вторник, 13 октомври 2015 г.

ИВАНОВ / ЗЛАТАРСКИ (с.Златарица, Еленско)

Иван, градинар.
   I
Йован Иванов, с прозв. Златарски [*с. Златарица - Еленско, 1847 +1882], учител и свещеник. Учи при  Радко М. Радославов в с. Златарица 1859. Член на РК-Хасанларе ок. 1872 и Златарица 1876. Учителства в с. Деде бал /дн. Дединци - Търновско/ 1869-71. Свещеник  в с. Дединци ок. 1871 и с. Хасанларе /дн. Гецово/, Разградско 1872-75. Председател на църковно-учителското настоятелство и след РТВ.  Спомощник 1875 /"Небесни светила"/.
   I
Кръстинка п.Йованова, спомощник 1875 /"Небесни светила"/.

# Небесни светила. 1875; БВИ. С., 1988, с. 255.

петък, 9 октомври 2015 г.

ПИШУРКА (Лом)


Кръстю [+1763], поп във Враца и с. Влашко село /дн. Царевец/ - Врачанско 1762. От книжовника поп Тодор Врачански купува Евангелие 1758, Дамаскин 1760 и Дамаскин лятото 1762 /за 5 гроша/. От Русия закупва, пак за черквата, комплект /за 12-те месеца/ Минеи, а след завръщането му е убит.

   Ι
Стоян, с прозв. Граматик, Даскала, учител във Враца до 1770.
   І
Кръстю Стоянов Граматиков, учител в с. Згориград, Врачанско и Враца през последната четвърт на ХVIIІ в.  Автор на "Сборниче" 1801, ръкопис.
   І
Стоян Кръстев [*Враца +1843], с прозв. Дамаскинаря, учител във Враца през 20-те г. на ХІХ в.

1. Рк Кръстю Стоянов, с прозв. Пишурка [*Враца,24.VІІІ.1823+6.І.1875,Лом], книжовник и учител; учи в - Лом / Враца при Константин Огнянович, Пловдив /гръцко училище/ и Цариград /гръцко училище/. Учител във - Враца 1847-48 и 1850-51, Лом 1848-50, 1851-56 и 1862-75, Видин 1856-? Учредител на читалище "Постоянство"-Лом 1856. Театрален деец в Лом - актьор и режисьор, поставя 2 пиеси - "Многострадална Геновева" 1856 и "Велизарий" /12.ХІІ.1856/. Отваря книжарница в Лом 1872 и сътрудничи на Хр. Г. Данов. Сътрудник на в. "Цариградски вестник" 1849-52, 1858-59, сп. "Зорница" 1844, в. "Македония" 1868, сп. "Читалище" 1870-71, сп. "Училище" 1872. Превежда - от гръцки "Опелото на Исуса Христа" 1869; от сръбски в стихове "Аделаида" 1857 и "Рахилин плач" 1872, побългарява от френски "Момина китка" 1870 и "Изпаднал търговец" 1870. Автор на "Сбор от български песни" 1864 и "Куткудачка" /стихове и приказки/ 1871. На негово име - село в Ломско, в Лом - театър, театрален фестивал 2008-2012- и улица в Лом = Ангелика /Гика/ Първанова  Тодорова, учителка в Лом, читалищен и театрален деец, учредителка на І женско дружество "Добродетелно женско дружество" 1857.

1.0 Митко Кр. Пишурка [+17 апр. 1857], почива невръстен от неправилно лекуване. За него има посветен стих. "Родителски плач" и жалейка "Жалостни мисли". 1.1 Александър Кр. Пишурка [*1851 +1877,връх Шипка], опълченец.
1.2 Виктория /Витка/ Кр. Пишурка [*Лом, 15 май 1858 +4 юни 1919], учителка; учи в Лом и Габрово /класно/; учителства в Габрово 1872, Ловеч 1873-76, Лом 1876-77. Член на "Добродетелно женско дружество". Спомощник в Лом 1875. На нейно име - детска градина № 6 в Лом = Димитър Маринов Бонов /кръщелно име Д. Върбанов  Мацанков,  осиновен от Марин Бонов, търговец в Лом/ [*с. Вълчедръм, Ломско, 1846 +1940, Кремиковски монастир  - София], етнограф. Брак от 1878. Имат 4 деца - дъщеря ? = д-р Блъсков, дъщеря ? = Вл. Иванов, Кръстю и Гроздана = Сиромахов.

1.3 Стефан Кр. Пишурка [*Лом, 7 окт. 1863 +12 май 1924, Лайпциг - Германия], зъболекар = Ида Емили Шмидт [*гр. Серба - Германия, 24 май 1868 +20 май 1936, гр. Йена - Германия], зъболекарка. Брак в Лайпциг.
1.3.1 Александра Ст. Пишурка [*Лайпциг, 20 март 1895 + 1 септ. 1986, Бриске-ост - Германия], завършва стоматология  в Германия ?-1917 с дисертация. За нея -   биографична книга  Zum Werdegang der ersten praktierenden Leipziger Zahnarztinnen am Beispil от Франциска Габсдиал-Стелнер 2005 = Фриц Курт Юлиус Кох /Koch/ [*1890 +1956]. Брак от 26 апр. 1921. Имат 3 деца - Фриц Александер Кох [*1922+2008], ... дъщеря ?..., Марта Фридел Кох [*1937 +2009].
1.3.2 Ангел Ст. Пишурка [*Лайпциг, 1897 + Св. Фендел - Германия] = ?. Брак в гр. Св. Фендел. Имат дъщеря ?
1.3.3 Стефан Ст. Пишурка [+1924], зъболекар; неженен.
1.3.4 Зорка Ст. Пишурка [+1948]

1.4 Марийка Кр. Пишурка
1.5 Грозданка Кр. Пишурка [*Лом, 1872] = Димитър Сиромахов [*1867 +1916], полковник, командир /майор/ на 6 Бдинска п. дивизия - Видин 1904. Имат 2 деца - Мара и Владимир, майор.
1.6 Зорка Кр. Пишурка = Димитър  Хаджистамов [*1868 +1948], доктор. Имат 3 деца - Боян [*1904], Д. /син/, З. /дъщеря/ = Ф. Бланшар.

2. Стефания Стоянова = Коста  Стаменов.

Сродник
- Иван поп И. Пишурка, иждивител на Кр. Пишурка при издаването на книгата му 1857.
- Катя Антонова [ок.1954 +26 ян. 2012, Лом], "внучка" на Кр. Пишурка.
     # БВИ. С., 1988, с. 533-534 и сн. на Виктория, с. 626, 630-631; Писахме да се знае. С., 1984, с. 102 и 224; ЕБВЛ. С., 1996, с. 570.
   @ Матев, Лалю - geni.com, 2010; Дам, Дирк. - geni.com, 3 юли 2012 и Семейно изследване /Стефан Пишурка и неговите потомци/, 12 юли 2012 и 3 сн. 
   Вж. Андровски, К. Родословието на Кръстьо Пишурка.- в. "Антени", 31.Х.1975, бр. 45;
   Вж Сб. "Ловеч и Ловчанско"  1932 /има и фототипно изд./, т. 3, с. 113-120, биография за Витка.

сряда, 7 октомври 2015 г.

ПАНИЦА (Търново)

Димитър
    Ι
Георги Димитров, хаджия.
    I
Рк Никола х.Георгиев, хаджия с прозвПаница.
    Ι
Атанас х.Н. х.Георгиев [*Търново, 1802 +1872] = I. Мариола /имат 4 деца/; II. Венета /3 деца/.
1. Никола /Николаки/ Ат. Паница [*Търново], търговец в Италия от 1854 = Митанка Пелтекова [*Свищов]
1.1 Тодор Н. Паница [*Оряхово, 2 юли 1879 +8 май 1925, Виена - Австрия], деец на ВМРО. Учи в Лом и Варна. Четник при Никола Пушкаров през Илинденското въстание. Съратник на Яне Сандански. Убива в София Борис Сарафов и Иван Гарванов - 18 ноем. 1907. Убит от Менча Крънчева = Екатерина Измирлиева [*Кукуш, 1882 +1968, София]. учителка в с. Калапот - Драмско ок .1907, Несебър 1907. Венчавка 17 май 1907.
1.1.1 Коста Т. Паница [*Драма, 1911/12 +1948, Владая - Софийско], доктор.

2. Евстати /Стат/ х.Г. Димитров - във Варна
2.1 Сава Евст. Паница [+1909], търговец във Виена.
2.2 Никола Евст. Паница, търговец във Виена. Подпомага дружество "Напредък" - Виена. След 1878 живее и работи във Виена.
2.3.  Георги Евст. Паница, търговец във Виена. Подпомага дружество "Напредък" - Виена. 

3. Сава Ат. Паница [*1838 +1926], търговец във Виена от 1863. Съосновател на търговската фирма "Братя Паница" и "Дружество за поддържане на учителски кандидати от българска народност" - Виена. Учи в Търново /взаимно и класно училище/. Завършва френски католически колеж в Цариград 1856
3.1 Евстати С. Паница, банкер и акционер

4. ?  Ат. Паница

5. ?  Ат. Паница - във Варна, ок. 1872. 

6.  ? Ат. Паница - във Варна ок. 1872, търговец във Букурещ - Румъния 1876

7. Костадин /Коста/  Ат. Паница [*Търново, 12 март 1857 +16 юни 1890, София], познат и с ФИ Купов. Майор. Участник в Сръбско-турската война 1876, опълченец в РТВ 1877-78 /6-а дружина, 3 -а бригада/, Съединението 1885, Сръбско-българската война 1886. Учи в Търново /взаимно и класно училище "Св. Кирил"/, Варна 1872-?, Одеса /Военно училище- пехотно / 21 март 1876-77, Петербург /Военно училище ?-1880 и военна академия/ ?-1884. Съучредител на комитет "Искра" - Русе 1885. Военен прокурор в Русе 1885-?, председател на  Софийския военен съд и на Военния касационен съд 1886-87. Награждаван с ордени /сръбски и руски/ за храброст. Осъден на смърт, заради заговор срещу княз Фердинанд и Стамболов.
Сродник - "свако" на Сава Ат. Паница е Димитър х.Ничов - х.Мишон [*Търново], търговец
    # Чолаков, Георги /сценарист/ и Светослав Овчаров /режисьор/. Коста Паница, документален филм 1986; БВИ. С., 1988, с. 496-497; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 195-196; Вж Бележити търновци. С., с. 165, 274-278, 401-403.