петък, 28 май 2010 г.

СТАНЧЕВ < БУРОВ >ТОТЕВ (с.Гъбене, Севлиевско)


Буро прозв. Гъбенчанина, [*с.Гъбене, Севлиевско+с.Гърците, Търновско], хайдутин, живял в местност Буровото и р. Буров дол.
1. Ангел Буров, преселник в с. Гърците [+Одрин, обесен], войвода на хайдути.
2. Станчо, преселник в с. Гърците
2.1 Продан

2.2 Тодор Станчев прозв. Топал, кожухар в Търново, търговец = Иванка Вълчова Атанасова [*с.Килифарево, Търновско+ 1884, жива в с. Острица], братаница на Велчо Джамджията.
2.2.1-4 умират малки
2.2.5 Тодор /Тотю/ прозв. Филип Тотю от 1866 и Киливарлу 1867 [*с.Гърците,1830 +1907, с.Две могили], търговец, войвода на хайдути от 1863, 1866, 1867, 15 май 1876; емигрира в Румъния 1864 и Одеса 1869-1876. Участва в РТВ, след 1878 е горски в с. Острица, Русенско 1884-. Отпусната му е през 1884 пенсия от 200 лева; автор на спомени 1897 = І. Минка. Брак от 1853; ІІ. Фросина Лазар Чехларя. Брак от 1864 в Зимнич до 1877; ІІІ. Величка [*с.Острица,1858+1926, с.Две могили]. Брак от 1897 в с. Две могили
2.2.5.1 Тодор Тотев [*1854+1931, с.Летница], учител в с.Летница след 1878 = Ирина Бачо Кирова [*с.Бяла черква,1857+1894,с.Летница], учителка в с.Бяла черква и с.Летница 18 години; поетеса 1890. Брак от 1886. Имат син.
2.2.5.1.1 Филип(чо) , починал малък.

2.2.6 Вълчо [*с.Гърците] в с.Осрица 1884
2.2.7 Кольо [*с.Гърците] в с. Острица 1884
2.2.8 Рада
2.2.9 Аглика
Курсив
2.3 Кольо
3. Буро, преселник в с. Гърците, хайдутин = с.Дрента, Еленско - заживява в местността Буровата махала и Буровите юртища.

Сродница - Аглика, братовчедка на Филип Тотю, освободена от отвличане 1849.

# Ферменджиев, Никола. Родът на Филип Тотю.- Родови хроники. С., 1977, с. 64-87.

Няма коментари:

Публикуване на коментар