вторник, 17 август 2010 г.

ЛАМБРИНОВ (с.Арбанаси - Търновско)


Рк Ламбрин Генов [*с. Беброво - Еленско], търговец, в началото на XIX в. купува къща в Арбанаси, по-късно наречена „Ламбринова къща”.

1. Димитър Ламбринов, учител.

1.1 Христо Д. Ламбринов [*Арбанаси,1894+?], майор до 1919. Учи Военното училище 1905-?. През 1912 е произведен подпоручик. Командир на понтонен взвод, а после и на рота във войните - Балканската, Междуъсюзническата и І световна война. Завършва право в Париж ?-1920-?, адвокат в София. Награден с ордени - „За храброст”, ”За военна заслуга” и „Железен кръст - немски.

1.1.1 Димитър Хр. Ламбринов [*София,1920 ...жив 2010], учи във Френския колеж в Пловдив и Американския колеж в София; завършва Военното училище ?-1941, подпоручик. Взводен командир в 7 п.п., участва във ІІ световна война по направлението Ниш - Прокупле. Награден с орден „За храброст”. След войната е уволнен от армията, завършва право, но се изхранва като закупчик. В началото на 50-те години, с помощта на съученика от Френския колеж Виктор Гаврилов, става преводач от английски, френски и немски в - Либия – 2 г. и в Радио София - 15 г., до средата на 90-те. Учредител и активен член на Съюза на възпитаниците на ВНВУ.

1.2 Ламбрин Д. Ламбринов, офицер, завършва ШЗО. Мобилизиран е в І световна война на Добруджанския фронт. Тежко ранен при превземането на Тутраканската крепост.

1.2.1 Д. Л. Ламбринов = П. *Л.

1.2.1.1 А. Д. Ламбринова = Г. Шопов.

1.2.1.2 Л. Д. Ламбринов = Д.

1.2.1.2.1 Д. Л. Ламбринов

1.3 Петър Д. Ламбринов, офицер, участва в боевете за зашитата на София по време на т.н. „Владайско въстание”.

2. Коста (Константин) Ламбринов [*1868+1919], полковник, участник в 4 войни, като капитан е ротен командир в Търновски 6 п.п. През І световна война с чин полковник участва в Добруджанската епопея. На негово име - с. Полк. Ламбриново - Силистренско = Велислава Киро Тулешкова.

2.1 Т. К. Ламбринова = Д. Велчев.

2.2 М. К. Ламбринова = Д. Стоянов. Имат син.

2.3 К. К. Ламбринов

Сродници - Любомир Ламбринов, учи в СОУ "Л.Каравелов" до 2009 и сестра Стилияна Йорданова; лични данни 19.VІІІ.2010.


# edinzavet; Л. Матев, 5.ІV.2010 и 10.VІІІ.2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар