неделя, 1 август 2010 г.

ДАНЧОВ (Чирпан)


Георги - поп
І
1. Рк Данчо Попгеоргиев, търговец = І ?; ІІ ?.

1.1 Георги ДАНЧОВ Попгеоргиев [*Чирпан,1846+1908,София], с прозв. Зографина; усвоява зографството при тревненеца Уста Кънчо 1859-60, чиракува с Алекси Атанасов в Араповския монастир 1860-61; изучава литографство при арменеца Исариян в Цариград 1865; стенописва в: Араповския монастир 1864, Сопотския монастир 1869 и девическия монастир в Казанлък 1871; иконописва, рисува автопортрет 1867 и портрети на съвременици 1869-1870, 1873, 1878, 1879 /Ив. Вазов/, 1885 /Никола Г. Данчов/. Съосновател на читалище 1867, председател на РК-Чирпан, сподвижник на В. Левски, арестуван и заточен в Диарбекир 1873-76. След бягство заминава за Одеса 1877, опълченец в РТОВ. Работи в Свищов, Пловдив и София. Учител и пом. кмет в Пловдив 1880, участник в Съединението 1885, депутат, редактор на в. "Таласъм" 1890.

1.1.1 Никола Г. Данчов [*Свищов,4.ХІІ.1878+1964,София], писател, енциклопедист и езиковед; учи в Пловдив, завършва СУ - ИФФ, учител в Русе и София. Сътрудник на списанията "Мисъл", "Български преглед", "Българска сбирка", "Знание" и в. "Развигор". Автор на книги с разкази 1901, 1911, 1923, 1935 и на пиеса 1903. Съавтор с брат си на "Българска енциклопедия (А-Я) 1936 и на Правописен речник 1944.

1.1.2 Данчо Г. Данчов, неженен

1.1.3 Иван Г. Данчов - енциклопедист и езиковед; съавтор с брат си на "Българска енциклопедия (А-Я) 1936 и на Правописен речник 1944.

1.1.4 дъщеря ? Г. Данчова

1.2 Никола ДАНЧОВ Попгеоргиев [*Чирпан,1848+1928], стенописец и иконописец в чирпанските села Нова махала 1871, Изворово 1872, Спасово 1872, Ветрен 1878, Карнобат, Чирпан и в пловдивските села Брезово и Елешница. Заточен в Анкара 1876-78; След 1878 работи в Пловдив(ско) и икони в Карнобат 1881.
1.2.1 Цветана Н. Данчова = ? Жанов.

1.3 Иван Данчов Попгеоргиев [+5.ІХ.1885], от ІІ брак.
1.4 Марийка Данчова Попгеоргиева, от ІІ брак.

2. Никола Попгеоргиев

# БВИ. с., 1988, с. 181-182;РБЛ, С., 1976, т. І, с. 314; № 2. Вж сп. Родознание ... с. 67-70.

Няма коментари:

Публикуване на коментар