ДУХОВНИЦИ


ДУХОВНИЦИ, за които няма или има недостатъчно  споменато в БВИ.


5  февр. 2014

АНТИМ [*Серес], архимандрит в Зограф 1818.

# БСМ, с. 261.

АНТИМ, епископ Ловешки ок. 1819.

# ПсБКД, 1882.

АНТИМ РИЛЕЦ [*Варна], монах в Рилски монастир 1837 и спомощник на "Христоития" 1837.

АНТИМ [*Търново], монах  на Св. гора 1837, архимандрит.

# Начов, Н., с. 32.

АНТИМ [*Трън.], Нишавски митроплит 1854.


АЛХЕЛАЯ,   монахиня в Самоков - 1838 праща поздрави на Н.Рилски, 1840 вече "баба" /т.е възрастна/ отказва пратените от Н.Рилски 10 гроша. Сестра на К. ФОТИНОВ.

# Н. Рилски, с. 192, 223.


1 февр. 2014


ГЕРАСИМ
, владика. Освещава на Димитровден 1665 черквата в с. Присово - Търновско.  

# Приписка за строежа от  Голяма Богородица до Димитровден, строена от 4-ма местни майстори, а при освещаването присъстват и 4 свещеника - п. Славчо, п. Йован, п. Стойко и п. Костадин.

ГЕРАСИМ, монах в Пловдив 1721.
# Драгова, Н., с. 10.

ГЕРАСИМ, йеромонах. Протосингел в Самоков 1730.

# Дуйчев, с. 333.

ГЕРАСИМ [+5 ноем. 1745], архимандрит, игумен на Рилския м-р, подновява частично монастира 1744-45. ГЕРАСИМ ХИЛЕНДАРСКИ [*? +1761, Сремски Карловац - Австрия], монах, архимандрит, игумен на Хилендар. Килиен учител в Жеравна. Деца - Мария = Стойчо Радев Мамарчева и Тодор п.Герасимов [*1760 + 1835] и внуци - Рафаил /Ранко/ Герасимов п.Тодоров /учител и поп в Жеравна/ и Никола Икономов. # БВИ, с. 151-152; Писахме с. 176; Куманов, 1993, с. 67.

ГЕРАСИМ [+18 май 1798], игумен на Рилския м-р 1772,1774,1782,1786,1792,1795-96. #БВИ, с. 151; Български надписи с. 149, 152 и 154; Семерджиев с. 20. Вж приписка л. 68б от 1791 г. ГЕРАСИМ [+1830], игумен на Чипровския монастир 1813. # БВИ, с. 151; Надгробен надпис: АωЛ  IГоуМЕNЪ ГЕРАСИМ [*Горна Оряховица], монах от Рила, първи учител в родното си място 1827. # БВИ, с. 151. ГЕРАСИМ РИЛЕЦ, архимандрит. Спомощник от Свищов 1833 /Аритметика/. # БВИ, с. 151.


ГЕРАСИМ [светско име  Георги Йовчев ФОТИНОВ], монах и учител Самоков 1835. Баща на Константин Фотинов, книжовник.

# БВИ, с. 151
ГЕРАСИМ, свещеник в Карлово 1837. Н. Рилски му дава на 22 май 1837 коня си, който закупува в Габрово на 27 март 1837.

# Н. Рилски, с. 95, 134; БВИ, с. 151.

ГЕРАСИМ [*Фелибе].   Посещава Н. Рилски 16 апр. 1836, на 21 апр. 1836 обядва в метоха на Рилския монастир с Н. Рилски, на 22 апр. 1836 с х. Рачко и Н.Рилски вечерят в метоха, на 25 апр. 1836 Н. Рилски го изпраща. На Н..Рилски праща 27 март 1844   4 гроша за фиде.

  # Н. Рилски, с. 87, 107.

ГЕРАСИМ, Преславски владика, архиерей 1834-39. В Котел освещава черквта "Ап. Петър и Павел" 1834 и тази в Жеравна "Св. Николай". Заместен е от Порфирий.
# Писахме, с. 311-312. Вж за същия и Г.С.Раковски . Горски пътник. 1958, с. 231-233.

ГЕРАСИМ, свещеник от с. Турия, Воденско.
# Кънчов, В., с. 609 по "Биографически бележки за о. Герасим".

ГЕРАСИМ, йеромонах, игумен на Марковия м-р - Скопие 1852-54. # БВИ, с. 151; МПр. 1999. ГЕРАСИМ, игумен на м-ра "Св. Архангел" - Пазарджик, спомощник 1857 /Ковчег цветособрание.# БВИ, с 151. ГЕРАСИМ РИЛСКИ (Γερασιμος Ρηλλητης), монах. Изпраща арпаджик - 12 февр. 1863.
# Н. Рилски, с. 348.

ГЕРАСИМ [светско име Трайко Попатанасов *с. Тръсие - Леринско +1890], учител в родното си село 1864, монах в Зографския монастир. Деец за построяване на черква 1860 и училище 1863 в селото си.

# в. Македония, 1930; БВИ 1988, с. 151; Вж Куманов, М.

ГЕРАСИМ светско - име Нешов [*Сопот], монах в и игумен 1867-73 на Калоферерския м-р. Оттегля се в с. Митризово /В. Левски/ - Пловдивско. Спомощник 1843 /Служение/, 1845 /Хазрети/, 1853 /Критически/ превад на Ботю Петков и 1855 /Церковная/. # БВИ, с. 151. ГЕРАСИМ РИЛСКИ [*Г.Джумая, 1830 +1892, Пловдив], игумен на Араповския монастир 1873-76.  Учи в Рилския монастир и русия - семенария. Изповедник в Рилския метох в Пловдив и Араповския м-р от 1860. Жтваря щампарница в Араповския м-р, а след разрушаването на м-ра го възобновява. Поддържа връзки с Ботев, Вазов и Арсени Костенцев. Спомощник 1873. Има сестра, а тя дъщеря Мария = Любомир Белчев, родители на Елисавета Багряна [*1893], поетеса.

# БВИ, с. 151-152; # Куманов, 1993, с. 66-67; ТВ 1, 29 септ. 2005.
ГЕРАСИМ, свещеник 1874 в с. Плевня - Драмско. # БВИ, с. 151.

3 ян. 2014

ЕВПРАКСИЯ / светско име ? Димитрова ГЕШОВА/ [*Карлово, ок.1780 +ок.1879, Карлово], игуменка на Калоферския метох "Въведение богородично" ок.1850-1868-1877. Възобновява черквата към метоха 1862. Спомощник 1868 /Поучение/. Сестра на Хр. Д. Гешов, търговец.

# Начев, В.. Български надписи с. 223.

ЕВПРАКСИЯ,   монахиня, учителка в девическото училище - Самоков ок. 1864-66. Учителка на Хр. Зографски 1857. Тя е дъщеря на немец, механик в самоковската фабриката за стъкло 1850-?.

# Семерджиев 1913, с. 139.

ЕВПРАКСИЯ /светско име ? ВАСИЛЕВА/ [*Карлово],  монахиня и учителка в Чирпан 1868-?.


4 ян. 2014

ЕВТИМИЙ, йеромонах в Рилския монастир 1696.

# Дуйчев, с. 326.

ЕВТИМИЙ, проигумен 1801 на Зографския монастир.
# б.ш. Надпис и ктиторски образ в черквата на монастира.

ЕВТИМИЙ [*Сопот + ок. 1890], игумен на Гложенския монастир 1868, хаджия преди 1868  и спомощник 1868 /Поучение/.

# допълнение към БВИ, с. 234. 

ЕВТИМИЯ [*Калофер + 8 септ. 1791, Самоков], монахиня. закупува требник за Девическия манастир - Самоков. Тя е дъщеря на бъдещия Ионикий, йеромонах в Самоков.
# Семерджиев 1913, с. 21.

ЕВТИМИЯ [светско име Дража], игуменка на Плаковския монастир.

# Станев, Н., с. 59.


9 февр. 2014

ИВАН
Иван
   Ι
Божидар, свещеник в София. На негово име махала - ХV в.

ИВАН

Иван
   Ι
Костадин, свещеник в София. На негово име махала - ХV в.

ИВАН
Иван
   Ι
Лигор, свещеник в София. На негово име махала - ХV в.

ИВАН
Иван [*Трявна], свещеник.
   Ι
Тодор п.Иванов, в Одеса 6 апр. 1841 гарантира за сина си. Гаранцията е подкрепена и от Ана Априлова. 
   I
Христо Тодоров(ич), "малолетен" 1841. Учи в Одеса /семинария/ 1841-? с финансовата помощ на Габровското училище. На 6 дек. 1841 получава от В. Е. Априлов 100 рубли стипендия.
# Н.Рил. 1925; с. 96; БВИ. 1988, с. 656.

ИВАН

Иван, свещеник  1844 в с. Дюкмен (дн. Леярско), Ямболско. Преселва се в с. Ичме  (дн. Ст. Караджово), Сливенско
   Ι
Жельо п.Иванов
# с. 177.

ИВАН

Иван, свещеник в Свищов  в черква "Св. Преображение"и спомощник 1844, 1847 и 1856.
1. Мария п.Иванова, ученичка в девическото училище в Свищов и спомощник 1856.
2. Елена п.Иванова, ученичка в девическото училище в Свищов и спомощник 1856.
#  Спомоществователните книги; БВИ. С., 1988.

ИВАН

Иван [*Лом], йерей,, игумен на Карлуковския монастир 1866.
# Опис НБКМ

ИВАН
Иван [*Пещера], свещеник 1876 в Пещера, притежава личен печат.
# Гълъбов, К. 1956.


15 февр. 2014 

ИГНАТИЙ, архимандрит в Зографския монастир 4 март 1781. 
# БСМ, с. 258. 

ИГНАТИЙ Старозагорски [+8 окт. 1814], монах в Рилския монастир, обесен от турци.
# в. Новинар, 8 окт. 1994, с. 4.

ИГНАТИЙ, духовник. Н. Рилски му изпраща 29 септ. 1836 писмо, изпраща го 3 окт. 1837 от Копривщица, дава му  25 ноемв. 1837 коня си, изповядва го 31 май 1838, дава указания копие от Хрисувул и 2 книги от "Службата за Йона Рилски" да бъдат донесени от духовника. 
# Н. Рилски, с. 530.


ИГНАТИЙ, дякон. Посещава 3 май 1842  Рилския манастир и Н. Рилски. 
# Н. Рилски, с. 103.

ИГНАТИЙ РИЛЕЦ, монах, ученик на Неофит Рилски. Пише до учителя си 16 февр. 1846 с  молба да се върне в  Рилския монастир, за да се захване с типография.
# Н. Рилски, с. 273.

ИГНАТИЙ [*с. Кално - Македония], свещеник в Пирот. Спомощник 1867.

ИГНАТИЙ, йеродякон, таксидиот на Рилския манастир. Пише 21 окт. 1863 до Н. Рилски, че не ще може да присъства на "сборището" на таксидиотите. От Пазарджик 25 февр. 1864 настояват пред Н. Рилски да бъде сменен таксидиота Игнатий..
# Н. Рилски, с. 254, 353.

11 февр.  2015

ЙОАНИКИЙ, монах в Плаковския монастир 1643 г.
# по надпис, у Н. Станев: 1993.

ЙОАНИКИЙ [*с. Бохуна]
1. Йоаиикий, монах - 1670 г., дарявя 1000 аспри
2. Сотир -дарява 150 аспри
3. Никола - дарява 150 аспри
# по приписка от НБКМ № 70

ЙОАНИКИЙ [+12 май 1821, Цариград], митрополит Търновски. Обесен от турската власт.
# Търновска кондика, с. 153.

ЙОАНИКИЙ, игумен на Зографски монастир, преди 1818 г.
# в надпис от Съборната черква в Зограф е представен в 1818 г.  като "проигумен", т.е. бивш игумен. Личен препис 2006 г.

ЙОАНИКИЙ [*Ловеч]
Никола = Мария
   Ι
Йоникий, игумен 1833 г. на Етрополски монастир. Ученик на Евтимий Хилендарец.
# БВИ. С., 1988, с. 294.

11 март 2015
МАКСИМ [+ 8 дек. 1862, Банско],  "духовник" в Банско. Неофит Рилски разпечатва  килията на починалия на 19 дек. 1862.
# БВИ. С., 1988, с. 388, където няма дата и месец на смъртта.
3 коментара:

 1. Нищо не пише за архимандрит Паисий, починал като игумен на Бачковския манастир.

  ОтговорИзтриване
 2. Как да пиша като не знам за този Паисий. Предложете по-конкретни сведения за времето кога е бил игумен или кога е предал богу дух..

  ОтговорИзтриване
 3. Здравейте,
  Моят род е проследен до 1770 год документално. Има учител и свещеник преди и след 1878 г.

  ОтговорИзтриване