вторник, 16 август 2011 г.

ПАЛАВЕЕВ (Копривщица)


х.Дончо Палавеев, хаджия, търговец в Александрия и Египет. Основател на Взаимно спомагателна каса в Копривщица ок. 1830.
І
1. Ненчо Д. Палавеев [*1861+1936], търговец в Англия и Индия; учи търговия в Египет. Финансира строежа на Суецкия канал, щедър дарител на родния си град - за градежа на Костницата и параклиса "Св. Архангел", за водопроводната мрежа, за зелесяване и за училище, на министерството на просветата - 6000 египетски лири. Завръща се в България 1925. Неженен. На негово име - училище в Копривищица, фондация 1934-1980.

Сродници - Кирил Палавеев, дипломат = Георгица. Имат 6 деца. Син Огнян К. Палавеев, доктор; и.д. на "Унифарма" АД и член на борда на "Софарма". Съучредител на "Българското генерическа фармацевтична асоциация".

# Минчева, Галина. Н. Палавеев завещава имането си на Копривщица.- в. "24 часа", 18.VІ.2011, с. 30 и 4 сн.

петък, 12 август 2011 г.

ПЕШЕВ (с. Замфир - Ломско)


Тодор, с прозв. Терзията и Комитата, участник в Чипровското въстание.
...
Петко Пешев

1. Цеко Петков Пешев [*с.Дългошевци = Замфир - Ломско,10.ІІІ.1807+1881], с прозв. Дядо Цеко войводата, Цеко Дългошевеца; войвода; кнез в с.Момин брод-Ломско 1836; хайдутин при Иван Кулин от с. Медковец, участник в Манчовата буна в Берковско 1836 и Браилските бунтове 1841. Войвода през въстанието в Северозападна България 29.І.1850-51, за което е затворен във Видин 1851-53. Приема руско поданство 1853. Доброволец през Кримската война край Севастопол и получава руски орден "За храброст". Участва и в І и ІІ български легии в Белград, командва воленирите през Сръбско-турската война 1876, опълченец. Многократно раняван. Подпредседател на І ВНС 1879. На негово име - паметник в Лом = Руса.
1.1 Камена Цекова
1.2 Цвета Цекова
1.3 Слава Цекова
1.4 Иван Цеков

2. Вълкана П. Пешева

3. Гена П. Пешева

Сродници - племенник на Дядо Цеко е Георги Добринович [*с. Дългошевци,1858], опълченец, адвокат и депутат. Вероятно е дете на една от сестрите ?

четвъртък, 11 август 2011 г.

ДОБРИНОВИЧ (с.Замфир - Ломско)


? = Вълкана или Гена Петкова ПЕШЕВА, сестра на дядо Цеко войвода .

Георги Добринович [*с.Дългошевци = Замфир-Ломско,1858+? жив 1922], адвокат. Учи в Белград /гимназия/?-1876, завършва право в Русия 1881-84. Четник при войводата Дядо Цеко. Участник в Сръбско-турската война 1876, четник при Панайот Хитов, опълченец 1877-78. Адвокат във Видин 1885-? и София 189?-1915-?, лихвар - милионер и дарител на гр. Видин. Депутат /няколко пъти/. Автор на спомени 1922 = Евгения.

1. Тодор /Тотю/ Г. Добринович [*Видин], деец на ВМРО; студент в Рисувалното училище в София. Четник в МОО при Михаил Даев 1905 и Пею Яворов 1912 - чета № 15. Ранен 9.Х.1912. Награден с орден "За храброст".

# БВИ. С., 1988, с. 213; Мирков, Александър.- в. "168 часа", 15.ІІ.2011; Салапантов, Дочо.- в. "Ретро", 12-18.VІІІ.2011.

сряда, 10 август 2011 г.

МАНЗУРСКИ / ДАСКАЛОВ (Разлог)

Илия Манзурски
1. ? Ил. Манзурски [*Мехомия, дн. Разлог, 1738 +1821, Зографски монастир], с духовно име Филотей, митрополит, учи в Зографския монастир, където се замонашва ок. 1760. Самоковски митрополит 1772-1819.
2. Йосиф Ил. Манзурски [*Разлог, 1774 +1814], с прозв. Даскала; учител; учи в Рилския монастир ?-1794, І учител /килиен/ в Разлог 1795-?, 1810-14; свещеник от 1805 в Разлог и архиерейски наместник 1835. Ктитор на Рилския монастир. Умира от чумна епидемия.
2.1 Михаил Й. Даскалов [*Разлог, 1799 +1864, Разлог], даскал "учител" в Разлог 1822- ок.1835 и ?-1856 и свещеник и архиерейски наместник в Разлог; учи в Самоков 1819 и Зографския монастир ?-1821. Съинициатор в Разлог за изграждането на черква 1834 и училище 1835. Превежда документи от гръцки и турски, народен лечител. Убит от турци = Вела.
    2.1.1 Иван М. Даскалов [*Разлог, 1832], учител 1858-?; учи при Неофит Рилски, деец за църковна независимост.
       2.1.1.1 Благой Ив. Даскалов [*Разлог, 23.ІІ.1867 +1956, Разлог], учител в Разлог, Якоруда и др. Деец на ВМРО.
2.1.2 Катерина /Катето/ М. Даскалова [*Разлог] = Никола Филипов Чолаков [*с. Долно Драглище - Разложко, 1818], чорбаджия и местен кмет. Брак от 1839, венчани в Самоков от Дели Матей. Имат 5 деца - Христо [1842 +1913], Атанас, ?, ? и Георги [*22 септ. 1853].
# БВИ., С., 1988, с. 673; Чолаков, Добри. ...1989, с. 54-56, 61-62,100-101; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 160, с. 80; Пирински край. Енциклопедия. Благоевград. 1995, т. І, с. 545.

вторник, 9 август 2011 г.

ФИЧЕВ (Дряново)


Иван [+1803]
І
1. Никола Ив. [*Дряново,1800+15.ХІ.1881], с прозв. Кольо Фичето, майстор-строител; строи - черкви: "Св. Никола" - Търново след 1836, черквата ? в Килифаревския монастир 1842, "Св. Богородица" 1844 - Търново; "Успение Богородично" - с.Присово-Търновско 1846, "Св. Никола" - Дряново 1852, "Св. Кирил и св. Методий" - Търново 1861; "Св. Спас" /Свето Възнесение/ - Търново 1862, "Св. Константин и Св. Елена" - Търново 1873 и "Св. Троица" - Свищов 1867; черковни куполи: монастира "Св. Троица" - Търново и в Преображенския монастир 1861; мостове в : Габрово 1855 /Баевият мост/, Севлиево над р. Росица 1856, гр. Бяла над р. Янтра 1867, гр. Елена над р. Веселина, Ловеч над р. Осъм 1874 /покрит, единствен на Балканския полуостров/ и сгради в Търново: - Къщата с маймунката 1849, Ханът на х.Николи Д. Минчев 1858, Конака 1876 /тук и избран 1878 за български княз Александър Батемберг и тук заседава ВНС 1990/; чешма - в Соколския монастир 1856. Строи и черквите "Св. Никола" - Горна Оряховица и "Св. Димитър" - Лясковец. На негово име - училища по строителство - Бургас, Варна, Търново, Ямбол; строително отличие, улици - Пловдив, Димитровград, София, Шумен и др.; квартал в Търново; пощенска марка от Елза Готева 1978 = Марина [*Дряново]. Имат 3 сина и 4 дъщери.
1.1 Иван Н. Фичев [*1825+1877], с прозв. Пантолонджията, спомощник = Катинка.
1.1.1 Иван Ив. Фичев [+1928], генерал = І. ? Константинова Панайотова, министерска дъщеря.
а) дъщеря Ив. Фичева [+1916], милосердна сестра на фронта 1910-14.
б) дъщеря Ив. Фичева [*Торино-Италия], милосердна сестра 1910-14.
1.1.2-3 двама сина Ив. Фичеви

1.2 Сава Н. Фичев = Анастасия Д. Златева.
1.2.1 Марийка /Мика/ С. Фичева [*Търново,1873+Търново] = Никола Павли Иванов. Имат 8 деца - Кинка, Сава [*1891+1958] - контраадмирал и І родоизследвач на рода си 1938, Анастасия, Димитър, Теодора, Стоян, Павлина и Стефан.
1.2.2 Кинка С. Фичева [*Търново] = Павал С. Друмев, търговец. Имат 4 деца - Недялка, Ангел, Сава и Симеон.
1.2.3 Роза С. Фичева [*Търново+Търново] = Стат Дюлгеров. Имат 2 деца - Сийка и Тодор.
1.2.4 Екатерина С. Фичева [*Търново+Търново] = Панайот Бояджиев, търговец. Имат 2 деца - Цветко и Цветанка.

1.3 Никола Н. Фичев, кмет на Търново, учи Духовната академия в Киев преди 1878.
1.4 Дешка Н. Фичева = ? . Заселват се в Русенско. Имат потомци.
1.5 ? Н. Фичева
1.6 ? В. Фичева
1.7 ? Н. Фичева

2. М. Ив. = Ботева.

Съвременици - сродници
Георги Фичев, ортопед в "Пирогов"-София.
Никола Фичев, анестиозолог.
Беба Фичева, професор - доктор УНГ
Константин Фичев, кмет на Троян, автор на исторически книги и краевед.

# Бележити търновци 1986, с. 70; Николов, Григор. Родът на Кольо Фичето.- nobility.blog.com 20.ХІІ.2006; "Екатерина Бояджиева" - geni.com 10.VІІІ.2010; Вж Дончев, Панайот - сп. Спектър 1979; Вж ТВ от Виолета Радева. Потомците на Фичето. Русе , 2010. /излъчван от БНТ и на 3.VІІ.2011/; Вж Родоведи - Божков 1978 и Михаил Неделчев.

петък, 5 август 2011 г.

БУЮКЛИЕВ / ПИКОЛО (Търново)


х.Илия Буюклиев

1. Сава х.Илиев [*Казанлък], търговец.

1.1 Никола С. Хаджиилиев, с псевд. Пиколо [*Търново, 15.ХІ.1792+16.ІІІ.1865,Париж], учител, доктор и книжовник; учи в Търново /гръцко училище/ 1799-1806 и Букурещ /гръцки лицей/ 1806-10, завършва медицина във Франция /Париж 1825-?/ и Италия /Болония и Пиза 1827-29/. Учител по френски в Букурещ 1811-16 и на о.Хиос 1817 /Духовна семинария/, преподавател по красноречие и етика на о. Корфу /Йонийска академия/ 1822-?. Член на литературното дружество към Букурещкия лицей ?-1816. В Одеса 1817-20 поставя драми на гръцки език /включително и свои/. Доктор на литературата 1824, професор по философия 1825. Лекар в Париж 1829-30 и Букурещ 1830-39. От 1840 живее в Париж. Кореспондира с д-р Петър Д. Протич и съратник с д-р Петър Берон и Стефан Богориди. Дарител на книги за търновските училища и им завещава 12000 франка. Участва в гръцкото въстание 1822. Сътрудничи на гръцки и френски 1856 периодични издания. Превежда от френски на гръцки 1841, 1860 /"Павел и Вергиния", "Индийска хижа", "Животът на Цезар", "История на животните" от Аристотел/. Автор на драми - "Леонид" 1817, "Смърттта на Демостен" 1818 /на английски 1824/, "Никаратос" и на стихотворения. Осиновява племеника си Теохар ок. 1840/41.

1.2 Анастасия х.Илиева [*Търново,ок.1802] = Кирил Кирович. Имат 2 сина - Димитър [*1824+1905] и Теохар Пиколо [+1848].

1.3 Стефан х. Илиев [*Търново,1814/9 + жив 1889], околийски началник в Букурещ - 32 години = ?. Имат 2 сина, офицери и дъщери.

Сродница - Елена Пиколо = Параскев х.Луков [+ІV.1821]

# БВИ. С., 1988, 531-532 и сн. на Никола, 333 и сн. на д-р Димитър К.Кирович; ЕБВЛ. С., 1996, с. 568-569.


сряда, 3 август 2011 г.

МУСТАКОВ (Каварна)


Д.
І
1. М. Д.
І
Рк 1.1 Пею М., с прозв. Буюклията "с големи мустаци"; хайдутин = ? Буюклийска.
1.1.1 Михаил П. Мустаков [*Сливен], свещеник и учител в с. Геленджик = Победа-Добричко 1870-72, Омуртаг 1873 и Каварна 1874 = Тодорица, дъщеря на свещеник - братовчед на Хаджи Димитър.
1.1.1.1 Димитър М. Мустаков [*Каварна,6.VІ.1872+ 24.ХІІ.1973], генерал; завършва Военно училище в София и Генерал-щабна академия в Петербург-Русия. Военно аташе в Солун ?-1909-12, военен министър 1923-25. в Щаба на конната дивизия през Балканската война, началник-щаб /ротмистър до полковник/ на 9 п. Плевенска дивизия през І Световна война. Началник на погранична стража и на жандармерията. Като майор става масон. Арестуван 1944-51 в Пазарджишкия затвор. Награден с орден "За храброст". Автор на спомени "Дневник 1912-1922" 2006 = ? [+1939], сродница на Димитър Ценов от Свищов, учи пиано в Дрезден-Германия.
а) Ангелина Д. Мустакова
б) Теодора Д. Мустакова [Солун,14.VІ.1909], с псевд. Фео Мустакова, балерина и хореограф; учи в Париж 1927-?. Основава балета към Музикалния театър. Автор на автобиографичната книга "Живот в света на балета" = Асен Генадиев, инженер-химик. Имат син Павел /Поли/.

1.1.1.2 Никола М. Мустаков = А. , 8-о поколение от рода на Хаджи Вълчо от Банско.
1.1.1.2.1 Екатерина Н. Мустакова, завършва право, историк и родовед. Автор на - "Неугасими имена от Възраждането", "Банско и Атон" и "Банско през Възраждането" /800 екземпляра подарява на община Банско/ = И. Бояджиев. Имат син Н.
1.1.1.2.2 Михаил Н. Мустаков, доктор = Х.
1.1.1.2.3 Т. Н. Мустаков

1.1.2 Екатерина П. Мустакова = Бахов. Имат дъщеря Каля = Добри Паскалев Златев.

2. С. Д.

Сродници
- Владислав Паскалев - академик; Люба Паскалева - архитект; Симона и Полина Паскалеви - оперни изпълнители;
- Любен и Стефан Калицини - цигулари.

# БВИ. С., 1988, с. 439; Дяконова, Светлана. Михаил Мустаков .- geni.com 5.Х.2008, 7.ХІІ.2010. Вж ЦДА, фонд генерал Димитър Мустаков. Сродници на ул. "Дондуков" - София.

вторник, 2 август 2011 г.

БОЗВЕЛИЕВ (Казанлък)


Атанас Бозвели [*Казанлък], абаджия в Цариград, закупува имоти в с.Лефеджи-Лозенградско. Убит от турци.

І

Атанас Ат. Бозвелиев [*с.Лефеджи, роден след смъртта на баща си]. Преселва се в Лозенград, докато българите били изгонени = Султана Михалчоолу.

1. Михаил Ат. Бозвелиев [*Лозенград,1861], притежава хан и 800 дка земя, специалист по винарство. Преселва семейството си в Бургас 1927.

1.1 Атанас М. Бозвелиев [*Лозенград,1887], съдружник с чичо си на фирма “Фабрика Лозенград – Събирателно дружество за търговия с колониални стоки и фабрикация на вино и спиртни питиета”- Бургас


2. Иван Ат. Бозвелиев [*Лозенград,1870], търговец на спиртни напитки с фабрика за мастика в Лозенград. Преселва се със семейството си в Бургас 1923.

3. Панайот Ат. Бозвелиев [*Лозенград,1870], търговец на зърнени храни, притежава 100 дка лозя и фурна. В България от 1902.

4. Венета Ат. Бозвелие [*Лозенград,1873] = ?

5. Керана Ат. Бозвелиев [*Лозенград,1876] = ?

6. Георги Ат. Бозвелиев [*Лозенград,1882+1943], търговец. Преселник в България - Балчик 1902-?, София ?-1914, работи в магазин за модни дамски дрехи и изучава френски език и в Бургас 1914. Съдружник с племенника си Атанас на фирма “Фабрика Лозенград – Събирателно дружество за търговия с колониални стоки и фабрикация на вино и спиртни питиета” - национализирана 1947 за Винзавода в Бургас = Елена Корудерлиева [*Айтос], с родители бежанци от Тракия.

6.1 Атанас Г. Бозвелиев [*Бургас,1919], царски офицер.

6.2 Милко Г. Бозвелиев [*Бургас,1923], морски офицер; завършва Военно-морското училище-Варна и Икономическия институт-София. Командир на бойни кораби по р.Дунав и Черно море, помощник-командир на миноносец “Дръзки”. След 9.ІХ.1944 изпратен в лагер. Главен счетоводител на - „Строително обединение”–Бургас, Курортен комплекс „Слънчев бряг” и Кабелен завод-Бургас.

6.3 Любен Г. Бозвелиев [*Бургас,1931], инженер-химик, доктор и родопроучвател; учи в Бургас /гимназия „Г. С. Раковски”/, завършва индустриална химия в София ?-1953. Първи инженер-химик в Кабелния завод–Бургас 1953-?, научен сътрудник в новосъздадения Институт по електропромишленост-София и в Институт по пластмаси–София. Има над 80 научни публикации, 15 авторски свидетелства и голям брой внедрени разработки.

Сродници

- Теню Б. Бозвели [*Казанлък], кръстник на Светослав Николов Сапунов /Миларов/ в Цариград 1850.

- Иванчо Бозвели, делегат в Цариград с Никола Евтимов Сапунов и др. преди 1849.

# Вж Бозвелиев, Любен. Родословието на Неофит Хилендарски Бозвели.- сп. “Исторически преглед” 2005, бр.3-4; Кехлибарева, Соня. по Георги поп Аянов. Лозенград – преселници и родове 1930-42.- Държавен архив-Бургас.