сряда, 11 август 2010 г.

ПОПОВ / ПАПАЗОВ (Троян)


Рк п. Вълчо [*Банско,ок.1730+1820], папаз "поп, свещеник"; преселник в Троянско ок.1760
І
п. Пенчо Вълчов Попович [*с.Черни осъм -Троянско,ок. 1770+ок. 1855/60], свещеник, на стари години монах Паисий в Троянския монастир; ктиторски портрет 1849 = хаджи Теодора Дренска.
1. х. Васил/ий/ П. Папазов /Попов/ [*1803+1890], спомощник 1844, ктитор на Троянския монастир 1860.
1.1 Пенчо х.Василев [+1899], член и секретар-касиер на РК-Троян 1872, арестуван 1874 и 1876 = Яна Маркова.
1.1.1 Васил П. Попов [*1860]
1.2 Димитър х.Василев, търговец на добитък и живее в с. Орешак, член на РК-Троян, арестуван 1876.
1.2.1 Пенчо Д. Попов
1.3 Сяра х.Василева
1.4 Стана х.Василева
1.5 Неда х.Василева

2. Димитър П. Папазов /Попов/ [*1805+1895], член и председател на РК-Троян 1872, спомощншик 1844, ктитор и настоятел на Троянския монастир, председател на черковно-училищно настоятелство; околийски началник след 1878..
2.1 Васил Д. Попов, ханджия в с.Черни осъм, сподвижник на В. Левски, П. Волов и Георги Икономов.
2.2 Пенчо Д. Попов [*ок.1850+1936] , с прозв. Глухия = І. Аксения Сапунджийска [+1884], Умира по раждане; ІІ. Мария /Мита/ Илиева Лингорска.
2.2.1 Димитър П. Попов [*1878+1968]
2.2.1.1 Пенчо Д. Попов, шофьор, с прозв. Сандански.
2.2.1.2 Васил Д. Попов, шофьор, с прозв. Сандански.
2.2.2 Пена П. Попова = Минко Памукчиев. Имат 2 деца в София - Стефан и Мария.
2.2.3 Цона П. Попова [*1882+1960] = Марин Петров Попов [*с.Черни осъм -Троянско,1878+1955]. Имат 4 сина - Христо [*1906+1994], Васил [*1910+1965], Димитър *1918 и Иван.
2.2.4 Гана П. Попова [*1884+1884], от І брак.

2.2.5 Васил П. Попов, от ІІ брак = Пена.
2.2.5.1 Мара В. Попова = ?. Имат дъщеря Пена.
2.2.5.2 Веса В. Попова = ?. Имат син Нино.
2.2.5.3 Никола В. Попов
2.2.5.3.1 Пламен Н. Попов
2.2.5.3.2 Васил Н. Попов
2.2.5.4 Аксения В. Попова

2.2.6 София П. Попова = Спас Керкенезов. Имат 4 деца - Иванка, Стойко, Гена и Спас.

2.3. Иван Д. Попов, фелдшер.
2.3.1 Димитър Ив. Попов
2.3.2 Борис Ив. Попов
3.3.2.1 Иван Б. Попов
2.3.3 Мария Ив. Попова = Ганчо Стойчев.
2.3.4 Пена Ив. Попова = Дочо Серяков.
2.3.5 Марко Ив. Попов

2.4. Раю Д. Попов
2.4.1 Димитър Р. Попов
2.4.2 Стана Р. Попова = в Ловеч
2.4.3 ? Р. Попова = в София
2.4.4 ? Р. Попова = във Видин
2.5 Мария /Мита/ Р. Попова = Ходжовска, в Хасково.
2.6 Теофана Р. Попова = ? Стаевска. Имат син Павел.

3. Бочо п.Пенчев Папазов /Попов/ [*ок.1807+1897], спомощник 1844, ктитор на Троянския монастир, собственик на Папазкия хан; кмет на Троян - 30 г.
3.1 Васил Б. Попов [*1845/8+1936], член на РК-Ловеч и Троян, съратник на В. Левски, арестуван 1874 и 1876; абаджия в Ловеч и в Папазкия хан в Троян; съосновател на читалището.
3.1.1 Бочо В. Попов [*1882]
3.1.1.1 Васил Б. Попов [*1921]
3.2 Данчо Б. Попов [*1850]

# Попов, Димитър. Родът на Димитър Попов - председател на Троянския революционен комитет, освнован от Левски. - В: Васил Левски и неговите сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 31-37 и родова схема.

Няма коментари:

Публикуване на коментар