събота, 23 януари 2016 г.

ЧОРАПЧИЕВ (Копривщица)

Петър Чорапчиев
   Ι
1. Рашко Петров Чорапчиев [*Копривщица, 1840 + 1 май 1894, Виена – Австрия], доктор. Учи при Н. Геров - в Копривщица 1847-50 и Пловдив 1850-53. Завършва медицина във Виена 1856 - 22 апр. 1861. Кореспондира с Н. Геров 1855, 1856; подписва Щатутът на Г. Раковски 15 юни 1862. От Белградската легия 1862 се запознава и с В. Левски. Сподвижник на Апостол - посреща го в дома си, освобождава с подкуп Левски от Пловдивския затвор /юни- авг. 1863/, Левски му изпраща своя портрет 1 февр. 1868. Доктор в Пловдив 1863-94, открива тук аптека = Харитина Салчо Чомакова. Брак от 1864. Кум им е Найден Геров.
1.1  Велика Р. Чорапчиева = Никофор Петров Никифоров, генерал. Имат 2 дъщери -  Мария [+1925] и Екатерина [+1913].

2. Иван П. Чорапчиев [*Копривщица], редактор на в. „Дунав” 1865-76, преводач ицензор за българските книги в Русе. Председател на читалище „Зора” - Русе 1871. Туркофил. Учи при Йоаким Груев в Пловдив 1856-68. Учител в Русе по френски език 1865-?. Посреща на 4 март 1872 Ангел Кънчев в дома си в Русе, преди последния да се качи на злокобния пристанищен кей. Спомощник  в Русе 1871 /"Геометрия" и "Животът на г-жа де Савинье"/. Съавтор с В. Д. Марков на „Скороучащий французин” 1863, автор на Турско-български буквар 1864, „Начална книга за французкий язик”  /3 изд. 1869/,  Буквар за турский язик 1866 /2 изд. 1867, 3 изд. 1875/. Превежда от турски „Царский наказателний законник” 1867 и „Средство за лекуванието на болните животни” 1872.
   # Дойчев, Любомир. Рашко Петров.-  Сподвижници на Апостола. С., 1981, с. 175-190 и сн.; БВИ. С., 1988, с. 525 и сн., с. 708.

   Вж  Иван Кръстев Стойчев. „Доктор Рашко”.- сп. Изв. на БИД, г. 22-24, с 435-437 /тук Р. Петров е роден „към 1835”/.

сряда, 13 януари 2016 г.

ХРИСТОВИИЧ (Габрово)

Илия Райчев, свещеник.
   Ι 
Рк 1. Христо Илиев, свещеник в Габрово 1820/9-1856-?, сапунджия = Елена п.Велчова ГРУДОВА [*Габрово].

1.1 Илия Христович Райчев [*Габрово, 1830+1882,Варна], учи в Габрово, Киев /руско училище/ 1847-49 и Киевската семинария 1849-55, завършва духовна академия в Москва и Петербург; учител в Габрово 1862-67, 1870-72 и 1878-?, Русе 1867-68, Свищов 1869-70, Севлиево 1873-76, Петроповловската духовна семинария 1878-81, Лясковец 1884-85. Сътрудник на сп. "Читалище" 1871 и 1875, в. "Напредък" 1875, в. " Източно време" 1875, сп. "Българска илюстрация" 1880-81 и сп."Духовен прочит" 1881. Издател на сп. "Възкресник" 1875; съавтор но учебник "Уроци по търговска аритметика..." 1868, преводач от руски 1873 и 1882, автор на комедия "Килия" играна 1872 и отпечатана 1881 и стихове "Добра си ти и хубавица" 1875, "Песен за превземането на Балкана Шипка" 1880 и "България" 1880 = ?, учителка в Севлиево 1870-78.

1.2 Райчо Попхристов /Попович/ [*Габрово, 1832 + 10 март 1887, Габрово], сапунджия  в Габрово и Плоещ - Румъния  при братовчед. Търговец и собственик на фабрика за фиде и макарони, както и на мушия в с.Бъзеу до гр. Плоещ - Румъния, член на БРЦК и РК-Плоещ 1866 и подпомага с 3500 жълтици РК-Плоещ, четите на Ст. Караджа 1868 /въоръжение и облекло/ и Хр. Ботев 1876..

1.3 Иван /Иванчо, Ванката/  Попхристов(ич) Райчев [*Габрово, 25 септ. 1843 +1868,с.Вишовград -Търновско], учи в Габрово. 
От 1860 е при брат си в Плоещ. Продължава  образованието си  в Москва /гимназия и Александровското военно-кавалерийско училище/ ?-1864; прапорщик 1864 и поручик 1866 в руската армия - Кавказ. Награден с орден "За храброст". Член на РК-Плоещ 1866 и откъдето се запознава с Х. Димитър. Автор на "Закон" за управление на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, военен ръководител и писар в тяхната чета 1868. Самоубива се, за да не попадне в плен.

1.4 Цона  Попхристова = Илия Стойнов.
2. Петър Илиев, свещеник в Габрово ?-1859-? .

     # БВИ. С. 1987, с. 288-289, 552-553, 689; ЕБВЛ. С., 1996, с. 768-769; Майчина грижа. Габрово, 2003. Вж поредността - Илия или Райчо е по-голям, има разминаване в годините им на раждане. У П. Цончев (с. 705-707) - за Райчо [*1838 +24 март 1884] 

сряда, 6 януари 2016 г.

ИВАНОВ (Троян)


Иван - свещеник в Троян.
   Ι
Пенчо Иванов [*Троян, ок.1826 +ок.1852, Троян], учител в Троян и Троянския монастир 1842-52. Учи в Троян и Свищов при Христаки Павлавич. Замонашва се през 50-те /дякон/ в Троянския монастир под име Спиридон.
   # БВИ. С., 1988, с. 271 и 606.

ИВАНОВИ (Котел)

ИВАНОВ -1
Иван - свещеник в Котел.
   Ι
Димитър Иванов - учител в Котел. Спомощник 1856 /"Евангелие поучително"/, 1873 /"Нещастна фамилия"/. Свещеник в Котел.
   # БВИ. С., 1988, с. 266.


ИВАНОВ -2
Стефан Иванов - свещеник в Котел. Спомощник 1844 /"Православное учение"/, 1845 /"Две советователни слова"/, 1846 /"Игиономия"/.
   # БВИ. С., 1988, с. 273.

ИВАНОВ - 3
Стойко Иванов [*Котел] - учител в Балчик 1845-47, гр. Бейдауд - Добруджа през 60-те год. на XVIII в.
   # БВИ. С., 1988, с. 273.

ИВАНОВ - 4
Димо Иванов [*Котел] - учител в:  Хаджиоглу Пазарджик - дн. Добрич 1847-48 и 1857-61 /!/, Преслав 1860.
  # БВИ. С., 1988, с. 266.

ИВАНОВ -5
Райно Иванов - учител в Котел 1870.
   # БВИ. С., 1988, с. 272.

вторник, 5 януари 2016 г.

ИВАНОВ (Свищов)


?

1. Ангел Иванов, търговец. Починал рано = Тодора.
1.1 Иваница А. Иванов, заточеник в Диарбекир, банкер в Русе. Оставя записки за Диарбекир. Изпълнител на братовото завещание - 8 септ. 1902
1.2 Димитър А. Иванов [*Свищов, 2 март 1845  + 15 юни 1892, Давос Плац - Швейцария], дарител.   Учи в Свищов, търговец при братя Евлоги и Христо Георгиеви в Галац 1862-82 и Букурещ 1882-? . Подпомага Л. Каравелов и български книгоиздатели. Дарител на "Българско човеколюбиво общество"  10 юли 1876, средствата се отделят за пострадалите през Априлското въстание 1876, за доброволците  в Сръбско-турската война 1876, за бължарското опълчение 1877-78. Секретар 1876 на Женското благотворително дружество - Букурещ. Завещава 100,000 лв. в дарителски фонд "Ангел и Тодора Иванови" - 27 май 1902, който да се ползва за бедни ученици от Свищов, стипендии /1906-46/ и за следване на българи в чужбина. 

2. ? Иванов, отглежда племенника си Димитър. 
# Енциклопедия Дарителство. С., 2011, т. 1, с. 47-48, 93 /"евентуален наследник на  Христо Георгиев" !/, 114, 217 ; Снимка на Д. Иванов.- в. Пенсионери, 2015, бр. 30, с. 24