сряда, 4 август 2010 г.

КИРКОВ (Плевен)


Кирко
1. Йордан Кирков [*Плевен], учител в Плевен 1847-52, спомощник 1847, 1852.
1.1 Георги Й. Кирков [*Плевен,1867+1919,София], с прозв. Майстора; социалист, публицист; учи в Плевен ?-1878, гр. Николаев 1879-1887, ШЗО-Плевен 1888-90, сътрудничи на списанията "Труд", "Ден", "Искра", "Народен учител", "Развитие" и в. "Социалист" ?-1897, І редактор на в. "Работнически вестник" 1897-1900; учител в с. Мъртвица - Плевенско 1888-2; Автор на повест 1888, фейлетони, книга 1900 и песента "Дружна песен"и "Работнически марш", чл. на ЦК на БРСДП 1898-1919, депутат 1901, 1913, учредител и секретар на ОРСС 1904. На негово име - пазара до Орлов мост - София, училища в Казанлък, Ямбол, улици в Хасково, Пловдив, Каварна, Бургас = Тина Киркова /по мъж/. На нейно име - І родилен дом в София 1951-? /сега 1 АГ "Св.София"/, училище в Плевен и Добрич, улица в Казанлък.
1.2 Евстати Й. Кирков

2. Яко Кирков, търговец, ханджия в Сливен = Тодорица Йорданова Шапкарева.
2.1. Георги Я. Кирков [*Плевен,24.ІV.1848+1929], математик и картограф, учи в Плевен, Пловдив, Сърбия, гр. Николаев 1868-72 /гимназия/, Санкт Петербург /технологически институт/, завършва в Одеса 1876 /физико-математически факултет/ и във Виена картография 1892-95 , делегат в УС 1879, директор на - Народната библиотека, Държавната печатница и Картографския институт, инспектор в Министерството на народното просвещение; Автор на І биография за В. Левски 1882 и на учебни пособия; член на БКД 1884.

3. Христо Кирков
3.1 Константин Хр. Кирков [*Плевен, 1869+1920,Казанлък], генерал-майор; завършва Военното училище в София 1889 /подпоручик/ и воена академия в Торино - Италия 1895; Служи в Шумен - 4 арт. п. 1889-91, преподавател във Военото училище, началник на артилерията във Видин 1913, началник на военоморския флот 1914-19, подполковник -1914-, генерал -1917-. Автор на І книга по военна педагогика -1900, преведена на руски 1903 /1913,1916/ и др.

# Грънчаров, Михаил. Първият биограф на В. Левски - Георги Яков Кирков 1848-1929.- В: Васил Левски и неговите сподвижници - исторически и родови идследвания. С., 1994, № 5, с. 20-22 и сн.; БВИ, С., 1988, с. 331 и сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар