вторник, 25 май 2010 г.

ГЮЗЕЛЕВ (Габрово)


Недю Гюзелев [*Габрово], търговец на кожи = Донка.
1. Иван Н. Гюзелев [*Габрово,22.VІ.1844+6.Х.1916,София], академик 1884. Учи в - Габрово при Никифор Попконстантинов, Тодор Бурмов и Теофит Георгиович; Одеса /семинария/ 1860-67, завършва физико-математически факултет на Новорусийския университет 1867-71. Учител по физика и математика в Габрово 1871-76, преподавател в Петропавловската семинария 1876-77; депутат и секретар на УС 1878-79; министър на народното просвещение 1880; председател на Върховната сметна палата 1880-94. Сътрудничи на сп. "Читалище" 1873Издател и редактор на сп. "Задружен живот" 1902-06, редактор на в. "Църковен вестник" 1904-06. Автор на 15 книги - "Ръковоство към физиката" 1874, "Елементарна аритметика" 1893, "Начална алгебра" 1893, "Основи на геометрията"; преводач от руски - "Кратка елементарна геометрия" 1873 /със спомощници/ = Стефани Кметова [*Г.Оряховица]
1.1 Мария /Мара/ Ив. Гюзелева = Петко Иванов Момчилов [*ГОряховица,1867+1923], архитект. Имат 5 деца.
1.2 Богдана Ив. Гюзелева [*София], певица, І българска композиторка = Иван Николаевич Вулпе [*Болград,1876+1929], професор; съоснователи на І българска оперна дружба 1906. Брак от 1903. Имат 1 дете.
1.3 Донка Ив. Гюзелева, артистка = Кръстьо Петров Сарафов [*с.Либяхово, Неврокопско,1876 +1952,София], актьор. Имат 3 деца.
1.4 Олга Ив. Гюзелева, съосновател на българската опера.

2. Цвятко Гюзелев

# БВИ. С., 1988, с. 173-174; Матев, Лалю.- www.geni.com /19.ХІІ.2007.

Няма коментари:

Публикуване на коментар