понеделник, 31 декември 2012 г.

АНАСТАСОВ (с.Медово, Чирпанско)Рк Анастас, преселник в с. Балджиларе /Медово/, Чирпанско от ок. 1845, бакалин = Пена Маврева.

1. Янко Анастасов

2. Никола Анастасов [*с.Балджиларе, 1850 +  6 ноем. 1936], учи в - Балджиларе при  Йоаникий /Иван Стоянов Нектариев *1809+1884/ през 50-те г., даскал Пенчо, поп Антон Илиев [*1830+1906] между 1861-66; Калофер при Ботю Петков и в Пловдив при Йоаким Груев до 1868. Член на РК-Балджиларе 1872 /март 1873/, председател на РК-с.Верен 1874, финансира РК-Чирпан 1875. Съратник на В. Левски, Георги Данчов - Зографина. Заловен в Чирпан 1875 и препратен, с бащина помощ,  в Пловдивския зандан  до дек. 1876. Опълченец през РТВ 1877-78. Пристав в гр. Брезово след Освобождението.

3. Гана Анастасова = Иван [*с.Садъклии /Верен/, Чирпанско]

# Минчев, Филип Й. История на село Верен. ВТ, в 3 тома 2003-2004; @ medovoo. blogspot.com.

четвъртък, 27 декември 2012 г.

САМСАРОВ (Сливен)


Ненчо  /Ненко/ Самсаров

1. Стефан Н. Самсаров [*Сливен], учител; учи в Сливен. Учителства в -  Ески Джумая /Търговище/, Осман пазар /Омуртаг/, Карнобат и др. през 40-50-те. Църковен певец във Варна. Превежда "Хиляда и една нощ" = ? [*Варна]. 
1.1 ?
1.2 ?
1.3. ?
1.4. ?
1.5. ?
1.6. ?

2. Христо Н. Самсаров [*Сливен, 1842], учител; учи в Търново при Никола Михайловски и Цариград /Военномедицинско училище/. Учителства в - Ески Джумая  - дн. Търговище 1864-69, Видин 1869-70, с. Гложене -Тетевенско 1871-72, Оряхово 1873, Варна 1873-? и църковен певец и още веднъж  тук и в София /Първа мъжка гимназия -1881-/. Първият кмет на Ески Джумая 1878, 1879-80 и 1885-87. Депутат в I, II, IV, VI НС и в ВНС - I и VI, окръжен управител   след 1889 в Оряхово, Лом и Бургас. Съредактор на сп. "Български преглед". Доброволец в Сръбско-българската война 1885. Превежда от - руски  "Дон Кихот" 1882, френски "За ролята но държавата" 1883. Издава учебник "Отечествена география" 1881. На негово име - улица във Варна.
2.1  ? Хр. Самсаров
2.1.1 Стефан ? Самсаров, шурман до 1986.
2.1.1.1 Димитър Ст.  Самсаров [*3 ноем. 1949], капитан за далечно плаване. Завършва ВВМУ "Н. Вапцаров" - Варна 1968-73. Преподавател в ТУ-Варна 2012-? 
2.2 ? Хр. Самсаров, участник във Балканската война.
# БВИ. С., 1988, с. 581.

вторник, 25 декември 2012 г.

КАРАДЖОВ (с.Шипка, Казанлъшко)


Дянко Караджов

1. Христо Д. Караджов [*Шипка, 1836 +18 февр. 1911, Казанлък], учител и свещеник;  учи в - с.Шипка /основно/ при Иван Чомаков и Казанлък 1850-? /класно/. Учителства в - с.Шипка 1858-63, Мъглиж-Казанлъшко 1863-64, Казанлък 1865 и училищен инспектор 1881-82. Съосновател на читалището в с.Шипка 1861. Поп  от 3 апр. 1866 в Казанлък и в Хасково 1876. Хаджия, иконом 1874 и архиерейски наместник в Казанлък 1876. Участва в Априлското въстание 1876.  Служи и в Българската екзархия - Цариград. Депутат. Спомощник 1868 /"Поучения"/, 1873 /?/, 1874 /"Ръководство към физиката"/, 1875 /"Небесни светила"/ = Стефана Иванова Тюлева.
1.1 Дечко Хр. Сараджов [*Шипка, 1 окт. 1859 +Самоков], полковник = Евгения Тантилова.
1.1.1 Христо Д. Караджов [*Шипка +]
1.1.1.1  Дечко Д. Караджов [*31 авг-1943 + 2004]
1.1.1.2 Венка Д. Караджова = Владимир Станишев [*1923+ок.2005]. Имат син А.
1.1.1.3 Бистра Д. Караджова

2. Григор Д. Караджов [*Шипка, 1849 +1888], учител; учи в гр. Табор - Чехия 1870-71. Учителства в Пловдив 1873-77 и след 1878 втори път. Участва в Априлското въстание 1876. Сътрудничи на в. "Напредък" 1875.
2.1 Дянко Гр. Караджов = Тотка Алтъбянова
2.1.1 син ? Д. Караджов
2.1.2 син ? Д. Караджов

# БВИ. С., 1988, с. 315; Henn Sarv. gemi.com - 12 авг. 2011 

понеделник, 24 декември 2012 г.

РАЧЕВ (Шумен)


Матю Рачев, търговец в Шумен = ?


1. Златин /Златко, Злато/ М. Рачев [*Шумен, 1842 + 1894, Шумен], завършва в Прага - Чехия /търговско училище/ ок. 1858-61. Като студент в Прага участва в демонстрация 1861, за което е арестуван. Чиновник по ж.п. линия Русе-Варна 1868-?, както и след 1878. След РТВ  се установява в Шумен.


2. Андрей М. Рачев [*Шумен,1848 +2 апр. 1894, Шумен], лекар. Учи в Шумен, Цариград /Военномедицинското училище/ ? -1873-1874. Свири в оркестъра на  Добри Войников - Шумен. Член на Българското благотворително дружество "Просвещение" - Цариград. Военен лекар в гр. Хайдар паша - Турция и Шумен /два пъти/, Ловеч 1876-?. Сътрудничи на сп. "Читалище"1871. Спомощник в Цариград - 1873 /"Не ще може ..."/, 1873 /"Кратка елементарна геометрия"/ и 1874 /"Ръководство към физиката"/. Съавтор на "Химическо наименование" 1871.  .

3. Рачо М. Рачев  [*Шумен, 1853 + 19 ян. 1897, Шумен], учител. Учи в - Шумен при Добри Войников, Тодор Икономов и Сава Доброплодни, Цариград 1868-69 /френско училище/, Загреб ок.1873-74; Чехия /педагогическо училище/, Щип. Учител в Шумен ?-1879-?. Автор на сборници с музикални произведения след 1878. 

# сп. "Антени", 1983, № 67, с. 143-147; БВИ. С., 1988, с. 571-572.

събота, 22 декември 2012 г.

АВРАМОВ / ИВАНОВ (Чирпан)


Аврам Коларов

   Ι
Рк Иван Аврамов Коларов
   I
Димитър Иванов Аврамов [*Чирпан, 1835], учител и поп; учителства в с. Тръново /днес Марица/, Хасковско 1852-53, Чирпан нач. 60-те. Свещеник  в Чирпан ок. 1867-?, протойерей 1873 и архиерейски наместник. Съратник на В. Левски от 1870, посреща в дома си и Георги Данчов - зографа 1870 и 1872, Атанас Узунов 1872. Член на РК-Чирпан 1872. Арестуван, разпитван 15-16 юли 1873 и  заточен 21 юни 1873 в Диарбекир след  Арабаконашкия обир до 1878.  Монах под името Дамаскин след 1878  и архимандрит, хаджия. Спомощник 1868 = Иванка Манолова - Попдимитрова, калугерка и учителка в Чирпан през 60-те, сестра й е тъща на Янко Тенев Кочов - касиер на РК.Чирпан.

# БВИ. С., 1988, с. 288 и 394.

НИКОЛОВ (Бургас)


Рк Никола, свещеник, иконом в Бургас през първата четвърт на 19в.
   Ι
1. Найден Николов [*Бургас], учи в Цариград /Робърт колеж/ ?-1869, Служи в Букурещ -търговската кантора на Евлоги Георгиев 1874-?, касиер на българския клуб ян. 1877-?. Спомощник от Букурещ 1874 /"Ръководство по физика"/ и дарява 2 екземпляра на  българското училище в Бургас.

2. Одисей Николов [*Бургас, 9 февр. 1840 +23 окт. 1937], с духовно име Симеон - митрополит Варненско-Преславски; учи в Бургас /гръцко училище/, о. Халки 1856-63. Учител в Цариград 1864 /българското/ и 1865 /гръцкото/, Бургас /гръцко/ 1866-69. Йеродякон 1870, йеромонах във Видин, протосингел на видинския митрополит, митрополит 1872-1937. Организатор на първия учителски събор  Шумен 1873. Подпредседател на УС 1879, депутат 1879-83 и председател на ΙΙΙ ОНС 1882-83. Член на Светия синод 1878-1912 и  председател 1883-86; 1902-05. Сътрудничи на  сп. "Читалище" 1871, в. "Източно време" 1875. Автор на  книги за историята на църквата.

# БВИ. С., 1988, с.  446, 473, 591.

петък, 14 декември 2012 г.

КАНДИЛАРОВ (Котел)


?
   Ϊ
1.  Стоян Кандиларов
1.1 Георги Ст. Кандиларов [*Котел, 8 авг. 1851+19 юни 1943, с.Арбанаси-Търновско], учител; учи в Котел ?-1869, Одеса ?-1880 /семинария/, завършва в Киев 1880-84 /Духовна академия/. Учител в - Котел 1869-73, Солун 1883-87 и директор, Битоля 1889-90, Сяр 1891, Скопие 1890-91, Лясковец  /семинарията/ 1892-95, Цариград /семинария/ и ректор 1896-99, Русе 1900-06 и директор, София /семинарията/ 1916-18, Пловдив /семинария/ 1920-25. Кореспондира с Царевна Димитър Миладинова - Алексиева 1884. Сътрудничи на в. Право 1873. Автор на "Българските гимназии и основни училища в град Воден от 1869 до 1913" 1943. На негово име - улица в с.Арбанаси = Ана Тръпчева Стоянова [*Воден, 1865+1941,с.Арбанаси], учителка; учи във Воден и Одеса ?-1883. Учителства във Велес и директор 1883-84, Солун 1884-87.
1.1.1 Георги Г. Кандиларов [*Арбанаси, 23 апр. 1900+1983], професор.

1.2 Иван С Кандиларов [*Котел], учител в - с. Армутлии, сега Крушари-Добричко 1872-73, с.  Кумлуджа, сега Крумово-Варненско и с.Караач, сега Славяново-Провадийско през 70-те. Спомощник 1873.2.  ?
2.1 Атанас  Кандиларов =  Жечка Бенева Бенева [+1956]

2.1.1 С. Ат. Кандиларова = Д. Иванов. Имат син Асен [*ок.1920]

2.1.2 Вяра Ат. Кандиларова [*Шумен, 18 авг. 1910+22 февр. 1992, София] = Димо Павлов Пулиев [*Карлово, 1899+1958], инженер. Нямат деца.

2.1.3 К. Ат. Кандиларов = ?
2.1.3.1 И. К. Кандиларов = Д. ?.
2.1.3.1.1 Д. И. Кандиларов 
2.1.3.1.2  К. И. Кандиларов 
2.1.3.2 А. К. Кандиларов

# БВИ. С., 1988, с. 311; Henn Sarv.- geni.com, 12.08.2011

вторник, 11 декември 2012 г.

БРЪЧКОВ (Свищов)


Иван Бръчков [*о. Брач, Харватско, ок.1757+1857/1860,Свищов], преселва се в  Еленско и основава махала Бръчковци. Има 6 деца -  2 дъщери и 4 сина.

1. Станчо Ив. Бръчков = Елена
1.1 Илия Ст. Бръчков [*Свищов, 1860+1925], първият инженер по ж.п.; учи в - Свищов /съученик с Алеко Константинов и Иван Шишманов/, Габрово / съученик със Стефан Стамболов/ 1871-?, в Браила; завършва железопътно строителство  в Петербург ?-1885. Като инженер работи в Русе /ремонти на локомотиви и кораби/, по ж.п. линия Русе - Търново и Г.Оряховица - Ст.Загора; депутат в 8 НС, заедно с ген. Вазов и съсед с него в София. Прототип /фамилен/ на Иван Вазов в повестта "Немили недраги" = Василикия Маринович Соаре, дъщеря на румънския консул в Русе, с български произход, учи оперно пеене.
1.1.1 Георги Ил. Бръчков, завършва инженерство във Виена. Работи в Горна Джумая. Има правнук в Благоевград Илия Ласин 2012.
1.1.2 Мария Ил. Бръчков
1.1.3 Евгения Ил. Бръчков
1.1.4 Борис Ил. Бръчков

1.2 Иван Ст. Бръчков, началник гара Варна; първият директор на ж.п.гара София.
1.3 Георги Ст. Бръчков
1.4 Тиберий /Димитър псевд. / Ст. Бръчков, началник на ремонтна база в Горна Оряховица.
1.5 Крум Ст. Бръчков

2. Стоян Ив. Бръчков = Ангелика. Техни портрети в НХГ.
2.1 Иван Ст. Бръчков
2.2 Ангел Ст. Бръчков
2.3 Димитър Ст. Бръчков
2.4 Георги Ст. Бръчков
2.4.1 Светослав Г. Бръчков =  Наталия Петровна Паренсова, дъщеря на генерал и министър на вътрешните работи.
2.5 Стерьо Ст. Бръчков
2.6 Бицка Ст. Бръчкова
2.7 Златан Ст. Бръчков, завършва в Цюрих - Швейцария, първият председател на техническата служба-Варна и член на УС на БТПараходно дружество.  Кмет на Варна 25 април - 23 окт. 1922, строи пристанището; депутат.
2.8 Йордан  Бръчков, началник гара "Царева ливада".

3.  Иван Ив. Бръчков
3.1 Христо Ив. Бръчков, преселва се в София.

4. Цоньо Ив. Бръчков
4.1 Христо Ц. Бръчков, разузнавач /с пощенски гълъби/ през РТВ 1877-78. Съратник на Г. Раковски, Л. Каравелов, Левски и  Хр. Ботев. Четник във Втора Белградска легия 1867. Подпомага финансово Ботевата чета, Опълчението и Софийския университет.

5. дъщеря ? Бръчкова
6. дъщеря ? Бръчкова

# Ласин, Илия [сродник]. Родът Бръчков, 10 ок.  2008.-  www.lassin.wordpress.com; Славчева, Дияна. Илия Бръчков и неговата фамилия.- в "Десант" (Бургас), 5 дек. 2012. Вж Христов Георги. Свищов в миналото ...1936; Балашев, Ангел. Свищов преде 60 и повече години. С., 2007.
   # Данните се нуждаят от уточнения !

събота, 1 декември 2012 г.

БОЕВ / ЕКЗАРХ (Ст. Загора)


Стоил Боев, търговец и "владически екзарх" - епитроп на владиката в Ст.Загора.
   Ι
1. Александър Ст. Боев [*Ст.Загора, 1808+27 септ. 1891,София], с прозв. Екзарх, Екзархов преди 1858;  учи в Букурещ /гръцката Бейска академия/, откъдето и другото прозвище Бейоглу и в Будапеща /немско училище/ и Мюнхен; следва математика в Париж 1836-? и медицина  ок. 1843. Придружител и преводач на французина Жером Бланки, в пътуването 1841-42 му през българските земи. От Париж  заминава 1847 за Петербург с титла "княз български"  в паспорта, Руското правителство му възлага да   разпределя 10,000 рубли за учащи се българи. Деец за българска църковна независимост. Аташе на турското посолство в Париж 1866-76. Префект на Пловдив след 1878, един от кандидатите за български княз 1879 и 1886. Член на Върховния административен съд в Източна Румелия. Преселва се в София  1885. Спомощник 1856. Сътрудничи на  в. "Левант Таймс". Издава "Священое и божественое евангелие" 1858, редактира в. "Цариградски вестник" 1850-60. Преводач  от френски на "Младата сибирянка" /от Ксавие дьо Местър/ 1851. Автор на "Напис ради болгаров" 1843 /"Гласът на България" английски вариант и "Истинний глас на България" българска издание 1853/.
1.1 Иванчо Ал. Екзарх
1.2 дъщеря?  Ал. Екзарх = Светослав Н. ТЪПЧИЛЕЩОВ [*1856+1910]

2. Георги Ст. Боев, свещеник, жив 1852.
2.1 Ирина п.Георгиева Екзарх(ска) [*Ст. Загора], преводачка на "Памела уженена" /драма от Карло Голдони/ 1852 и 1853,  от френски - "Проказаний на градат Аост" /повест от Ксавие дьо Местър/ 1853. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1852, 1854-55. Превежда и публикува писма 1854-55. Автор на предговори "Към моите соученици приятелки, моми и булки" и "Предмет на комедията".

Сродник на Ал. Екзарх - Сава Бойчев Екзархос [*Ст. Загора], учител в гр. Мачин 1858-59.
# БВИ. С., 1988, с. 235; .РБЛ. С., т. ΙΙ, с. 12-13; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 267-268.