петък, 30 март 2012 г.

ДЖАМДЖИЕВ (Търново)


Атанас [*с.Килифарево, Търновско]
I
Рк Велчо Атанасов, с прозв. Джамджията [*с.Килифарево - Търновско, 1778 +1835, Търново], търговец, водач на Велчовата завера 1835 = I. Елена [+1814]; II. ? ; III. Зафири Малечкова.

1. Тодорица В. Джамджиева [*Търново], от Ι брак = Петко Медникаров. Имат 4 деца - Ганчо [*1831 +1890], Вангели ж., Васил [*1837 +1913] и Андрей [*1838 +1924].
2. Паунча В. Джамджиева [*Търново], от I брак = ?. Имат син Лука *1837.

3. х.Анастасия /Сийка/ В. Джамджиева [*Търново, 1816 +1936], от ΙΙΙ брак. Неомъжена.
4. Кириякия В. Джамджиева [*Търново], от ΙΙΙ брак.= Петър Стоянов, с прозв. Каврака. Имат 5 деца - Никола *1850, Стефани, Тодор [*1862 +1933], Илия *1863, Зафири.
5. Ната В. Джамджиева [*Търново+Търново], от ΙΙΙ брак, почива малолетна.
6. Петър В. Джамджиев [*Търново, 1832], от ΙΙΙ брак = ?.
6.1 Георги П. Джамджиев [*1863 +1936], доктор = Милена х.Стоянова.
6.2 Велчо П. Джамджиев [*1866] = ?. Имат дъщеря Цветанка +1922
6.3 Зафири П. Джамджиева [*] = Т. Близнаков.
6.4 Анастасия П. Джамджиев [*] = Михаил Щилянов. Имат 2 дъщери - Роза *1896 и Цветана *1903.
6.5 Хараламби П. Джамджиев [*13 юли 1875 +1961], авиоконструктор. Завършва ВВУ 1899 = Анастасия Бояджиева. Брак от 1902.
6.5.1 Люба Х. Джамджиева [*1907]
6.5.2 Радослав Х. Джамджиев [*1909]
6.5.3 Надежда Х. Джамджиева [* 1911]
7. Евгения В. Джамджиева [*Търново], от ΙΙΙ брак = Петър Терзи - Атанасов. Имат 5 деца - Костадин, Никола *1851, Петър *1853, Мария и Евгения.
# Хен Sarv geni.com; @ Стоев, Рачо. Коментари от 9 юли 2014. Остава да изясня коя е Кинка Иванова /но не Джамдиева !/, която съм вписал за Харалампиева съпруга. Да не е някоя предишна или втора  съпруга ?

понеделник, 26 март 2012 г.

НИШКОВ (с. Долно Драглище, Разложко)Геро [*Ниш], преселник в с.Д.Драглище, Разложко.
   Ι
Лазар Геров, ктитор на черква "Св. Димитър" 1835, представител на християните пред турски съд.
   Ι
х.Никола Л. Нишков [*Д.Драглище,1802+1879,Златица], хаджия, църковен епитроп; ктитор и векил на черква "Св. Димитър" 1835. Кмет на селото 1840-45, член на околийското управление 1876. Построява си хан /Хаджиниколов, Драгалишки/ в Разлог. След Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 се пресалва в Златица = Минка Тончова. Брак от 1825.

1. Коста х.Н. Нишков [*1830/4+1903], преселва се в Самоков = ? [*с.Горно Драглище, Разложко]
1.1. Лазар К. Нишков [*Д.Драглище,4.V.1854+20.Х.1938,София], полковник и учител; учи в - с.Добърско-Разложко при чичо си Анания 1860-?, Д.Драглище ?-1866 при Захари Попхристов, Сава Докторов и Атанас Н. Чолаков, негов шурей, с. Влахи-Санданско при х.Михаил Попфилипов 1867-68, Якоруда при Георги Назърчев 1869, при Дамян Попов в Разлог, Банско и Пловдив /гимназия/ 1870-72, курс по руски език в Пловдив март-юли 1878 и военно обучение в Пловдив 1878, завършва Военното училище в София 1878-80 /подпоручик 30 авг. 1880, поручик ?-1885, капитан 1886, майор ?-1892-99 и 1912-13, подполковник 1915, полковник 1918/. Служи в Самоковска 4 пеша дружина, ΙΙ Струмски полк 1884, 57 Модлински полк - Одеса 1885, сражава се през Сръбско-българската война 1885. Награден с орден "За храброст". Учител в с.Белотинци-Неврокопско 1872, гр. Белица 1875-76, Разлог 1876-77; арестуван 1876, затворен в Разлог и съден в Неврокоп 1876. Заточен в Мала Азия1883 Занимава се и с търговия 1877-78. Автор на "Струмский полк във войната и преврата 1885-1886" 1898 и на спомени 1930 = Ι. Магда Николова Чолакова [*Д.Драглище+1915]. Брак от 26.Х.1875, в Одеса 1885; ΙΙ. Люба [*София].
а) Мария /Марийка/ Л. Нишкова [*1878+1900], в Одеса 1885; учителка в София /френска гимназия/ ?-1900.
б) Венера Л. Нишкова [*1882+1906], в Одеса 1885 = Тома Манойлов [+6.VII.1913], капитан, загива в Балканската война - Калиманско поле. Брак от 1903. Имат дъщеря Добринка *1904, по-късно съпруга на Константин Муравиев, министър-председател 1944.
1.2 Никола К. Нишков [* ?]
1.2.1 Мария Н. Нишкова [*?]
1.2.2 Итербий Н. Нишков [*?]

2. х.Михаил х.Н. Нишков [*Д.Драглище,1843+10.VI.1887,Златица], посещава Божи гроб 1886 със сина си Иван. Учи в Д.Драглище /Ι-ΙΙ отделение/ и Банско /ΙΙΙ-ΙV отделение/. Член на РК 1876, арестуван, затворен и съден в Неврокоп. Участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878. Кмет на селото /многократно/ = Кадифа [*Д.Драглище]. Брак от 1868. Изселват се в Златица 1879.
2.1 Писа М. Нишков [*1876+1959]
а) Тинка [*1896+1969]
б) Невена = Райко Даскалов [*1891+1953]. Имат дъщеря Светла *1921, министър на правосъдието и деятел на БЗНС.
2.2 х.Иван М. Нишков [*Златица,1880+1931], хаджия от 1886. Предприемач по пътя Сливен Бургас ок. 1908. Член на БЗНС ок.1912 и член на Управителния съвет 1919. Районен кмет в София 1919 - 9 юни 1923.
2.2.1 Михаил Ив. Нишков [*Сливен,1908+1977] , завършва ихтиология в Чехия 1930, работи в Министерство на земеделието ?-1966. Член на сп. "Рибно стопанство". Автор на 7 монографии за риболовството = Виолета Александрова.
2.2.2 Ани Ив. Нишкова [*1910]
2.2.3 Мария Ив. Нишкова [*1918]
2.3 Мария М. Нишкова [*1885]

3. Анания х.Н. Нишков [*1850], учител в с. Добърско-Разложко ок. 1858-61, участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79.
3.1 Иван Ан. Нишков [*1872] = Ирина Теофилова [*1880].
3.1.1 Благо Ив. Нишков [*1899+1977], преселва се с. Тъкач, Шуменско.
3.1.2 Мария Ив. Нишкова [*1902]
3.1.3 Елена Ив. Нишкова [*1905]
3.1.4 Здравка Ив. Нишкова [*1911]
3.1.5 Петър Ив. Нишков [*1915], преселва се в Исперих.
3.1.6 Райна Ив. Нишкова [*1918]

4. Серафим х.Н. Нишков [*1855], участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 = Благуна Цветкова [*1842].
4.1 Доситей /Доско/ С. Нишков [*1880+1913], редник през Балканската война, загива в сражение = Мария [*1883].
а) Нонка Д. Нишкова [*1905]
б) Елена Д. Нишкова [*1908+1980]
4.2 Благо С. Нишков [*?], преселва се в Златица.
4.2.1 Лазар Бл. Нишков [*?]
4.2.2 Иван Бл. Нишков [*?]

5. Рада х.Н. Нишкова [*1858]
 # БВИ. С., 1988, с. 478; Чолаков, Добри Йорданов. Неизбледняващи образи. С., 1989, с. 57-60, 77-81, 117-132, ; с. 256-258 род. схеми.

сряда, 21 март 2012 г.

ЗОЛОТОВИЧ (Калофер)


Генко = Злата.
Ι
Иван Генков [+ок.1829], с прозв. Златин = Рада Димитрова Мутева.

1. Ана Ив. Златина = Иван Пръвов [*Калофер]. Имат 5 дъщери - Мария [*1835+1916] - съпруга на Тодор Бурмов, Гена, Лала - майка на ген. Атила Зафиров, Парашкева и Иванка.
2. Мария Ив. Златина = Иван ?. Имат 3 дъщери - Стана - майка на Васил Золотов, Мата и Елена.
3. Стойна Ив. Златина = Тотю Ташакманов. Имат 4 деца - Ана, Куна, Мария и Михаил.

4. Димитър Ив. Золотович [*1820+1894], търговец в Цариград = Мария.
4.1 Владислав Д. Золотович [*Калофер +13.Х.1911,София], учи в гр. Николаев - Русия /гимназия/, Москва /търговско училище и университет 1876/. Руски поданик. Пом.-губернатор в Русе 1878-? и служител в БНБ = Елефтерица.
4.1.1 Димитър Вл. Золотович [*1880], майор = ?
4.1.1.1 Георги Д. Золотович = Гергана.
4.1.1.2 Елена Д. Золотович
4.1.2 Любомир Вл. Золотович [*София,1.Х.1890+20.ΙΙ.1945,София], актьор; играе в театрите на - Видин 1910-?, Русе 1914-15 и 1921-24, София 1918-21 /Свободен театър/ и 1925-45 /Народен театър/.
4.1.2.1 П. Л. Золотович
4.1.3 Петър Вл. Золотович [*София, 27.I.1893+1977], оперен певец - баритон; учи в Италия. Пее в Националната опера 1911-42 и Държавния музикален театър = Мария Милкова [*Плевен,16.V.1898+3.Ι.1983,София], оперна певица - сопран 1919-41.

4.2 Георги Д. Золотович [*Цариград, 1855+4.ХΙ.1927,София], доктор - хирург; учи на о.Халки, в гр. Николаев /гимназия/ 1868-75; завършва медицина в Москва 1875-79. Член на БЦБО в Букурещ. През РТВ е доброволец - санитар. Военен лекар в Ι пехотна софийска дивизия 1879-94, председател на VII Медицински съвет ?-1900, съучредител на Лекарския съюз. Редактор на сп. "Медицински сборник". Сътрудничи на руските - в. "Одесский вестник" , "Московские ведомости", "С.Петербургские ведомости " = Гена Николова ТЪПЧИЛЕЩОВА.
4.2.1 Вера Г. Золотович
4.2.2 Никола Г. Золотович

4.3 Любомир Д. Золотович [*Цариград,29.Ι.1857+?], доктор и дипломат; учи на о. Халки, френски лицей; завършва медицина в Монпелие ?-1879, асистент по детски болести в Монпелие 1879-80, ординатор в Александровската болница - София 1880-?, главен лекар 1882-95, директор на Градската санитарна служба ?-1895, старши лекар 1895-1900. Сътрудничи на сп. "Медицински преглед" и "Медицински сборник". Дипломат в Париж 1900-08 = Милка Георгиева ЧАЛЪКОВА [*Пловдив].
4.3.1 Елисавета Л. Зо +17.ХΙ.1948], проф. доктор - терапевт. Имат 2 дъщери - Радка *1926 и Милка.
4.3.2 Георги Л. Золотович [*София,21.ΙV.1888+ Х.1916,Добрич], поручик.
4.3.3 Борис Л. Золотович
4.3.4 Димитър Л. Золотович
4.4 Рада Д. Золотович = Петър х.Пеев Тодоров [*Панагюрище], учител.
4.5 Тана Д. Золотович = Валериан Марченко, капитан.

5. Стефан Ив. Золотович
6. Георги Ив. Золотович [*Калофер,1799+31.VII.1881, Монпелие - Франция], търговец; учи в - Карлово при Райно Попович, Пловдив, гр.Кидония - Гърция /гимназия/ ?-1821. Писар в търговски кантори - в Цариград при Кондохулос, а в Пловдив и Одеса при вуйчовците си Евстати и Стефан Мутеви. Търговец на жито от 1835 в Цариград. Член на българската община в Цариград ?-1877. Деец за църковна независимост. Крупен дарител на училища и черкви. Спомощник 1873.
# БВИ. С., 1988, с. 258-259 и родова схема; Вж Морфов, Богдан. Доктор Георги Золотович - живот и дейност.

вторник, 13 март 2012 г.

БЕШКОВ (Ловеч)


Рк Симеон, търговец в гр. Беч /Виена/, откъдето според преданието идва и прозвището
Бечли, превърнато в Бешко ?
Ι
х. Коста С. Бешков, дарител 1847 на училище /в махала Горни край/ в Ловеч; хаджия преди 1846 = х.Теодорица Казакович, сестра на братя Петър и Мирон, търговци в Будапеща.

1. х.Симеон х.К. Бешков, учи в Букурещ /търговско училище/ ?-1853, търговец, съдружник на Бакалоглу 1857 = ? [*Сопот].
1.1 Петър х.С. Бешков, адвокат в Ловеч.

2. х.Атанас х.К. Бешков [+септ.1901], търговец в Свищов = Паунка, дъщеря на Стоян Куемджията [*Кукуш].
2.1 Стоян х.Ат. Бешков, учител по пеене.
2.2 Слави х.Ат. Бешков, доктор в София.

3. х.Тома х.К. Бешков
4. х.Петър х.К. Бешков, търговец в Цариград, неженен.
5. х.Дим(к)а х.К. Бешкова = Станю Панчев.
6. Еленка х.К. Бешкова= Ι. Калист Луков Хамамджиев [*Сопот+1862], учител от 1839, преводач от гръцки 1841 и търговец от 1853; ΙΙ. Киро Чернев.

7. Мирон х.К. Бешков [*Ловеч,1837+29.VΙI.1918, Свищов], учи в - Ловеч, Букурещ /лицей "Св. Сава" и Белград /семинария/; фелдфебел, доброволец в Кримската война 1854-56. Награден с орден "За храброст". Търговец в Свищов 1858-?, деец за църковна независимост, епитроп и училищен настоятел. От 1878 е преводач при свищовския губернатор. Кмет на Свищов, депутат 1881. Кореспондира с Г.С. Раковски 1857, събира абонати за неговата сп. "Български дневница" = Мариола Тропчиева. Брак в Свищов.
7.1. Иван М. Бешков, доктор.
7.2. Боян М. Бешков, доктор.
7.3. Еленка М. Бешкова = Иван Ватев [*Ловеч], полковник.

Сродник - Табакович, търговец в Букурещ преди 1857; д-р Константин /Коста/ п.Павлов Павлов [*Ловеч+1870,Свищов], доктор от 1861 е "баджанак" на Мирон Б; Атанас Бешков от Ловеч, съдебен следовател 1900-02 в Плевенския окръжен съд.
# Иширков, Атанас. Родът Бешков.- В: Сб. Ловеч и Ловчанско. С., т. Ι; 1929, с. 128-131; БВИ. С., 1988, с. 67.


вторник, 6 март 2012 г.

ПАВЛОВ (Ловеч)


Михаил п.Георгиев(ич), с прозв. Попов свещеник в Ловеч.

1. Коста п.М. Павлов [*Ловеч], свещеник в Ловеч; деец за църковна независимост в Ловеч. Спомощник - 1852 /"Житие на Григорий Омиритскаго"/, 1853 /"Критически издиряния за историята блъгарска", преведена от Ботю Петков/, 1855 /"Общи знания"/, 1857 /"Изяснения на неделнитИ и празнични евангелия"/, 1858 /"Първа храна"/ и 1858 /"писма за службата божия"/.

2. Павел п.М. Павлов [Ловеч+1855], свещеник в Ловеч от 20-те, книжовник - оставя ръкопис "бибилгва" гръцки текст с кирилица и само черковнославянски ирмоси . Вж НБКМ № 661 / 222 Ирмология от Павли йерей.
2.1 Михаил /Мирю/П. Павлов [*Ловеч+ок.1877], търговец в Букурещ ок. 50-те, книжовник; деец за църковна независимост в Ловеч ?-1870-72. Снимка с противниците на Иларион Ловчански - Никола П. КОВАЧЕВ, Митю п.Костов, п.Кръстю, Пано П. Мачуганов и вероятно Манол Лазаров - учител. Представител в Цариградския събор 1871, училищен и църковен настоятел 1874. Кореспондира с Г.С.Раковски. Сътрудничи на в. "Право" и сп. "Читалище" 1874-77. Автор на "Речник но думи турски и гръцки в язика българский" 1855.
2.2 Константин /Коста/ П. Павлов [*Ловеч+1870,Свищов], доктор; учи в Киев /гимназия/, Белград /лицей/, завършва медицина в Прага и Виена ?-1861. Лекар в Ловеч 1861, Свищов 1862-70. Член на РК-Свищов. Деец за църковна независимост = Кица Тропчиева. Имат 5 деца.

Съпруга - Радка, чия ?
# БВИ. С., 1988, с. 146, 484-486; Вж Иширков, Атанас. "Мирю и д-р Коста Павлови.- "Сб. "Ловеч и Ловчанско" т. ΙΙΙ, с. 30, 43-, т. ΙΙ, с. 13.

понеделник, 5 март 2012 г.

МАДЖАРОВ (с.Негован, Солунско)


Стою Маджаров
Ι
Георги Ст. Маджаров [*с.Негован, Солунско +15.VI.1870, с.Негован], учител и свещеник; учи в Сер /гръцко училище/, учител и свещеник ?-1870 в с.Негован.
Ι
1. Иван Г. Маджаров [*с.Негован, 20.Ι.1849+20.VΙΙ.1911], учител и свещеник; учи - при баща си в с.Негован 1856-58, в Нигрита 1858-?, в Сяр ?-1864, 1866-67 и при Христодул Божинов в с.Висока, Солунско 1865-66. Учител в с.Негован 1867-70. Дякон 1870-71, свещеник в с.Негован 1871-?, архимандрит, с духовно име Йона, от 1910. В Сяр (1873, 1875-77, 1904-10), Воден 1873-75, Солун 1879-85, 1894-1904. Председател на българската община в - Сяр 1884-85, Солун 1885-89 ,894-1904 и Воден 1890. Предстоятел на българската черква "Св. Стефан" - Цариград 1910-?. Преотстъпва своята къща за българско училище 1895-96. Автор на автобиография = ?. Имат 5 деца - 4 сина и 1 дъщеря.
1.1. Лазар Ив. Маджаров [с.Негован,1872+1907,с.Лъджакьой-Дедеагачко], учител и деец на ВМОРО; учи в Солунската българска гимназия ?-1892. Учител в Жеравна 1895-? , с. Рила ?-1897, Лозенград 1897- ок.1899. Член от ок. 1807 на революционната мрежа в Лозенград и Одринско. Войвода на чета в Илинденско-Преображенското въстание 1903. Убит в сражение от турци.
1.2-4 още 3 сина
1. 5. ? дъщеря Ив. Маджарова

2. ? Г. Маджаров [+1886]
2.1 Атанас Ив. Маджаров [*с.Негован,7.Ι.1881+1935,Петрич], с прозв. Унгарски, учител и депутат; учи в Солунската българска гимназия. Учител в Солун, училищен инспектор в Дойран и Дойранско 1910-12, учителства в с.Лешко ок.1913-15, Петрич 1920-23 /и директор/. От 1913 живее в Ст.Загора. Околийски управител на гр. Радовиш 1915-18. Преселва се в Петрич. Председател на читалищното настоятелство 1919-?. Член на ВМОРО, депутат 1923-27.
2.1.1 Любомир Ат. Маджаров, предава 2009 архива на баща си на ГИМ-Петрич.

Сродници - фамилия Темелиеви в Петрич.
# БВИ. С., 1988, с. 385; Куманов, Михаил. Македония. С., 1993, с. 140-141. Вж за рода сп. "Македонски преглед" 2002, № 4.

ТОШЕВ (Стара Загора)


Стоян /Теню/ Тошев, абонат на в. "Цариградски вестник".

1. Слави Ст. Тошев [*Ст.Загора], търговец, бакърджия в Ст.Загора. Деец за църковна независимост, член на църковната община, председател на училищното настоятелство в Ст. Загора и член на читалището в с. Енина 1869. Търговски съдружник с Андрей Н. Хаджов = Екатерина Божкова [*Велес].
1. Андрей Сл. Тошев [*Ст.Загора,4.ΙV.1867], министър-председател 1935; учи при даскал Димитър в Трявна /Ι клас/, Ст.Загора при Георги Маджаров ок.1874, Атанас Иванов и Петър Иванов /прогимназия/, Одрин /католическа гимназия/, следва в Брюксел - Белгия /естествени науки/ ок.1888. Учител в - Солун 1888-90 и 1893-95, Ст.Загора ок.1891, Варна ?-1893, Пловдив 1895-96, преподавател в София /Военното училище/. Търговски агент в Битоля 1903-05, дипломатически агент в Цетине 1905-06, Атина 1907-08, пълномощен министър в Белград 1908-13, Цариград 1913-14, Швейцария 1915 и Виена 1915-19. Деец на ВМРО. Преводач от френски 1889 /В. Юго/. Сътрудничи на в. "Дунавски лебед" 1861 и в. "Македония" 1932. Автор на "Описание на Гевгелие" 1890, "Материали по флората на Солунско" 1894, спомени 1891 и 1931.

2. Тоше Ст. Тошев [+1878], търговец, бакърджия в Ст.Загора = Анастасия Михова Каличкова - Тошева [*Ст.Загора,18.Ι.1837+8.ΙΙ.1919,Ст.Загора], учителка в Ст.Загора 1857, 1863-661967-70, Габрово 1870-76, Свищов 1877. Спомощник 1876. Сътрудничи на в. "Право" 1870 и с "Читалище" 1874. Автор на "Автобиография" 1911.
2.1 Стефан Т. Тошев [*Ст.Загора, 1859+1924], генерал. Опълченец през РТВ 1877-78, участник в Сръбско-българската война 1885, Балканската война 1912-13, Междусъюзническата война 1913 /командир на V армия/, Първата Световна война /командир на III армия/. Автор на "Освободителната война 1877-1878", "Победени, без да бъдем бити" и др.
2.1.1 Тодор /Тошо/ Ст. Тошев, капитан, арестуван заради участие в опита за преврат 1935.
2.2 Светослав Т. Тошев

3. Васил Ст. Тошев, търговец, бакърджия в Ст.Загора.

# Тошева, Анастасия. Автобиография. СЗ, 1911; БВИ, С., 1988, с. 660 и сн. на Анастасия Тошева; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 256. Вж Тошев, Андрей. Бегли спомени 1931.