неделя, 8 август 2010 г.

ПЛАТНАРОВ (Карлово)


Иван Платнаров
1. Петър Ив. Платнаров, опълченец 1877-78, награден с медал за храброст.

2. Васил Ив. Платнаров [*Карлово,1845+1910,Карлово], учи в Карлово, завършва Юридически факултет в Русия след 1878; член и председател на РК-Карлово 1869, закупува оръжие в Одеса с Филип Тотю, абонат за в. "Свобода"; до 1864 в Русия; четник в Сръбско-турската война 1876; опълченец на Шипка 1877-78 и награден с кръст за храброст; мирови съдия в Карлово ?-1888. Пенсиониран по болест 1888 с 300 лв. = Мария /Мина/ Андреева Начева, [*Карлово,1860+1896], дъщеря на Яна Иванова КУНЧЕВА - сестра на В. Левски.

2.1 Ана В. Платнарова = Т. Бочев. Имат син.

2.2 Иван В. Платнаров

2.3 Христина /или София/ В. Платнарова

2.4 Вяра В. Платрнарова

2.5 Андрей В. Платнаров

Сродник - д-р Платнаров, опълченец; д-р във Варна на 85 г., съпругата му и 2-те му деца умират в една година. *Вж П. Славински 1959.

# Настев, Антон. Васил Платнаров.- В: В. Левски и неговите сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 47-50 и сн.; Вж ЦДИА , архив В. Платнаров, ф. 173.

Няма коментари:

Публикуване на коментар