събота, 31 юли 2010 г.

ГОЛОГАНОВ (с.Търлис,Г.Делчевско)


Лазар
І
1. Теодосий* Л. Гологанов, с духовно име Теодосий [*Търлис, ок.1805+1888], игумен; учи в Мелник -1823, монах 1823 и игумен 1862-66, 1870-81 на Серския монастир. Близък със Стефан Векович; спомощник 1843 и 1844.

2. п. Илия Л. Гологанов

2.1 Иван /Йован/ Попилиев Гологанов [*Търлис,1839+1895, Крушево], учи в: с.Търлис, с. Просечен-Драмско 1853-55 и с.Алистратик-Зъхненско 1855-56; учител в Търлис 1856-60 и 1879-88, Крушево 1860-65 и 1889-95, Серския монастир 1865-67. Дописник на в. "Македония" 1868. Търговец в Крушево, записва народни песнии за Орфей и мистифицира някои от тях, сътрудник на Стефан Веркович от 1865 и кореспондира с него - 305 писма в НБКМ, преводач от гръцки 1868 = Велика Георгиева САМАРДЖИЕВА.
2.1.1 Илия Ив. Гологанов [*Крушево,1865+1910], журналист, публицист във в. "Балканско ехо" и редактор на в. "Вардар" 1898. Секретар на Екзархията 1888. Автор на "Борба за свободата на Македония и Одринско" 1899 = ?.
2.1.1.1 син
2.1.1.1.1 внук
2.1.1.1.1 Стоянка Гологанова = С. Савов.
2.1.2 Мария Ив. Гологанова [*ок. 1868+?]
2.1.3 Иван Ив. Гологанов [1870+1908] = ?.
2.1.3.1 Димитър Ив. Гологанов [*1901+]
2.1.4 Елисавета Ив. Гологанова [*1876+1893]
2.1.4 Спиро Ив. Гологанов [*1880+1918], доктор = Елисавета ? [*1876+1893].
2.1.5 Ана /Хана/ Ив. Гологанова = Димитър Спириев. Имат син Христо *8.ІХ.1938, инженер-водоснабдяване, шахматист и публицист.

2.2. Васил Попилиев Гологанов, с духовно име Теодосий Скопски [*Търлис,1.І.1846+1926], митрополит; учи в Серския монастир и в Сяр; монах 1862 в Серския монастир, протосингел на Херцеговинския митрополит в гр. Мостар 1865-67, служи в Пловдив 1867-68; игумен на Кричимския монастир 1869-73. Председател на общината в Сер 1873, архимандрит 1875 и митрополитски наместник в Лясковец до 1878. Екзархийски наместник 1878-80 и капукехая на Българската екзархия в Цариград 1880-85; скопски митрополит 1885-92, помощник на Пловдивския митрополит 1892-97, владика на Гюмюрджинската епархия 1914-21. Преводач и автор на богословски трудове. Член на БКД.

2.3. Никола Попилиев Гологанов [*Търлис], учител в: с. Зърнево - Неврокопско 1871, с. Скрижево - Зъхненско 1873-74, с.Старчища - Неврокопско 1875-78 и Цариград 1883-84; председател на българската община в Сяр 1889-90 и в Неврокоп 1890-92.

# БВИ. С., 1988, с. 158-159, 645-646; Лалю Матев - geni.com 10.VІІІ.2010. Вж сп. "Пламък" 2006, № 5-6, с. 188-190. Вж. Спириев, Хр. Д. "Статии за Веда словена" 2010 с родословие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар