четвъртък, 19 ноември 2015 г.

БОЗВЕЛИЕВ


БОЗВЕЛИЕВ 1  (Котел)

Петър Димчов
   I
Неофит П. Димчов [*Котел, ок.1785 +4 юни 1848, Света гора], с прозв.Бозвели, Хилендарец, Хилендарски. Книжовник и учител. Учи в Котел /килийно/ и Хилендарския монастир ок.1803-04. Монах ок.1810, свещенник ок.1812, таксидиот в Свищов ок.1814, архимандрит преди 1835, протосингел на търновския митрополит 1837. Хаджия, деец за църковна независимост 1839, заточван в Света гора 1840-44 и 1845-48. Учителства в - Свищов ок.1814-ок.1834, Калофер ок. 1836, Соколския монастир ?-1838. Спомощник 1837 /"Христоития"/.  Преводач от гръцки "Краткая свещеная история" 1835. Автор на - диалози "Просвещений европеец" 1901, "Разговор на любородните ...", "Любопитно-простий разговор", "Плач божия мати Болгария" 1874 /посмъртно/;  учебници - "Славеноболгарское детоводство ..." 1835 /част Ι - VI/, "Краткое политическое землеописание" 1835, мемоари - Автобиография, "Разговор с един бесарабски българин", "Краткое начертание жизни свещеннослужителя Николая Димчовича"  и стихове.
     # Арнаудов, Михаил. Неофит Хилендарски. С., 1930 и 1971; Из миналото на Котел. С., 1931, с 50-52; БВИ. С., 1988, с 461-462.

БОЗВЕЛИЕВ 2 (Казанлък)

Боню Бозвели [*Котел] - работи в с. Сливито, Казанлъшко = ? /с. Сливито, Казанлъшко/. Преселват се в Казанлък.
1. Теню Б. Бозвелиев [*Казанлък, 1816 +1871, Казанлък] – търговец на тютюн в Цариград до 1869, собственик на магазин и книжарница в Казанлък. Кръстник на Светослав Николов Сапунов /Миларов/ в Цариград 1850. Автор на летописни бележки = Тяна Милева. Годеж 5 ноем., а  венчавка 12 ноем. 1852.
1.1 Инанчо .Т. Бозвелиев [*Цариград, 16 ноем. 1854 +19 ян. 1854, Цариград]
1.2 Стефанка Т. Бозвелиева [*Цариград, 22 апр. 1858 +1 авг. 1858, Цариград]
1.3 Николчо Т. Бозвелиев [*Цариград, 22 дек. 1860 +16 авг. 1861, Цариград]
1.4 Костадин /Константин/ Т. Бозвелиев [*Цариград, 10 септ. 1862] – автор на „Спомени” 1942.
1.5 Бончо Т. Бозвелиев [*Цариград, 2 юни 1866 +1868, Цариград]

2. Иванчо Б. Бозвелиев – търговец на тютюн в Цараград, делегат в Цариград с Никола Евтимов Сапунов и др. преди 1849.
    # Бозвлиев, Теню. Летописни бележки.- В: Писахме да се знае. С, 1984, с. 348-349;  417-418.
   # Бозвелиев, Константин. Спомеви. Казанлък, 1942

БОЗВЕЛИЕВ 3 (Лозeнград)

Атанас Бозвели [*Казанлък], абаджия в Цариград, закупува имоти в с. Лефеджи, Лозенградско. Убит от турци.
   І
Атанас Ат. Бозвелиев [*с.Лефеджи, роден след смъртта на баща си]. Преселва се в Лозенград, когато българите били изгонени = Султана Михалчоолу. 
1. Михаил Ат. Бозвелиев [*Лозенград, 1861], притежава хан и 800 дка земя, специалист по винарство. Преселва семейството си в Бургас 1927
.
1.1 Атанас М. Бозвелиев [*Лозенград, 1887], съдружник с чичо си на фирма “Фабрика Лозенград – Събирателно дружество за търговия с колониални стоки и фабрикация на вино и спиртни питиета”- Бургас.

2. Иван Ат. Бозвелиев [*Лозенград, 1870], търговец на спиртни напитки с фабрика за мастика в Лозенград. Преселва се със семейството си в Бургас 1923.
3. Панайот Ат. Бозвелиев [*Лозенград, 1870], търговец на зърнени храни, притежава 100 дка лозя и фурна. В България от 1902.
4. Венета Ат. Бозвелиева [*Лозенград, 1873] = ?
5. Керана Ат. Бозвелиева [*Лозенград, 1876] = ?

6. Георги Ат. Бозвелиев [*Лозенград,1882 +1943], търговец. Преселник в - Балчик 1902-?, София ?-1914, работи в магазин за модни дамски дрехи и изучава френски език и в Бургас 1914. Съдружник с племенника си Атанас на фирма “Фабрика Лозенград – Събирателно дружество за търговия с колониални стоки и фабрикация на вино и спиртни питиета”- национализирана 1947 за Винзавода в Бургас = Елена  Корудерлиева  [*Айтос], с родители бежанци от Тракия.
6.1 Атанас Г. Бозвелиев [*Бургас, 1919], царски офицер.
6.2 Милко Г. Бозвелиев [*Бургас, 1923], морски офицер; завършва Военно-морското училище-Варна и Икономическия институт-София. Командир на бойни кораби по р.Дунав и Черно море, помощник-командир на миноносец “Дръзки”. След 9.ІХ.1944 интерниран в лагер. Главен счетоводител на - „Строително обединение”–Бургас, Курортен комплекс „Слънчев бряг” и Кабелен завод-Бургас.
6.3 Любен Г. Бозвелиев [*Бургас, 1931], инженер-химик, доктор и родопроучвател; учи в Бургас /гимназия „Г. С. Раковски”/, завършва индустриална химия в София ?-1953. Първи инженер-химик в Кабелния завод–Бургас 1953-?, научен сътрудник в новосъздадения Институт по електропромишленост-София и в Институт по пластмаси–София. Има над 80 научни публикации, 15 авторски свидетелства и голям брой внедрени разработки.     

    # Вж Бозвелиев, Любен. Родословието на Неофит Хилендарски Бозвели.- сп. “Исторически преглед” 2005, № 3-4; Кехлибарева, Соня. по Георги поп Аянов. Лозенград – преселници и родове 1930-42.- Държавен архив-Бургас.