сряда, 8 септември 2010 г.

РАШЕНОВ (Дряново)


Йордан /Юрдан/ РашИнов, учител в Дряново 1873 = І. ?; ІІ. Бонка Тихова [жива 1876], знахарка.

І

1. Христо Й. Рашенов, с прозв. Рашенчето [*Дряново,ок.1850+24 април 1876,Дряново], председател на РК-Дряново, емигрант във Влашко дълги години, след събранието в Гюргево 1875 е изпратен от Окръжния РК в Дряново. Отровен в навечерието на избухването на въстанието в района.

2. ?

3. Стефан Й. Рашенов, учител.

3.1 Христо Ст. Рашенов

3.1.1 Йордан /Юрдан/ Хр. Рашенов, юрист; съратник на В. И. Ленин, живее в Русе = ? [*Хасково], срещат се с министър Омарчевски.

3.1.1.1 Катя Й. Рашенова, музикален педагог, пианистка.

3.1.1.2 дъщеря ? Й. Рашенова, икономистка.

3.1.2 Александър Хр. Рашенов [*1892+1938], архитект, завършва архитектура в Чехия с докторат, водач за освобождаване на Добруджа от Румънска власт, заради което е арестуван от румънската полиция 1922; архитект към Народния музей от 1924. Автор на „Месемврийски църкви” 1932 /фототипно 2007/ и студии 1924, 1931, 1937; работи с Братя Шкорпил по църквата в Дженавара – Варнеско; подготвя проекти за реставрация на къща-музей „Иван Вазов” 1920„Св. София” 1925, Балдуиновата кула 1930-33 и крепостната стена в Търново 1934-? И източната порта на ханския дворец в Плиска; съредактор на сп. „Архитект”1927-29. На негово име – улица в Дряново, архитектурна награда - връчвана от Съюза на архитектите = Невяна /Вена/ Димитрова Златева [ок.1891+1981].

3.1.2.1 Христо Ал. Рашенов [*1924], строителен инж. Предава семеен архив в Търново = Яна Кръстева, архитект.

3.1.1.2 Мери Ал. Рашенова

3.1.1.3 Иван Ал. Рашенов, литератор, художник - в София.

3.1.3 Стефан Хр. Рашенов [*Дряново,6.ІХ.1896+18.ІІ.1973,София], с псевд. Станимир Лилянов, писател и адвокат; учи в Габрово и Русе /гимназия/, завършва право в СУ ?-1920; учител в с. Обретеник – Плевнеско 1914-15, адвокат в Русе 1921-25 и София 1925-?, където е защитник на Гео Милев заради поемата му „Септември”, юристконсулт в ЦК на БКП 1946-52, директор на издателствата „Български писател” 1954-57 и „Техника” 1958; участва в І световна и доброволец през ІІ световна война. Сътрудничи на сп. "Наши дни" 1924, "Единство", "РЛФ", "Нов път" и "Наковалня", Автор на - повестта "Ламя" 1925, сборници с разкази и очерци "Към победа" 1948, "Преходно време" 1954 и "Побратимци" 1971. Член на БКП и на Съюза на българските писатели. = Елена Андонова Тошева [*Кюстендил,23.І.1907 +20.І.1986,София], завършва математика в СУ, редактор на - изд. "Народна просвета" 1960-?, сп. „Математика”. Автор на книга за баща си „Доне Щипянчето” 1995.

3.1.3.1 Радослав /Ради/ Ст. Рашенов [*София,1938], учи в 127 училище „Денкоглу” и 6 училище "Граф Игнатиев" ?-1956, завършва физика в Прага /Карловски университет/ 1956-60, физик в БАН до 2005, разработва нови енергийни източници, преводач от сърбохърватски = Анка Боянова Стоянова [*София, 1941], завършва икономика в СУ 1962-66, икономист в Столична община 1971-97.

3.1.3.1.1 Елена Р. Рашенова [*София,1985], учи в 22 СОУ "Г. Ст. Раковски" 1992-2004, завършва УНСС 2004-09, работи в ПИБанка 2011-; хоби – фотография.

3.1.4 сестра ? Хр. Рашенова, ул. "Г. Ст. Раковски" и бул. "България". Имат син Христо.

# БВИ. С., 1988, с. 574; Чолов, Петър. Дряново. С. 160-164; Вж Родословно дърво у Ради Рашенов; РБЛ, С., т. ІІ, 1977, с. 292 и сн.; geni.com под Иван Рашенов – 8.ІІІ.2009.

Няма коментари:

Публикуване на коментар