вж библиографията за родовете в Сливен. Вж избирателен списък на Сливен 2011г. - 49 души с фамилия Киряков!

четвъртък, 14 ноември 2013 г.

СЪБЕВ (Търновско)


Рк Събе /Съби/, свещеник. Посещава с. Самоводене, Търновско 1732 г., оставя 1732-40  летописни и родови бележки. В 1840 г. закупува къща, наема работници да обработват лозите му и раздава на семейството си пари = Стани, попадията получава от съпруга си 9 "пари".

1. Стояни Събева, получава 1740 от баща си  6 "ботки"*.

2. Драгани  Събева [*1739], получава 1740 от баща си  6 "ботки".

3. Ради Събева [*1740], получава 1740 от баща си  2 "ботки".
     # Караджова, Дарина. Славянски ръкописи в библиотеката на Велико Търново.- сп. Старобългарска литература. 1983, № 13, с. 150-151; Б.Ш. *бодка - парична мерна единица, монета със стойност 1/3 от парата.

четвъртък, 24 октомври 2013 г.

РАЙНОВ (Самоков)


Райно /Рано/
   Ι
Петър Райнов /Ранов/
   Ι
Константин /Костадин, Костаки/ П. Райнов /Ранов/ [*Самоков, 1796 +4 ноемв. 1866, Цариград], учител; учи в чужбина. Възпитател на сръбския престолонаследник Михаил Обренович след 1839, преподавател в Белград /Търговско училище и Белградски лицей/, учител в Ст. Загора 1849-50. Сподвижник та Г. Ст. Раковски и член на политическата организация "Тайно общество" 1853. Чиновник в сръбското консулство в Цариград  1840-42 и 1860-66, цензор в Турското министерство на просвета в Цариград, отговарящ за славянските книги 1859. Като  полиглот придружава 1855 турски пратеници на Парижи конгрес. Деец за църковна независимост - 1856. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1858, в. "Македония" 1871. Автор на "Писмо за църковнии български въпрос .. до Г. Ст. Раковски" 1861 и писмо до архимандрит  Пратений Зографски за превода на "Кратка свещена история" 1857 = ? [*Одрин], гъркиня.

1. Райна К. Райнова [*Пловдив], учи в Киев /Фундуклеевска гимназия/  1866-73 = ? [*Сърбия], имат син - виден сръбски дипломат.
2. дъщеря ? К. Райнова 

# БВИ. С., 1988, с. 567, 568; Съвременник. По-точни бележки за някои стари дейци и дела.- сп. "Българска сбирка" г. 1, с. 283-286.

понеделник, 21 октомври 2013 г.

КРУПНИШКИ (с. Граница, Кюстендилско)


Яков Крупнишки [*с. Граница, Кюстендилско + 2 окт. 1448], свещеник в черква "Св. Лука" - с. Граница, монах след смъртта на съпругата си,  йеромонах, епископ на епархия Крупник (?-1448) = ? [+ преди съпруга си].

1. Йоасаф Рилски [+20 май 1463, петък], свещеник до смъртта на съпругата си, йеромонах; I игумен на Рилския монастир 1451/53-63.  Заедно с братята си, поселени "един след друг" в Рилската пустиня, започват възобновяване на разрушения Рилски монастир след 1451/53 = ? [+ преди съпруга си]. 

2. Давид Рилски, свещеник до смъртта на съпругата си, подстриган за монах ?, игумен на Рилския монастир 1463-66- ?. Заедно с по-малкия си брат  сключват Договор с руския светогорски монастир "Св. Пантайлеймон" - 6 юни 1466. Среща се в Серско с Мария, а тя от своя страна ходатайства пред съпруга си султан  Мурад, за разрешение по пренасяне на мощите на Свети Йоан в Рилския монастир. Пише й писмо 1469 за стореното и получава с отговора й като дар покров за Светеца = ? [+преди смъртта на съпруга си].

3. Теофан Рилски, свещеник до смъртта на съпругата си, йеромонах ?-1466-79, игумен на Рилския монастир 1479-91, подписва Договора от 1466, води шествието по пренасяне юни 1469 мощите на св. Иван Рилски от Търново до Рила   = ? [+преди смъртта на съпруга си].

4. Йосиф, епископ на ? /вероятно на епархията, към която спада Рилския монастир/, повежда церемонията по пренасяне на мощите на Св. Йоан Рилски от местността Орлица до самия Рилски монастир 30 юни 1469.

# Писахме да се знае. С.,  с. 59 и 205-206, 61 и 207; Договор от 1466 - http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/1466-dog_Ril_man.htmВладислав Граматик. Разказ за пренасяне мощите на Иван Рилски /1469/ - http://slovo.bg/showwork.php3?AuID=452&WorkID=15780&Level=1.

сряда, 4 септември 2013 г.

КУЛИН (с. Медковец, Ломско)


Ангел Кулин [+1811],  с прозв. Кулин Душман; харамия в Ломско, убит и обезглавен от турци.

1. Тодор Анг. Кулин [+ 22 юли 1825], убит от турци.

2. Станка Анг. Кулина = Петър. Имат син Еремия П. Българов [*с. Медковец, Ломско, 1836 +1868], четник 1868 при Хаджи Димитър и Ст. Караджа.

3. Иван Анг. Кулин [*с. Медковец, 1805 + 20 юни 1870], с прозв. Кнеза; организатор и предводител на Берковското въстание 1836 /обсажда Белоградчишката крепост 10 дни/, Пиротското въстание 1837 /в Цариград член на делегацията, която решава социалните облекчения на въстаналите селяни/ и Въстанието в Северозападно България 1850. Войвода на Зайчарска чета. Кнез на медковскана община и баш кнез ?-1847 на ломската кааза 1847-52. Емигрира в Сърбия 1852. Кореспондира с Г. Ст. Раковски и го подпомага за Първата българска легия 1862. На негоно име  улици в Белоградчик, Видин, София.
3.1 Христо Иванов Кулин - полицмейстер в София, разлепва 1885 по софийските улици съобщения гражданите да се пазят от правителствени шайки !

# Вж  Кузманов, Петър. Кнез Иван Кулин. С., 1971, 317 с.

неделя, 25 август 2013 г.

КЪШОВ (с. Лозен, Софийско)


Стоичко Къшов

1. Димитър Ст. Къшов [*с. Горни Лозен, от 1956 с. Лозен - Софийско, ок. 1828+1933], с прозв. поп Къшо. Съратник на В. Левски, председател и член на РК-Лозен, за което е затворен в Черната джамия - София 1877. Подпомага откриването на светско училище в родното си село 1879.

2. Алексо Ст. Къшов [*с. Г.Лозен] - член на РК-Лозен.
2.1 Стоимен Ал. Къшов [*с. Г.Лозен; 1855 + гр. Куршумлии, Солунско], с прозв. Комитата. Четник при Яне Сандански в Серско. Предеден и убит. 

# Чапразов, Делчо. Овгъл 681. С., 1981, с. 4-6 , 47-48 и сн. на Комитата; Янакиев, Никола. www.losen-bg.com.

сряда, 14 август 2013 г.

ТОДОРОВ (Русенско)


Рк Тодор

1. Ангел Тодоров [*1838],  От Русе до Гюргево преплува р. Дунав /юни 1854/ по време на Кримската война между Русия и Турция, заедно с Райчо Николов. Награден е от руското командване, за предадени сведения, със сребърен медал и финансово. Помолен е отново да преплува реката, но е пленен от турци, затворен в Русе, където е разпитван, измъчван 3 месеца и осъден на разстрел. Присъдата му е отменена поради предстоящ поход. Затворен е за още 20 месеца, а след освобождаването му взима брат си и емигрират в гр. Кишенев - Бесарабия. Кореспондира с Райчо Николов 1856, Николай Палаузов и Иван Иванов /Одеса/, И. Кишелски, с когото се срещат в Русия /Москва или Петербург/. Руският император Александър ΙΙ предлага да му се даде дворянско звание и е приет без изпит във Военно училище /2 кадетски корпус/, където се среща с руския император. Получава сребърен медал "За усърдие" и медал за участие в Кримската война. Произведен е в чин унтерофицер 1858 и юнкер. Служи в Киксголмския гренадирски полк 1858-? 

2. по-малък син - емигрира в гр. Кишинев - Бесарабия 1856.
# Степанова, Лилия. Неизвестен български герой от Кримската войн.- сп. "Векове", 1979, № 6, с. 76-77.

вторник, 2 юли 2013 г.

ДРАГАНОВ (с. Ново село, Севлиевско)


Стоян, сродник с Евлоги Георгиев
   Ι
Рк Драган Стоянов, казанджия

1. Стояна Драганова = Попиванов. Имат 4 сина - Д., П., Васил - знаменосец 1876 и С.

2. Аврам Драганов [*с.Ново село, 1850 +с. Драганово - Търновско], член на РК-Ново село, посреща в дома си В. Левски, Матей Преображенски и Христо Иванов - Големия. По занаятие - бакърджия. Укрива в имота си стотици оки барут за Новоселските сражения  май 1876 в Граднишкия боаз и Добневския проход. За дейността си  
/подвойвода/ през Априлското въстание 1876 е арестуван и отведен през Севлиево в Търново. Тук е осъден на смърт, но се получава помилване, заменено с 15 години каторга на о.Кипър, където престоява до амнистията 1878. След завръщането си  в родното място е прокуден в с. Драганово. На негово име  в с.Ново село, дн. Априлци - улица. 
2.1 Станка Авр. Драганова - има внучка Станка Нонова 2007
2.2 Цанко Авр. Драганов, живее в с. Драганово.

3. Иван Драганов
3.1 Стоянка Ив. Драганов(ск)а [*с. Ново село], с прозв. Нишанджийска, участва с оръжие в сражения през Априлското въстание 1876.
3.2. Илия Ив. Драганов, знаменосец на Новоселските въстаници 1876.

# Нонова, Станка. Дядо ми Аврам Драганов се е клел пред Апостола.- в. "Втора младост", 5 март 2007, бр. 10, с. 13;  Косев, Константин и др. История на Априлското въстание. С., 1986, с. 241, 413 и 415; Радева, Красимира  - geni.com  2011 /ян. - май/ 

петък, 28 юни 2013 г.

КОНСТАНТИНОВ (Шумен)


?, Константинов, занаятчия
   Ι
1. Василка Константинова [*Шумен], учителка в Шумен 1872-? = Симон Фери [*Белгия], инженер в Шумен 1874 и Русе. Брак в Русе 1875.  Тяхната сватба е отпразена 1875 в печата - в. "Век", в. "Знаме", в. "Източно време", в. "Напредък, сп. "Читалище" и сп. "Ден". Имат 4 деца – син и 3 момичета /Марго, омъжена за Никола Данаил Николаев [*Пловдив, 1881 +16 апр. 1925, София], подполковник от 1917, убит в Атентата/.

2. Димитър /Димитраки/ Константинов [*Шумен, 26  окт. 1839 +1913, Шумен], учител; учи в Шумен и  Цариград /френски лицей/ ?-1864-?. Учителства в Шумен 1867-78. Читалищен деец и председател на читалище 1870, 1873-74. Преводач на  чуждите жп инженери в Шумен 1874. Член и председател на Шуменския окръжен съд след РТВ. Народен представител, приятел на П. Волов и Бойчо Хаджибойчев. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1858 и "Месецослов на Българската книжнина" 1859. Превежда с П.Р.Славейков "Съкратение на турската история" 1857 /от Н. Малуф/ = Анастасия Паскалева [*Търново + 6 ян. 1874, Шумен], учителка; учи в Букурещ. Учителства в Ески Джумая, дн. Търговище ?-1871 и Шумен 1871-74. Съучредителка на женското дружество "Родолюбие" в Шумен 1871.


# БВИ, с. 351, 353, 504

сряда, 19 юни 2013 г.

ДРОНЧИЛОВ (с.Горно Драглище, Разложко)Захари Дрончилов, свещеник.

1. Цветко З. Дрончилов [*с.Горно Драглище - Разложко, 16 март 1841 + 19 ян. 1929, Долна баня], учител; учи в Татар Пазарджик, дн. Пазарджик /класно/, учителства  и в с. Сърбиново, дн. Брежани - Разложко 1867-74, Белица ?-1882, с. Влахлар, дн.  Долище - Варненско 1884-85 и Долна баня 1885-?. Участник в Априлското въстание 1876, за което е арестуван и съден в Неврокоп и по-късно арестуван, съден в Одрин и заточен в гр. Адана /Северна Сирия/ ?-1884. Търговец. Автор на "Животописни бележки" в НБКМ.
1.1 син ? Цв. Дрончилов, четник при Яне Сандански, убит. 
Правнучка Величка Митрева [*Д.Баня].
1.2 Тодор Цв. Дрончилов [+9.09.1944], търговец в Долна баня, убит.
1-3 Георги  Цв. Дрончилов [+9.09.1944], търговец в Долна баня, убит.
1.4 Димитър  Цв. Дрончилов, адвокат.

2. Димитър З. Дрончилов, учител в Долна баня 1885 и в Самоков /Американски колеж/.

3. Тодор З. Дрончилов, учител в Самоков /Американски колеж/
3.1 Крум Т. Дрончилов [*Самоков, 3 авг. 1889 +1925], професор - географ, етнограф и антрополог. Завършва география и етнография в Берлин 1909-14, преподавател в СУ, доцент 1923. Съучредител  е на Географското дружество 1918. Сътрудничи на Год. на СУ 1923, Сп. БАН, Изв. БАД 1919, 1923. Автор на краеведческа книга за областта Бурел 1923, на учебници и методики 1927.  
Сродница - Мария Попова [*1920 +15 септ. 2007], оперна певица - сопран; първа българка член на Щатсопер-Берлин = Корели

4. Рада З. Дрончилова. 
Праправнук Георги [*ок. 1971]

5-? сестра или сестри З. Дрончилов (-а,-и) 
# БВИ. С., 1988, с. 252; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 94; Митрева, Величка. За моя прадядо Цветко.-  bg.netlog.com  10.04.2009. Вж Лазаров, Свилен и Райна Михайлова. Живот и творчество на ...М.Попова-Корели. С., 2007, с. 132 с.

четвъртък, 6 юни 2013 г.

ПОПКОНСТАНТИНОВ (Елена)


п. Марко - свещеник
   Ι
Рк п. Константин п. Марков
   Ι
Никифор Попконстантинов п. Марков, с прозв. Мудрон [*Елена, 26 май 1824 + 27 дек. 1881, Търново], учител. Учи в Елена и Одеса /семинария/ 1842-45. Учителства в - Татар Пазарджик дн. Пазарджик 1845-50, Елена 1852-55 и 1859-75, Габрово 1855-59, Лясковец /Духовна семинария/ 1875-77. Член на търновския епархиален съвет 1875. Деец за църковна независимост. Депутат 1878. Член на Окръжния съд-Елена 1877-79, директор на Търновската девическа гимназия 1880-81. Преводач на - "Ръководсто към нравствената философия за новоначалните" 1847 и "Наш приятел" /от Н. Корф/ 1878. Автор на "Цветособрание църковнославянскаго язика" 1858.

1. Константин Никифоров Попконстантинов [*Габрово, 19 окт. 1856 +20 ян. 18911 гр. Мерано - Италия], учи в - Елена, гр. Николаев 1871-76, Военно артилерийско училище ?-1878, завършва  в Петербург - Русия / Военна артилерийска академия ?-1883. Преподавател във Военното училище в София 1883-86. министър на войната 1885-86. Съосновател на либералния в. "Търновска конституция" 1884-88.

2. Юрдан  Н. Попонстантинов

3. Марко Н. Попконстантинов
# БВИ. С., 1988,  538,

сряда, 5 юни 2013 г.

БОЖКОВ (Пазарджик)


Живко = ?. Живи 1846
   Ι
Рк Божко Кръстев = ?. Живи 1846.

1. Атанас /Атанасаки/ Божков Кръстев [*Пазарджик], учител в - Неврокоп дн. гр. Гоце Делчев 1864-66, Банско 1866-68 и Пазарджик 1870-78. Читалищен деец в Пазарджик.

2. Мариола Божкова [*Пазарджик], учи в Пазарджик при Никифор п.Константинов - Мудрон 1845-46-?. Кореспондира с Неофит Рилски 1846.
# Писмо от Мариола Божкова до Н. Рилски 18 окт. 1846 в Рилския монастир; БВИ. С., 1988, с. 79; Куманов, М. Македония. С., 1993, с. 32. Вж МПр. 1997, № 2.

неделя, 26 май 2013 г.

КОСТАДИНСКИ (с. Мусина, Търновско)

Рк Костадин
  Ι
Гено Костадинов (*Мусина), кмет на Мусина
   Ι
1. Недялко Г. Костадински (*Мусина), член на РК-Мусина = Велика Петрова Делирадева, дъщеря на кмет на Мусина, който загива в Дряновския монастир 1876.

1.1 Кръстинка Н. Костадинска (*Мусина), ушива 1876 знамето на Попхаритоновата чета.

1.2 Гено Н. Костадински (*Мусина, 1861), издател; учи при Бачо Киро и Димитър Георгиев - Беляковеца в Мусина /прогимназия/, Габрово /гимназия/, Лясковец /семинарията/ по време на ректора митрополит Климент, Москва 1888-? /слушател в университета/. Деец на читалище "Нов живот". Издава в. "Селски вестник" 1893-97,  сп. "Задружница", в. "Народен подем" и сборници /"Военни разкази"/. Кмет на  родното си  селище, участник в Мусинската република. Съучредител на БЗНС. Избиран за депутат /2 пъти, 1901 - председател на земеделската група/. Служител към легациите в Петербург 1920-21 и Лондон. Оставя спомени за Бачо Киро, Матей Преображенски и п. Харитон - сп. "Духовна култура" 1963, № 5-6.

2. Костадин Г. Костадински [*Мусина, 1854 +1876, Дряновски монастир], четник при Поп Харитон, загива в сражение.

# Недялков, Петър. Бунтовен род. Даскал Гено Недялков - вестникар, дипломат, мемоарист.- в. "За буквите" 2012, бр. 37, с. 16 и сн. /на Гено/; б.ш. Авторът е правнук на Гено К.; Вж фонд  Гено К. 1699К, с документи от 1870-1935.

петък, 24 май 2013 г.

ДЖУМАЛИЕВ (Русе)


Станчо Джумалиев
   Ι
1. Тодор Ст. Джумалиев {*Русе], учител;  учи в Русе, деец за църковно независимост /срещу гръцкия владика Синесий/. Учителстгва в - Русе, с. Попина - Русенско 1860-68, с. Алмалии, дн. в Румъния 1870-72 и с. Айдемир - Силистренско 1872. Сътрудничи на в. "Право" 1872. Член на читалище "Зора"-Русе . Журналист след 1878.

2. Йордан Ст. Джумалиев [*Русе], учител в Русе 1874-75. Член на читалище "Зора", заради дейността си  е арестуван и затворен в Цариград ?-1877, подпомага руското командване през РТВ 1877-78.

Сродник
- Г. Ст. Джумалиев - журналист  през 1958-60 г.

# БВИ. С., 1988, с. 190; Равалиев. Илия. Тодор Джумалиев - силистренският учител родолюбец.- в. 3В, 2013, бр. 21.

сряда, 22 май 2013 г.

КАБАКЧИЕВ (Търново)


Рк Недю Кабакчиев [*Търново] = Неделя Генкова.
  Ι
Георги Н. Кабакчиев [*Търново], търговец, член на  общината и изпълнител на завещанието на  Никола С. Пиколо [*Търново,1792+1865] = Анастасия Славчева

1. Марийка /Мария/ Г. Кабакчиева, учителка в Търново 1875-77 = Коста Захариев Коев [*Лясковец, 1846+1906], учител.
2. Евангели  Г. Кабакчиева =
3. Поликсени Г. Кабакчиева =

4. Никола Г. Кабакчиев [*Търново, 1847 + 8 ноев. 1895, София], революционер, комисионер в гр. Елена към италианската фирма за пашкули на Д. Викенти ?-1867 и съосновател 1872 на търговска фирма в Търново "Петър В. Гюмюшев и Н. Кабакчиев". Учи в Търново /класно/, съучредител на читалище "Надежда" 8 юни 1869 и учител 1870 в Търново, член на РК-Търново 1869-76. Участник в подготовката на Старозагорския бунт 1875 и Априлското въстание 1876, за което е е затворен за 3 месеца. Прехвърля се в Румъния 1876. През РТВ 1877-78 е преводач при руския княз В. А. Черказки. Служител в София 1878 към министерство на външните работи и изповеданията, околийски началник на Пловдив и Търново   = Анка ?. Брак от 1867.
4.1. Божидара Н. Кабакчиева = Геори Пенев. Имат 2 дъщери - Славка и Жоржета.
4.2. Георги Н. Кабакчиев [*Търново, 2 май 1879], капитан = Мара.
4.2.1 Поликсена Г. Кабакчиева
4.2.2 Ана Г. Кабакчиева
4.2.3 Петър Г. Кабакчиев [*Търново, 3 авг. 1914] , капитан. 

5. Кинка Г. Кабакчиева =
# Бележити търновци. С., 1985, с.106-107, 303, 341-342; БВИ. С. 1988, с. 303

понеделник, 29 април 2013 г.

ДРАЖЕВ (Ямбол)


Рк Дража Хаджигеоргиев, търговец, деец за църковна независимост ок.. 1863 и арестуван 1876.

1. Георги ДРАЖЕВ Хаджигеоргиев [*Ямбол - кв. Каргона, 26 апр. 1848+29 юни 1876, Ямбол], съратник на В.Левски; член на РК-Ямбол и председател 19 май 1873, член и на читалището в Ямбол и театрален деятел, деец за църковна независимост 1863. Учи в Ямбол при Ради Колесов и Одрин /католическо училище/, търговец. Учител в Карнобат ок.1875-76.  През Априлското въстание сформира на 2 май 1876 чета /Атанас Кратунов, Захари Величков, Панайот Гайдаров, брат му Ставри/, която се придвижва до Сливенския балкан - местност Куш бунар /сборния пункт/ и се присъединява към войводата Стоил Вучков и събраните  от Иларион Драгостинов и Георги Обретенов въстаници. Знаменосецът Стефан Серткостов на 7 май повел 70-те четника към местността Кадън кория, с. Кипилово, с. Раково /сражение на 10 май 1876/ - загива Георги Обретенов, прохода Демир капия дн. Вратник, с. Нейково - Сливенско /сражение на 10  май 1876 / - загиват Иларион Драгостинов и Стефан Серткостов, с. Терзобас дн. Голямо Шивачево / сражение на 13 май 1876/ - загива Стоил Вучков. След разгрома на четата е заловен в м. Чешме, между с. Бинкос и с. Близнец, отведен през Нова Загора до Одрин, където е осъден на смърт. Георги и Жеко Андреев Съртмаджиев са обесени.
На негово име - село  Дражево в Ямболско.

2. Ставри Дражев Хаджигеоргиев, след излизане от ареста е участник в чета 1876, заедно с брат си.

# БВИ, С., 1988, с. 226; Йонков, Христо М. Георги Дражев.-в. "Трета възраст"2008, бр. 17 и сн.; История на Априлското въстание. С., 1986 /ΙΙ   изд./.

понеделник, 22 април 2013 г.

СТОЙКОВ (с.Твърдица, Сливенско)


Рк Стойко [*с. Твърдица, Сливенско]

1. Стефан Стойков [*с.Твърдица], свещеник в с. Твърдица през 60-70 г. и в Нова Загора. Участва в Старозагорското въстание 1875, да което е заловен и изтезаван.  През Априлското въстание дава подслон на апостола на Сливенския революционен Георги Обретенов и укриват въстанически вещи в черковния олтар.

2. Симеон Стойков [*с.Твърдица], учи в Русия преди 1868. В Букурещ се среща  с В. Левски. Участник в Априлското въстание 1876, опълченец през РТВ 1877-78 и Съединението 1885. Пише на два пъти спомени.

3. Мария Стойкова =  ? Димитров

История на Априлското въстание . С., 1986, с. 263 /2 изд./; БВИ. С., 1888, с. 623; Денка Д. Папазова 1994 - сродница.

сряда, 17 април 2013 г.

ДЕЛОВ (Котел)


х.Никола х.Вичев [*Котел], хаджия.
  I
Петраки /Петър/ х.Н. Вичев Котел, учи в Котел и при Райно Попович в Карлово. Сродник на Георги Бенковски и Георги Мамарчев. Кореспондира с Стефан Богориди = Ι.? . Имат 5 деца ; ΙΙ. Тодора КРЪСТЕВИЧ Баева [*Котел], сестра на Гаврил Кръстевич, губернатор на Източна Румелия.

Рк 1. Васил П. Делов [*Котел, 25 дек. 1861 +16 ноем. 1938, Пловдив], генерал-майор от 1912. Учи в Габрово ?-1876 и Тулча 1877, завършва Военното училище в София 1879 /подпоручик/ и  военна специализация в Одеса - 1 г.  Секретар в Тулчанската община 1877- септ. 1878. Служи  в 20-та Варненска пеша дружина 1879-?. Поручик 1882, полковник 1894. Участва в - Сръбско-балгарската война 1885 /капитан, /Балканската война 1912 /командир на Хасковския полк/, Междусъюзническата война 1913 /командир на дивизия/, Първата световна война /генерал, командващ Втора дивизионна област/. Автор на учебни пособия за военни - "Редовите войници в пехотата" 1884 и др. = Надежда Димитър Душанова. Брак от 1896.
1.1 Димитър В. Делов [*1896], участва в Балканската война 1912, аптекар в София = Виолета  Бакалова.
    1.1.1 Васил Д. Делов, кинорежисьор.
1.2 Тошка В. Делова, пианистка в Чирпан; оставя спомени за баща си =.Христо Александров. Имат дъщеря Ана, аптекарка.
1.3 Петър В. Делов [+1971], зъботехник в Пловдив. Предава бащиния архив на Историческия музей в  Кърджали.
    1.3.1 Надя П. Делова, учи в музикално училище, учителка по цигулка в Норвегия = Демирев.

2.  Донка П. Делева
Сродници
- Пенка, вероятно от 1 брак; има дъщеря Д. Миланова,"племенница на генерала".
@ Един завет. блог; Вж Нов живот.инфо - С новото ФИ Делов, са определяни  "доведените" деца, а заварените с ФИ МИРСКИ.  Двете ФИ произхождат от мястото на къщите - първата се намирала срещу нърха Сухи ДЕЛ, а втората срещу връх МИРА.  

четвъртък, 4 април 2013 г.

ЧОНЕВ (с. Самоводене,Търновско)


Цони Чонев [*Самоводене, 1780] = Мария

1. Иван Ц. Чонев [+на 85г.]  = Ι. Върба; ΙΙ. Иванка Ганчева.

1.1 Тодор Ив. Чонев [*1835/38 + 3 юли 1925], народен лечител; от майка Иванка = Мария Петкова Пиперкова [*1841 + 1913].

1.1.1 Петко Т. Чонев [*ок.1858+ок. 1901/6], земеделец = Ι. Мита Николова [*Самоводене]. Брак от 14 дек. 1880; ΙΙ. Рада Петкова.
1.1.1.1 Игнат П. Чонев [*Самоводене, 13 дек. 1881 +26 дек. 1916, с. Цибианциноу, Браилско - Румъния], ефрейтор; участва във войните - Балканска 1912, Междусъюзническа 1913,  Първата Световна /5 п.п, 10 рота/, убит в сражение = Куна  Дачева Халваджиева [*Самоводене, 1882 + 1940]. Брак от 21 ян. 1901.
1.1.1.1.1  Кръстю Игн. Чонев [*Самоводене, 21 авг. 1902 + 1985], градинар в Унгария = Мария Симеонова Нейкова [*с. Поликраище, 1906 + 1988]. Брак от 29 ян. 1928.
1.1.1.1.1.1 Игнат  /Гачо/ Кр. Чонев [*Самоводене, 24 дек. 1928 +22 март 1980], шофьор в пожарните на Кърджали и Г. Оряховица /ДЗЗ/ = Велика Николова Чолакова [*с. Славейно-Смоленско, 1934 + 2001]
а) Маринка  Игн. Чонева [*Самоводене, 1954], текстилен техник = Стефан Атанасов Пеев. Брак в Полски Тръмбеш. Имат 2 деца - Николай *1974 и Иглика *1979.
б) Златка Игн. Чонева [*Самоводене, 1956], радиомонтьор = Христо Костадинов Базунков [*Самоводене, 1946 +1989], шофьор. Имат 2 деца - Красимир *1973  и Валя  *1974.

1.1.1.1.2  Кина Игн. Чонева [*Самоводене, 13 апр. 1909 + 25 ноем. 1985] =  Георги Рачев Ангеличев  [*Самоводене, 1903 + 1991], осиновен от Симеон Георгиев Халваджиев от Самоводене. Имат 2 сина - Симеон *1931 и Йордан *1940.
1.1.1.1.3  Петко Игн. Чонев [*Самоводене, 17 юни 1912 + 25 дек. 1930], почива от туберкулоза.
1.1.1.1.4  Борис Игн. Чонев [*Самоводене, 8 юли 1915 + 4 ян. 1994], учи в ? /прогимназия/, работи в БДЖ = Малинка Маринова Нейкова [*с. Поликраище, 1920 + 1981]. Брак от 9 май 1937.
1.1.1.1.4. 1 Симеон Б. Чонев [*Самоводене, 17 авг. 1937 +15 февр. 1996], работи в родното си място /хлебар/ и Търново /ВВНУ /снабдител/ = Тодорка Петрова Христова [*1943], учи в Търново /средно/, работи в текстилна фабрика - Търново.
1.1.1.1.4. 1.1 Пламен С. Чонев [*18 юни 1963 +11 апр. 2001], учи в Сухиндол /средно/, стругар в Търново = Елка Димитрова Тренева [*Сухиндол, 1962].
1.1.1.1.4. 1.1.1 Симеон Пл. Чонев [*1984]
1.1.1.1.4. 1.2 Юлиана С. Чонева  [*1971], завършва  икономически техникум = Петьо Илиев Пеев [*Търново, 1970], учи в Търново /средно/. Имат 2 сина - Ивелин *1996 и Петър *1999.
1.1.1.1.4. 1.3 Мая С. Чонева  [*Самоводене, 1973], завършва  2 техникума - машиностроене и  шивашки = Марин Тодоров Димитров. Имат 2 сина - Пламен *1994 и Божидар *1996.

1.1.1.1.4.2  Георги Б. Чонев [*Самоводене, 11 септ. 1943 +16 апр. 1988], старшина в жп полк в Г. Оряховица = Петкана Атанасова Димитрова [*с. Бутово-Павликенско, 1949], работи в текстилна фабрика в Търново и Самоводене /тъкачно предприятие/.
а) Борис Г. Чонев [*Самоведене, 1969 +19 юли 2008], учи в Търново /радиотехникум, работи в Самоводене /полиетиленови изделия/. Загива в автокатастрофа.
б) Милкана Г. Чонева [*Самоводене, 1975] = Данаил Цеков Михайлов [*с.Долни Вадим - Оряховско, 1965]. Брак от 10 февр. 1991. Имат дъщеря Антония *1993.

1.1.2 Мария Т. Чонева [*Самоводене, 20 авг. 1866 +3 апр. 1942] = Минчо Ангелов Куцаров [*Самоводене], участва в Първата световна война, където е ранен и инвалидизиран. Имат 3 деца - Мария [*1890+1959], Тодора [*1897+1970] и Стефан [*1901+1979].

1.1.3 Кръстю Т. Чонев [*Самоводене, 18 май 1881 + 10 септ. 1938], земеделец и търговец = Пена Георгиева Гецова [*Самоводене, 1878 + 1944].
1.1.3.1. Тодор Кр. Чонев [*Самоводене, 13 ноем. 1897 +30 ян. 1972], земеделец, търговец, градинар в Турция 1923 = Ι. Мария Иванова  Попмаринова [*Самоводене, 1901 +1939]. Брак от 1920; ΙΙ. Роза Костадинова ПАТРИКОВА; ΙΙΙ. Милана Тодорова Кушева [*Поликраише, 1912 +2007]. Брак от 1946.
1.1.3.1.1 Кръстю Т. Чонев [*Самоводене, 4 ян. 1924 +13 апр. 2001], завършва жп институт, работи в БДЖ - гарите Кричим и Трапезица /от 1 брак/ = Димитрина Димитрова ЦВЯТКОВА [*Самоводене, 1926]
1.1.3.1.1.1 Красимир Кр. Чонев
1.1.3.1.2 Веселин Т. Чонева [*Самоводене, 13 апр. 1946], механик в Дряново /от 3 брак/ = Илка Йовчева Тетрадева [*с.Беляковец - Търновско, 1950].
а) Милена В. Чонева [*Самоводене, 1979] =  Красимир Обретенов. Имат син Кристофор.
б) Трифон В. Чонев, умира като бебе.
в) Тодора В. Чонева, умира като бебе.
г) Атанас В. Чонев, умира като бебе.

1.1.3.2. Лозана Кр. Чонева [*Самоводене, 4 юли 1904] =  Ι. Матей Митев Данев [*с.Беляковец-Търновско, 1900 +1936], загива от мълния. Имат 2 деца - Тодор [*1926 +1993], доктор и Надежда *1931, счетоводителка; ΙΙ= Георги Иванов Попов. Имат дъщеря Олимпия *1940.
1.1.3.3. Георги Кр. Чонев [*Самоводене, 17 апр. 1907 + 12 ноем. 2000], учи в Г.Оряховица /средно педагогическо/, учител в Самоводене 1927-62 и директор от 1958. Читалищен деятел /касиер и председател/ = Пенка Иванова Григорова [*Самоводене, 1902 +1993], учителка. Брак от 2 ноем. 1930.
1.1.3.3.1 Младен Г. Чонев [*Самоводене, 27 юли 1932], учи в Самоводене /основно/, Русе /средно/; завършва радиоинженерство в София МЕИ. Работи върху проблеми на радиолокационна техника към МНО  и във Военнотехнически научноизследователски институт = Милка Иванова Йотова [*с.Селановци-Врачанско, 1932], доктор.
1.1.3.3.1.1 Георги Мл. Чонев [*София, 4 септ. 1962 +29 май 2008, гр. Азизия-Либия], инженер;  учи в София /СМГ/; завършва  строителство във ВИАС и приложна математика и информатика.
1.1.4  Пена Т. Чонева [*Самоводене, 1884], почива рано.


1.2 Еню Ив. Чонев [*Самоводене, ок.1843 +12 март 1901] = Мария Димитрова [*с.Никюп-Търновско, 1834 +1935]
1.2.1 Иван Ен. Чонев [*Самоводене, 7 май 1866 +8 ноем. 1938] = Куна Господинова Нанева [*Самоводене, 1866 +1954].

1.2.1 Иван Ив. Чонев  [*Самоводене, 21 окт. 1890 +1 февр. 1978] = Ι, Мария Ангелова [*Самоводене, 1891+1931]. Брак от 25 ян. 1909. Имат 4 деца; ΙΙ. Елена Димитрова Ялъмова [*Поликраище, 1904+1948] Брак от 1931. Имат една дъщеря; ΙΙΙ. Тота Танкова Стоева [*с.Нацовци, 1889]. Брак от 1950 до 1957;  ΙΙΙ. Цветана  Иванова Кунчева [*1893]. Брак от 1957 до 1971.
1.2.1.1 Невяна Ив. Чонева [*Самоводене, 23 ян. 1911] = Недю Ив. Хаджитодоров [*с. Темниско дн. Първомайци]. Имат син Иван [*1933 +1996] и Димитър [*1934+1989].
1.2.1.2 Георги Ив. Чонев [*Самоводене, 8 юни 1918 +18 дек. 2002] = Кръстина Николова Гьондрева [*Самоводене, 1920 +1995].
 1.2.1.2.1 Елена Г. Чонева [*Самоводене, 29 апр. 1940] = Иван Костадинов Дупалов [*Самоводене, 1933]. Имат една дъщеря Маргарита *1958.
 1.2.1.2.2 Иван Γ. Чонев  [*Самоводене, 23 юни 1942] = Марийка Стефанова Гаджалова [*Самоводене, 1945]. Брак от 1968.
а) Кристина Ив. Чонева [*Самоводене, 1969], юристконсулт = Димитър Димитров. Имат 2 дъщери - Йоана *1990 и Натали *1999.
б) Габриела  Ив. Чонева [*Търново, 1972], фелдшер = Даниел Христов Димитров [*Търново, 1974]. Имат една дъщеря Христиана *1994.
1.2.1.3 Кина Ив. Чонева [*Самоводене, 28 окт. 1922] = Никола Маринов Караенев [*Самоводене, 1915]. Имат 2 дъщери -Милка *1942 и Зорка *1946.
1.2.1.4 Куна Ив. Чонева [*Самоводене, 9 ян. 1926 +14 март 2000] = Кръстю Георгиев Ганчев [*Поликраище, 1923 +2003]. Имат 2 деца - Величка *1944 и Георги *1946.
1.2.1.5 Йордана Ив. Чонева [*Самоводене, 31 окт. 1932 +1 февр. 1978] =  Димитър Илиев Цветков [*с. Голямо Ново, 1927+1994]. Имат 2 деца - Елка *1955 и Иван *1963.

1.2.2 Дена Ив. Чонева [*Самоводене, 18 май 1894 +19 юни 1956] = Георги Иванов
Гаджалов [*Самоводене, 1894 +1976]. Брак от 9 февр. 1919. Имат 3 деца - Иван [*1920+1959], Стефана *1923 и Димитър *1925.

1.2.3 Михаил Ив. Чонев [*Самоводене, 1895] = Маринка Петрова Дакова [*Самоводене, 1899 +1972]

1.2.3.1 Владимир М. Чонев [*Самоводене, 17 авг. 1920 +13 ноем. 2002] = Йордана Иванова Алъркова [*Самоводене +2005]. Брак от 24 дек. 1923
1.2..3.1.1 Михаил Вл. Чонев [*Самоводене, 7 февр. 1947], машинист в БДЖ =¨Мария Пенчева Димитрова [*с.Алеково-Търновско, 1950]. Брак от 7 май 1972.
1.2.3.1.1.1 Деянка М. Чонева [*Самоводене, 1973] = Иван Стефанов Стоянов [*с.Иванча-Търновско; 1963]. Имат една дъщеря Виктория *1992.
1.2.3.1.1.2 Владимир М. Чонев [*1974]

1.2.3.1.2  Маргарита Вл. Чонева [*Търново, 1956], завършва полувисше /медицинско/ = Димитър Недев Камбушев [*Г.Оряховица, 1954], инженер. Имат 2 сина - Найден *1980, математик и Димитър *1984, физик.

1.2.3.2 Петър М. Чонев [*Самоводене, 21 май 1928 +7 февр. 1985] = Йорданка Костадинова Ананиева [* с.Хотница - Търновско, 1934].
1.2.3.2.1 Красимир П. Чонев [*Ресен - Търновско, 1953], шофьор в Самоводене и Ню Йорк = Янка Йорданова Димчева [*Ресен, 1957], счетоводителка.
а)  Даниела Кр. Чонева [*Ресен, 1977] = Борис Николов Колбанов [*Ресен, 1959]. Имигрират в САЩ. Имат  2 деца - Никол ж. *1997 и Кристиян [*Ню Йорк, 2003].
б) Мариета Кр. Чонева [*Ресен, 1983], работи в САЩ.
1.2.3.2.2 Мариян П. Чонев [*Ресен, 1957], рехабилитатор = Галя Петкова [*Русе, 1961], Имигрират в САЩ.
1.2.3.2.2.1 Теодоси ¨М. Чонев [*Русе, 1983], завършва маркетинг в САЩ, работи в Ню Йорк.
1.2.3.2.2.2 Виктория М. Чонева [*Русе, 1985], завършва полицейска школа в Ню Йорк.

1.2.3.3 Костадин М. Чонев [+ рано]

1.2.4 Тодора  Ив. Чонева [*Самоводене, 12 февр. 1901 +5 юли 1986] = Христо Христов ПАТРИКОВ [*Самоводене, 1900 +1938]. Брак от 17 февр. 1924. Имат един син - Петко [*1925 +2003], бръснар.

1.2.5 Кирил  Ив. Чонев [*Самоводене, 6 апр. 1904 +27 апр. 1968], зидар и коларо-железар = Атанаса Иванова Филкова [+1953]. Брак от 23 ноем. 1924.
1.2.5.1 Никола К. Чонев [*Самоводене, 22 авг. 1926], стоковед = Мария Стефанова Тананеева [*Самоводене, 1930].
1.2.5.1.1 Александър Н. Чонев [*Самоводене, 1 юни 1948], завършва ШЗО в Плевен = ?
а) Марина  Ал. Чонева [*Търново, 1981], завършва филология в Великотърновския унивеститет. Работи в Брюксел /служителка на МВнР/.
1.2.5.2 Мария К. Чонева [*Самоводене, 3 дек. 1929] = Атанас Ангелов Вачев [*Самоводене, 1926 +1985]. Брак от 22 февр. 1946. Имат един син Ангел *1947, професор.

1.1.2.2 Марин Ен. Чонев [*Самоводене, 16 март 1869 +5 юни 1956] = Куна Петкова Генчева Гайдаргенова [*с.Беляковец, 1869 +1937]. Имат 7 деца -
1.1.2.2.1 Христо М. Чонев [*12 апр. 1895 +5 февр. 1962] = Пепа Иванова Диксосова [*Самоводене, 1901 +1979]. Брак от 23 февр. 1919.
а) Йордан Хр. Чонев [+ рано]
б) Елена Хр. Чонева [*Самоводене, 28 юли 1922 + 18 май 2011] = Аспарух Тодоров Зеленков [*1917 +2011], фронтовак. Имат един син Тодор *1943.

1.2.2 2 Мария М. Чонева [*Самоводене, 29 юни 1896 +24 дек. 1967] = Димитър Тодоров Попйорданов. Брак от 27 окт. 1918 до 1926. Без деца.

1.2.2.3 Кръстю М. Чонев [*Самоводене, 13  юли 1899 +1972], учител в с.Пелевун - Хасковско, Варна и с. Ботево - Варненско  = Мария Димитрова Пенкова [*с. Мигризово - Карловско, 1908 +1989]. От 1933 живеят във Варна.
1.2.2.3.1 Марин  Кр. Чонев [*с.Пелевун - Хасковско, 21 окт. 1932 +26 авг. 2012, Варна]  професор от 1985 и диригент; учи в с. Ботево -Варненско /начално/, Варна /основно и средно/; завършва Музикална академия в София 1950-56. Преподавател по хорово дирижиране във Варна, Пловдив и Шумен = Красимира Желязкова Малджиева [*с. Мокрени  - Костурско, 1935], архитект.
1.2.2.3.1.1 Лиляна М. Чонева [*Варна, 1962], архитект; учи във Варна /френска гимназия/, завършва архитектура в София = Здравко Гайдаров [*1965], музикант. Брак от 1992. Имат 2 деца - Йоан *1992 и Мира *1994.
1.2.2.3.1.2 Аглика М. Чонева [*Варна, 1964], учи в Пловдив; завършва приложна графика в Художествената академия - София = Борис Стоилов [*Пловдив, 1962], график. Имат 2 сина - Явор *1984, икономист и Ясен *1989.
1.2.2.3.1.3 Калин М. Чонев [*Варна, 1971], учи във Варна /музикално училище/; завършва пиано и хорово дирижиране в Музикалната академия - София, магистратура в Колумбия - САЩ = Шарон Паз [*Израел, 1971], правист. Брак от 29 ян. 2000.
1.2.2.3.1.3.1 Елиав К. Чонев [*САЩ, 2004]

1.2.2.3.2 Димитър Кр. Чонев [*Варна, 1936], минен инженер, завършва МГИ-София = Пенка ? [*1940].
1.2.2.3.2.1 Красимир Д. Чонев [*1960], работи в БМФлот  = Венета ? [*1964].
1.2.2.3.2.1.1 Венцислав Кр. Чонев [*1998]
1.2.2.3.2.1.2 Радостин Кр. Чонев [*1998]

Милена С. Чонева [*1965] = Стефан ?. Имат една дъщеря - Десислава *1985.

1.1.2.4 Илия М. Чонев + рано
1.1.2.5 Невяна М. Чонева [*Самоводене, 29 февр. 1904 + 12 юни 1970] = Стефан Георгиев Главанов [*Самоводене, 1903 +1958], градинар във Виена и Братислава. Имат една дъщеря Верка *1926.
1.1.2.6 Иван М. Чонев [*Самоводене, 9 юли 1908 +24 септ. 1997] = Стефана Георгиева Григорова [*Самоводене, 1912]. Брак от 10 февр. 1929
1.1.2.6.1 Йордан Ив. Чонев [*Самоводене, 14 ян. 1930], сержант в Г.Оряховица = Гинка Петрова Ганчева [*Самоводене, 1933]. Брак от 8 ян. 1950.
1.1.2.6.1.1 Кръстю Й. Чонев [*Самоводене, 1956], технически ръководител в БДЖ = Соня Йорданова Йорданова [*Полски Тръмбеш, 1962].
1.1.2.6.1.1.1 Юри Кр. Чонев [*Г.Оряховица, 1985].

1.1.2.6.1.2 Росица Й. Чонева [*Самоводене, 1951], учителка;  завършва педагогика във ВТУ "Кирил и Методий"  = Калчо Дамянов Калчев [*Търново, 1947], офицер в армията. Имат една дъщеря Детелина *1971.

1.1.2.6.2 Георги Ив. Чонев [*Самоводене, 12 май 1936] , старшина в армията /Г.Оряховица/ и стругар = Юлия Стефанова Велчева [*1942 +2012]. Брак от 4 май 1958.
1.1.2.6.2.1 Иван Г. Чонев [*Самоводене, 1960], учи в Г.Оряховица /радиотехникум/ = ?
1.1.2.6.2.1.1 Юлия Ив. Чонева [*Г.Оряховица, 1985], учи в Г.Оряховица /механотехникум/ = Стефан Петров Даскалов [*Търново, 1977], елтехник. Имат една дъщеря Пламена *2004.
1.1.2.6.2.1.2 Георги Ив. Чонев [*Г.Оряховица, 1988]
1.1.2.6.2.2 Стефан Г. Чонев [*Самоводене, 1965], учи в Г.Оряховица /механотехникум/;  социален работник = Светла Димитрова.
а/ Даря Ст. Чонева [*Г.Оряховица, 1996].

1.1.2.7. Дафинка М. Чонева [*Самоводене, 20 май 1910 + 13 юни 1977] = Петър Стоянов Тенджерков [*Самоводене, 1903 +1981]. Брак от 10 дек. 1927. Имат 2 дъщери - Пенка [*1929 +2011] и Стефана *1936.

1.2.3 Куна Ен. Чонева   [*Самоводене, 6 ноем. 1871 +9 апр. 1943] = Никола Митев Кабаиванов [*Самоводене, ок.1871/74 +1959]. Имат 8 деца - Димитър [*1893 +1983], Христо, Веселина [*1902 +1995], Атанаса [*1905 +1974], Петър [*1900 ? +1988], Георги [*1903 +1983], Васил [*1906 +1989] и Кина [*1911 +2002].

1.2.4 Христо Ен. Чонев [*Самоводене, 7 окт. 1883 +24 юли 1957] = Куна Петкова Кахъркова [*ок.1884/85 +1940].
1.2.4.1 Никула Хр. Чонева [+ рано]

1.2.4.2 Марин Хр. Чонев [*Самоводене, 6 окт. 1908 +8 дек. 2000], коларо-железар и бояджия = Веселина Иванова Диксокова [*6 авг. 1908 +1985]. Брак от 9 март 1926.
1.2.4.2.1  Христина М. Чонева [*Самоводене, 6 ян. 1930] = Петър Иванов Иринков [*Самоводене, 1928]. Имат една дъщеря Сийка *1948.
1.2.4.2.2 Марин М. Чонев [*Самоводене, 19 авг. 1933], механик = Милка Стефанова Димова [*Самоводене, 1939].
а/ Виолета М. Чонева [*Самоводене, 8 апр. 1962], завършва икономика в Свищов, поетеса. Авторка на 3 стихосбирки.

1.2.4.3 Петко Хр. Чонев [*Самоводене, 28 септ. 1910 +29 март 1976] = Атанаса Иванова Петлянкова [*Самоводене, 1912 +1980]. Брак от 3 март 1929.
1.2.4.3.1 Куна П. Чонева [*Самоводене, 15 юни 1930 +23 май 1976], шивачка = Иван Христов Григоров [*Самоведене, 1927 +2007], бояджия. Имат една дъщеря Христинка *1950.
1.2.4.3.2 Георги П. Чонев [*Самоводене, 30 март 1934 +5 юни 1976], с прозв. Гецата; стругар = Никулина Костадинова Цидинова [*Самоводене, 1937]. Брак от 31 ян. 1958.
а/  Атанаса Г. Чонева [*Самоводене, 17 ян. 1959], магазинерка в Търново = Ананас Стефанов Филков [*Самоводене, 1949]. Имат 2 сина - Стефан *1976 и Георги *1978.

1.2.4.4 Веселина Хр. Чонева [*Самоводене, 20 апр. 1905 +10 юли 1955] = Кирил Парашкевов Цуцуманов [*Самоводене, 1906]. От 1943 в Габрово. Имат 2 деца - Атанас *1927, майор и Мария *1930.

1.2.4.5 Григор Хр. Чонев [*Самоводене, 2 март 1917 +13 акт. 1975], управител на ресторант в Г.Оряховица = Иванка Георгиева Кръстева Конджарова [*с. Сергювец, дн. към гр. Първомайци, 1922 +2004].
1.2.4.5.1 Георги Гр. ЧонОв  [*Г.Оряховица, 24 апр. 1941], завършва геодезия в София, служител към проектантска организация 1974-90 и частна фирма от 1990 = Гергана Димова Тодоранова [*Г.Оряховица, 1941], управител на разсадник /овощен/ в Русе и  служба "Земеделие". Брак от 3 февр. 1964.
1.2.4.5.1.1 Диана Г. Чонова [*Русе, 27 авг. 1965], завършва икономика м Русе, и.д. директор на КСП "Популярна коорперация" - Русе = Павлин Димитров Пеев [*Айтос, 1961], икономист. Имат дъщеря Стефка *1988.
1.2.4.5.1.2 Ивелина Г. Чонова [*Русе, 13 апр. 1969], завършва икономика, гл. счетоводител = Красимир Михайлов Николов [*Бургас, 21 февр. 1964], икономист, счетоводител. Имат 2 дъщери - Михаела *1991 и Гергана *1996.
1.2.4.5.2  Стефан Гр. Чонев [*Г. Оряховица, 26 септ. 1944] строителен техник = Пенка Иванова Стоянова [*1949]. Брак от 23 февр. 1969.
1.2.4.5.2.1 Искра Ст. Чонева [*Русе, 10 май 1971], завършва ВМИ-Плевен = Николай Димитров Нинов [*Плевен, 1970], анестезиолог в София. Брак от 26 авг. 1995. Имат 2 дъщери - Десислава *1996 и София *2008.
1.2.4.5.2.2 Николай Ст. Чонев [*Русе, 10 окт. 1976], строителен техник = Анелия Илиева Иванова [*Русе, 1976], пом.-нотариус в Разград. Брак от 4 дек. 1999.
1.2.4.5.2.2.1 Преслав Н. Чонев [*Русе, 24 май 2000], учи в Русе.

1.3 Кочо Ив. Чонев [*Самоводене, ок.1831+ 15 окт. 1916], участва в "Бунтовете на Кочовете" 1877 = Ι. Пена Драганова /Пена Радева/; ΙΙ. Маринка.
1.3.1 Гергина /Гина / К. Чонева  [*Самоводене, ок.1856/57 + 3 апр. 1897,Самоводене] = Ангел Енев Тютюнков  [*Самоводене, 1847]. Брак от 1877. Имат 4 деца - Христо [*1878 +1917], капитан, убит на фронта; Петко [*1882 +1967]; Маринка [*1895] и Пена [*1896 +1932].

1.3.2 Кръстю К. Чонев [*Самоводене, ок.1864/67], бирник в родното си място и в с. Драгомирово - Русенско = Ι. Гина Пенева Попцвяткова [*Самоводене, ок.1866 +1921].  Имат 8 деца; ΙΙ. Тодора Тодорова Манова [*Свищов, 1891] . Брак от 1924.
1.3.2.1. Никола Кр. Чонев [*Самоводене, 19 ян. 1884 +10 март 1945], дърводелец, открива столарска работилница "Прогрес" / "Фердинанд цар български" и председател на занаятчийското сдружение. Произвежда бастуни, обзавеждане за мелници и. Работи и върху иконостасите на черква "Света Ирина" - Самоводене = Ι. Димитрина Георгиева Харизанова [*с. Сергювец, дн. с. Първомайци, 1883]. Брак от 9 февр. 1903. Имат 3 дъщери ; II. Мария Илиева [*Самоводене, 1896]. Брак от 8 авг. 1920. Имат 2 сина.
а/ Елисавета Н. Чонева [*Самоводене, 18 ноем. 1901 + 7 окт. 1985, гр. Кардоба - Аржентина] = Лазар Иванов Иков [*с.Драгомирово, 1901 + 1987, Кордоба], строител.  Като съмишленик на Септемврийското въстание 1923 е принуден да емигрира в Кордоба. Брак от  1921. Имат 3 деца:  Никола [*Дагомирово, 1928 +2002,София] - преподавател в Аржентина, Марко [*Кордоба, 1932 +2000] и Петка-Аврора [*Кордоба, 1936].
б/ Гина Н. Чонева [*10 авг. 1903 +28 юли 1922], неомъжена.
в/ Надежда Н. Чонева [*Самоводене, 27 септ. 1906 + 2 юли 1965], готвачка = Николай Димитров Кьорев [+1967]. Брак от 13 септ. 1925. Имат 4 дъщери - Атанаска [*1925 +1996], Стефана [*1928 +2006] - учителка, Милка [*1930] и Йорданка [*1933].

1.3.2.1.4. Илия Н. Чонев  [*Самоводене, 7 окт. 1921], завършва в Ловеч техникум по кожарство, легионер. Участва във Втората световна война = Параскева Маринова Кавлакова [*Дебелец, 1924]. Брак ат 18 дек. 1947.
1.3.2.1.4.1 Николай Ил. Чонев [*Пловдив, 1948] = ? Имат син Илия.
1.3.2.1.4.2 Красимира Ил. Чонева [*Пловдив, 1950] = ? Имат син Илия.
1.3.2.1.5. Кънчо Н. Чонев [*Самоводене, 7 ян. 1924 +1975], жп работник, бояджия и кожар = Стефана Цанева Кахъркова. Нямат деца.

1.3.2.2  Христо Кр. Чонев [*Самоводене, 13 май 1885 +24 дек. 1971] =  Калица Стоянова Марчева [*Самоводене, 1885 +1963]. Брак от 2 февр. 1904.
1.3.2.2 1. Петко Хр. Чонев [*Самоводене, 10 окт. 1904 +1956], градинар в Унгария = Ι. Невяна Петкова Кахъркова. Брак от 10 май 1925 до ?; ΙΙ. Аранка Гогева [*1908], унгарска гражданка. Имат 1 син; III. Каталин Папучек [*Будапеща - Унгария, 1902]; ΙV. Йорданка Бенева Стоянова [*с.Проваленица-Радомирско, 1910].
1.3.2.2 1.1 Кина П. Чонева [*Самоводене, 24 авг. 1924], от 1 брак = Димитър Тодоров Поппетров [*1919 +1981]. Брак от 3 март 1940. Имат син Тодор [*1942], шофьор.
1.3.2.2 1.2 Бейла-Тибор П. Чонев [Будапеща, 19 юли 1933]  = ?. Имат дъщеря Жужика.
1.3.2.2.2. Кръстю Хр. Чонев [*с. Самоводене, 5 окт. 1909 +9 апр. 1996], учи /прогимназия/, дърводелец. Председател на потребителска кооперация в Самоводене 1952-56 = Кина Иванова Попова [*с. Самоводене, 1912 + 1994]. Нямат деца.

1.3.2.3 Пеню Кр. Чонев [*Самаводене, ок. 1886/87 +14 ян. 1948, Казанлък] , имигрира в САЩ - 10 г. = Рада Кръстева Патрикова [*Самоводене, 1892 +1966, Казанлък]. Брак от 7 февр. 1910.
1.3.2.3.1 Борис П. Чонев [*Самоведене, 1911 +ноем. 1976, Сопот] = Тана Минчева Русчукова [*Сопот +1991]. Брак от 1937.
1.3.2.3.1.1 Рада Б. ЧонОва [*Сопот, 9 февр. 1939] = Георги Игнатов Григоров [*София]. Имат дъщеря Татяна *1956.
1.3.2.3.1.2 Васил Б. Чонев [*Сопот, 14 ян. 1944 + 13 апр. 1978] = Делка Вълкова Джонджова [*с. Каравелово - Карловско, 1940]. Брак от 1967.
1.3.2.3.1.2.1 Таня В. Чонева [*Карлово, 15 юли 1970], рехабилитаторка =  Димитър Димитров Мушевски [*Хисар, 1965], шофьор. Имат дъщеря Цветелина *1989.
1.3.2.3.2 Кина П. Чонева [*Самоводене, 29 ян. 1922 +10 ноев. 2008] = Христо Пенчев Христов [*Казанлък,  1915 +1985], председател на ЛРС-Казанлък. Имат 2 сина - Пенчо [*1947 +1987] - художник и Емил *1949, учител и писател.
1.3.2.3.1 Стефана П. Чонева [*с. Драгомирово - Свищовско,  6 дек. 1928] = Христо Станчев Киликчиев [*Казанлък, 1921]. Брак от 1947. Имат син Станчо *1949, инженер.

1.3.2.4  Михаил Кр. Чонев [*Самоводене, 1890] = Тодора Тодорова Филкова [*1897]. Брак от 7 февр. 1910. Нямат деца..
1.3.2.5 Маринка Кр. Чонева [*Самоводене, 29 ян. 1891 +30 ян. 1976] = Христо Иванов Атанасчинов [*Самоводене, 1890 +1968]. Брак от 11 ян. 1909. Имат една дъщеря - Кина [*1910 +1999].
1.3.2.6 Стефана Кр. Чонева [*Самоводене, 1894 +28 окт. 1918] = Иван Христов Каралеев [*Самоводене, 1887 +1952]. Имат 2 деца -  Надежда [*1912 +1986] и Георги [*1914 +1997].
1.3.2.7 Куна Кр. Чонева [*Самоводене, 13 май 1897] = Христо Георгиев Стойков [*с. Драгомирово]. Имат 3 сина: Христо *1923, Асен [*1926 +2010] и Михаил [*1929 +2010]. .

1.3.2.8 Йордан Кр. Чонев [*Самоводене, 5 ян. 1901 + ян. 1969, Аржентина], търговец на зърнени храни = Елисавета Николова Иринкова [*Самоводене, 1900 + юли 1976, Аржентита]
1.3.2.8.1 Кирил Й. Чонев [*Самоводене, 3 ян. 1920 +10 ноев. 2008], завършва икономика Свищов, през  Унгария 1945 имигрира в Аржентина /гр. Кардоба, Буенос Айрес/,  бизнесмен /кораби-драги, металорежещи машини, частна митница, зъболекарска клиника/ = Анхела-Венансия Кавадоро Каваланти Негра [*Аржентина].
1.3.2.8.1 Даниел К. Чонев [*Кардоба, март 1954], завършва икономика = Ана.
- Анабела
- Алекс
- Герман
1.3.2.8.2 Елисавета-Мария К. Чонева [*Кардоба, ок. 1956] = Ι.  Игнасио. Имат син Кристиян; ΙΙ. ? [*Германия], лекар; внук на фелдмаршал Ромел. Има близначки - Вероника и Ерика;  ΙΙΙ. ? [*Германия], лекар.
1.3.2.8.3 Кръсгю Й. Чонев [*Самоводене, 22 ноем. 1921 +26 окт. 1999], следва икономика в Свищов, оркестрант  /контрабас/ в Троян, председател на ЛРД-во в Троян = Донка Найденова Магунска [*Троян, 1922 1998], учителка по руски, машинопистка в  местния съд. Нямат деца.
1.3.2.8.4 Теодора Й Чонева [*Драгомирово-Свищовско, 29 ян. 1922 +3 дек. 2006], детска учителка в с. Раковец-Провадийско, радиооператорка в поща = Георги Стоянов Хаджигеоргиев [*с. Сушица +2004],.  началник на поща в Г. Оряховица и контрольор. Брак от 9 септ. 1944. Имат 2 сина - Стефан *1945, учител и Веселин *1956, учител.

2. Тодор Ц. Чонев [*Самоводене, 1803+29 юли 1896], свещеник; учи в метоха на монастира "Св. Троица". Родоначалник на рода Поптодоров = Пауна. Имат 2 сина - Митю /Димитър/ [*ок.1840+1930] и Къню /Кръстю/ [*ок.1850+1943] .

# Чонев, Младен Георгиев. Цони Чонев и неговите потомци. В.Търново, 2012, 149 с. и 46 родови схеми.

сряда, 3 април 2013 г.

СЛАВОВ (Елена)


Рк Слави
   Ι
Кънчо Славов Симидов [*Елена, 1786 +1854], с прозв. Симита. Учител и преводач; учи в Букурещ /гръцко училище/. Учителства в гр. Елена 1816-? /негов ученик е Андрей Робовски/ = Дона Стоянова МИХАЙЛОВСКА [*Елена, 1800]. Брак от  1822.

1. Юрдана  К. Славова /Симидова/ [*1823] = Христо Иванов КЪРШОВСКИ [*Елена, 1810 +1858], свещеник. Имат 7 деца - Иван [*1839 +1914], учител, книжовник и четник; Кръстю [*1841 +1899], четник; Андоничка, Сава [*1847 +1913], , публицист;  Юрдан [*1846 +1880], Ботев четник, Антон [*ок.1850 +1920] и Мария.

2. Стоян К. Славов [*1824] = Радка.
- Донка Ст. Славова
- Илия Ст. Славов
- Йордан Ст. Славов
- Кънчо Ст. Славов

3. Мария К. Славова  [*1828 +1908] = Цончо Садаков. Имат 4 деца - Койка [*1860 +1926],  Петко [*1863 +1915], Кънчо [*1865 +1933], инженер - минен и Стефан [*1868 +1904], търговец.

4. Петър К. Славов  [*1844 +1868, Русе] , четник при Хаджи Димитър и Ст. Караджа 1867, обесен от турци.

5. Сава К. Славов [*1850 +1882], четник при Хаджи Димитър и Ст. Караджа 1867, заточен в гр. Акия - Мала Азия = ?
- Кънчо
- Дона
- Сава

# БВИ. С., 1988, с. 593; Радивоев, М.  Търновски митрполит Иларион. С., 1912 и Биографията на Иван Момчилов. С., 1942; Саламанова, Радка. Семейна хроника. Един род на 350 години - Михайловският род С., 1996.

четвъртък, 28 март 2013 г.

ГУГОВ (с. Петрич, Златишко)


Лулчо Гугов
   Ι
1. Мано /някъде Моно/ Л. Гутов, член на РК-Петрич. В дома си - посреща Никола Цветков от Поибрене и тук се основава  РК; - дава подслон  23-24 април 1876 на  Георги Бенковски. Къщата е обявена за паметник на културата.
     
2. Нено Л. Гугов - председател на РК-Петрич, делегат на Оборище 9-14 април 1876, където е избран за член на комисията за хода на Априлското въстание;. по заповед на Бенковски изнася на билото черешов топ. Участва 23 април 1876 в сражението край селото между въстаниците от Хвърковатата чета и турците.  


3. Делчо Л. Гугов, член на РК-Петрич. 

4. Лулчо Л. Гугов, член на РК-Петрич; сражава се редом с Крайчо Стоянов, знаменосеца на Хвърковатата чета. 


@ Стоянов, Захари. Записки...; 
@ Георгиев, Тома
# Енциклопедия България. С.,  т. 5, 1968, с. 188-189.

ИВАНЧЕВ / ТРИФОНОВ (с. Божурица, Плевенско)


Рк Иван Иванчев Трифонов [*с. Коцамуници, дн. Божурица, ок. 1864] и съпруга  Христана [*Плевен, ок.1866 +1937].

# Белчинска, Тина. [*Евтимка Станоева Великова - Белчинска]. Иванчевият род.- Хроника на Велковия и Иванчевия род. С., 2007, 267 с. /с. 102-144, мн. сн. и родови схеми с. 121, 134, 139  и обща с. 144. 
Вж Бирдинов, Георги Иванов. Кратки бележки из историята на с. Божурица. 2005.

ВЕЛКОВ / КАРАМИХОВ (с. Петрич, Златишко)


Рк Велко Станоев Карамихов [*с.Петрич, ок. 1880] и съпруга Дела [*с. Чавдар, Пирдопско].

# Белчинска, Тина  [*Евтимка Станоева Великова - Белчинска]. Велковият род.- Хроника на Велковия и Иванчевия род. С., 2007, 267 с. /с. 12-101, мн. сн. и родови схеми с. 65, 72, 87, 101 и обща с. 101.

понеделник, 25 март 2013 г.

ДЕПУТАТСКИ (София)


1. Вж за тях и в меню Админи-стратори

2. Аз направих избор за намаляване броя на депутатите ! 
А вие ще подкрепите ли Петицията ?
Линк http: //www.peticiq.com/forum/46193/start/25

3. След сваляне на последното правителство 2013, от стачниците, и разпускане на Народното събрание, позорно прогонените депутати започнаха да се регистрират за 
БЕЗРАБОТНИ 
с мизерните помощи по около 1200 лева месечно:

- ВЕЛИЧКА  ШОПОВА ГЕРБ, в Пловдив

- ВЯРА ПЕТРОВА ГЕРБ, в Карнобат


- ЕЛИН  АНДРЕЕВ ДПС, бивш шеф на общински съвет - Девин. 

- ЕРДОГАН АХМЕДОВ ДПС, в Омуртаг


ЗАХАРИ  ГЕОРГИЕВ БСП, в Пловдив

- ЗОЯ  ГЕОРГИЕВА ГЕРБ, в Пловдив


- КРИСТИЯНА Методиева ПЕТРОВА РЗС, във Видин. Укрива доходи от 20,276 лева  пред Светната палата за 2012 г.

- ЛИЛИ БОЯНОВА ГЕРБ, в Пловдив - за  Трети път в "Бюрото по труда" !


- НЕДЯЛКО  СЛАВОВ ГЕРБ, бивш областен управител - Смолян.

- РУМЕН  ДАНЕВ  ГЕРБ, бивш областен управител - Хасково.


- РУМЕН ТАКОРОВ  БСП, бивш зам.-кмет на Търговище.

- ТУНДЖАЙ НАИМОВ ДПС


4. През 3-годишното им депутатстване те допринесоха за трагичното финансово положение на българския народ. 
Хвала народу, чеда безродни !

ПП Моля, като разберете за други хрантутници пратете сведение !

петък, 22 март 2013 г.

ПОПЦВЯТКОВ (с. Самоводене, Търновско)


Кръстю Николов Филков [*Самоводене, 1775/78]

1. Рк Поп Цвятко Кр. Филков [*Самоводене], свещеник; учи в търновските монастири "Св. Троица" и "Св. Преображение";  поп от 23 годишен в с. Поликраище, Куцина, Паскалевец, Самоводене; килиен учител, търговец и ханджия  = Гана [*с. Поликраище, Търновско]

1.1 Пено Попцвятков [*1798]
1.1.1 Ангел П. Попцвятков [*Самоводене,  +1887, Самоводене], търговец-концесионер, собственик на хан и фабрика за ракия = Ι. ? ΙΙ. ?
1.1.1.1 Пено /Пеню/  Анг. Попцвятков = Кръстина Пенчена Глушкова.
1.1.1.1.1 Ангел  П. Попцвятов [*Самоводене, 1859 +1887, Самоводене], учи в Самоводене при Парашкев Филков и монаха Пимен 1870-71, с. Темниско и Габрово /гимназия/ ?-1877, Г.Оряховица /едногодишен педагогически  курс/ ок. 1882. Учител в с. Беляковец, а след 1885 в Русе и Шумен 1894-95  до 1903 учителства. Участва в Сръбско-Българската война 1885. Награден с орден "За храброст" за боевете при Сливница и Пирот. Автор на  ръководството "Книжка за теоретичните занимания в пешеполевата артилерия" = Калица. Брак от 1883.
1.1.1.1.1.1 Петър Анг. Попцвятков [*1884+ дек. 1912, Ст.Загора], учи столарство в Русе  1901-04; социалист от ок. 1904. През балканската война е мобилизиран в  18 п. Търновски полк, ранен край  Бунар Хисар и умира от инфектиране = Севда [*с.Куцина]
1.1.1.1.1.1.1 Иванка  П. Попцвяткова [*ок.1910],  шивачка = Цоньо ?, юрист в жп Г.Оряховица и кмет на Габрово. Имат 2 деца -  Стефка, инженер и Борислав, инженер.
1.1.1.1.1.1.2 Любен [*11 дек. 1911 +1995, с.Ясеново, Казанлъшко], учи  в Полски Тръмбеш и  София /строителен техникум/ = Работи като строителен техник из страната = Савка Иванова Дюлгерова [*Сливен, 8 дек. 1908 +1997, Сливен], касиер-счетоводителка, библиотекарка в Габрово. Брак от 1935.
- Петър [*Бургас, 1 юни 1936], учи в Габрово, Димитровград, Варна /Морското училище/ - прекъсва по болест, завършва Технически университет в София. Инженер в  Химкомбинат-Димитровград до пенсия. Неженен.
- Севдалина  [*Габрово,  1942], инженер-химик; учи в Габрово /основно/ и   Димитровград /техникум по химия/, завършва  химия в СУ. Работи в Димитровград /комбинат за полиестери/ и Казанлък /производство на розово масло/ - 40 г. Сътрудничи на местни вестници = Димитър Михайлов. Разведени. Имат  2 деца - Любомир 1962 и Милена 1972.
1.1.1.1.1.2 Кръстина Анг. Попцвяткова [*1885 +1962, Самоводене] = Христо Костадинов Димов [+ САЩ ], метростроител в гр. Миниаполис, щат Минесота. Имат син Костадин [*1913 +1996].
1.1.1.1.1.3 Върбан Анг. Попцвятков [*Самоводене, 16 септ. 1887 + ок. 1974, София], правист, журналист и дипломат; учи в Търново /гимназия/, Шумен /педагогическо училище/, следва право във Виена и завършва в СУ ?-1912 - Австрия Член на БРСДП т.с. от 1907, участва в Балканската 1912 и Първата Световна война 1915-18. Сътрудничи на в. "Работнически вестник" 1911-?,  сп. "Ново време" ?-1914, в. "Ехо".  Редактор на "Русенски общински вестник" и в. "Новини". Автор на "Стопанската криза в България 1929 год.", "Стопанската разруха на България" 1947, "Турция" 1954 и "Живот за Партията" 1972 = Мария /Марийка/ Иванова Крушева.
- Ана В. Попцвяткова [*с. Стрелец-Търновско, 25 юли 1922], чл.-кор. от 1984,  професор - физиолог 1970. Учи в София /средно/ ?-1941, завършва медицина 1941-47, аспирантка в Ленинград - СССР 1952-55, специализира в ГДР 1960 и САЩ 1967-68. Директор на Института за мозъка = Николай Тодоров Тодоров [*Варна, 21 юли 1921], академик от 1979 и дипломат; завършва медицина ?- ?-1947 и история в СУ. Директор на Института по балканистика 1969-72. Имат 3 деца - Мария *1949, Елка *1956 и Върбан *1958.

1.1.1.1.2 Стефан П. Попцвятков [*Самоводене, 1875 +1953], учи в Шумен /педагогическо училище/ 1897-98 и Силистра /курс/ ок. 1908, учител в Самоводене 1898-?  и директор 1910-27. Читалищен деятел /председател 1904-34/. Участва във войните - Балканската 1912, Междусъюзническата 1913 и  Първата световна  = Атанаса Ангелова Кахъркова [*1878+1953].  Брак ок. 1900.
1.1.1.1.2.1 Димитър [*Самоводене, 1901 +1975], учи в Самоводене /основно/, Свищов /търговска гимназия/ = Мария Христова Маслянкова [*8 фев. 1902 +1970]. Брак от 1919.
а) Атанаска [*19 ном. 1920 + май 1977, Самоводене], детска учителка = Павел Димков Петров [*с. Мустафино-Щипско, 1915], жп  служител /гара Поликраище, гара Дебелец ?-1948, Г.Оряховица от 1948 /. Брак от 1940. Имат  2 деца - Димчо *1941 и Марийка *1948.
б) Лозанка [*Самоводене, 24 май 1924], шивачка и счетоводителка = Александър Александров Пъневски [*с.Ресен-Търновско, 1915 +1996], жп служител. Имат 2 деца - Димитър *1946  и Мариана *1953.

1.1.1.1.2.2 Костадин [*Самоводене, 10 авг. 1902 +1977], учи в  Самоводене /основно/, Свищов /търговска гимназия/, касиер-счетоводител и директор 1929-48  на  Популярна банка - клон Самоводене = Маринка  Димитрова Мицова [*Самоводене, 1903 +1959], шивачка. Брак от 1925.
а) Юлия К. Попцвяткова [*Самоводене, 30 авг. 1927], учи в Самоводене /основно/. Търново /гимназия/ ?-1946; завършва в Шумен /Педагогически институт/.  Учителства в с. Бачево, Разложко,  с. Ресен и с. Самоводене - Търновско, в София /42 ОУ - 2г., 22 ЕСПУ 1955-79 и Френската гимназия ?-1982/. Авторка на "Попцвятковият род от с. Самоводене..." 2000  = Стойчо Петров Георгиев [*с.Ласкарево - Санданско, 1926], офицер в БНА /Първа танкова бригада/ и преподавател в Държавния библиотекарски институт и Художествената академия /гражданска отбрана/. Брак от 1953. Имат 2 дъщери - Искра *1954 и Екатерина *1963.
б) Любка  К. Попцвяткова  [*Самоводене, 8 апр. 1931], учи в Самоводене /основно/, Търново /гимназия/ ?-1949; завършва полувисше за прогимназиален учител, география в СУ и АОНСУ. Учителка в Самоводене 1951-52, София 1952 /22 ЕСПУ/, училищен инспектор и  администратор в областта на културата = Любомир /Любчо/ Димитров Ганов [*Враца, 1930], спортен деятел. Брак от 1954. Имат дъщеря Мая *1956, кинокритик.
1.1.1.1.2.3 Йорданка [*1904 +1959], учи в  Самоводене /основно/ и Търново /стопанско училище/ = Христо Пъшев Сидеров [*Самоводене, 1905 +1945], секретар-бирник. Брак от ок.1923.  Имат 2 сина - Кирил *1927  и Здравко *1931.
1.1.1.1.2.4 Кирил [*1908 +1938], учи в София /техникум/, завършва хидроинженерство във Виена - Австрия = Люба
1.1.1.1.2.5 Любен [*1912 +1927], учи в Търново /гимназия/.
1.1.1.1.2.6 Веселин [*1915/6 +1936], учи в Търново /гимназия/.
1.1.1.1.3 Мария П. Попцвятов
1.1.1.1.4 Ангелина П. Попцвятов
1.1.1.1.5 Иванка П. Попцвятов
1.1.1.1.6 Анастасия П. Попцвятов

1.1.1.2 Мария Анг. Попцвяткова = Петко Христов Диксоков, хаджия.
1.1.1.3  Христо, доведен
1.1.1.3 Григор Анг. Попцвятков, от 2 брак = Мария
1.1.1.5 Сава Анг. Попцвяткова, от 2 брак = Петко Христов Кахъров [*Самоводене]
1.1.1.6 Илия Анг. Попцвятков

1.1.2 Иван П. Попцвятков
1.1.2.1 Димитър /Митю/ Ив. Попцвятков . ? Иванова Данкова [*Самводене]
1.1.2.2 Митър Ив. Попцвятков = Ι. [*с.Мицовци + рано]; ΙΙ. [*Лясковец].
1.1.2.3 Атанаса Ив. Попцвяткова
1.1.2.4 Гина Ив. Попцвяткова

1.1.3 Димитър П. Попцвятков
1.1.3.1 Кръстю Д. Попцвятков = Катинка Кръстева  [*Търново], учителка в Самоводене 1882-86.
-  син ? Кр. Попцвятков [+ млад]
- син ? Кр. Попцвятков  [+], самоубива се по политически причини.
- Христо Кр. Попцвятков, плетач на детско облекла. Изселва се в с. Тръмбеш
1.1.3.2 Пена Д. Попцвяткова = ? [*с.Поликраище]
1.1.3.3 Мита Д. Попцвяткова = ? [*с.Крушето]

1.2 Кръстю Попцвятков [*1801], учител в с. Самоводене и Търново /в Асеновата махала/ - 1824-27 = Калица Йосюва Момчилова [*Елена]

1.2.1 Христо Кр. Попцвятков [*ок. 1820/25] = Рада Костадинова Шишкова
1.2.1.1.Кръстю Хр. Попцвятков, хаджия. Рк на род Хаджикръстеви = Калица Йоргова Йонова. Имат 6 деца -  Христо, Петко, Георги, Ангелина, Тодора, Рада /Рахила/ [+1943] - учителка и монахиня.
1.2.1 2 Ангел Хр. Попцвятков [+ млад]
1.2.1.3 Костадин Хр. Попцвятков [+ млад]
1.2..1.4 Калица Хр. Попцвяткова, с духовно име  Евпраксия - след смъртта на съпруга си   = ? [+ млад]
1.2.1.5 Пена Хр. Попцвяткова = Григор Марков Кривощиев.
1.2.1.6 Велика Хр. Попцвяткова [+ мома]
1.2.1.7 Иванка Хр. Попцвяткова = Григор Танасчин.
1.2.1.8 Ангел Хр. Попцвятков - Рк на род Ханджиеви = Николина Христова Станева. Имат 4 деца - Георги, Никола, Христо и Йорданка.
1.2.1.9 Кираца  /Кера/ Хр. Попцвяткова [+ Нова Загора], умира в деня на откриването на паметник на сина й Христо = Коста Донев Бараджиев [*с. Керека], фелдшер. Имат 3 сина - Стефан и Христо [+1913, Кукуш] - убит на фронта, Иван [+1916] - убит на фронта.

1.2.2 Тодора Кр. Попцвяткова
1.2.3 Кираца /Кера/  Кр. Попцвяткова

1.2.4 Ангел Кр. Попцвятков [*Самоводене + на 44 г.] = Пена Попмаринова [+ 3 г. след съпруга си], сестра на Георги - кмет.
1.2.4.1 Кръстю Анг. Попцвятков = Велика Пангелова.
1.2.4.1.1 Ангел Кр. Попцвятков [+  млад]
1.2.4.1.2 Михаил Кр. Попцвятков [+ млад]
1.2.4.1.3 Атанаса Кр. Попцвятков = Петър Шишков.- Имат 2 деца - Кръстю и Юлия, акушерка.
1.2.4.2 Христо Анг. Попцвятков, 9-годишен е, когато умира баща му,, а на 12 г умира майка му. Брак на 16 г. Кмет на Самоводене 1893-94, окръжен съветник 1908, околийски управител. Редактира  в. "Черноморски глас" ?-1942 = Ирина х.поп Недялкова. Преселват се 1910  в Анхиало, дн. Поморие.
а/, б/, в/ 3 дъщери [+ рано]
г/ Стефанка, завършва зъболекарство във Варшава = Йовко Нановски, лесовъд. Имат дъщеря Ира.
д/ Иванка, завършва медицина във Варшава = Мечислав Чешелски [*Полща], авиоконструктор.
е/ Магдлина, завършва зъболекарство във Варшава и Германия =  Аврам Инанчев, данъчен началник. Брак от 1943.
1.2.4.3 Петко Анг. Попцвятков, учи лозарство в Лом, завършва винарство във Франция. Преселва се в Поморие след Втората Световна война. Касиер на винкооп "Димят" и секретар на лозарското дружество в Поморие = Недялка Ганева [*Борисовград], акушерка.
- Любомир, следва медицина  = Марийка [*Айтос]. Брак от 1944.
- Цветан, учи гимназия.
1.2.4.4 Калица Анг. Попцвяткова [+ мома]
1.2.4.5 Василка Анг. Попцвяткова [+ мома]
1.2.4.6 Велика Анг. Попцвяткова [+ мома]
1.2.3.7 Атанас(к)а Анг. Попцвяткова = Ангел Тепавичаров, търговец, кмет на Самоводене 1927. Имат 4 деца - Борис, Димитър, Виктория, Здравка и Стефанка - "преродена".

1.2.5 Пена Кр. Попцвяткова
1.2.6 Гана Кр. Попцвяткова [+ мома]

2. Филип /Филко/  Кр. ФИЛКОВ 

3. Георти /Йорго/ Кр. Филков - Рк на род Кабаиванов

# Попцвятков, Ангел Пенев [*1863]. Произход на Попцвятковци. ок. 1900; Попцвятков Христо Ангелов. Родословие на Попцвятковци. Поморие, 1944; Попцвяткова-Георгиева, Юлия Костадинова. Попцвятковият род от с. Самоводене, община В.Търново.  С., 2000, 192 с. и род схеми.