понеделник, 30 август 2010 г.

ТЪПЧИЛЕЩОВ (Калофер)


Стоян
І
Петко Ст. Тъпчилещов [+1829]

1. Христо П. Тъпчилещов [*Калофер,1812+ок.1875/8],търговец; с търговска кантора в Цариград.

1.1 Стоян Хр. Тъпчилещов [*Калофер,1850+1896,Цариград], учи в търговско училище на о. Халки 1860-64 и в Марсилия - Франция 1864-?

1.2 Петко Хр. Тъпчилещов [*Калофер,1854+?], търговец в Цариград; учи Робърт колеж -Цариград ?-1871 и завършва търговия в Лондон ?-1875, председател на "Просвещение" в Цариград,2 секретар и настоятел на българското читалище в Цариград 1876-77; секретар в кабинета на сродника си Константин Стоилов.

1.3 Никола Хр. Тъпчилещов [*Калофер,?+1893,о.Халки], търговец, учи в търговско училище на о. Халки 1857-58 и френски колеж в Цариград ?; съосновател на българското читалище в Цариград и касиер 1866-67, 1872-73.
1.3.1 Гена Н. Тъпчилещов = Георги Димитров Золотович [*Цариград,1855+1927,София], д-р
1.3.2 Елена Н. Тъпчилещова
1.3.3 Христо Н. Тъпчилещов

1.4 Христина Хр. Тъпчилещова = д-р Константин Константинов Стоилов [Пловдив,1853 +1901,София], министър.


2. Стоян П. Тъпчилещов [*Калофер,ок.1814]


3. Мария П. Тъпчилещов [*Калофер,ок.1816]


4. Никола П. Тъпчилещов [*Калофер,1817+1893,София], търговец; учи в в Габрово 1836-38, абаджия и търговец в Цариград, дарител на българските училища. Дописник на сп. "Любословие" 1846, в-ци "Македония" 1871, "Право" 1872 и "Век" 1875; спомощник 1860, 1873 = Тоца.
4.1 Христо Н. Тъпчилещов [*Калофер+София], търговец; учи - на о. Халки /заедно със сродниците си Георги и Любомир Золотович/, в Одеса 1875, завършва медицина в Москва 1881; окръжен лекар в София 1881-83, живее в Москва 1883-1918.
4.2 Стоян Н. Тъпчилещов [*Калофер+Калофер], учи в Одеса преди 1877 и Московския университет след 1878.
4.3 Светослав Н. Тъпчилещов [*Калофер,1856+1910], учи в Робърт колеж - Цариград ?-1875; секретар на княз Батемберг и на княз фердинанд = ? Александър Екзарх.
4.5 Олга Н. Тъпчилещова
4.6 Петко Н. Тъпчилещов [*Калофер], учи в Цариград преди 1877, чиновник в БНБ след 1878.
4.7 Любица Н. Тъпчилещова
4.8 Славка Н. Тъпчилещова
4.9 Райна Н. Тъпчилещова = Христо Димитров Павлов [*Калофер,1841+1914,София].

# БВИ. С., 1988, с. 665-666 и родова схема.

Няма коментари:

Публикуване на коментар