четвъртък, 20 май 2010 г.

УЗУНОВ / ДИМОВ (с.Ст. Караджово, Ямболско)


Рк Никола с прозв. Узуна [*с. Ичме, преди 1762+1817], води битки с кърджалите1806 = Велика [*преди 1761/65]
1. Митар Н. Узунов [+1827] = І. Сърма; ІІ. Неделя.

2. Димо Н. Узунов [+ млад] = Търна

2.1 Никола Димов = Съба
2.1.1 Димо Димов
2.1.2 Велика Димова
2.2.3 Търна Димова
2.2.4 Калина Димова
2.2.5 Стоя Димова
2.2.6 Дафна Димова

2.2 Тодор Д. Узунов [*с.Ичме, ок.1792+1862], говедар и пазвантин в Тулча 1854 = Калина /Каля/ Маринчова Згурьова [*1803+ преди 1850, с.Караманкьой]. Брак от 1825. Имат 11 деца, 4 от тях умират малки.
2.2.1 Марин Т. Узунов, в Русия 1868.
2.2.2 Търна Т. Узунова [*1836/37+Русе, жива 1897], във Варна 1897, отпускат й 1883 пенсия 15 лв. и я повишават 1884 на 30 лв. = Никола Станев [*Тулча], с прозв. Еминджията, Кожухаря [*Тулча], арестуван март 1864/65 за това, че укрива Стефан Караджа. Брак от 1855 в Тулча. Имат 4 деца - Евдокия *1856, Коста(дин) [*1870+1930], Никола *1874, писар в община Варна 1895 и Елена *1876 във Варна 1897.
2.2.3 Стоян /Стою/ Т. Узунов [+преди1863], пълнолетен.
2.2.4 Васил Т. Узунов [+ в Делиорманско село, преди 1847]
2.2.5 Велика Т. Узунова [+1844,в с.Ичме]
2.2.6 Стефан Т. Димов с прозв. Стефан Караджа от 1864 [*с.Ичме,1840+1868,Русе], войвода, спомощник в Тулча 1864 ,1865, 1869; убит от турци. На негово име - село, улица в София.
2.2.7 Пена Т. Димова [*с.Ичме,1843+1903,Тулча] = Манол Стоянов [+1913,Тулча], земеделец, фелдфебел в Русе след 1878. Брак след 1862 в Тулча. Преселват се в Русе преди 1884. Имат 10 деца, 3 от тях умират малки; Тодорка *1880, Константин, Иван, Марина, Георги, Калина *1893; приемат след 1878 ФИ Караджови.
2.2.8 Вена Т. Димова = Манолов.
2.2.9-10 умират малки.
2.2.11 Стойко [*Бейдауд,1849+1849,Бейдауд-Влахия]

2.3 Велика = Кирю Георгиев Кънев
2.4 Калина = Люцкан Тодоров
2.5 Стана = Кръстю /Къню/ Тодоров Радилов

# Нейков, Балчо. Стефан Караджа и неговите предци. 1908; Ферменджиев, Никола. Родът на Стефан Караджа.- Родови хроники. С., 1977, с. 139-179; Иван - блогър. Децата на Търна - Исторически анализи, 31.VІІІ.2010. Вж за смъртта на Никола Станев - сп. "Поборник-опълченец" 1888, № 7-8 и да се уточнят освен първите две деца дали и другите са от същия брак?

Няма коментари:

Публикуване на коментар