вторник, 10 август 2010 г.

ИЛИЧ / ПАРПУЛОВ (Пазарджик)


Илия Парпулов [*Батак+1853,Пазарджик], абаджия и френктерзия в Пазарджик.

1. Михаил /Михалаки/ Илиев /Илич/ [*Пазарджик+1893], преводач и писар в австрийското вицеконсулство в Пловдив, учи в Цариград, австрийски поданик.

2. Стефан /Стефанос/ Илиев /Илиядис, Илчев, Илич/ [*Пазарджик+1892,Цариград], търговец в Цариград ок.1859, учи в Пловдив, от Цариград придружава В.Левски до о. Халки и 1874 изпраща цигари и вестници /френски и гръцки/ на заточения си брат.

3-4 сестри 2 - достигат пълнолетие.

5-17 починали млади.

18. Христо Илиев /Илич/ [*Пазарджик,1853+1930,Пловдив], член и касиер 1872 на РК-Пловдив; учи в Пловдив търговец в Пловдив от 1872 и Цариград до 1898, сподвижник на В. Левски. Арестуван 27.VІ.1873 в Пловдив и заточен в Дирабекир 4.ІІ.1874-1878 = Мария Иванова Маджарова. Брак в Пловдив, живеят и в Бургас 1898 до І Световна война. Внук в Бургас 1966, предава спомени и снимки в НБКМ ф. 655.

# Емануилова, Евдокия. Христо Илич - касиер на провдивския революционен комитет.- В: Васил Левски и неговите сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 65-70 и сн. на Христо Илич.

Няма коментари:

Публикуване на коментар