сряда, 8 септември 2010 г.

РАШЕВ (ВТърново)


Пенчо Рашев [*Търново], кожухар, бирник = Иванка Кермекчиева.

1. Панайот П. Рашев, с духовно име Панарет [*Търново,1808+1887,Букурещ], митрополит; учи в Търново /гръцко училище ?-1829/, в Букурещ /лицей "Св. Сава" 1829-?/, завършва в Атина и Париж ?-1838; учител в - Букурещ на влашкия княз Александър Гика 1838-40, - Търново 1840-42, - Цариград 1842-4 Ръкоположен за дякон 1845, архидякон 1851, митрополит Погонийски 1854. Сътрудник на в. "Стара планина" 1877. Награден с ордени - "Св. Ана" 1872, "Св. Александър" 1884, "Таковски кръст" 1877 и "Св. Владимир" 1877.

2 Кица П. Рашева [*Търново+след 1868] = Стоян Минчев ВЕЗИРЕВ [*Търново,ок.1827], търговец. Имат 4 деца.

3. дъщеря ? П. Рашева [*Търново]

4. син ? П. Рашев [*Търново]

# БВИ. С., 1988, с. 459 и сн.; Бележити търновци, с. 135-136.

Няма коментари:

Публикуване на коментар