понеделник, 9 август 2010 г.

ФУРНАДЖИЕВ (Карлово)


Христо Фурнаджиев
І
Иван Хр. Фурнаджиев [*Карлово], търговец = І. ?; ІІ. Мария Василева КАРАИВАНОВА [*Карлово], сестра на майката на В. Левски.

1. Петър Ив. Фурнаджиев [+1877], търговец 1871, подпомага финасово РК, член на училищното настоятелство; обесен от турци.

2. Христо Ив Фурнаджиев [+1877], обесен от турци, от І брак.

3. Христина Ив Фурнаджиева = Ботю М. Божинов, от ІІ брак.

4. Григор Ив. Фурнаджиев [жив 1929] = Дона Иванова Козарева.
4.1 Мария Гр. Фурнаджиева
4.2 Христина Гр. Фурнаджиева
4.3 Иван Гр. Фурнаджиев
4.4 Ангела Гр. Фурнаджиева
4.5 Васил Гр. Фурнаджиев

5.Георги Ив. Фурнаджиев

6. Никола Ив. Фурнаджиев [*1859+1926, София], полковник 1895; учи в Карлово и София 1879, доброволец - отдельонен унтерофицер в Татарпазарджишката 22 п. дружина 1878, подпоручик в Татарпазарджишката 3 п. дружина, поручик 1881, капитан 1885 и участва в Сръбско-българската война 1885; командир на дружина в 10 Родопски п. п; майор 1887, подполковник 1891; като пенсионер е началник на транспорта в Търговище 1912; Сребърен медал 1885, ордени - "Св. Александър" 1887, 1897, 1900 и "За заслуга" 1891 = Елена Ходена [*Карлово].
6.1 Мария Н. Фурнаджиева
6.2 Никола Н. Фурнаджиев
6.3 Надежда Н. Фурнаджиева
6.4 Александър Н. Фурнаджиев
6.5 Иван Н. Фурнаджиев

7. Васил Ив. Фурнаджиев

# Маринов, Илия. Полковник Никола Фурнаджиев.- В: Васил Левски и негови сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 61-64; Ферманджиев, Никола. Родови хроники... с. 98-99, 112.

Няма коментари:

Публикуване на коментар