вторник, 28 септември 2010 г.

ВЛАДИГЕРОВ (Шумен)


?, с прозв. Владигерчето "вид птиче - песнопой".
І
? Владигеров
І
Харалан Владигеров
І
1. Панчо Х. Владигеров [*Цюрих,13.V1899+8.ІХ.1978,София], композитор и диригент; учи в Шумен и Берлин 1912-15, завършва музикална академия в Берлин 1920-22; професор в БДКонсерватория 1932-ок. 1972; пише 4 песни на висок глас по стихове на Н. Лилиев, автор на операта "Цар Калоян" 1936, "Българска сюита", "Люлински импресии", увертюрата "Шумен", рапсодия "Вардар", симфония № 1 (1939) и миниатюри. През американските бомбандировки над София се евакуира в с. Искрец-Свогенско 10.І.- 6.V.1944 и в Шумен 7.V.1944-?. На негово име - музеи в Шумен и София, музикално училище в Бургас и музикална академия в София, улица в София = Екатерина /Катя/ Александрова Жекова [*1911+1959].
1.1. Александър Панчович Владигеров [*1933]
1.1.1 Владимир П. Владигеров
1.1.2 Панчо П. Владигеров

1.2. Панчо П. Владигеров

Внуци - ? = майката, актриса в Народния театър.
Константин Владигеров [*зодия лъв], джаз-музикант, близнак с брат си, от 1998 в Австрия. Свири на пиано.
Александър Владигеров [*зодия лъв], джаз-музикант, близнак с брат си, от 1998 в Австрия. Свири на тромпет и фюгелхорн.
Екатерина Владигерова [*зодия дева], от 1996 в Австрия, завърша дерижиране в Австрия.

2. Любен Х. Владигеров [*Цюрих,14.V.1899], музикант.

# сп. Литературна мисъл, 1978, № 2.

Няма коментари:

Публикуване на коментар