четвъртък, 5 август 2010 г.

ДРАСОВ (Ловеч)


Стоян Драсов [*ок.1787+?]; с прозв. Маврата "черния", търговец.
1. Тодор Ст. Драсов [*1810+ок.1864], с прозв. Маврата, търговец = І. Конка; ІІ. Мария [*Тетевен+1877,Ловеч], убита от турци.
1.1 Стратия Т. Драсов [*ок.1830] = Стефана [*Търново], с прозв. Стратийца, акушерка и лечителка.

1.2 Христо Т. Драсов [*1834+1922], с прозв. Маврата, член на РК-Ловеч 1869, чохаджия и търговец; член на общинския съвет 1877 и кмет на Ловеч, депутат = Хицка КАРАКОНОВА [*Ловеч].
1.2.1 Петър Хр. Драсов [+1889], студент.
1.2.2 Стефана Хр. Драсова = Никола Кермекчиев.
1.2.3 Конка Хр. Драсова, медицинска сестра.
1.2.4 Марийка Хр. Драсова, акушерка.

1.3 Хицка Т. Драсова
1.4 Кеня Т. Драсова = Стоян Конов Кирков [*Ловеч]. Имат 6 деца.

1.5 Иван Т. Драсов [*Ловеч,1848+1901], от ІІ брак, сподвижник на В. Левски от 1869, член и секретар 1869-? на РК-Ловеч, член на БРЦК 1875; учи в Ловеч до ок.1864 и в гр. Писек -Чехия 1872 и Прага 1873-75; работи като чохаджия; писма до Анастас Попхинов 1872 и Панайот Хитов 1873. Кмет на Ловеч 1877-?, депутат в УС 1879, окръжен управител в Берковица, Трън, Свищов, Севлиево, Търново и Варна. На негово име улица в София 2009 = Еленка Златанова Иванова [*Плевен].
1.5.1 Златан Ив. Драсов, юрист, член на Върховния касационен съд.
1.5.2 Мара Ив. Драсова [*1892+ок.1975,Варна], учителка = ? Панчев.

1.6 Марийка Т. Драсова = Калю П. Боров [*Ловеч+1890], търговец на прежди и памук, финансира образованието 1872-75 на Ив. Драсов. Имат 5 деца.

2. Димо Ст. Драсов, търговец, бакалин.
2.1 Панко Д. Драсов [+1877,Ловеч], убит от турци.
2.2 Тодор Д. Драсов [+1877,Ловеч], убит от турци.
2.3 Христо Д. Драсов [+1877,Ловеч], убит от турци.
2.4 Хицка Д. Драсова = Маринчо Кочов КАРАКОНОВ [*Ловеч], търговец.
2.5 Боца Д. Драсова = Атанас Т. Кунчев [*1831], депутат в УС 1879.

3. Петър Ст. Драсов, търговец [*ок.1812+1877,Ловеч], бакалин, съсечен от турци.
3.1 Тодор П. Драсов, член на РК-Ловеч 1869.
3.2 Димо П. Драсов [*1850+?].
а) Стефана Д. Драсова [*1882+?], учителка, завършва американския колеж в Ловеч.
б) Райна Д. Драсова [*1885+1913], учителка в Плевен и Ловеч.

# Чолов, Петър. Родът на Иван Драсов.- В: Васил Левски и неговите сподвижници - историчски и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 22-30 и сн.

1 коментар:

  1. Здравейте! Опитвам се да открия публикацията, която сте посочили като източник на информация. Търсенията ми в Националната библиотека и в библиотеката на Софийския университет завършиха без успех. Бихте ли могли да ми помогнете?

    ОтговорИзтриване