понеделник, 31 януари 2011 г.

ХАДЖИВЪЛЧЕВ (Банско)


Михаил Баханов [*Банско+преди 1756], търговец = Катерина Бильо КУНДЕВА [*Банско+преди 1756]

1. Лазар М. Баханов [*Банско,1702+ок.1765], с духовно име Лаврентий, игумен на Хилендарския монастир дек. 1759 - окт. 1763; таксидиот /води до Хилендар поклонници от - Видин 3 април, Ловеч 30 октомври и Котел 10 декември 1750/ и йеромонах 1750; довежда и от Банско за първи път брат си х.Вълчо 8.Х.1756. Проигумен 1763 и духовник до 1765. Завещава на Хилендар бащината къща 17.Ι.1865, продава евангелие в Банско малко преди 18.ІІІ.1765.

2. сестра ? М. Баханова, удавила се във Валявицата.

4. Петър /Пенко/ М. Баханов [*Банско,1722+1773, Асеновград], с духовно име Паисий Хилендарски, замонашва се на 23 г., таксидот на Хилендарския монастир за Самоковска епархия; игумен на Хилендар. Пътува до Сремски Карловци ок.1758/1761, в Зограф като йеромонах 1762 дописва "История славеноболгарская", от която има над 80 преписа - от Софроний Врачански 1765, п. Алекси Попович 1771, Никифор Рилски 1772, поп Пунчо 1796, йероманах Харитон 3 преписа 1831-32 и др.

Рк 3. Вълчо М. Баханов, хаджия, търговец, ктитор на Зографския монастир 1757 = Биля.

3.1 Георги Хадживълчов, хаджия; търговец; ктитор на светогорските монастири - Зограф и Хилендар. Родоначалник на фамилен клон Хаджигеоргиеви: - Лазар - Никола - Георги.

3.2 Никола Хадживълчов, търговец; ктитор на Зографския и Хилендарския монастир.
3.2.1 Лазар Н. Хадживълчов, търговец на дървен материал и земеделска продукция.

3.2.1.1 Михаил Л. Хадживълчов = Пелагия Хаджистоилова [*Банско]
3.2.1.1-1 Елена М. Хадживълчова = Тоше Колчагов [*Банско], търговец.
3.2.1.1-2 Иван М. Хадживълчов [+Банско], завършва търговски науки във Виена. Кмет на Банско, убит от турци 5 г. след завръщането в България = ? Михаил Сарандова, дъщеря на търговец във Виена.
3.2.1.1-2.1 Димитър Ив. Хадживълчов, търговец; учи в Белград /сръбско училище/, Букурещ /румънско училище/ и в гръцки училище - Мелник и Сяр. Кмет на Банско 2 пъти ... и 1880-? = Александра Лазарова Германович - Голев [*Банско]. До амнистията забягват към Горна Джумая - Дупница 1879-80.

1. Катерина Д. Хадживълчева = Лазар Г. Сирлещов, търговец.
2. Султана Д. Хадживълчева = Ангел Велянов. Имат дъщеря Финка [*3.ІІІ.18..]
3. Елена Д. Хадживълчева
4. Пелагия Д. Хадживълчева = Лазар Н. Тодев.
5. Михаил Д. Хадживълчев, сподвижник на х. Кандид Дъгарадин и Никола Хаджиласков през Кресненско-Разложкото въстание 1878-79. Заселва се в София, търгува с мебели и вина, крупен дарител на Банските училища с 60,000 лв. = І. Катерина Хаджиласкова, имат 6 дъщери; ІІ. Мария х. Кандид Дъгарадин, І учителка в Банско, имат 1 син.
5.1 Султана М. Хадживълчева
5.2 Мария М. Хадживълчева
5.3 Елена М. Хадживълчева
5.4 Кариафина М. Хадживълчева
5.5 Александра М. Хадживълчева
5.6 Райна М. Хадживълчева
5.7 Самуил М. Хадживълчев, от ΙΙ брак; емигрира 1930 във Венецуела = ?, имат 4 деца -Михаил, Борис, Карлос и Мария.

6. Иван /Йово/ Д. Хадживълчев, преселва се в София, търговец; дарител на МНПросвещение с 60,000 лв. = Александра Хаджирускова.
6.1 Милош Ив. Хадживълчев
6.2 Никола Ив. Хадживълчев
6.3 Мария Ив. Хадживълчева
6.4 Димитър Ив. Хадживълчев
6.5 Султана Ив. Хадживълчева
6.6 Елена Ив. Хадживълчева
6.7 Олга Ив. Хадживълчева = ? Дучевски.
6.8 Руска Ив. Хадживълчева

7. Лазар Д. Хадживълчев, преселва се в София, търговец; дарява 60,000 лв. за учебното дело в Банско = Мария Лазарова.
7.1 Пелагия Л. Хадживълчева
7.2 Никола Л. Хадживълчев
7.3 Димитър Л. Хадживълчев, адвокат в София, съставя родословна схема 1961, съавтор на изследването "Паисий Хилендарски е роден в Банско".- Известия на института по история, 1966; оставя в ръкопис драма "Факлоносецът от Атон".
7.3.1 Лазар Д. Хадживълчев, завършва биология; родоизследавател
7.4 РайнаЛ. Хадживълчева

3.2.2.1-2.2 Кадифа Ив. Хадживълчова = Симеон Димитров МОЛЕРОВ [*1817+1903], иконописец. Имали 4 деца - Георги [*1844+1876], Вишан [*1847+1898], Мария и Магдалена.

3.2.1.2 Никола Л. Хадживълчов
а) Пелагия Н. Хадживълчова
б) Цвета Н. Хадживълчова
в) Богдана Н. Хадживълчова
г) Елена Н. Хадживълчова
д) Георги Николаевич Хадживълчов, в Браила фабрикант и учител. Имал 4 сина - Богдан, Никола, Михаил и Владимир.
е) Марко Николаевич Хадживълчов, в Браила фарикант и учител.

3.2.1.3 Елена Л. Хадживълчова

3.3 Йован Хадживълчов - ктитор на Атонските монастири - Хилендар и Зограф.

# Шалев, Димитър. Родът на Паисий Хилендарски.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 15-49.

БРЪНЧЕВ (Ботевград)


Генчо Брънчев
І
1. Гаврил Генчев Брънчев [*1848+1930], секрeтар ня РК-Орхание, разпитан на 28.Х.1872 и осъден по Арабаконашкия обир - 22.ІХ.1872 на вечно заточение в Диарбекир, откъдето избягва на 9.VІІІ.1876, участва в Руско-турската война 1877-78 и е награден, депутат.
1.1 Райна Г. Брънчева [*1889+1963] = Георги Стефанов Грозданов [*1883+1935], фелдшер. Имат 4 деца - Крум [*1906], Стефан [*1908+1969], Елена [*1912+1960] и Маргарита [*1919].

2. Стоян Генчев Брънчев, чорбаджия, в Орхание член на Околийския съвет и на І комисия по Обира 1872, подписва следствени протоколи.

# Шарова, Крумка. БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-1873. С., 2007, с. 23, 34, 62, 114-16, 143-44, 150; Грозданов, Тодор. Фамилия Грозданови - www. grozdanovi.bg; Вж Исторически музей - Ботевград.

ВЕТЬОВ (с.Видраре, Тетевенско)


Ветьо
І
1. Вутьо Ветьов [+1892], колар, член и куриер на РК-Видраре 1872, участва с В. Левски в нападението на чорбаджи Денчо Халача в Ловеч и убийството на слугата 14.VІІІ.1872; укрива пистолет; заловен по Арабаконашкия обир и разпитван в София 11.ХІ.1872. Осъден на 7 г. заточение в Диарбекир до амнистията.

2. Иван Ветьов, член на РК-Видраре 1872 , заловен по Обира - 22.ІХ.1872 и разпитван на 7.ХV1872 и осъден на 6 г. заточение.

# Шарова, Крумка. БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-73. С., 2007, с. 50, 95, 157,164,166-68.

събота, 29 януари 2011 г.

БОЖКОВ (Клисура)


Рк Божко
І
п.Филип Божков [*Клисура,1778+1883/86], учител в Клисура ?-1825, свещеник в Клисура от 1825.
І
1. п.Божко п.Филипов Божков [*Клисура,1822+1876,Пловдив], свещеник в Клисура ?-1869-76, спомощник 1869 /"История блъгарска"/, умира от побой в Пловдивския затвор "Таш капия".
1.1 Григор Попбожков Божков [*Клисура,ок.1850+ след 8.IV.1876], учител; учи в Клисура и Котел; учител в Пирдоп 1867-68. Управител 1868-69 на книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, деловодител на българското пловдивско училище 1869-?. Член и секретар на РК-Пловдив 1876, убит през Априлското въстание.
1.2 Филип п.Б. Божков [*Клисура], учител; учи в Клисура и Котел; учител в - Пирдоп 1867-69, Пазарджик 1874-76. Участва в Априлското въстание, арестуван и заточен в Мала Азия 1876-78. След РТВ е чиновник.
1.1 Петър [ Петко] Ф. Божков [+1876], учител в Клисура.
1.1.1 ? П. Божкова = Н. ДОБРЕВ. Имат дъщеря - Стефана.
1.3 Стефан п.Б. Божков

2. Стоян п.Филипов Божков, участник в І българска легия в Белград 1868, съратник на В. Левски.

# БВИ. С., 1988, с. 79-80 и сн. на Григор, с. 671; БВ. С., 1999, т. ІІ, с. 160-162.

петък, 28 януари 2011 г.

КРУША (Самоков)


Христо Круша, свещеник-иконом = Мария Манчева [*София]

І

1. Захари п.Хр. Икономович - Круша [*Самоков,11.ІІ.1808/10+18.ХІ.1881,София], учител от 1829, учи в Самоков 1827-29 и Габрово 1836-37; учител в - Самоков 1829-32, 1854-55 и 1860-61; Коривщица 1833-35 и 1857-58; София 1839-45 и 1850-53 и 1862-64, 1866-67, 1871-77; Враца 1846-49; Одрин 1855-57; Панагюрище 1858-59 и Радомир 1868-70. Превежда Календар за 1854, издаден от Н.Карастоянов, кореспондира със своя учител Неофит Рилски; деец за църковна независимост; преводач от гръцки 1855, съставя гръцко-българска граматика /ръкопис в НБКМ/.


1.1 Христофор З. Круша [*София+3.ІV.1880], учи в София ?-1868, завършва богословско училище в Белград 1868-71. Учител в – Свищов 1871-73, Видин 1872-73, София 1873-74 и 1876-77, Самоков след 1878 /духовната семинария/. Пише до Марин Дринов.


1.2 Олга З. Круша [*София+2.ХІ.1918], учителка в София след 1878; учи в Москва при игумения Антония и Антон Тодоров Теохаров/ слвяно-девическия Алексеевски манастир/ 1872-74, завършва Ермоло-Марински институт в Москва 1875-79.

1.3 Нисифора З. Круша, с духовно име Дионисия, монахиня. Сродница с К. Фотиновия род.


Сродници

Кръсто Круша, спомощник в Самоков 1819

Стефан Круша, свещеник в Самоков през 40-те, спомощник 1840, 1843, 1844.

Хр. Круша, І библиотекар в Софиската публична библиотека 1878/9-


# БВИ, С., 1988, с. 363.


сряда, 26 януари 2011 г.

КРУШКИН (с.Бистрица,Софийско)Йоне Крушкин [+1760, Бистрица] - отказва да плаща данък за вакъфската - манастирска земя и бил пребит до смърт от хората на Халиф ага.

Стефан Крушкин
І
1. Никола Ст. Крушкин [*Бистрица, ок.1830/46+15.ХІ.1877,София], с прозв. Чолака и Мутафчийски, като малак паднал в огъня и осакатява с едната ръка, от което му идва прякора. Учи в Драгалевския монастир - тук е дякон 1856-71, учител, настоятел и като таксидиот събира в Софийско, Самоковско и Орханийско помощи за манастира; съратник на В. Левски от 1868 и негов придружител в Софийско. Член на РК-София. Отваря бакалница в София /кв. Куручешме, сега Съдебна палата/ и разпространява български книги в Разложко. От заловените през август 1877 писмо и Песнопойка с бунтовни песни у Георги Абаджията - куриер на РК-София се достига до изпращача. И двамата са обесени от турците. На негово име - улица в София = ?, жива 1926. Поженва се за Алексиев.
1.1 Люба Н. Крушкина [*1877], родена след обесването на баща й.

2. Геко Ст. Крушкин
2.1 Найдо Г. Крушкин

Йордан Ст. Крушкин - землището му е било под пчелина, в местността "Калугерско ливаге" до стария монастир "Св. Илия" в Бистришкото землище.

Михаил Крушкин [*1851+1921], тъкач на мутафки "чували, чулове", който занаят променя ФИ на Мутафчийски; присъства на разкопките правени от поп Стоян п.Георгиев Дедиков [*1855+1910] в монастирските руини, когато са намерени кадилници от глина и стари римски монети от Констанс, син на Константин Велики ІV в. и др. Черковен настоятел.
- Димитър М. Крушкин [*1905], църковен настоятел в Бистрица.

Митар Крушкин, тъкач на мутафки "чували, чулове", отдето и променя ФИ на Мутафчииски.

Анто Крушкин [*1852+1930], черковен настоятелСтойо Иванов Крушкин [*с. Бистрица-Софийско,15.ΙΙΙ.1882+13.ΙΙΙ.1957, Лос Анжелис], учи фагот при чех, капелмайстор на оркестър към гвардейски полк София. Доброволец в Балканската война 1912, военен музикант. Заминава, с оркестрант Христо Серафимов от село Сапарева баня, за гр. Стилтън, Пенсилвания – САЩ ?-1915-20, където създават оркестър “Bulgarian BalkanBand”. Свири в оперната трупа към Народния театър - София 1920-23. Нелегално работи във фабрика гр. Сиракюз 1923-28 и свири в състави на клубове и нощни заведения. Отново сформира български оркестър. През 1928 г. властите го принуждават да се върне в родината си. Шест години по-късно отново е при Калифорния, където открива ресторант 1934-77 в Калифорния с дъщеря си = Николица Георгиева, [*1886+1969].
1. Цветанка Ст. Иванова [*1907+1973], от 1927 в гр. Сиракюз - САЩ 1961; в София 1937, 1973 = Найден Мирчов [+1953]. Имат 2 деца - Фреди в София 1937 и Христина [*САЩ] в София 1978.
2. Райна Ст. Иванова [*1911+1966] = Борис Михов.
3. Георги Ст. Иванов [*11.Х.1912], офицер през Втората световна война 1943. В САЩ 1971, за където оставя пътни бележки = Ι. Атанаска Иванова Шишикова [*19.ΙV.1928+10.ХI.2011]. Брак от 1948 в Малко Търново = ΙΙ. Елена ?, в САЩ 1971.
4. Флоранс Ст. Иванова, вероятно от ΙΙ брак.


Кръсто Иванов Крушкин [*1884+1957], черковен настоятел. В двора си има т.н. сега Крушкин кладенец.


Симо Василев Крушкин
Цола Илиева /Пецива/ Крушкина
Панчо Крушкин, кавалджия и читалищен деятел.
Валентина /Валя/ Крушкина [*с.Железница-Софийско, 1961 + 18 юни 2012, Истанбул], журналист в БНТ.

Сродници - преселници Крушкини в с. Железница, Софийско.

# БВИ. С., 1988, с. 463; Котев, Драгомир Янков. Село Бистрица. Селищна монография. С., [без година], 199 с.; БВИ. С., 1988, с. 363; Вж блога на Венцислав Жеков - stoioivanov.blogspot.com/2009/.../blog-post_12.ht.; и е-поща 1.ХΙΙ.2011.

понеделник, 24 януари 2011 г.

ТОДЕВ (Банско)


Лазар Тодев

1. Никола Л. Тодев [*Банско], представител на Разложко в Църковния събор в Цариград 1871 = Гинда Димитрова Молерова [*Банско]
1.1 Лазар Н. Тодев
1.1.1 Мингьо /Димитър/ Л. Тодев, член и председател на РК. След пленяването на мис Елена Стоун е арестуван и държан до освобождаването й февруори 1902. съратник на Гоце Делчев, отбранява с.Белица 14.ІХ.1903, търговец, преселва се в Пазарджик и София.
1.1.2 Мария Л. Тодева

2. Благо Л. Тодев, войвода, разбива шайката на главореза Юсеин ок. 1850.
2.1. Иван Бл. Тодев
2.1.1 Благой Ив. Тодев
2.1.2 Борис Ив. Тодев, член на РК-Банско 1903
2.1.3 Асен Ив. Тодев , І кмет на Банско
2.2 Георги Бл. Тодев
2.2.1 Радон Г. Тодев [*Банско ок.1869/72+22.ІХ.1903, Годлево], учител и войвода; учи в Банско и Солун /гимназия до ІV кл./, учител в Банско; член на ВМОРО и секретар на Разложкия район; прострелян в гърдите и главата при сражение с турците на рида Клинецо, Разложко. За него е написана от сродника Кочо Молеров баладата "Жална ми бабо, послушай" и се пее народната песен "Песен за Радон войвода". На негово име - улица в Банско.

2.2.2-3 сестри на Радон ??
2.2.4. Манда Г. Тодева, "най-малката сестра" = Никола Пандев, четник при Яне Сандански.

3. Парашкева Л. Тодева [*ок.1823+ април 1908], от нея са записани фолклорни материали за сборника "Народописни материали от Разложко" = Коста(дин) Димитров Сирлещов, участва в сражение край Мозговица. Имат дъщеря Елена.


# Стари български родове. С.,1989, с. 210-213,216,226.

събота, 22 януари 2011 г.

ТУЛЕШКОВ (Дряново)


Никола Тулешков [*с.Келека-Дряновско,ок.1750+ок.1806] = Пена. Преселват се в Дряново по време на кърджалийските нападения.
І
А. Пенчо Н. Тулешков [*Дряново,1790], дюлгерин - строят Барутницата в Търново с брат си Гено 1848; клон в с. Медковец -Ломско.

Б. Петър /Пенко/ Н. Тулешков [*Дряново, ок.1796], хаджия; участник във Велчовата завера1835 = Венета Басмаджиева. Със 6 деца.
1. Давид х.П. Тулешков [*Търново,27.ІХ.1840+28.І.1918], с прозв. Псалмопевеца и Даскала; учител в с.Ресен и с.Капиново - Търновско 1868-70, Търново 1870-76, деец за църковна независимост = Ксанти Николова Басманджиева [*1858+1918]. Със 6 деца:
1.1 Петър Д. Тулешков [*1884+1918], свещеник = Стефанка Петрова Кучум [*Габрово]
1.1.1 Васил П. Тулешков [*1904] , свещеник в Прага /най-малък син/ = Руженка, чехкиня.
1.1.1.1 Огнян В. Тулешков, живее в Прага.
1.1.1.2 Яна В. Тулешкова, живее в Прага.
1.2. Иван Д. Тулешков [*1886+1959], генерал. Първият родоизследвач на своя род - съставя родова схема = Мария Момерова [*1890+1961]
а) Жосефина Ив. Тулешкова
б) Райна Ив. Тулешкова
в) Недялка Ин. Тулешкова

2. Киро х.П. Тулешков [*Търново,1.ІІІ.1846+31.І.1904,София], сподвижник на Хр. Ботев от ок.1864/6 и Стефан Караджа 1866; учи в - Търново ?-1857-58 /класно/, Одеса /Ришельовския лицей/ 1864-66 и юнкерско училище 1869-71; търговец из Добруджа 1866, работи в печатниците на Д. Паничков в Браила (1867-69 и 1871) и на Л. Каравелов 1873-74. Директор на Болграската гимназиална печатница 1876; преводач през РТВ 1877-78; депутат 1879; пом.-кмет на Търново и училищен настоятел. Директор на Държавната печатница в София 1887-94, 1903-04. Сътрудник на в. "Дума на българските емигранти" 1871 и в. "Български глас", отговорник на в. "Независимост" 1873-74, издател на в. "Български глас" 1876-77 и в. "Съединение"1880 /в. "Свободен печат" 1881/= Мария /Маша/ Константинова [*Болград]. Със 5 деца- 2 сина и 3 дъщери.
2.1 Светослав К. Тулешков [*1877+1944], Банков чиновник в Плевен.
2.2. Маргарита - осиновена племеница!, лекарка.

3. Никола х.П. Тулешков
3.1 Кръстьо Н.Тулешков [*с.Кайнарджа-Силистренско,24.ІХ.1901+28.ХІ.1976], професор - зоолог; завършва естествена история в СУ, специализира зоология в Прага - Карловски университет. Асистент в СУ, директор на - Природонаучен музей в Скопие и София, както и на Зоологическата градина - София. Автор на над 30 книги, студии и статии /на български, руски, чешки и немски/ = Еленора /Норка/.

В. Неда Н. Тулешкова

Г. Никола /Кольо/ Н. Тулешков [*Дряново,1800+ок.1855/88 ?] = Пенка.
1. Тота Н. Тулешкова [*1901+1976], професор - зоолог, директор на Зоологическата градина в София /?!/.
2. Пенчо Н. Тулешков
2.1 Любомир Н. Тулешков [*с.Градище - Левски,1910+1976], електроинженер; завършва в Бърно, Чехия = Индра Крамова [*1913]
2.1.1 Донка Л. Тулешкова [*1944], поетеса; медицинска лаборантка.
2.1.2 Николай Л. Тулешков [*1947], професор-архитект = Анна Г. Стойчева, архитект.
2.1.2.1 Юлиан Н. Тулешков [*1974], художник
2.1.2.2 Велимир Н. Тулешков [*1990]
3. Генчо Н. Тулешков, опълченец в Х дружина.
3.1 Никола Г. Тулешков [*Левски,1940], инженер - химик; директор на Института по металознание.
3.2 Венцислав Г. Тулешков [*1943], художник.

Д. Гено Н. Тулешков [*Дряново], с прозв. Дюлгерина; строят Барутниката в Търново с брат си х.Пенко 1848 = Друма [*Дряново].
1. Зойка /Зои/ Г. Тулешкова [*ок.1800] = Славчо Тодоров [*Търново]. Имат син Пенко [*1822+1899].
2. Цанчо /Цончо/ Г. Тулешков = Анастасия Рачева Славейкова, сестра на Петко Р. Славейков. Със 7 деца.
2.1 Мариола /Мола/ Тулешкова.
3. Пенка Г. Тулешкова

Сродници -
- Пенка-Людмила Димитрова, инженер във ВМИ, писала за рода - внучка на свещ. Петър Давидов Тулешков, автор на статия "Проф. Кръсьо Тулешков - страстен природолюбител".- в. "Трета възраст", 14-20.ІХ.2011, с. 10 и сн.
- Христо Ив. Троански *1946, писател - от потомството на Пенчо Ник. Тулешков *1790

# Чорбаджиев, Николай. Още за Тулешковия род.- сп. "Родознание", 2010, № 3-4, с. 80-84 и 5 сн.; Бележити търновци. С., 1985, с. 58 и 83-84; БВИ. С., 1988, с. 664 и сн.

четвъртък, 20 януари 2011 г.

ЯНКОВ (Батак)Илия Янков(ич) [*Батак], свещеник в Батак от 20-50 те г. на ХІХ в. Спомощник 1840, 1843, "Писменица на славянскийат язик" от Иван Момчилов 1847, 1852.

1. Георги х. Илиев Янков, с псевд. Бусилин [*Батак,1823+1845,Москва], учи в Батак, о. Андрос 1836-39, Атина /гимназия/1839-41, Одеса 1843, следва ИФФ в Москва 1844-45. Съосновател на "Славянско ученолюбиво дружество" - Атина, събира народни песни. Сътрудничи на сп. "Московтиянин". Автор на "Български буквар" 1844.

2. Петър х.Илиев Янков [*Батак,1831+1876], свещеник в Батак ?-1876, извършва молебен 23 април 1876 в чест на избухване на Априлското въстание.
2.1. Никола п.Петров


# БВИ. С., 1988, с. 95-96, 288, 720; ЕБВЛ. ВТ, 19961 с.101-102.

сряда, 19 януари 2011 г.

АЛЕКСИЕВ (Охрид)

Рк Алекси, учител в Охрид 1865 и свещеник.
І
Никола Алексиев [*Охрид], търговец в Солун, аптекар в Охрид 1875 = Царевна Димитър МИЛАДИНОВА [*1856+1934], учителка. Брак в Солун. Преселват се в София 1913.

1. Владислав Н. Алексиев [*1883+1962], професор д-р; учи в Битоля /гимназия/, следва право в СУ, но завършва в Лайпциг; учител в Солун; преподавател във Венната академия и декан на катедра "История на българското и славянското право" в СУ. Автор е на специализирани учебници, на монографиите "Основи на историята на българското право", "Принос към старобългарското семейно право", "Кръвно отношение и старобългарското право на старобългарската държава", "Родство и общинска власт", "Византизъм и византийско право в България" и др. Член на Македонския научен институт и автор в сп. "Македонски преглед" = Елза Бернхард [*Лайпциг].
1.1 Цветана Вл. Алексиева [*1921], професор д-р; завършва медицина в София. Създател и завеждащ Клиника за професионални заболявания, зам.-директор на Научния институт по хигиена и професионални заболявания. Адрес - София, ул. "Даскал Манол" 7.
1.2 Надежда Вл. Алексиева [*1925], завършва славянска филология в СУ, работи в НБКМ = ?. Живеят в Лайпциг. Нямат деца.
1.3 Борислав Вл. Алексиев [*1928], доцент д-р; завършва медицина в София. Доктор в Клиниката по спортна травматология, доцент в медицинската академия.

2. Мария Н. Алексиева [*1888+1968], песнопойка = Христо Попантов, учител. Имат 3 деца - Веселин [*1919], Иван [*1923+1985] и Никола [*1925+1986].

3. Димитър Н. Алексиев [*1892+1975], завършва търговия в Лайпциг, външнотърговски представител = Хариклия Ангелова РОБЕВА.
3.1 Никола Д. Алексиев [*1923], професор, лекар в Научния институт по пневмология и фтизиатрия. - София = ?.
3.1.1 Бистра Н. Алексиева [*1952], виолончелист в Народната опера.
3.2 Ангел Д. Алексиев [*1925], доцент по земна механика във ВИСИ - София. Автор на научни трудове.
3.2.1 Димитър Анг. Алексиев [*1954], строителен инженер.

4. Райна Н. Алексиева [*1897+8.ІІ.1984, София] = Драганов. Адрес - София, кв. Павлово.

# Стари български родове. С., 1989, с. 112-116; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 13-14; БВИ. С., 1988, с.31.

МИЛАДИНОВ (Струга)


А. Христо /Ристо/ Миладинов [*с. Магарево-Битолско,1783+1830], преселват се в с.Мишлешево-Стружко, а по-късно в Струга ок.1810, грънчар и търговец, дарител на стружката черква "Св. Георги" 29.V.1818 = Ристоица (Сола, Султана ?), Виктор Григорович записва от нея българска народна песен 1845.

1. Димитър Хр. Миладинов [*Струга,1810+11.І.1862,Цариград], учи в Охрид /монастир "Св. Наум" и гръцко училище/, Струга 1828-29/класно/, Янина 1833-36 /гимназия/; учител в Охрид (1830-32, 1837-39 и 1860), Струга (1839-40, 1845-47 /гръцка гимназия/ и 1859), Кукуш 1840-42, с. Магарево 1847-52, Битоля 1852-55, Прилеп 1856-57. Арестуван в Струга на 16.ІІ.1861, закаран в Охрид, Битолския затвор, Солун, Цариград. Сътрудничи на "Дунавски лебед" 1860-61 и "Цариградски вестник" 1860. Кореспондира с Виктор Григорович 1846, Александър Екзарх 1852, Г. Ст. Раковски, Константин А. Робев . Съсъставител на "Български народни песни" 1861 = Митра Наумова Матова [*Струга,ок.1824+30.VІ.1894, с.Новоселци], песнопойка, пише писма до братя Робеви в Битоля, подготвя ІІ издание на Сборника 1891. Преселва се в София 1887, почива от апоплексия. Брак от 1842.

1.1 Елисавета Д. Миладинова [*1843+13.ІІІ.1870,Кукуш], учителка; учи при баща си в Струга ок.1860 и Битоля; учителка в Кукуш ок.1860-70 = Кузман ШАПКАРЕВ [*Охрид], учител и фолклорист. Брак от 1863. Нямат общи деца.

1.2 Панталей /Панде/ Д. Миладинов [*1850-?], грънчар и земеделец = І ?; ІІ ?.
1.2.1 Наум П. Миладинов [+1946,Струга], глух, земеделец в Струга, от 1887 в София, където основава гимнастическо дружество 1909 = Милица Евтимова Дандалова [*Струга+Струга]. Имат 6 момичета и син Димитър...
1.2.1.1 Димитър Н. Миладинов [*1911+1982], фотограф в Струга; учи в София /ІІІ мъжка гимназия/
1.2.1.2 Константин Н. Миладинов [*1914], техник в завод "Ворошилов"-София и контрольор в завод "Електра" = ?
а) Маргарита К. Миладинова [*1952]
б) Ваня К. Миладинова [*1955]
1.2.1.3 Пенка Н. Миладинова [*1919], учи в София ?-1949, служителка в БДЖ, неомъжена.

1.3 Царевна /Василика/ Д. Миладинова [*Струга,1.І.1856+1934+18.ХІІ.1934,София], учи в Струга ?-1866, Киев /гимназия/ 1866-74, учителка в Шумен 1874-80, Етрополе 1880-81, Свищов 1881-82, Солун 1882-91 и 1913, Прилеп 1889-91. Автор на спомени "Епоха, земя, хора" 1985; умира при трамвайна злополука = Никола АЛЕКСИЕВ [*Охрид], търговец. Брак от 1882. Преселват се в София 1913. Имат 4 деца - Владислав [*1883+1962], Мария [*1888+1968], Димитър [*1892+1975] и Райна [*1897+1984].

1.4 Милица /Анастасия/ Д. Миладинова [*Струга,1857+1894/1903,София], учи в Струга, завършва Висша женска школа в Белград 1870-74; учителка в Струга ок.1875-77 = Георги п.Христов Икономов [*Струга,1837+1914,София], учител. Преселват се в София 1887. Имат 3 дъщери - Люба [*1887+1959] , Елена [*1889+1958] и Йорданка [*1891+1975].

1.5. Златица Д. Миладинова [жива 1894] = Наум Стоянов. Живели в Шумен и с.Новоселци - Елинпелинско ок. 1894. Имат 2 деца - Костадинка [*1878+1918] и Стоян.

1.6 Фросина /Фроса/ Д. Миладинова = Наум Ликов [*Струга], фурнаджия. Имат 4 деца - Елена, Райна Натанаил и Милан.

1.7 Страшимир Д. Миладинов [*Струга], учи в Белград ок. 1864.

2. Атанас /Тасе, Тане/ № 3 [+Касандра, до към 1842] = Доста.
3. Мате(й) № 4 [+Струга, до към 1842]

4. Апостол-Нелко [+Струга, до към ? 1842], грънчар = Митра [*с.Янчейкевци].
4.1 Христо Нелков Миладинов [*Струга+1878]
4.1.1 Георги Хр. Миладинов [*Струга,1869+903], грънчар, член на ВМРО.
4.1.2 Вангел Хр Миладинов [*1871+1905] = Александра /Санда/ Хаджова.
4.1.3 Боянка Хр. Миладинов [*1873+1974], грънчар в Дебър.
4.2 Никола Н. Миладинов

5. Ана Хр. Миладинова
6. Кърста /Кръстана/ Хр. Миладинова = поп Янче. Имат син поп Дионисий [*1850+1944].


7. Наум Хр. Миладинов [*1824+,27.ІV.1897,София], роден преди Константин, № 2, учи в при брат си Димитър в Струга, Охрид и Кукуш = Зоица, укрива се в Дебър у сродника Никола Милидинов 1861, след РТВ се прехвърля със семейството си в Кюстендил, а по-късно в София.
7.1 Климент Н. Миладинов
7.1.1 Йорданка Кл. Миладинова = Чернов; София, ул. "Толбухин" 87.

8. Константин /Коста/ Хр. Миладинов [*Струга,1830+7.І.1862,Цариград], учи при брат си Димитър в Струга, Охрид, Кукуш; Янина /гръцка гимназия/ 1844-47, следва гръцка филология в Атина 1849-52, Зографски монастир и славянска филология в Москва 1857-?; учител в с. Търново-Битолско 1847-49. Отива да помогне на арестувания си брат в Цариград и там е арестуван. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1858-59, сп. "Братски труд" 1859 /стихове/, в. "Дунавски лебед" 1860 /стихове/; превежда от руски 1858. Кореспондира с Г. Ст. Раковски 1861, Наум Робев. Съсъставител на "Български народни песни" 1861.


Б. Никола Миладинов, в Дебър.
В. Георги Миладинов
Г. ? Миладинов
Д. ? Миладинова

# Михайлов, Крум. Родът на Братя Миладинови.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 83-133; БВИ. С., 1988, с. 412-413 и 3 сн.

вторник, 18 януари 2011 г.

ПЪРЛИЧЕВ (Охрид)


Ставри Пърличев [*Охрид+1830 ?] = Мария Гьокова.

1. Никола Ст. Пърличев [+1842 ?], учи тъкачество, умира от пневмония.

2. Иван Ст. Пърличев, учи тъкачество и работи като тъкач = Захарина Диамандиева [*Охрид]
2.1 Харалампи Ив. Пърличев = Елисавета Константинова [*Пазарджик]
2.1.1 Захаринка Х. Пърличева
2.1.2 Иван Х. Пърличев, в София.
2.2 Райна Ив. Пърличева
2.3 Каролина Ив. Пърличева
2.4 Ефимия Ив. Пърличева

3. Зографина Ст. Пърличева [*Охрид,1818] = Пармаков [*Охрид]. Имат 3 сина - Георги, Коста *1845 и Климе.

4. Григор Ст. Пърличев [*Охрид,18.І.1830+23.І.1893], поет и учител; учи в Охрид, следва в Атина медицина 1849-50 и филология 1859-60-?, учителства в Тирана 1848-49, с.Белица -Охридско 1850-52, Прилеп 1852-53, Охрид 1853-59 и ..., Габрово 1879, Битоля, Струга 1880-84, Солун 1883-90 /учител на Гоце Делчев/. За поемата си "Арматолос" /Сердарят/ написана на гръцки език получава І награда и лавров венец в ежегодния поетичен конкурс. Сътрудник на вестниците - "Время" 1866, "Македония" 1867-68, "Право" 1870-72 и сп. "Читалище" 1871-72; преводач от гръцки = Анастасия Христова Узунова [*Охрид+Цариброд]
4.1 Константинка Гр. Пърличева, почива невръстна.
4.2 Луиза Гр. Пърличева, учи в Солун /гимназия/, вече вдовица 1917 се преселва в София 1919 = Никола Манев, аптекар в Охрид. Имат син Петър [+1950].

4.3 Кирил Гр. Пърличев [*Охрид,1875+1944,Охрид], публицист, учител и деец на ВМРО -член 1893 и ръководител на ВМОРО, четник при М. Патчев 1901и Хр. Чернопеев 1903; учи в Солун при баща си ?-1894, завършва СУ и специализира френски език в Гренобъл и Париж. Учител във Воден- 6г /?-1898-?/, Прилеп ок.1903, Цариброд, Солун 1908-?, Ст. Загора и София. Директор на Музея за старини в Охрид 1942-44. Сътрудничи на в. "Македония" и в. "Свобода или смърт". Публицист /очерци за войводите Христо Узунов-Дуле 1923, Методи Патчев 1923 и Пере Тошев/ и библиограф на бащините трудове и архив - "Към характеристиката на Григор С. Пърличев" 1928; автор на - поредицата "Исторически бележки" 1916 / за градовете Ниш, Враня, Пирот, Лесковец, Зайчар/; историко-документалния труд "Сръбският режим и революционната борба в Македония 1912-1915" 1917 = Олга Христова Точкова [*Охрид].
4.3.1 Мария К. Пърличева [*Охрид], с духовно име Мелания, учи в София /средно/, следва френска филология в СУ; банкова чиновничка, след развода се замонашва = Георги Бабалиев. Имат син Димитър.
4.3.2 Григор К. Пърличев [*София], учи в Охрид /гимназия/ ?-1944, завършва право в СУ 1948-52. Държавен служител към Държавния комитет за планиране = Генка Горнишка [*Кнежа]
4.3.2.1 Олга Гр. Пърличева, завършва БФ в София, литературовед. Сътрудник в Кирило-Методиевския център.
4.3.2.2 Кирил Гр. Пърличев, завършва икономика в София.

4.4 Деспина Гр. Пърличева, учи в Солун /гимназия/ = І. Иван Лимончев [*Охрид,1876+1899], учител. Имат дъщеря Невенка [*Охрид+1976,Своге]; ІІ. Симеон Димитров Попсимов, търговец. Имат 3 деца - Ружа, Славка и Христо [*1916], поет.
4.5 Георги Гр. Пърличев [*Солун], почива невръстен.

# Шалев, Димитър. Родът на Григор Пърличев.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 134-163; Атанасова-Касабова, Д. geni.com - 29.IХ.2010; Henn Sary. geni.com - 12.VIII.2011.

понеделник, 17 януари 2011 г.

ВИШАНОВ / МОЛЕРОВ (Банско)


Рк Вишан

1. Вишан Вишанин [*Банско, ок.1720], с дух. име Висарион, йеромонах; поп, хаджия, иконом = Гергина.
1.1. Тома Вишанов Хаджипопов, с прозв. Молера "художника"; зографисва - стенописи в постницата "Св. Лука" 1799 и със сина си парклиса ""Св. Богородица" към Рилски монастир /"Сцена с магьосницата"/ 1811, притвора на Курилския монастир; - икони в гробищна черква - Банско, "Св. Богородица" - Кюстендил и щампата "Рилският монастир" 1800 = Мария.
1.1.1 Димитър /Митар/ Т. Молеров и Хаджиикономович [*Банско,1780+1868] , иконописец; негови икони има в черква "Св. Троица" - Банско, "Св. Димитър" - Тетово, Рилския монастир 1841, Петричко, Белград, гр. Шкодра, о-в Крит, Неврокоп, с. Годлево-Разложко, метох Пчелино, с. Лешко и Света гора; оставя със сина си стенописи в параклисите на Рилския монастир - "Св. Никола" /св. Методий Моравски/ 1841 и "Арахангелски събор" = Катерина Георгиева Везьова [*Банско], сестра на Марко Георгиевич, дипломатически агент в Белград при сръбския княз Милош Обренович.
1.1.1.1. Керяфина Д. Молерова = Лазар Попатанасов [*Банско]. Имат наследници.
1.1.1.2. Гинда Д. Молерова = Никола Тодев, представител на Разложко в Църковния събор в Цариград 1871.

1.1.1.3. Симеон Д. Молеров [*Банско,1817+1903], иконописец; учи в Сяр, негови икони в черквите - "Св. Троица" - Банско, с. Бачево, с.Игралище, с.Елешница, с. Лъджене, Добърско и Рилски монастир, "Св. Димитър" - Солун 1897, Зографски монастир 1897 = Кадифа ХАДЖИВЪЛЧЕВА [*Банско], от рода на Паисий Хилендарски. Имат 4 деца.
1.1.1.3.1 Георги С. Молеров [*Банско,1844+1876], иконописец -черква "Св. Троица" - Банско, Разложко, Петричко. Умира от ухапване от бясно куче = Елена Костадинова Сирлещова [*Банско].
1.1.1.3.1.1-2 умират малки
1.1.1.3.1.3 Димитър Г. Молеров [*1874+1961], учител и фолклорист; учи гимназия в Солун при Константин Величков, завършва славянска филология в София; учител в - Силистра, Плевен, Битоля 1905-06, Сливен, В. Търново, Банско, Разлог. Учител на Константин Кисимов и Никола Вапцаров. Член на Битолския окръжен комитет 1905 и Македоно-одринското опълчение 1912. Събира и печати фолклорни материали - в. "Новини", "Известия на народния етнографски музей" 1923 и "Народописни материали в Разложко" 1954. Автор на поема "Стойна пострумка", на пиеса "Новото учение" /Нов даскал/.
1.1.1.3.1.4 Костадин /Кочо/ Г. Молеров [*1876+1957], учител; учи в Сяр 1893-? /класно/ и Солун /гимназия/, социология в Лозана - Швейцария 1905-; учител в Лом, Банско 1897-?, по френски и история във Враца, Сливен, Дупница ?-1912, Банско /директор/ ?-1923-?. Член на РК - Банско 1897 и секретар на околийския комитет в Банско 1897-98 и 1900-1901, пунктов началник в Лъджане - Чепинско 1902, войвода в Разложко 1903-04, доброволец през Балканската война. Съсъставител на "Народописни материали в Разложко" 1954. Автор на баладата "Жална ми бабо, послушай" - посветена на четата на Радон Тодев и песен за убития от превратаджиите войвода и братовчед Симеон Молеров 1923, на "История на Банско" /частично в сп. "Македонски преглед" 1933/ = Мария Кочукова [*Банско].
1.1.1.3.1.4.1 Малин К. Молеров [*1916+1976,Сидней-Австралия], дипломат; завършва право, дипломат в Белгия, Израел, САЩ, Швейцария и Австралия. АБПФК, загива при автомобилна катастрофа = ? [+1976], загива със съпруга си и една от дъщерите.
1.1.1.3.1.4.1.1 Лина М. Молерова [*1952]
1.1.1.3.1.4.1.2 Снежина М. Молерова [*1854+1876], загива при катастрофа с родителите си.
1.1.1.3.1.4.1.3 Калин М. Молеров [*1957], машинен инженер.

1.1.1.3.1.4.2 Милка К. Молерова [*1919], редактор; завършва славянска филология. Член на БКП 1940, АБПФК, редактор в изд. "Народна младеж" = Петър Станев Пондев [*Бургас,1914], литературен критик. Имат дъщеря Елка.
1.1.1.3.4.3 Драганка К. Молерова [*1921], учителка; завършва ВИФ; Член на РМС, АБПФК = ?. Имат дъщеря Мария [*1971].

1.1.1.3.2 Вишан С. Молеров
1.1.1.3.3 Мария С. Молерова, умира докато ражда = Георги Хаджирадонов [*Банско].
1.1.1.3.4 Магдалена С. Молерова = Иван Обецанов [*Банско], с прозв. Глу(х)уто; обущар. С наследници.

1.1.1.4-8 дъщери ?? Д. Молерова
1.1.1.9. Иван Д. Молеров, сподвижник на В. Левски.

1.2. Димитър В. Хаджипопов
1.3. ? В. Хаджипопов

2. Стоян Вишанин, хаджия. Рк на фамилия Хаджистоянов.

# Михайлов, Крум. Родът на Тома Вишанов - Молера.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 198-229.

петък, 14 януари 2011 г.

СТРЕЗОВ (Охрид)


Гьоре Стрезов [*с.Търпейца,Охридско], преселник в Охрид; църковен служител = Арса Рогузарова.

1. Мария /Марушка/ Г. Стрезова [*Охрид,1813+30.І.1900] = Анастас Пасхалев ШАПКАРЕВ. Брак от 1883. Имат 9 деца - Кузман [*1834+1909], Анче, Григор, Петруш, Деспина, Петър [*1843+1898], Катерина, Григор [+1856], Еленка [+1856].

2. Фотина Г. Стрезова

3. Янаки Г. Стрезров [*Охрид, ок.1818+1903,Охрид], учител и фолклорист; учи в Охрид при Д. Миладинов -1840, следва ИФФ в Атина 1850-52; учител в - Струга, Охрид, Крушово 1853, Ковча 1856-59, Битоля, Ксанти 1865, Солун 1866, Пловдив след 1878, Прилеп, Воден 1880-83, Кукуш; събира фолклорни материали и оставя ръкописа "Извлечения от записките на Янаки Стрезова".
3.1-2 ??
3.3 Георги Ян. Стрезов [*Охрид], учи в Солун /гимназия/ ?-1886, право в Женева; учител в Битоля и адвокат във Варна, Пловдив и София. Автор на спомени и историко-етнографски проучвания за Македония - "Два санджака от Източна Македония" 1891.

4. Вета Г. Стрезова

5. Анастас Г. Стрезов

6. Антия Г. Стрезова

# Шалев, Димитър. Родът на Кузман Шапкарев.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 172-174; БВИ. С., 1988, с. 637; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 247.

ШАПКАРЕВ (Охрид)


Михаил Шапкарев [*с.Лясковец, Охридско+Цариград], търговец в Цариград = ??, с прозв. Стамболката.

1. Петър М. Шапкарев, хаджия
2. Константин М. Шапкарев [+1821,Цариград], обесен, заради участие в гръцкото въстание.

3. Пасхал /Паскал/ М. Шапкарев [+1814,Охрид], производител на шапки = Евгения п.Ангелева [+1850], плетачка на рибарски мрежи.

3.1. Михаил П. Шапкарев = Марка Мискарова

3.2. Анастас /Тасе/ П. Шапкарев [*1792], занаятчия = Депа Стасейкова [+1832], умира от холера. Брак от 1816; ІІ. Мария /Марушка/ Гьорева Стрезова [*Охрид,1813 +30.І.1900]. Брак от ян. 1833.
3.2.1 Георги Ан. Шапкарев [*1830+1854,Букурещ], убит.
3.2.2 Фания Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика.
3.2.3 Зойца Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика.
3.2.4 Мария Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика; от І брак.
3.2.5 Кузман Ан. Шапкарев [*Охрид,1834+18.ІІІ.1909,София], учител до 1884 и фолклорист; учи в - Охрид 1840-49, Битоля 1853-54; учител в - Охрид (1854-55,1859-61,1879), Струга 1856-59, Прилеп (1861-65,1872-73), Кукуш (1865-72,1881-82), Битоля 1873-74, Солун (1880-81,1882-83). Сътрудничи на в. "Българска пчела" 1864, в. "Македония" 1870-71, в. "Право" 1871, сп. "Читалище" 1871,1873, "Цариградски вестник", "Съветник", "Гайда", "Турция", "Дунавски лебед". Автор на "Български буквар" 1866, "Голяма българска читанка" 1868,"Материли за животоописанието на братя Миладинови" 1884, Сборник от народни умотворения 1891-94 /1868-73 в 4 тома/; от ІІ брак = І. Елисавета Димитър МИЛАДИНОВА [*Струга,1846+ок.1869], учи в Струга 1858, умира от скрофули. Брак от 25.VІІ.1863 ?; ІІ. Царевна ? [*Струга+1873], умира при раждане. Брак от 1870; ІІІ. Наумка п.Иванова Гроздина [*Струга], брак от 1874; ІV. Екатерина Христова. Брак от 80-те години.
- 3 деца - *1864, *1865/6, *1867/8; починали рано, от І брак.
- 1 дете - *1873, умира след раждане, от ІІ брак.
3.2.5.1 Климент К. Шапкарев [*Охрид,30.І.1875 +12.ІХ.1949,Битоля], от ІІІ брак; учи в - Самоков, Кукуш, Солун и Цариград, Самоков /семинария/, Солун /гимназия/ ?-1892, следва естествени науки и химия 1892-94- в София; деец за църковна независимост, дякон при Методи Кусевич в Ст. Загора, и служител към Българската екзария в Цариград. Съученик и съратник на Гоце Делчев, член на ВМРО 1894 и секретар на Одринския комитет. Учител в Самоков, Пирдоп, Одрин, Гюмурджина, Садово, Плевен, Образцов чифлик, Битоля 1941 = Амалия Николова Примджанова [+Чирпан], учителка в Скопие; учи в Самоков, следва в София, пише спомени 1960; умира от туберкулоза. Брак след Балканските войни в Чирпан.
а) Янка Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
б) Надка Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
в) Катя Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
3.2.5.2 Евтим К. Шапкарев [*ок.1876+София]
3.2.5.3 Ташула К. Шапкарева = Димитър Примджанов, началник на пощенски клон в София. Имат 6 деца - Елена, Кузман, Георги, Васка, Стефан, Владимир.
3.2.5.4 Иван К. Шапкарев, от ІV брак; полковник, началник на отдел в Министерството на железниците. Предава бащиния архив в БАН. Публицист в научните области - история, фолклор, етнография, диалектология /охридския говор/ = І. Елисавета Багряна, поетеса; ІІ. Мария Пранджева.
3.2.5.4.1 Любен Ив. Шапкарев, от І брак; юрист.
3.2.5.4.2 Катя Ив. Шапкарева, от ІІ брак; химик, ръководител на лаборатория в София. Съавтор 1953, 1954, 1957 и автор на "Повече деца в детските домове" 1962, "Съвети на младата майка" 1969, "Хранене на децата от 1 до 3 години" 1959
3.2.6 Анче Ан. Шапкарев [+ на 7 години]
3.2.7 Григор Ан. Шапкарев [+ на 5 години]
3.2.8 Петруш Ан. Шапкарев [+ на 18 месеца]
3.2 9 Деспина Ан. Шапкарева [+ след раждането си]
3.2.10 Петруш /Петър/ Ан. Шапкарев [*1843 +25.VІ.1898], учител; учи при Константин Узунов 1854, търговец в гр. Орлов-Русия, книжар в Солун, учител в Самоков преди 1878 и инспектор на окръжието.
3.2.10.1 Елена П. Шапкарева
3.2.10.2 Катерина П. Шапкарева
3.2.10.3 Милка П. Шапкарева
3.2.10.4 Порфира П. Шапкарева
3.2.10.5 Стилян /Щилян/ П. Шапкарев, декоратор в Париж от 1922 = французойка.
3.2.10.5.1 Щилян Ст. Шапкарев, в София
3.2.11 Катерина Ан. Шапкарева = ? Групчев. Имат - Иван, Георги /неясно за другите/
3.2.12 Григор Ан. Шапкарев [+1856]
3.2.13 Еленка Ан. Шапкарева [+1856]

3.3 Кърсте П. Шапкарев, от 1856 в гр. Бруса = І. ? Битракова; ІІ. Паунка.
3.3.1. Христо Кр. Шапкарев
3.3.2. Евтим Кр. Шапкарев, във Влашко
3.3.3. Васил Кр. Шапкарев
3.3.4 Султана Кр. Шапкарева = Аполе Джайков

3.4 Диме П. Шапкарев І. ??. ІІ ??
3.4.1. Василка Д. Шапкарева
3.4.2. Наум Д. Шапкарев

3.5 Коте П. Шапкарев = Фотина Киселинова
3.5.1. Йовче К. Шапкарев
3.5.2.Александър К. Шапкарев

3.6 Никола П. Шапкарев = Анча Лимончева
3.6.1 Йоан Н. Шапкарев
3.6.2 Стефан Н. Шапкарев
3.6.3 Ташка Н. Шапкарева
3.6.4 Пера Н. Шапкарева
3.6.5 Вета Н. Шапкарева
3.6.6 Мария Н. Шапкарева, неомъжена

3.7 Ката П. Шапкарева = Ангел Й. Каневчев. Имат 8 деца - Наум, Янаки, Андон, Апостол, Илия, Христо, Наумка и Ташка.

3.8 Депа П. Шапкарева = Наум Грунчета. Имат 3 сина - Захари, Тодор и Андон.

3.9 Христо П. Шапкарев [+1814], неженен.

4. Мария М. Шапкарев, заживяла в Охрид

# Шалев, Димитър. Родът на Кузман Шапкарев.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 164-197.

вторник, 11 януари 2011 г.

БЕНИН (Банско)


Никола Бенин [*ок.1745], търговец = София.

1. Петър Н. Бенин [*Банско,ок.1770], свещеник и учител в Банско 1811 = Екатерина Германова [*Банско]

1.1 Никола п.Петров Бенин [*Банско,1793+4.І.1881,Рилски монастир], с духовно име Неофит Рилски, книжовник; учи в - Банско 1800-08, Рилски монастир 1811, Мелник 1821-26 и Букурещ 1834-35, забягва в Рилския монастир да учи зографство при Тома Вишанов -1811; замонашва се в Рилския монастир, йероманах 1818, Рилски игумен 1860-64, секретар на самоковския митрополит 1828 и на Рилския монастир 1831-33, таксидот в Казанлък 1833. Учител в Самоков 1826-30, Габрово 2.І.1835-37, Копривщица 24.ІХ.1837-39, о. Халки 1848-52. Кореспондира с В. Априлов, Никола Палаузов, братя Мустакови, Атанас Кипиловски, Захари Зограф, Захари Круша, Найден Геров, Йоаким Груев, Драган Цанков и др. Спомощник 1837. Преводач 1840 /1850, 1853,1856, 1857,1859/, 1843, 1849 . Автор на "Болгарска граматика" 1835, "Краснописание" 1837, " Словар на българския език, изтълкуван на църковнославянски и гръцки език" 1875, "Описание болгарского священого монастиря Рилского" 1879. На негово име - университет в Благоевград, улица в София.

1.2. Георги /Геро/ п.Петров Бенин [*Банско,ок.1795], с прозв. Цакето.
1.2.1 Сандра Г. Бенина [*1824]
1.2.2 Цвета Г. Бенина [*1828]
1.2.3 Варвара Г. Бенина [*1830]
1.2.4 Костадин Г. Бенин Сменя си ФИ и става Родоначалник на рода ЦАКОВ. Има 2 сина Алекса [*1872+1932] и Петър [*1873+1933].
1.2.5 Никола Г. Бенин.
1.2.6 Михаил Г. Бенин [*Банско], ктитор на черквата"Св. Троица" 1833, кмет на Банско. Има 3 деца - Елена [*1862+1955] ,Иван [*1865+1925], Мария [*1877+1969], които също приемат ФИ ЦАКОВ.
1.2.6.1 Каля М. Бенина = Никола Попфилипов.

1.3. Ана п.Петрова Бенина, пише писмо до Неофит Рилски 1856. Има 2 сина.
1.4. София п.Петрова Бенина. Има дъщеря, Евпраксия, монахиня в Рилския монастир

2. Георги /Геро/ Н. Бенин [*Банско,ок.1775]
2.1 Тома Г. Бенин, пише писмо до Неофит Рилски 1839.
2.1.1 Анастасия Т. Бенина, с духовно име Андроника [*ок.1868+1937 жива], отива в Рилския монастир 1878.
2.1.2 Деница Т. Бенина = Костадин Попдимитров [*Банско]. Имат 6 деца - Елена, Владимир, Иван, Георги, Лазар и Димитър.
2.1.3 Магдалена Т. Бенина = Методи Рупчин [*Банско]. Имат син ?, внук Михаил, правнук Иван М. Рупчин, праправнуци - Асен Ив. Рупчин и Михаил Ив. Рупчин.
2.1.4 Мария Т. Бенина [+ок.1908] = Марко Доюв [* Банско], ханджия в Драмско - с. Алистрати. Имат 6 деца - Магдалена, Петър, Катерина, Елена, Тома и Василка [*1882+1976]

2.1.5 Никола Т. Бенин [*Банско,1867+Банско], в Солун.
2.1.5.1 Тома Н. Бенин [*1890]
2.1.5.2 Атанас Н. Бенин [*1892]
2.1.5.3 Костадин Н. Бенин [*1894]
2.1.5.4 Андон Н. Бенин [*1896]
2.1.5.5 Елена Н. Бенина [*1898]
2.1.5.6 Вангелия Н. Бенина [*1900]

2.1.6 Георги Т. Бенин, в Пловдив
2.1.6.1 Иван Г. Бенин
2.1.6.2 Костадин Г. Бенин
2.1.6.3 Христо Г. Бенин
2.1.6.4 Магдалена Г. Бенина
2.1.6.5 Райна Г. Бенина = Васил Якимов [*София]. Имат 2 деца - Милка [*1922] и Яким [*1925].

2.1.7 Марко Т. Бенин [*1865+1935], преселва се в Пещера след Кресненско-Разложкото въстание = Мария Бойкинова.
2.1.7.1 Никола М. Бенин [*1894+1950], търговец в Пещера.
2.1.7.2 София М. Бенина [*1895+1966]
2.1.7.3 Тома М. Бенин [*1897+1971], електроинженер.
2.1.7.4 Рачо М. Бенин [*1906+1974], счетоводител в Пещера.
2.1.7.5 Катерина М. Томова Бенина [*1909+1978] = Христо Бацелов. Имат дъщеря Мария [*1935].

2.1.8 Димитър /Минката/ Т. Бенин, в Банско

2.1.8.1 Костадин Д. Томов Бенин [*1884+1958]
2.1.8.1.1 Милан К. Бенин [*1907+1977]
2.1.8.1.1.1 Иван М. Бенин [*1953]
2.1.8.1.1.1.1 Милчо Ив. Бенин [*1962]
2.1.8.1.1.1.2 Светла Ив. Бенина [*1964]

2.1.8.2 Манка Д. Бенина [*1886+1968] = Лазар Глушков [*Банско]. Имат 4 деца - Тома [*1901+1979], Никола [*1907+1980], Георги [*1909+1981] и Александър [*1913], родоизследовател.

Сродник - Петруна Георгиева Бенина [*1860, жива 1937], баба на проф. Васил Захариев и на проф. Петър Коледаров = ? Събев.

# Михаилов, Крум. Родът на Неофит Рилски.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 50-82.

сряда, 5 януари 2011 г.

ДОБРОПЛОДНИ (Сливен)


Слав /Хараламби/
1. х.Илия Славов [*Сливен,1780+1832,Плоещ], хаджия, учител в Сливен ?-1830; учи в Светогорските монастири. Ръкороложен от Одринския владика за проповедник и протопсалт. Умира от холера = х.Трендафила [*1785+1845,Сливен], учителка в Сливен 1815-30. Изселват се в Плоещ 1830-32.

1.1 Никола х.Ил. Славов [*Сливен,1810+1836], хаджия; отровен от турци.

1.2 Сава х.Ил. Славов, с псевд. Допброплодни, преди 1846 [*Сливен,3.ХІІ.1820+19.І.1894, София], книжовник; учи в - Котел 1827-30 и ок.1832-35, Цариград /гръцко училище/, учител в - Котел 1842-47, Шумен 1848-52 и 1856-59, Сремски Карловци 1853-55 /преподава гръцки език/, Сливен 1859-61 и директор, Варна 1862-64, Тулча 1864-69 и 1875-78, Силистра 1870-72, Кюстенджа 1872-75 и училищен инспектор 1881-86 в Разград и Варна. Читалищен деятел и І председател 1856. Сътрудничи на в. "България" и в. "Турция", редактира в. "Нова българска пчела" 1887-88. Автор на - "Водител на взаимните училища" 1852, комедията "Михал" 1853, "Писменик" 1853; "Училищни таблици" 1857, "Пространний буквар ..." 1860, "Кратко здравословие ..." 1865, "Неделни апостоли и евангелия..." 1866, "Нов буквар за приготовление към звучната методика" 1866, "Нова лесна метода да се изучи българский език и практически руский и гръцкий" 1885, "Скромно ...1892" и автобиография 1893 ; превежда от френски и гръцки 1846 /1853/ = І. Фотина Жекова; ІІ. Мария /Маринка/ Генчева [*Сливен,8.ІХ.1846+31.V.1866,Сливен], учителка в Тулча - 4 г. Автор на "Нов буквар за първоначалните момчета и момичета" 1866.
1.2.1 Преслав С. Доброплодни [*Шумен,18.ІІ.1857+15.І.1908], учи в Шумен и Киев /семинария/ ?-ок.1878, завършва ИФФ в Киевския университет ?-1886. Учител в Казанлък и София. Сътрудничи на сп. "Училище" 1873 с разказ.

1.3 Хараламби х.Ил. Славов [*Сливен,1822+1839, Ямбол], съсечен от турци.

1.4 Христаки х.Илиев Славов [*Сливен,1823+август 1877], с прозв. Шишкото; обесен от турци, заедно с двама от зетьовците = Злата Славова [*1831+1886].
1.4.1 Мария Хр. Шишкова [*1850+1899] = Иван Коев [*1850+1877], посечен от турци. Имат 2 деца - Христаки [*1870+1936] и Тодорка [*1877+1950].
1.4.2 Тона Хр. Шишкова [*1852+1912] = Георги Карагьозов [*1851+1877], обесен от турци.
1.4.3 Ана Хр. Шишкова [*1854+1927] = Йордан /Данчо/ Райнов [*1852+1905], капитан. Имат 2 деца - Александър [*1885+1945] и Мария [*1889].
1.4.4 Илия Хр. Шишков [*1856+1915], търговец = Мария Трифонова [*1859+1944].
1.4.4.1 Христаки Ил. Шишков [*1893+1956] = Руска Димитрова [*1893+1961].
1.4.4.1.1 Илия Хр. Шишков [*Ямбол,1915+1970], БМФ = Сийка Атанасова [*Варна,1918].
1.4.4.1.1.1 Христо Ил. Шишков [*Варна,1942], БМФ = Яна Рахнева [*1949].
1.4.4.1.1.1.1 Илия Хр. Шишков [*Варна,1969].
1.4.4.1.2 Пенка Хр. Шишкова [*Ямбол, 1919], чиновничка = Васил М. Василев [*Ямбол,1899+1954], търговец. Имат дъщеря Зара *1941.
1.4.4.2 Тонка Ил. Шишкова [*1895+1920] = Коста Костов [*1892].
1.4.4.3 Златка Ил. Шишкова [*1897+1975] = Ал. Ценов [*1900+1951].
1.4.4.4 Анка Ил. Шишкова [*1899+1912]
1.4.4.5 Стефанка Ил. Шишкова [*1903+1920].
1.4.4.6 Софийка Ил. Шишкова [*Н.Загора,1905+1941] = Ник. Георгиев [*1902].
1.4.4.7 Миланка Ир. Шишкова [*1909]
1.4.5 Стефан Хр. Шишков [*1864+1935], бирник = Пенка Михайлова [*1881+1963].
1.4.5.1 Христаки Ст. Шишков [*Н.Загора,1899+1921]
1.4.5.2 Коста Ст. Шишков [*1901+1908]
1.4.5.3 Михал Ст. Шишков [*1904+1906]
1.4.5.4 Мария Ст. Шишкова [*1906+1918]
1.4.5.5. Анка Ст. Шишкова [*1906+1913]
1.4.5.6 Никола Ст. Шишков [*Н.Загора,1910] = Роза Михайлова [*1921]
1.4.5.6.1 Георги Н. Стефанов [*Н.Загора, 1951]
1.4.5.6.1.1 Никола Г. Стефанов [*Ст.Загора, 1973]
1.4.5.7 Георги Ст. Шишков [*Н.Загора,1912] = Ани Курц [*1922]
1.4.5.8 Златка Ст. Шишкова [*Н.Загора,1914] = Стоян Бончев [*1909+1964]. Имат 2 деца, близнаци - Божидар [*1938] и Лилия [*1938+1968].
1.4.6 Сава Хр. Шишков [*1864+1869], близнак със Стефан.
1.4.7 Георги Хр. Шишков [*1861+1891], чиновник.
1.4.8 Тодор Хр. Шишков [*1870+1915], просбописец = Мария Стаматова [*1869+1946].
1.4.8.1 Златка Т. Шишкова [*1906] = Руси Динев [*1890]. Имат 2 деца - Господин *1924 и Мария *1927.
1.4.8.2 Христаки Т. Шишков [*1912+1918]
1.4.9 Софийка Хр. Шишкова [*1873+1955] = Никола Ковачев [*1871+1898], фелдшер. Имат 2 дъщери - Магдалина [+1953] и Златка *1897.

1.5 Мария х.Ил. Славова [*Сливен,1825+1860] = Георги п.Кутев [*Сливен,1819+1897], търговец. Имат 4 деца - Кутю [*1845+1897], Щилияна, Зарафина [*1847+1927] и Илия [*1853+1909].


2. х.Никифор Славов, свещеник в Сливен; учи в Светогорски монастири.

# БВИ. С., 1988, с. 213-215 и 2 сн.; с. 600; РБЛ. С., 1976, т. І, с. 367-369 и сн.; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 232-233; Александров, Александър Е. и Александър С. Атанасов. Родословия на няколко сливенски фамилии. Варна - София, 1974-2010, родови схеми с. 3, 5, 6, 23-25. Вж. Доблоплодни, Сава. Кратка автобиография С., 1893.

ХАДЖИИВАНОВ (Тетевен)


Станчо
І
1. Рк хаджи Иван Станчев [+1862], собственик на хан - убежище на В. Левски и Д. Общи. На негово име - Хаджииванова къща-музей в Тетевен, строена 1848 = Милка, укрива 1872 комитетския архив. Зет на х. Иван - Дочо Маринов Мръвков [*1834].

1.1 Станчо Хаджииванов Станчев [*Тетевен,1844+1875,Диарбекир], ханджия, член на РК-Тетевен, където се укрива Д. Общи. Подсъдим 26.Х.1872, съден по Обира 1872 на 3 г. заточение в Аргана Медена и Диарбекир ?-1875, убит от турци. Племеник на х.Станьо х.Станев Врабевски. /чичо или съпруг на леля ?/

1.2 Станьо Хаджииванов Станчев [*Тетевен,ок. 1848/50+1904], ханджия, член на РК-Тетевен, осъден по Арабаконашкия обир 1872 на 3 г. заточение в Диарбекир до амнистията = І. Имат 4 деца ; ІІ. Имат 5 деца.

Иван Иванов 2010 - наследник на Станьо.

1.3 Йордан(к)а Хаджииванова, с прозв. Байрактар Боряна - дадено й от В. Левски = Петър Дилов [*с.Видраре,Тетевенско], съратници на В. Левски, емигрират в Турну Мъгуреле след Арабаконашкия обир 1872.


2. х. Станьо Станчев, член на РК-Тетевен.
# БВ, С., 1995, с. 195-196; Шарова, Крумка. БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-1873. С., 2007, с. 65, 67, 70-71, 72, 78-80, 82, 120-21, 123-24, 127, 129, 142, 156, 164-65Ингелска, Габриела.- БНР, 23.VІІ.2010.

понеделник, 3 януари 2011 г.

КОВАЧЕВ (Сопот)


Рк Петър, с прозв. Ковач, занаятчия-ковач.

1. Никола П. Ковачев [*Сопот+1875], учител, учи в Сопот, Пловдив, Киев /семинария/; учител в - Пловдив 1860-ок.67, Ловеч (1867-68, 1869-74), Сопот 1868, Плевен 1874-75; член на РК-Ловеч, борец за църковна независимост и читалищен деятел 1870 в Ловеч.

2. Христо П. Ковачев [*Сопот,1845+1911], учител в - Пазарджик (1863-64, 1867-69), София 1869-72; член на РК-София и секретар. Осъден и заточен в Диарбекир 18.І.1873-1878. В София е административен служител и секретар на Комитета за построяване на паметник на В. Левски. Сътрудник на вестниците "Право" 1873, "Напредък" 1875-76 и "Век" 1876.

3. Евдокия П. Ковачева, член на РК-Сопот.

4. Димитър П. Ковачев [*Сопот,26.Х.1850+1935, с. Ябланица], учител; учи в - Сопот, Ловеч /при брат си/, Цалиград /военномедицинско училище/ ок.1867-72. Учител в Тетевен 1872-73, с. Лазар Станево - Ловешко, Гложене - Тетевенско след 1878 до към 1880. Преводач през РТВ 1877-78. Съдия 1885-1895 в Тетевен, Силистра и Враца; адвокат в Тетевен 1895-1919. Основава дърводелска фабрика, читалищен деятел и преводач.

# БВ. С., 1995, т. І, с. 37, 185; БВИ. С., 1988, С., с. 338-340 и сн.

неделя, 2 януари 2011 г.

БАЯДЖИЕВ (Севлиево)


Симеон Бояджиев, доброволец в Кримската война 1853-56. Неговият дом посреща В. Левски и служи за бунтовнически събрания до 1876.

1. Димитър С. Бояджиев, член на РК-Севлиево 25.ХІ.1871, съратник на В. Левски.

2. Пеньо С. Бояджиев, емигрант във Влашко; съосновател на читалице "Росица" в Севлиево 1870,член на РК-Севлиево 25.ХІ.1871, съратник на В. Левски.

3. Никифор С. Бояджиев, четник при П. Хитов, член РК-Севлиево 25.ХІ.1871, съратник на В. Левски.

# БВ. С., 2002, т. І, с. 156, 161, 164, 166, 169, 177.

ЯНКОВ (Болград)


Никола Янков [*Ямболско], преселник в Бесарабия = Елена Вълкова - Янкова [*Ямбол, 1825+1901, Болград - Бесарабия], изпява 333 народни песни. Брак в гр. Болград от 1845.

1. Георги Н. Янков [*Болград,1.ІІІ.1855+3.ХІ.1920,София], полковник, фолклорист и юрист; учи в - Болград /гимназия/, София /военно училище/ 1879, завършва Военно-юридическа академия в Петербург ?-1887. Опълченец-доброволец в ІІ рота, 7 дружина през РТВ 1877-78. Унтерофицер 1878, подпоручик 1879, поручик 1882, капитан 1885, подполковник 1895, полковник 1905. Служи 12 г. в 130 пехотен Херсонски полк в Киев; офицер в Балканската война и комендант на Пирот 1885. Адвокат от 1912, прокурор в ІІІ армия 1912-13, председател на военния съд в Пловдив. Издава сборник "Български народни песни" 1892-93, с 333 песни записани от майка му. На негово име - улица в София.

1.1 Елена Г. Янкова, пианистка. Записва "Народни песни от с. Радуй, Брезнишко" = Колтоновски.

1.2 Тамара Г. Янкова, пианистка, професор, клавирен педагот; преводач от руски.


2. Кина Н. Янкова, записва и събира народни песни, като подтиква композитора Добри Христов да нотира 215 песни, който ги издава под заглавие "Български народни песни от Бесарабия" 1913.

# Бръзицов, Христо. Баба, майка, син, дъщеря - служители на българската народна песен. - В: София разказва. С.,1979, с. 108-111.

събота, 1 януари 2011 г.

КАРАВЕЛОВ (Копривщица)


Либен
Ι
Стойко /Стойчо/Л. , с прозв. Каравела, бегликчия, джелеп, пише до Л.К. 16.VII.1857, пазел ръкопис за живота на Момчил воевода = Неделя ДОГАНОВА [* Копривщица], пише да Л.К. 1860.

1. Любен Ст. Каравелов [*Копривщица,ХІ.1834+21.І.1879, Русе], писател и идеолог на въоръжената борба; учи в Копривщица 1847-50 /класно/, при даскал Ксантос в Пловдив /гръцка гимназия 1850-52 и при Н.Геров 1853, слушател в ИФФ в Москва 1857-60-?. В Одрин 1853-54 и Цариград 1856-57 в помощ на баща си. В Белград - публицист 1867- 11.ІІ.1868, екстрадиран в Нови Сад 1868 , затворен в Петроварадин 1868 и Будапеща 1868-4.І.1869; завръща се в Букурещ от май 1869. Създава "Български комитет" май 1867. Учредител на БРЦК - Букурещ 29.ІV.1872 и І председател до 1874. Отваря печатница в Търново 1878. Сътрудник на - руските вестници "День", "Москва", "Московские ведомости", "Голос" 1867, "Наше время", "Русская речь", сръбската периодика в. "Србjа", сп. "Застава" и "Матица"; редакто р на в. "Отечество" 1869, издава в. "Свобода" 7.ХІ.1869-72 и в. "Независимост" 23.ІІ.1873-74, сп. "Знание" 1875-78. Сътрудничи на сп. "Братски труд " 1860 Преводач от - руски 1871, 1873, 1874, - сръбски 1873. Автор на "Памятники народного бьιта болгар" 1861, "Страници из книги страдания болгарского племени" 1868 /1878/, "Jе ли крива судбина?" 1869, "Хаджи Ничо" 1870, "Български глас" 1870, "Войвода" 1871, "На чужд гроб без сълзи плачат" 1872, "Българе от старо време" 1872, "Неда" 1872, "Хаджи Димитър Ясенов" 1872 /1874/, "Кирил и методий, български просветители" 1875, сборник " Сокол" 1875, "Разкази из българския живот" 1878. Кореспондира с Д. Горов 4 окт. 1857, Н. Геров 10 юни 1857 = Наталия, издава със Захари Стоянов Събрани съчинения на съпруга си, т. І 1886.

2. Петко Ст. Каравелов [*Копривщица,24.ІІІ.1843+24.І.1903,София], министър-председател; учи в Копривщица , о-в Енос /гръцко училище/, следва в Москва ИФФ 1861-?, но завършва право ?-1869. Вицегубернатор на Видин 1878, окръжен управител на Търново, депутат 1879 и 1894-1901, учител в Пловдив след 1881, адвокат в София 1883. Министър на финансите 1880, министър-председател (1880-81, 1884-86, 1901). Съредактор на в. "Целокупна България", издава в. "Независимост" 1881-82, в. "Търновска конституция" 1884. Погребан е в двора на черква "Св. Седмочисленици" = Екатерина Великова Пенева [*Русе,21.Х.1860+1.ІV.1947,София], учителка и общественичка; учи в Русе и Москва 1870-77 /гимназия/; учителка в Русе, Пловдив и София. Преводачка от руски 1885. Брак от 1880.

2.1. Виола П. Каравелова = І. Илия ? Брак преди 1912.

2.2. Лора П. Каравелова, учи в Париж 1904-05 = І. Иван ДРЯНКОВ, доктор; развод 1912. Имат син - Петко [*1908]; ІІ. Пейо К. ЯВОРОВ [*Чирпан], поет. Брак от 19.ІХ.1912. Кума Радка Бонева.

3. сестра ? Ст. Каравелова = ?. Имат дъщеря Мария Танчева.

# БВИ. С., 1988, с. 312-314 и сн. ; РБЛ. С., 1977, т. 3, с. 161-172; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 362-376; Вж Юбилеен сборник Екатерина Каравелова. С., 1929.